Gheron Sava – despre existența sau nonexistența Harului Sfântului Duh în Sfintele Taine ale Bisericilor Ortodoxe Locale care au acceptat pseudo-sinodul din Creta

harul-necreatCu multă dragoste  și respect pentru cei care se luptă și priveghează pentru Dreapta Credință, creștini ortodocși neadormiți luptători ai lui Hristos Dumnezeu, Cel pe care Îl slăvim și lăudăm în chip binecredincios, doresc să subliniez un lucru esențial pe care cu multă întrebare pe la marii bătrâni, ce nu se fac cunoscuți lumii, ci ne-au trimis pe noi, cu binecuvântata ascultare, ca să vă transmitem gândurile luminate prin rugăciune și multă sfătuire și smerenie și anume despre existența Harului Sfântului Duh în Sfintele Taine ale Bisericilor Ortodoxe Locale, dacă mai lucrează Dumnezeu în Tainele săvârșite de ei sau nu. Așa cum știm, până la condamnarea lui Nestorie, Patriarhul Constantinopolului, Sfinții și de Dumnezeu insuflații Părinți ai Sinodului al III-lea Ecumenic au primit ca fiind lucrătoare toate hirotoniile și slujbele săvârșite de Nestorie până în momentul condamnării lui și a ereziei lui de către Sfântul Sinod, chiar dacă acesta propovăduia erezia în public și o impunea prin forță și violență. De aceea și noi credem că în Sfânta Liturghie săvârșită în Bisericile unde s-a semnat la Creta, Duhul Sfânt vine și preface pâinea în Trupul  și vinul în Sângele lui Hristos.

Sfânta Împărtășanie, așa cum știți, se dă unora spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică, iar altora se dă spre osândă. Hristos este foc care pe unii îi luminează, iar pe alții îi arde. Credincioșii care, cunoscând blasfemia semnată în Creta, se împărtășesc cu Preacuratele Taine din mâna celor care au semnat în Creta sau a preoților care pomenesc pe episcopii care au semnat în Creta, sau sunt de acord cu Creta (Sinodul BOR din 29 octombrie 2016 – nn), încurajând astfel pe episcopii care s-au lepădat de Hristos în Creta, ca și cum nimic nu s-a petrecut, aceia se împărtășesc cu Hristos spre osânda lor, arătând nepăsarea lor față de Adevărul lui Hristos, arătând prin împărtășirea din mâna lor, că au aceeași credință cu ecumeniștii și ajutând la răspândirea molimei ecumeniste.

Cei care datorită vârstei, a nepriceperii, cei care de abia acum descoperă Biserica lui Hristos, cei care sunt lipsiți de cunoștința asupra marii trădări petrecute, se împărtășesc cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, nimic știind de lepădarea ierarhilor prin semnătura lor la Creta, aceia se împărtășesc spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.

Este de dorit, ca cei credincioși mărturisitori, monahi și mireni, să stăm acasă pentru Hristos și să ne facem rânduiala cu lacrimi, sau să mergem sute de kilometri să ne împărtășim continuu cu Sfintele Taine din mâna celor care nu pomenesc pe ierarhii care acceptă pseudo-sinodul din Creta decât să dăm exemplu rău și să încurajăm pe cei care s-au lepădat de Hristos. Sunt Biserici Locale care nu au mers în Creta: Biserica Rusă, Biserica Bulgară, Biserica Antiohiană, Biserica Georgiană, sau Mitropolii (Arhiepiscopii – nn) din toată lumea ortodoxă  care resping public pseudo-sinodul din Creta și în același timp există părinți ce au întrerupt pomenirea ierarhilor care au mers în Creta sau au acceptat Sinodal pseudo-sinodul din Creta. Să găsim soluția cea mai bună pentru fiecare caz în parte și astfel, dacă avem Biserică ce nu accepta Creta, nu acceptă panerezia ecumenistă, să ne luăm merinde – Pâinea cea Cerească, adică să ne împărtășim, mirenii, măcar toate sâmbetele și dumincile, iar monahii de 3, 4 ori pe săptămână dacă este cu putință și nu suntem legați cu epitimii datorită păcatelor mari (avorturi, preacurvii, vrăjitorie, etc). Așa e rânduiala Sfinților Părinți Colivazi care au reînviat învățătura patristică și porunca de a ne cumineca, dacă avem Biserică.

Preoții care au oprit pomenirea să nu judece, să nu-i acuze pe cei care nu au oprit-o ci să-i primească cu multă dragoste la Sfintele Liturghii și să coslujească cu ei, cu condiția ca atunci când coslujesc, să nu pomenească pe ierarh. Părinții care nu pomenesc să nu stea retrași si ascunși, ci să iasă la mărturisire. Întreruperea pomenirii este doar începutul luptei și o forma a ei, nu finalul luptei. Datoria noastră este să mărturisim încontinuu. Preotul care a oprit pomenirea este dator să facă acest lucru public (oprirea pomenirii) și să își înștiințeze episcopul de care aparține canonic. Altfel, este ca și cum nu a oprit pomenirea, și nu are valoare de mărturisire. Preoții care nu pomenesc să nu facă selecții între credincioși, ci să-i primească pe toți cu dragoste.

Preoții care nu pomenesc să aibă dragoste și milă, și mult discernământ, răbdare și lumină. Așa cum Dumnezeu iconomisește cu dragoste și așteaptă pe toți să se întoarcă la Adevăr, așa și părinții nepomenitori să aștepte pe toți cu dragoste și să nu apară duh de ceartă, de ură, de răceală și alte patimi care dacă vor birui, arată că nu a fost bineplăcută lui Dumnezeu jertfa nepomenirii. Mărturisirea fără dragoste și milă și fără discernământ ucide, duce la schisme și dezbinări.

Dragostea toate le rabdă, toate le crede, toate le nădăjduiește așa cum spune Sf. Apostol Pavel. Nu toți pot opri pomenirea, nu toți credincioșii au aceeași credință și putere de mărturisire, nu toți au aceeași putere de înțelegere, de aceea noi să-i așteptăm pe toți și să fim în urma tuturor. Să fim noi anatema, să fim noi cei mai huliți, decât să pierdem un suflet, pentru care vom da răspuns în fața lui Dumnezeu.

Să ne gândim la scopul lucrării noastre (de întrerupere a pomenirii și mărturisire) anume de a se reveni la Adevăr, de a se înmuia episcopii și de a le trezi conștiința prin jertfa și fermitatea noastră și a poporului drept credincios.

Mă rog cu lacrimi lui Dumnezeu pentru care mă nevoiesc în pustia aceasta a Sfântului Munte și pentru care, din ascultare, mai ies în lume pentru a spune mesajul părinților, așa cum ei mi-au poruncit, ca iubitorul de oameni Hristos Domnul, Fiul Tatălui Cel mai înainte de veci, să vă țină uniți în credință și dragoste, căci altfel, litera moartă ucide, dar Duhul dă viață.

 

Gheron Sava Lavriotul

Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte

poate fi contactat în limba engleză la nr de telefon 00306947011111

– traducere din limba greacă preot Matei Vulcănescu

note:

Această poziție a părintelui Sava Lavriotul este dealtfel și a ierarhilor greci anti-Creta. Aceasta este atitudinea părinților mărturisitori din Sfântul Munte (Gheron Gavriil și Vlasie Vigliotul, etc), a Sinaxei de la Volos și a mitropoliților mărturisitori ai Bisericii Greciei (IPS Serafim al Pireului, IPS Serafim al Kithirelor, IPS Pavlos al Glifadei, etc).

Străjerii Ortodoxiei, Papadakis – pagina 102, Cuviosul Ipatie și mulți preoți au oprit pomenirea lui Nestorie înainte de a fi condamnat de Sinodul III-Ecumenic.

Sursa:

http://sinodultalharesc.tk/gheron-savva-mesaj-legat-de-existenta-sau-non-existenta-harului-sfantului-duh-bisericile-ortodoxe-locale-care-au-acceptat-creta/

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica