Buletinul biometric înseamnă lepădare de Hristos! Singura alternativă este REFUZUL!

”Că celor ce au cunoştinţă, cu lesnire le va fi cunoscută venirea lui [antihristului]. Iar celor ce îşi au mintea permanent la lucruri lumeşti, măcar dacă ar şi auzi, nu vor crede, şi urăsc pe cei ce le-ar spune”- Sfântul Efrem Sirul

”Buletinul de identitate nu este pecetea; este introducerea pecetluirii”. – Sfântul Paisie Aghioritul

”Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic” – Sfântul Ierarh Ermoghen

Pliant_Buletin_biometric_micNoul proiect al Ministerului Afacerilor Interne ne pregătește buletinul biometric unic, premergător peceții lui antihrist. Conform proiectului titularul unui document electronic se va putea autentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.)

Să ne oprim puțin asupra acestui pasaj. Iată câteva observații care reies din lectura atentă a trei stihuri din capitolul 13 al Apocalipsei. Aici se spune: “să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte” (stihul 16). Insă de aici nu reiese că însemnarea nu poate exista în afara imprimarii ei pe mână sau pe frunte! În stihul al 17-lea se spune, că “nimeni să nu poată cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”

Însă nu este adăugat că însemnarea e pe “mână sau frunte”. Adică, e vorba de principiul existenței familiei electronice a omului, indiferent care îi este purtătorul: certificatul de evidență la organul fiscal, buletinul, pașaportul, cartea electronică, microcipul, mâna, fruntea…Se are în vedere dacă se folosește sau nu numele electronic pentru efectuarea plăților, decontărilor. Va avea posibilitatea să cumpere sau să vândă nu acel care are obligatoriu vreun semn – pe mână sau pe frunte, ci acel care are nume numeric, electronic. Iată cum! Iar nouă ne spun “apărătorii” CNP – numarul personal de identificare, că în Biblie nu se vorbește despre nici o înainte-pecete. Incă cum se vorbește! Sau mai bine zis așa: Biblia vorbește nu despre pecete (sau înainte-pecete), sau mai exact, nu atât despre pecete ca însemnare pe mâna și pe frunte, cât despre numărul antihristic care i se va atribui fiecăruia !

O altă observație. În stihul al 16-lea e spus: “pe toți”. Iar în al 17-lea “nimeni să nu poată…, decât numai cel ce are…” – numele numeric. Aceasta înseamnă că sistemul, ca atare, va prevedea o trecere generală, “atotcuprinzătoare” la viața cu numele electronic, însă se vor găsi și “persoane nedorite”, care vor refuza primirea acestor numere prevăzute pentru toți. Anume ei “nu vor putea” nimic să cumpere, nu vor avea posiblilitate, nu va exista mijloc de plată.

Așa și este. Aceste “persoane” (cuvântul este reusit, fiindcă ei își vor păstra personalitatea, individualitatea, persoana, nedizolvându-se în impersonala turmă numerică) și vor fi creștinii care au întrevăzut viclenia satanică. Și vor fi pedepsiți acești creștini deja nu din “considerente religioase”, ci ca infractori ai regulamentului obligatoriu pentru toți, ceea ce se și întâmplă deja.

Și încă ceva. Dacă era cu putință, atunci Sf. Ioan Teologul ar fi pomenit nu doar despre vânzarea-cumpărarea, imposibilă pentru omul care n-are nume numeric, ci și de transport, asigurare, servicii medicale, servicii comunale și alte “atribute” ale vieții moderne. Însă el a spus principalul. Căci banii și acum, ca și atunci, joacă rolul de bază în relațiile sociale.

După cum vedem, în trei stihuri ale Bibliei se vorbește cu adevărat despre multe, aproape despre tot ce se referă la pecetea lui antihrist. În orice caz, despre principalul. Înțelegând principalul, se poate aprecia corect orice știre, noutate ce ține de această problemă.

Din principala teză despre faptul că “numărul numelui” – e numele în forma de număr, dat de fiară, reiese logic explicația altor cuvinte ale stihurilor 16-18, precum și toate cele pe care le avem până azi. Așa sau altfel, cu sau fără voie, însă anume din această tâlcuire a cuvintelor Apocalipsei despre pecete provin toate articolele, adresările, afirmațiile și declarațiile împotriva codificării electronice generale. Ieroschimonahul Rafail (Berestov), care s-a nevoit pe Sfântul Munte Athos, a dat odată următoarea definitie ce determină numărul de identificare: “Codul de identificare este numele dat de masonerie fiecărui om, numele numeric” (din înregistrarea magnetică a discuției cu părintele Rafail)

Doar acum, văzând toate cele ce se întâmplă, înțelegem cât de exactă și totodată simplă și integră este descrierea viitoarei peceți antihristice pe care a facut-o Sf. Ap. Ioan Teologul, reieșind, desigur, din ideile și concepțiile vremii sale. Într-adevăr, două mii de ani în urmă nu se putea povesti despre aceasta mai clar și mai distinct! (Fragment din Taina Fiarei, pag.40-42)

Mai departe se arată în proiect:

Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

În format electronic se înscriu:

 1. a) datele din formatul tipărit (numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, C.N.P.-ul, adresa de domiciliu), cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
 2. b) prenumele părinţilor titularului;
 3. c) un certificat şi, după caz, certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;
 4. d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.

Despre ceea ce se întâmplă în momentul în care suntem scanați facial, vizionați vă rog:

Prin proiect se propune modificarea conceptului anterior privind conținutul de date al cărții electronice de identitate, prin eliminarea din cip a informațiilor referitoare la calitatea de asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate.

Astfel,  „funcționalitatea” de card de sănătate va fi asigurată de certificatul digital emis de MAI, înscris în cip. Cardul naţional de sănătate îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.

Textul propus prevede posibilitatea obținerii unei cărţi de identitate simple de către persoanele care, din motive religioase sau de conştiinţă, refuză în mod expres obţinerea unei cărţi electronice de identitate. 

Câtă grija are guvernul pentru creștinii ce vor să refuze buletinul biometric, nu-i cam ciudat? Există mai multe variante la ”varianta” lor: buletinul simplu, cum îi spun ei, poate nu va avea cip vizibil, sau poate nu va avea deloc, însă va avea probabil cod de bare sau bandă magnetică, sau un imprimeu fotocromic sau cine știe ce altă tehnologie SMD (surface-mounted device) prin care vor căuta să-i înșele și pe cei aleși.

Să ne amintim ce spunea Părintele Nicolae Ragozin – 12 dec. 1898 – 16 dec 1981:

Mai întâi ne vor inunda cu hârtii, adică cu multe acte, înainte de pecete. Nu vor pezenta pecetea de la început pentru că nimeni nu o va accepta. Aceste acte parca lipsesc pe om de minte. Abia apoi, omul lipsit de minte va primi pecetea. Vor fi multe numere ca omul să nu înțeleagă că este semnul 666. Persoanele cu mintea deschisă vor calcula și vor afla, ceilalți nu vor înțelege nimic.
Cineva a primit buletin rusesc verde ( cele dinainte de cele roșii ) iar Parintele i-a spus că greu va trece vamile. Acelea roșii, numite de Părintele “ jidovești ” ( pentru că acum jidovii sunt la putere ), spunea să nu fie acceptate nicidecum. La fel despre cartelele de plastic, spunea că sunt jidovesti și în nici un caz nu trebuie primite.[…] În privința buletinelor va fi o dezbinare în popor, pentru că oamenii nu vor mai ști pe cine să creadă. Aceasta va fi o mare nenorocire. Clericii se vor dezbina în această problemă iar poporul nu va ști pe cine să creadă.
În urma primirii buletinelor, cei care le-au primit vor accepta și schimbarea credinței.

Numele şi botezul
Fără botez nu există mântuire (Ioan 3, 5 – 6). Aşa cum numele pe care îl moştenim de la strămoşi (prin capul familiei) ne arată neamul din care facem parte, aşa şi numele (prenumele) pe care îl primim la botez pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină oferind o apartenenţă vie şi neîncetată în cadrul Bisericii şi mai ales în timpul Sfintelor Taine, certificând lepădarea de diavol şi păcatul strămoşesc în care ne-am născut. Numele codificat în sistem bar-code adaugă la identitatea sufletească umană o identitate a unei fiinţe satanice (prin încadrarea celor trei de “6”) luptătoare împotriva lui Iisus Hristos. Este o “pecetluire” a sufletului cu o “pecete străină” peste pecetea Duhului Sfânt primită la botez, pe care individul o primeşte în momentul în care semnează că este de acord cu noul nume (codul). Când suntem pomeniţi la rugăciune la Sfânta Liturghie, Maslu etc, preotul pomeneşte numele noastre pe care le avem de la botez şi nicidecum porecle sau coduri, căci Biserica este o comuniune a sufletelor, iar Sfintele Taine lucrează prin Har pentru mântuirea sufletului.Consecinţa? Harul de la botez se va îndepărta stingând roadele Sfântului Duh şi lipsind de mântuire respectiva persoană, în schimb aceasta va putea “beneficia” de toate facilităţile oferite de noile sisteme controlate devenind robi de bună voie al “stăpânului lumii acesteia”.
Probabil că unii vor spune: “Voi lua pecetea ca să trăiesc mai uşor, dar în inima mea îl voi iubi pe Iisus Hristos”.
Acestora le răspunde Sfântul Vasile cel Mare (sec. IV) în viaţa mucenicului Gordie: “Mulţi au încercat din neştire a-l ispiti pe mucenic să se lepede doar cu vorba şi să păstreze credinţa cu sufletul, aşezarea lăuntrică, căci Dumnezeu nu dă atenţie limbii, ci aşezării sufleteşti. Dar mucenicul Gordie era de neînduplecat spunând: „Nu suportă limba cea zidită de Hristos să spună ceva împotriva ziditorului ei. Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu se lasă batjocorit! După gura noastră ne va judeca, după cuvintele noastre ne va îndreptăţi şi după cuvintele noastre ne va osândi”.

Aprobarea noastră prin semnătură a noilor buletine duce la lepădare de Hristos pentru că ni se pune pecetea pe toată fiinţa. Identitatea mea se va codifica aşa că numele de la botez care mă caracterizează ca o persoană a lui Hristos se va transforma într-un număr care nu va fi recunoscut de nimeni decât prin anexarea codului de recunoaştere 666. Aşa cum în trecut numele copiilor se formau după numele părinţilor:
Alioanei; Apetrei; Amariei; etc. Acum prin adăugarea acestui cod de recunoaştere vom deveni ai antihristului (să nu fie).
Aceste buletine cu cip încorporat vor avea proprietatea să înregistreze toate datele intime ale persoanei mele fizice (ADN) şi chiar sufleteşti.
Despre acest număr ne vorbesc scrierile din Sfînta Scriptură prin Apocalipsă de două mii de ani, de aceea nu vom avea nici un cuvânt de spus spre apărarea noastră, spre apărarea înaintea lui Hristos, dacă vom primi pecetea drăcească.
Neştiinţa nu poate fi o scuză atât timp cât Sfîntul Marcu Ascetul spune că: „Trândăvia, neştiinţa, şi uitarea sunt păcate de moarte”.
Cu toate că mulţi credincioşi, chiar şi o parte din reprezentanţii bisericii au înţeles că aceste buletine sunt o capcană duhovnicească, tind să afirme că semnătura nu înseamnă o lepădare sufletească făcând afirmaţii de genul: ,,Eu semnez dar în interiorul meu nu mă lepăd” şi încă: ,, mă lepăd doar cu gura, dar nu în sufletul meu”. Atât timp cât tu certifici prin semnătură că informaţiile respective te descriu, nu poţi susţine că nu te-ai lepădat sufleteşte, pentru că orice acţiune trupească nu se poate făptui decât prin luarea unei decizii sufleteşti, printr-o încuviinţare lăuntrică. Aşa că semnătura a fost rezultatul unei decizii luate de minte prin gândire, exprimată în cuvânt prin afirmaţii de genul ,,îl iau, sunt de acord, semnez” şi urmată de simţirea sufletească prin duh de a semna.
Sfântul Ignatie Briancianinov ne spune că „mintea, gândul sau cuvântul şi duhul (simţirea duhovnicească) nu sunt altceva decât părţile puterii cuvântătoare ale sufletului, care au rolul final de a analiza informaţia şi de-a o exprima după ce a trecut mai întâi prin filtrul puterii poftitoare şi a celei mânioase. Mintea noastră este chipul Tatălui, gândul sau cuvântul este chipul Fiului, şi duhul (simţirea duhovnicească a sufletului) este chipul Sfântului Duh.” (Experienţe ascetice vol. III-IV pag. 164). – Citiți mai multe în Dorotei Melinte – Feriți-vă de vicleana pecetluire vol.1 și vol. 2.

Sursa: http://www.glasulstramosesc.ro/blog/buletinul_biometric_lepadare_de_hristos_fratilor_sa_nu_ne_amagim_singura_alternativa_este_refuzul/2017-03-28-375

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

22 de gânduri despre „Buletinul biometric înseamnă lepădare de Hristos! Singura alternativă este REFUZUL!”

 1. Prin acceptarea documentelor biometrice, pentru calculatoarele Sistemului, devenim numere, nu nume. Acceptarea numărului în locul numelui de Botez se considera lepădare conștientă de Sf. Botez. Iar fără Botez, nu ne mântuim. Capitolul 13 din Apocalipsă sunt cat se poate de clare in aceasta privinta. Numărul fiarei este un ,,număr de om. (CNP). Si numărul ei este 666″.

  Daca primim cele trei perechi de bare care formează 666, ,,recunoastem” ca suntem mărfuri la dispoziția Sistemului antihristic. Dacă Sistemul are nevoie de un rinichi pentru un favorizat al sau, si-l ia și gata. Intr-un mod sau altul te face sa ajungi la spital si gata!

  Iar în capitolul 14 din a Apocalipsa se spune:,,Cine se inchina fiarei și chipului ei și primește semnul fiarei pe fruntea lui sau pe mana lui va bea din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul maniei Sale, și se va chinui în foc și în pucioasa, înaintea sfintilor îngeri și înaintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Și nu au odihnanici ziua, nici noaptea cei ce se inchina fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei „. (Cap 14, vs. 9-11)

  Din versetele citate, reiese ca nici cei care se conformează nu o vor duce foarte bine, căci ,,nu au odihna nici ziua, nici noaptea”. Dacă se ajunge la cip implantat, acesta poate avea efecte cancerigene. Dar un alt scop al elitelor este de a reduce populația, nu de a le oferi prosperitate celor care se conformează. De aceasta prosperitate vor beneficia doar unii dintre ei. Restul se vor chinui și vremelnic și veșnic! Apoi se lucrează serios pentru a găsi cipuri capabile sa influențeze comportamentul uman. Asta inseamna ca nu mai suntem liberi, ci sclavi. Ni se pregateste cea mai crunta forma de sclavie din istoria omenirii!

  Trebuie sa alegem intre cruce și pâine pentru o perioada de timp. Dumnezeu nu ne va lăsa, însă.
  Sfântul Teofil cel Nebun pentru Hristos ne dovedește cum Dumnezeu poate sa ne hrănească în chip tainic dacă știe ca ne e de folos sa trăim. Sfântul Marcu de la Muntele Fracesc era hrănit de îngeri.

  Apreciază

 2. Chiar si buletin simplu, dar are CNP, care acum este numarul numelui. Daca esti la banca sau la administratia financiara, nici nu le trebuie numele, iti cere cnp-ul si gaseste toate datele despre tine.
  Un prieten a cerut de la CNAS o dovada ca e asigurat (nu adeverinta care se da in locul cardului de sanatate), ca sa mearga la spital sa se opereze la nas, si i-au dat o foaie pe care era cnp-ul, inca un numar (de asigurari, probabil), dar nicaieri pe acea foaie nu era numele lui!
  Eu cred ca si cu cnp-ul e treaba cam nasoala.

  Apreciază

  1. Cu CNP ul incepe procesul de depersonalizare a omului. Problema reala apare in momentul in care numele de botez este pus in legatura cu numarul 666. De aceea, parintii aghioriti, talcuind cartea Apocalipsei, indeosebi cap 13, spun ca acceptarea buletinului unic este lepadare de HRISTOS! Nu este pecetea, este arvunirea in vederea primirii pecetii! Este lepadare, fiindca identitatea ta este pusa in legatura cu numarul numelui fiarei! CNP ul nu a fost initial pus in legatura cu 666. Apoi, omul devine un numar si acesta este pus in legatura cu 666!!!

   Apreciază

   1. Și eu sunt de acord că buletinele de acum nu sunt pecetea, însă pentru mine este clar că numărul acela(cnp) care pus acolo să înlocuiască identitatea mea în Hristos, sigur că nu este de la Împăratul meu, de aceea conștiința mea nu a putut accepta acest lucru și am renunțat chiar și la acest act, urmând exemplul rușilor, care nu au luat acte cu cnp. Desigur că eu nu am avut acest privilegiu, din moment ce l-am avut de la naștere(cnp), iar în momentul când mi-am făcut noul act de identitate nu eram deloc pe căile Credințe Ortodoxe, pe care sper că le-am am aflat într-un sfârșit, dând din groapă-n groapă, astfel voind Domnul pentru păcatele mele. Și sunt pregătit, de va fi voia Lui Dumnezeu, să îndur chiar și boală, sau moarte decât să mai fac vreun act cu cnp pe el, sau să mă mai integrez în sistemul antihristic care impune aceste acte.

    Bine dar poate par ușor de zis pentru un om care nu are nici familie, nici casă, nici avere pe care să o numească a lui. Dar eu zic că fericit este acela care are toate acestea și renunță la ele pentru Domnul.

    Să știți că nu există o vreme pentru mărturisire, tot timpul dat omului pe Pământ de Dumnezeu este pentru mărturisire. Fie că se pornește de la cele mai mărunte lucruri, care despart pe om de Dumnezeu, se poate ajunge a renunța și la cele mai înrobitoare lucruri, totul cere rugăciune, voință și stăruință în această ordine.

    De ce ni se pare câteodată așa greu de renunțat la lucrurile acestea care ne robesc? Este pentru că ne-am atașat cu totul de ele, și nu ne putem imagina ducând viața fără ele, pentru că nici nu am cunoscut nici un alt mod de existența, aproape toată viața rob(noi nici apă nu mai bem de la noi, adică de pe pământul nostru, ci o luăm de la supermarket cu 666 pe ea), noi nu știm ce înseamnă să fii fiu al Lui Dumnezeu. Dar de nu facem pasul acesta al credinței, în care să depășeșim stadiul de rob al pacatului, la acela de fiu al lui Dumnezeu apoi alergarea noastră este în zadar. Iar ca să fim fii, atunci trebuie să facem cele ce se cuvin fiului, adică să credem cu toată inima că Tatăl nostru ne iubește, și că nu voiește pierzarea nici unuia dintre noi, să credem că dacă avem vreun necaz sau suferință, este spre îndreptarea noastră, să credem că dacă, chiar nu vom avea ce bea sau ce mânca El se va îngriji de noi, să credem că cuvintele din Scripturi sunt cuvinte vii care au valoare veșnică și să le scriem pe lespezile inimilor noastre etc. și să cerem cele ce se cuvine fiului(adică cele sufletești) și nu robului(adică cele lumești), că știe Tatăl nostru de ce avem nevoie, dar prin faptul că ne facem fii ai Tatălui, ceea ce suntem fiecare dintre noi, căci toți suntem de la Dumnezeu, vom primi și moștenirea Sa.

    Mă gândesc și eu ca un om? Oare pustnicilor le va fi greu să renunțe la actele acestea? Cred că pustnicii adevărați nici nu au… la ce să le trebuiască acte? Îi mântuiește cumva actul acela, sau va întreba Hristos de actul acela? Deci de aici aflăm că greutatea renunțării la acte vine de la robia noastră din cadrul sistemului antihristic. De aceea consider că fiecare credincios ar trebui să fie foarte mare atenție, la aceste primejdi, nu neapărat să facă ceea ce am făcut eu, dar să se pregătească din timp pentru o atitudine, și desigur să nu ia cu nici un chip actele biometrice. Căci omul cu câți pași face mai mulți pe drumul primirii peceții, cu atât puterea lui slăbește în a o lepăda. La fel ca exemplu acela cu broasca fiartă. Și eu zic că apa este destul de caldă. Deci să ne pregătim să sărim.

    Doamne ajută!

    Apreciază

   2. Da…CNP-ul nu. este lepădare că atunci înseamnă că nu s-a mântuit nimeni din 1973 până în ziua de azi….Tot șmecherie de a masonilor e dar sa NU luam buletinul biometric care e lepădare mare.Doamne ajuta!

    Apreciază

 3. Buletinul biometric nu e lepădare de Hristos, ci doar o prelepădare. Din această prelepădare ne putem întoarce. Nu este nimic grav. Important este să nu acceptă cipul (microcipul, nanocipul, etc.) în corpul nostru. Aceea este lepădarea. Până atunci mai este. Să nu fim habotnici!

  Apreciază

  1. Unde ati intalnit aceasta pozitie?! E habotnicie sa spui ca prin acceptarea buletinului biometric identitatea ta este pusa in legatura cu 666?! Daca Sf Paisie si toti care vorbesc despre pericolul actelor biometrice au dreptate?!

   Apreciază

   1. Departe de mine gândul de a-i contrazice pe sfinți în problema actelor electronice. Vreau doar să subliniez faptul că lepădarea este doar atunci când renunți la Libertatea primită de la Dumnezeu, adică atunci când îți predai trupul, sufletul și cugetul statului antihristic prin acceptarea în trupul tău, care este Templul lui Dumnezeu a unui corp străin, recte cipul, care nu este de la Dumnezeu, ci de la diavol. Este asemenea transplantului de organe, care sub masca binelui ajutorării aproapelui te duce de fapt la sinucidere, iar pe ceilalți co-autori la crimă în toată regula.

    Apreciază

  2. #Lucian M-ai șocat… Ai scris așa:Nu este nimic grav. Cuuuummm!!!!!???? Fi serios,frate Lucian și adu-ti aminte de cuvintele Pr Justin Pârvu care a zis: O lepădare mai mica atrage una mai mare,o lepădare mai mare atrage una totala. …Monahia Rafaela a văzut iadul și a spus că mulți oameni de chinuiesc (bietii de ei!) datorita faptului că au avut în viața carduri ,buletine biometrice sau pecetea drăcească. Sfinții Ruși ne-au avertizat pericolul buletinului biometric deci sa-i ascultam! Ei de roagă pt.noi!

   Apreciază

 4. Dar daca nu ne putem opune acum, atunci nici atat nu vom mai putea…
  spun clar parintii ca daca acceptam aceste buletine, vom fi influentati negativ si nu vom mai avea putere

  Apreciază

  1. Ioana

   Ne opunem și acum, dar cu măsură. Lupta acum este mai mult ideologică și politică. Mai târziu va fi directă, însângerată. Vremurile acelea nu sunt acum. Sunt peste vreo câțiva ani, sau poate mai mulți, după cum va voi Domnul. Părintele Claudiu Buză, prin atitudinea fermă de acum este un stâlp și vestitor al luptelor care urmează în viitor pentru Adevăr și Dreptate, adică pentru Ortodoxie. Pentru asta are Cununa pregătită în Cer. Numai să lupte până la capăt. Domnul să-l întărească!

   Apreciază

   1. Cununi sunt pt toti pregatite! Noi, sa facem voia Domnului! Altfel, le vom pierde! Sa nu uitam ca lupta impotriva actelor biometrice este in primul rand duhovniceasca!
    Cum spunea Daniel in comentariu, „supa” e deja calda si „broscutele” nu isi dau inca seama de asta!

    Apreciază

 5. ,,Numele numeric nu exprimă doar ideea mulţimii depersonalizate, ci totodata semnifică apartenenţa, conectarea obiectului cu numar la sistem, în cazul dat – a omului identifcat la sistemul ’’fiarei’’. De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente (documente biometrice) ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la ’’fiară’’, coparticipare la construirea împărăţiei ’’fiarei’’, când oamenii se vor preface într-o biomasa depersonalizată, cibernetizată, în bioroboţi cu microcipuri implantate, adică în purtători ai numelor numerice implantate sub piele.”
  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/sensul_duhovnicesc_al_acceptarii_buletinului_biometric_si_in_general_al_indosarierii_electronice/2017-03-31-377

  Apreciază

 6. Trebuie luptat împotriva actelor biometrice cu orice pret, pt ca dacă acum ne este greu atunci când vor veni cu microcipul RFID atunci va fi mult mai greu sa ne luptăm! e mai ușor sa stingi un foc când abia a început decât atunci când arde toata casa! gândiți puțin Iisus a fost batjocorit si răstignit pt noi și nouă ne este greu sa ne opunem la niște inițiative legislative ? trebuie informată populația prin toate mijloacele media radio televiziune internet despre pericolele actelor biometrice și ale cipului! trebuie făcute proteste în orașele mari ale țării și o petiție împotriva noilor buletine! în afară de muncă de lămurire pe care trebuie să o facă fiecare cu familia, prietenii și cunoscutii! lucrurile rele se întâmplă pt ca oamenii buni nu fac nimic! cum s-a protestat împotriva legii grațierii se poate protesta și împotriva actelor cu cip! în afară de rugăciuni și lucrări duhovnicești, (care desigur ca sunt folositoare) trebuie întreprinse și acțiuni concrete atât colectiv cât și individual! ei se bazează pe lipsa noastră de reacție! doamne ajuta ca măcar în al 12 ceas sa ne trezim!

  Apreciază

 7. Ce se intampla daca ne spovedim unui preot care are acte biometrice,buletin…? Ne putem apoi spovedii la alt preot care nu are buletin si acte, putem spune aceleasi pacate din nou altui preot?

  Apreciază

  1. Să nu ajungem la exagerări! În cel mai nefericit caz vă poate îndruma la scaunul spovedaniei să fiți de acord sau indiferent cu privire la actele biometrice. Adică să fiți după ,,chipul” duhovnicului! Păcatele spovedite nu e nevoie să le repetați la Taina mărturisirii.

   Apreciază

 8. biserica ortodoxa romana nu are nici o reacție? ar trebui sa se facă proteste în țară și sa se informeze cetățenii români pe toate televiziunile, de ce suntem atât de pasivi?aceste acte biometrice incalca vadit libertatea si prezumtia de nevinovatie cetateanului? ce romanii sunt un popor de infractori? ar trebui sa luam atitudine! acei oameni care si-au dat viață ca noi sa avem libertatea de a alege la revolutie oare au murit degeaba? deoarece tirania care se pregătește va fi.mult mai rea decât comunismul!

  Apreciază

 9. Eu am avut un pașaport electronic făcut în 2012 că mi-a trebuit obligatoriu ca șofer de tir. Atunci aveam 22 de ani, nu am știut nimic de așa ceva. Mi-am pierdut mântuirea ? Mai pot fi iertat de Dumnezeu ? Mărturisesc că am dat foc pașaportului și altul numai fac, dar la aceea vreme nu am știut despre asta. Imi puteți răspunde ?

  Apreciază

  1. Dumnezeu iartă acest păcat făcut din neștiință și vindecă rănile sufletești pricinuite. Dovadă este faptul că vă pare rău și ați îndreptat această problemă, renunțând la pașaportul electronic (biometric). Fiți cu pace și post binecuvântat!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: