Buletinul biometric înseamnă lepădare de Hristos! Singura alternativă este REFUZUL!

”Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscută venirea lui [antihristului]. Iar celor ce îşi au mintea permanent la lucruri lumeşti, măcar dacă ar şi auzi, nu vor crede, şi urăsc pe cei ce le-ar spune”- Sfântul Efrem Sirul

”Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii”. – Sfântul Paisie Aghioritul

”Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic” – Sfântul Ierarh Ermoghen

Pliant_Buletin_biometric_micNoul proiect al Ministerului Afacerilor Interne ne pregătește buletinul biometric unic, premergător peceții lui antihrist. Conform proiectului titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.)

Să ne oprim puțin asupra acestui pasaj. Iată câteva observații care reies din lectura atentă a trei stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: “să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (stihul 16). Insă de aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimarii ei pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, că “nimeni să nu poată cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”

Însă nu este adăugat că însemnarea e pe “mână sau frunte”. Adică, e vorba de principiul existenței familiei electronice a omului, indiferent care îi este purtătorul: certificatul de evidență la organul fiscal, buletinul, pașaportul, cartea electronică, microcipul, mâna, fruntea…Se are în vedere dacă se folosește sau nu numele electronic pentru efectuarea plăților, decontărilor. Va avea posibilitatea să cumpere sau să vândă nu acel care are obligatoriu vreun semn – pe mână sau pe frunte, ci acel care are nume numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun “apărătorii” CNP – numarul personal de identificare, că în Biblie nu se vorbește despre nici o înainte-pecete. Incă cum se vorbește! Sau mai bine zis așa: Biblia vorbește nu despre pecete (sau înainte-pecete), sau mai exact, nu atât despre pecete ca însemnare pe mâna și pe frunte, cât despre numărul antihristic care i se va atribui fiecăruia !

O altă observație. În stihul al 16-lea e spus: “pe toți”. Iar în al 17-lea “nimeni să nu poată…, decât numai cel ce are…” – numele numeric. Aceasta înseamnă că sistemul, ca atare, va prevedea o trecere generală, “atotcuprinzătoare” la viața cu numele electronic, însă se vor găsi și “persoane nedorite”, care vor refuza primirea acestor numere prevăzute pentru toți. Anume ei “nu vor putea” nimic să cumpere, nu vor avea posiblilitate, nu va exista mijloc de plată.

Așa și este. Aceste “persoane” (cuvântul este reusit, fiindcă ei își vor păstra personalitatea, individualitatea, persoana, nedizolvându-se în impersonala turmă numerică) și vor fi creștinii care au întrevăzut viclenia satanică. Și vor fi pedepsiți acești creștini deja nu din “considerente religioase”, ci ca infractori ai regulamentului obligatoriu pentru toți, ceea ce se și întâmplă deja.

Și încă ceva. Dacă era cu putință, atunci Sf. Ioan Teologul ar fi pomenit nu doar despre vânzarea-cumpărarea, imposibilă pentru omul care n-are nume numeric, ci și de transport, asigurare, servicii medicale, servicii comunale și alte “atribute” ale vieții moderne. Însă el a spus principalul. Căci banii și acum, ca și atunci, joacă rolul de bază în relațiile sociale.

După cum vedem, în trei stihuri ale Bibliei se vorbește cu adevărat despre multe, aproape despre tot ce se referă la pecetea lui antihrist. În orice caz, despre principalul. Înțelegând principalul, se poate aprecia corect orice știre, noutate ce ține de această problemă.

Din principala teză despre faptul că “numărul numelui” – e numele în forma de număr, dat de fiară, reiese logic explicația altor cuvinte ale stihurilor 16-18, precum și toate cele pe care le avem până azi. Așa sau altfel, cu sau fără voie, însă anume din această tâlcuire a cuvintelor Apocalipsei despre pecete provin toate articolele, adresările, afirmațiile și declarațiile împotriva codificării electronice generale. Ieroschimonahul Rafail (Berestov), care s-a nevoit pe Sfântul Munte Athos, a dat odată următoarea definitie ce determină numărul de identificare: “Codul de identificare este numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric” (din înregistrarea magnetică a discuției cu părintele Rafail)

Doar acum, văzând toate cele ce se întâmplă, înțelegem cât de exactă și totodată simplă și integră este descrierea viitoarei peceți antihristice pe care a facut-o Sf. Ap. Ioan Teologul, reieșind, desigur, din ideile și concepțiile vremii sale. Într-adevăr, două mii de ani în urmă nu se putea povesti despre aceasta mai clar și mai distinct! (Fragment din Taina Fiarei, pag.40-42)

Mai departe se arată în proiect:

Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

În format electronic se înscriu:

  1. a) datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
  2. b) prenumele părinţilor titularului;
  3. c) un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
  4. d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Despre ceea ce se întâmplă în momentul în care suntem scanați facial, vizionați vă rog:

Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind conținutul de date al cărții electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate.

Astfel,  „funcționalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris în cip. Cardul naţional de sănătate îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.

Textul propus prevede posibilitatea obținerii unei cărţi de identitate simple de către persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate. 

Câtă grija are guvernul pentru creștinii ce vor să refuze buletinul biometric, nu-i cam ciudat? Există mai multe variante la ”varianta” lor: buletinul simplu, cum îi spun ei, poate nu va avea cip vizibil, sau poate nu va avea deloc, însă va avea probabil cod de bare sau bandă magnetică, sau un imprimeu fotocromic sau cine știe ce altă tehnologie SMD (surface-mounted device) prin care vor căuta să-i înșele și pe cei aleși.

Să ne amintim ce spunea Părintele Nicolae Ragozin – 12 dec. 1898 – 16 dec 1981:

Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, adică cu multe acte, înainte de pecete. Nu vor pezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte parca lipsesc pe om de minte. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere ca omul să nu înțeleagă că este semnul 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic.
Cineva a primit buletin rusesc verde ( cele dinainte de cele roșii ) iar Parintele i-a spus că greu va trece vamile. Acelea roșii, numite de Părintele “ jidovești ” ( pentru că acum jidovii sunt la putere ), spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre cartelele de plastic, spunea că sunt jidovesti și în nici un caz nu trebuie primite.[…] În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai ști pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă iar poporul nu va ști pe cine să creadă.
În urma primirii buletinelor, cei care le-au primit vor accepta și schimbarea credinței.

Numele şi botezul
Fără botez nu există mântuire (Ioan 3, 5 – 6). Aşa cum numele pe care îl moştenim de la strămoşi (prin capul familiei) ne arată neamul din care facem parte, aşa şi numele (prenumele) pe care îl primim la botez pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină oferind o apartenenţă vie şi neîncetată în cadrul Bisericii şi mai ales în timpul Sfintelor Taine, certificând lepădarea de diavol şi păcatul strămoşesc în care ne-am născut. Numele codificat în sistem bar-code adaugă la identitatea sufletească umană o identitate a unei fiinţe satanice (prin încadrarea celor trei de “6”) luptătoare împotriva lui Iisus Hristos. Este o “pecetluire” a sufletului cu o “pecete străină” peste pecetea Duhului Sfânt primită la botez, pe care individul o primeşte în momentul în care semnează că este de acord cu noul nume (codul). Când suntem pomeniţi la rugăciune la Sfânta Liturghie, Maslu etc, preotul pomeneşte numele noastre pe care le avem de la botez şi nicidecum porecle sau coduri, căci Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucrează prin Har pentru mântuirea sufletului.Consecinţa? Harul de la botez se va îndepărta stingând roadele Sfântului Duh şi lipsind de mântuire respectiva persoană, în schimb aceasta va putea “beneficia” de toate facilităţile oferite de noile sisteme controlate devenind robi de bună voie al “stăpânului lumii acesteia”.
Probabil că unii vor spune: “Voi lua pecetea ca să trăiesc mai uşor, dar în inima mea îl voi iubi pe Iisus Hristos”.
Acestora le răspunde Sfântul Vasile cel Mare (sec. IV) în viaţa mucenicului Gordie: “Mulţi au încercat din neştire a-l ispiti pe mucenic să se lepede doar cu vorba şi să păstreze credinţa cu sufletul, aşezarea lăuntrică, căci Dumnezeu nu dă atenţie limbii, ci aşezării sufleteşti. Dar mucenicul Gordie era de neînduplecat spunând: „Nu suportă limba cea zidită de Hristos să spună ceva împotriva ziditorului ei. Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu se lasă batjocorit! După gura noastră ne va judeca, după cuvintele noastre ne va îndreptăţi şi după cuvintele noastre ne va osândi”.

Aprobarea noastră prin semnătură a noilor buletine duce la lepădare de Hristos pentru că ni se pune pecetea pe toată fiinţa. Identitatea mea se va codifica aşa că numele de la botez care mă caracterizează ca o persoană a lui Hristos se va transforma într-un număr care nu va fi recunoscut de nimeni decât prin anexarea codului de recunoaştere 666. Aşa cum în trecut numele copiilor se formau după numele părinţilor:
Alioanei; Apetrei; Amariei; etc. Acum prin adăugarea acestui cod de recunoaştere vom deveni ai antihristului (să nu fie).
Aceste buletine cu cip încorporat vor avea proprietatea să înregistreze toate datele intime ale persoanei mele fizice (ADN) şi chiar sufleteşti.
Despre acest număr ne vorbesc scrierile din Sfînta Scriptură prin Apocalipsă de două mii de ani, de aceea nu vom avea nici un cuvânt de spus spre apărarea noastră, spre apărarea înaintea lui Hristos, dacă vom primi pecetea drăcească.
Neştiinţa nu poate fi o scuză atât timp cât Sfîntul Marcu Ascetul spune că: „Trândăvia, neştiinţa, şi uitarea sunt păcate de moarte”.
Cu toate că mulţi credincioşi, chiar şi o parte din reprezentanţii bisericii au înţeles că aceste buletine sunt o capcană duhovnicească, tind să afirme că semnătura nu înseamnă o lepădare sufletească făcând afirmaţii de genul: ,,Eu semnez dar în interiorul meu nu mă lepăd” şi încă: ,, mă lepăd doar cu gura, dar nu în sufletul meu”. Atât timp cât tu certifici prin semnătură că informaţiile respective te descriu, nu poţi susţine că nu te-ai lepădat sufleteşte, pentru că orice acţiune trupească nu se poate făptui decât prin luarea unei decizii sufleteşti, printr-o încuviinţare lăuntrică. Aşa că semnătura a fost rezultatul unei decizii luate de minte prin gândire, exprimată în cuvânt prin afirmaţii de genul ,,îl iau, sunt de acord, semnez” şi urmată de simţirea sufletească prin duh de a semna.
Sfântul Ignatie Briancianinov ne spune că „mintea, gândul sau cuvântul şi duhul (simţirea duhovnicească) nu sunt altceva decât părţile puterii cuvântătoare ale sufletului, care au rolul final de a analiza informaţia şi de-a o exprima după ce a trecut mai întâi prin filtrul puterii poftitoare şi a celei mânioase. Mintea noastră este chipul Tatălui, gândul sau cuvântul este chipul Fiului, şi duhul (simţirea duhovnicească a sufletului) este chipul Sfântului Duh.” (Experienţe ascetice vol. III-IV pag. 164). – Citiți mai multe în Dorotei Melinte – Feriți-vă de vicleana pecetluire vol.1 și vol. 2.

Sursa: http://www.glasulstramosesc.ro/blog/buletinul_biometric_lepadare_de_hristos_fratilor_sa_nu_ne_amagim_singura_alternativa_este_refuzul/2017-03-28-375

Scrisoare către Patriarhul BOR la ,,pomenirea de 9 luni” de la dezastrul din Creta

Prea Fericite Părinte Patriarh,

monahul rastignit.jpg“Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui.” ( Luca 6,43-44)

„Nimic nu este mai puternic decât Biserica… Dacă porţi război împotriva vreunui om, fie ai învins, fie ai fost învins; dar dacă porţi război împotriva Bisericii, vei fi învins fără să te dumireşti, căci Dumnezeu este mai tare decât toate” (Sfântul Ioan Gură de Aur: Omilia înainte de surghiunire 1, EΠΕ 33, 186 (în limba greacă).

Numele meu este Gabriela Naghi, din București și alături de fiicele mele, Ruxandra-Viorela și Andreea-Eliza, facem parte din „poporul ortodox român și suntem oameni de bună vointa” (sunt apelativele cu care va  adresați nouă, pliroma bisericii ortodoxe române în http://basilica.ro/mesajul-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe/).

Vă adresez această scrisoare, conform dreptului consfințit canonic de a recepta hotărârile sinodale, acordat pliromei bisericii, adică tuturor credincioşilor membri ai Bisericii Ortodoxe, prin care hotărârile unui sinod panortodox sau hotărârile dogmatice ale unui sinod ecumenic sunt validate sau nu.

http://mihaisilviuchirila.blogspot.ro/2016/08/pliroma-bisericii-respinge-hotararile.html

Astăzi se împlinesc 9 luni de la încheierea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod ortodox desfășurat la Kolymbari, în insula Creta.

Am sperat că veți fi aducător de pace și lumină și din dragoste desăvârșită față de Domnul nostru Iisus Hristos și față de poporul credincios ,,pe care îl păstoriți și de la care cereți ascultare”, nu veți semna documentele adoptate la  acest Sinod Panortodox.

Speram că și prin participarea delegației BOR, în frunte cu Prea Fericirea Voastră, la acest eveniment unic de importanță covârșitoare, să fie o încununare a biruinței Ortodoxiei, la nivel planetar, dar din păcate semnând documentele sinodale cretane dovedite eretice, fără mustrare de conștiință, ati făcut o alegere în fața lui Dumnezeu, lepădându-vă de Sfinții Părinți și de cele Șapte cu adevărat Sfinte Sinoade Ecumenice, trădând Iubita Ortodoxie și vânzând întreaga Turma a lui Hristos, Lupilor cei înțelegători.

Vă mărturisesc cu smerenie (atâta cată este) ca Îl iubim cu dor nestins pe Domnul Atotîndurărilor, încercând din răsputeri să facem fapte pe placul Lui. „Cel ce păzeşte poruncile Lui (Hristos), rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el” (Ioan II, 24). Dumnezeu nu vrea să fie iubit prin vorbe, ci prin inimă curată şi fapte bune.

Cine zice: „iubesc pe Dumnezeu”, dar nu păzeşte poruncile Lui, acela este mincinos. Un astfel de ins se înşală pe sine însuşi (…), fiindcă Dumnezeu nu este văzător al vorbelor, ci al inimii; El iubeşte pe acei care Îi slujesc în simplitatea inimii.

Dacă pe părinţii pământeşti îi iubim cu atâta dragoste, deşi au muncit puţin timp pentru noi, cu atât mai mult trebuie să iubim pe Tatăl Ceresc! (Sfântul Vasile cel MareÎnvățătură către fiul duhovnicesc, traducere de I. Popa, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 19)

Din dragoste nețărmurită  pentru Hristos Domnul nostru, și nădăjduind în Mila nesfârșită a CELUI VECHI DE ZILE, mărturisim noi atot-păcatoasele, că respingem cu toată tăria deciziile adoptate de către sinodul desfășurat în Creta, pe care ați binevoit a le semna împreună cu toți Ierarhii din subordine, fără remușcare, fără umbră de îndoială, dovedind că doriți promovarea panereziei ecumenismului, erezia tuturor ereziilor, „care distruge unicitatea mântuirii în numele lui Iisus Hristos” (*Părintele Theodoros Zisis. – Răspuns la documentele de chemare la judecata – consistoriului – ale – Mitropoliei – Tesalonicului).

Aceasta deja și-a aruncat veninul ucigător, prin hotărările adoptate la cele două Sf. Sinoade BOR, desfășurate în lunile octombrie, respectiv decembrie 2016.

Cu adâncă tristețe și durere, am urmărit declarațiile și atitudinea Prea Fericirii Voastre, și a celorlalți ierarhi romani  participanți și semnatari ai sus menționatelor documente, analizate cu seriozitate și inimă zdrobită de Înalți Arhierei și teologi de renume din întreaga lume ortodoxă.

Prin impunerea cu forța a acceptării documentelor emise la „Sinodul din Creta”, ați declanșat și întreținut (prin intermediul Ierarhilor semnatari și a slugilor lor), dezbinare între frații ortodocși de același neam, ați decis reprimarea  oricăror păreri exprimate public de către un număr mic de preoți, ieromonahi, monahi, monahii sau mireni, amenințând, osândind, disprețuind, prigonind, caterisind, reducând la tăcere orice voce anti ecumenistă, declanșând o teroare care nu aduce nimic bun și care împinge spre schismă, pentru care nu veți fi iertat.

Așa doriți să rămâneși în memoria acestui neam oropsit, trădat și vândut de-a lungul veacurilor?

Și citându-l din nou pe Părintele Protopresviter Theodoros Zisis: Acum, nu s-a aflat în mediul dumneavoastră un singur om, drept și cinstit, care să vă ferească de această prigoană pripită și nedreaptă?” (*idem) Vă cer îngăduința să vă reamintesc cuvintele Arhim. Cleopa, pentru care  avem o mare evlavie: Harul îți dă gând. Dacă vrei, să-l asculți; dacă nu, Dumnezeu cu sila nu mântuiește pe nimeni. Atunci n-ar mai fi Iad și Rai dacă fapta bună am face-o siliți de puterea lui Dumnezeu. Ci toate le face omul de bunavoie. Că zice iarași Duhul Sfânt : Pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu. Așa că, siliți-vă cu dragostea lui Dumnezeu să faceți ce credeți că este bine. Că după moarte nu mai este mântuire pentru nimeni. După moarte s-a închis ușa. Tot ce putem, să facem cât mai avem o scânteie de viață. Căci după moarte nu mai este lucrare pentru fapta bună. În ce te gasește moartea, în aceea te ia. (Harul mântuirii  – Viata Parintelui Cleopa – de Arh. Ioanichie Balan]

Eu nu pot să vă cer să vă retrageți semnătura și să condamnați alături de întregul Sinod Bor, Sinodul din Creta.

Eu nu pot să vă cer să ieșiți din CMB.

Eu nu pot să vă cer să renunțați la Săptămâna de rugăciune comună.

Eu nu pot să vă cer să încetați prigonirile, căci cum bine știți, încălcați Sfintele Canoane, creând situații de schismă în Biserică.

(adaptare după  https://graiulortodox.wordpress.com/2017/03/17/declaratia-comuna-a-mai-multor-preoti-din-insula-creta-de-intrerupere-a-pomenirii-episcopilor-ecumenisti/ )

Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că  ”a dezbina Biserica este mai rău decât a cădea în erezie”. 

Eu nu pot să vă cer să condamnați public panerezia ecumenistă, urâciunea pustiirii,

(* ibidem Textele eretice ale pseudo-sinodului nu au fost nici retrase, nici condamnate, așa cum ar trebui, ci rămân pentru totdeauna (scripta manent) propovăduind statornic și în continuu panerezia ecumenismului, fiind elogiate și promovate de apostoli militanți ai ecumenismului, clerici și mireni). 

După Sf. Iustin Popovici,  Ecumenismul este numele comun pentru falsele biserici ale Europei Apusene. Numele lor comun este panerezia.

Eu nu pot să vă rog să cereți în acest Sfânt și Mare Post, iertare poporului român, spălând picioarele celor care au fost osandiți pe nedrept prin deciziile hotarâte de Episcopii care vi se supun orbește. 

Eu nu pot să vă cer să aduceți din nou pacea în sânul BOR.

Eu nu pot să vă cer să reflectați adânc la pericolul care pândește din umbră ca urmare a exercitării activităților ecumeniste  de către toate slugile ascultătoare aflate în subordine, căci aceste urâciuni în fața Domnului Iisus Hristos sunt condamnabile din orice parte am privi, pentru că:

  1. a) pun la îndoială realmente Credinţa şi Predania noastră ortodox-patristică;
  2. b) seamănă îndoială în inimile turmei şi îi clatină pe mulţi, conducându-i spre divizare şi schismă şi
  3. c) atrag o parte a turmei în rătăcire şi prin aceasta într-un dezastru duhovnicesc.”.

**MARTURISIRE DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI IN BISERICA GRECIEI

Text preluat din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1785 din 29 mai 2009, pp. 1 şi 7) şi tradus din limba greacă de monahul Leontie.

Textul original grec – aici. Semnăturile în limba engleză au fost preluate de pe adresa: http://oodegr.com/english/oikoumenismos/omologia_pistews.htm]

Eu nu pot să vă cer să acceptați că ,,Este atacată, în consecinţă, nu doar dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească în relaţie cu ereziile, ci şi dogma de căpetenie despre unica Revelaţie în lume şi unica mântuire a oamenilor prin Iisus Hristos în relaţie cu religiile lumii. Este cea mai mare rătăcire, cea mai mare erezie din toate veacurile” (**Idem)

Eu nu pot să vă cer să nu ne „considerați drept sclavi și robi, și care nu îndrăznesc să se exprime liber, pentru că juridic sunt lipsiți de protecție.”(*Ibidem)

Pentru că sunt convinsă ca așa cum spune Sf. Vasile cel Mare „Nici etiopianul nu-și schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putință să se întoarcă de la răul ereziei”[6]. Epistola 120, Lui Teodot, episcopul Nicopolei, EPE 2, 132 PG 32, 564 B.-Hristu K. Livanos

Sursa: Orthodoxos Typos, 14 Mai 2010.

În încheiere,

Mărturisesc, alături de fetele mele, „că nu vă consider un Arhiepiscop ortodox, până când veți declara public că osândiți ereziile monofizitismului, papismului, protestantismului și ecumenismului și respingeți pseudo-sinodul din Creta”(*Ibidem)

„Noi, creștinii, suntem smeriți și iertători în celelalte privințe, însă atunci când e primejduită credința, le lăsăm pe toate celelalte și ne concentrăm atenția pe acest lucru. De aceea, fă ce vrei, amenințări, chinuri, ocări, calomnii, bucură-te de puterea pe care o ai. Nu vom cădea de acord, nici nu vom capitula în fața ereziei, nici chiar cu cele mai cumplite amenințări”Sfântul Grigorie Teologul, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μ. Βασίλειον 50, ΕΠΕ 6, 212 (*Ibidem)

Oricât ar încerca satana prin prigoane și erezii să biruiască Biserica, Hristos este de nebiruit, și se face auzită de fiecare dată, încurajator, încredințarea Lui, că El este piatra cea din capul unghiului și Capul Bisericii ( Efeseni 2: 20, 1: 22.) și ,,porțile iadului nu o vor birui” (Matei 16:18) și că va fi cu noi ,,în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20) (*ibidem).

Noi, am scris această scrisoare, după cum ne-a luminat Domnul Slavei, în Treime slăvit.

Vă urăm ca și dvs, ca mare păstor, să faceți ceea ce vă va lumina Dumnezeu.”

Cu respect pentru Prea Fericirea Voastra,

Gabriela Naghi

Ruxandra-Viorela Adam

Andreea-Eliza Adam

28 Martie 2017

Sf. Cuv.Ilarion cel Nou și Sf. Ștefan, făcătorul de minuni

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica