Teolog Mihai-Silviu Chirilă: Sinaxa din Salonic a condamnat ecumenismul ca panerezie şi respinge sinodul din Creta ca eretic

sinaxa2Sinaxa interortodoxă a clerului şi poporului binecredincios, organizată în data de 4 aprilie 2017 la Salonic, Grecia, de către părinţii atoniţi nepomenitori, cu participarea clericilor nepomenitori şi a unui impresionant număr de credincioşi din Grecia, Sfântul Munte Atos şi alte ţări ortodoxe, printre care şi România şi Republica Moldova, a luat câteva decizii importante cu privire la ecumenism, sinodul din Creta şi întreruperea pomenirii ierarhilor participanţi la sinodul din Creta:

 1. A condamnat şi respins ecumenismul ca panerezie.
 2. A condamnat şi respins Consiliul Mondial al Bisericilor, pe care l-a numit Consiliul Mondial al Ereziilor.
 3. A proclamat că Hristos este unicul Mântuitor, iar în afara Bisericii Ortodoxe nu există mântuire.
 4. A proclamat că Biserica pe care Hristos a întemeiat-o, una, sfântă, sobornicească şi apostolească, se identifică numai cu Biserica Ortodoxă.
 5. A proclamat că în afara Bisericii Ortodoxe există numai rătăciri ale satanei, erezii şi schisme.
 6. A respins sinodul din Creta ca pseudosinod, deoarece legiferează ecumenismul ca învăţătură a Bisericii, desfiinţează instituţia sinodală, legiferează ereziile ca “biserici”, desfiinţează postul, anulează canoanele sinoadelor ecumenice şi acceptă căsătoriile mixte. Întrucât în limba greacă termenul “pseudo” (“minciună”) include, în context, şi ideea de erezie (a se vedea pentru analogie termenul “pseudoepiscop” sau “minciuno-episcop”, din finalul canonului 15 I-II), autorii documentului sinaxei au considerat de la sine înţeles şi nu au simţit nevoia să adauge expressis verbis faptul că prin respingerea sa ca pseudosinod de fapt el a fost respins ca sinod eretic.
 7. A anunţat întreruperea comuniunii cu Patriarhul Constantinopolului şi cu toţi episcopii care acceptă sinodul din Creta ca fiind ortodox.
 8. Şi-a manifestat sprijinul şi comuniunea cu toţi preoţii, monahii şi mirenii care au întrerupt pomenirea patriarhilor şi episcopilor ce susţin ecumenismul şi nu condamnă sinodul din Creta.
 9. I-a invitat pe toţi ceilalţi fraţi întru cuget ortodox să întrerupă, la rândul lor, pomenirea ecumeniştilor eretici.
 10. A solicitat episcopilor Bisericii Ortodoxe din întreaga lume să convoace un sinod ortodox de condamnare a ecumenismului, CMB şi sinodului din Creta. Nu s-a decis organizarea sa la Bănceni în perioada imediat următoare, aşa cum s-a spus în unele relatări de presă, menţionându-se posibilitatea organizării unei sinaxe asemănătoare celei de la Salonic la Kiev, Ucraina, la un moment care va fi anunţat.
 11. A exprimat cu tărie faptul că toţi cei ce au luat măsura întreruperii comuniunii cu ereticii sunt şi rămân în Biserica Ortodoxă, nu pomenesc alt episcop în locul episcopului locului, nu înfiinţează alte „biserici” şi nu aderă la alte grupări religioase deja existente.

Sinaxa s-a pronunţat în favoarea urmării acriviei dogmatice şi canonice în privinţa nepomenirii ierarhilor ecumenişti, adică a întreruperii comuniunii cu ierarhii care au semnat documentele din Creta sau care, chiar dacă nu le-au semnat în Creta, nu le-au condamnat după aceea, precizând că iconomia din acest punct de vedere se poate aplica doar temporar şi individual de către duhovnici, în funcţie de fiecare caz în parte, de trezvia conştiinţei ortodoxe şi de gradul de pregătire a fiecăruia (printr-o informare corectă cu privire la sinodul din Creta şi la ecumenism şi prin cultivarea unei trăiri ortodoxe autentice) pentru a înţelege şi a decide în mod liber asumarea luptei contra ereziei ecumeniste şi urmarea celor care au întrerupt pomenirea. Acrivia trebuie aplicată în duhul dragostei frăţeşti, fără a se forţa conştiinţa liberă a nimănui, iar iconomia nu poate deveni o proclamare publică a faptului că se pot frecventa fără grijă şi bisericile în care slujesc preoţi care sunt în comuniune cu ierarhi părtaşi la erezia ecumenistă aprobată în Creta.

Participanţii la sinaxă au apreciat lupta dusă de preoţii şi credincioşii români care au întrerupt pomenirea ierarhilor adepţi ai sinodului din Creta, aşa cum a fost ea expusă şi explicată atât de către omilia Biserica Ortodoxă Română împotriva ecumenismului şi a pseudosinodului din Creta, cât şi de către salutul adresat de părintele Ciprian Staicu. Publicul ortodox a luat la cunoştinţă cu această ocazie faptul că în România se întâlneşte cea mai puternică rezistenţă faţă de sinodul din Creta din lumea ortodoxă şi cea mai puternică reacţie din partea autorităţilor bisericeşti, că în Biserica noastră nu există nici măcar un singur ierarh care să fi condamnat fără echivoc pseudosinodul din Creta, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat că sinodul din Creta a fost ortodox etc.

A fost apreciată verticalitatea cu care cei mai mulţi dintre credincioşii români antiecumenişti s-au pronunţat pentru acrivie în ceea ce priveşte nepomenirea, neagreând ideea de a rămâne în comuniune cu acei preoţi care pomenesc ierarhi părtaşi la erezia ecumenistă, dar au un cuget ortodox sub alte aspecte, nici pe aceea de a fi în comuniune cu ierarhi care nici nu au semnat în Creta, dar nici nu s-au delimitat până acum în vreun fel public de acest pseudosinod, preferând urmarea preoţilor nepomenitori, chiar dacă aceasta implică sacrificii materiale sau de altă natură (deplasări pe distanţe lungi, cheltuieli materiale, oprobriul public etc.).

După încheierea sinaxei, Gheron Sava i-a asigurat pe reprezentanţii delegaţiei române că punctul de vedere al acesteia este similar cu cel al sinaxei.

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

Sursa:  http://ortodoxinfo.ro/2017/04/06/teolog-mihai-silviu-chirila-sinaxa-din-salonic-condamnat-ecumenismul-ca-panerezie-si-respinge-sinodul-din-creta-ca-eretic/

Important! Pentru lămuriri suplimentare, a se vedea și:

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

11 gânduri despre „Teolog Mihai-Silviu Chirilă: Sinaxa din Salonic a condamnat ecumenismul ca panerezie şi respinge sinodul din Creta ca eretic”

 1. ,,Acrivia”-strictețea și ,,Iconomia”-Pogorământul sunt cele două variante ale luptei anti-ecumeniste. Dar de ce nu ar putea fi combinate acestea două în vederea câștigării a cât mai multor suflete pentru Hristos și Mântuire? Cele două tabere anti-ecumeniste anunțate deja (rigoriștii și moderații) ar trebui să se împace și să ajungă la numitorul comun al soluției celei mai bune care se impune în acest moment. Văd că ura, egoismul și invidia dintre cele două tabere anti-ecumeniste din prezent sunt chiar mai mari decât față de ecumeniști. Cum e posibil așa ceva? ,,Oare s-a împărțit Hristos?”

  Apreciază

  1. Acrivia si iconomia sunt doua realitati prezente in viata Bisericii. Neintelegerile apar ca urmare a aplicarii in mod diferit sau gresit a iconomiei, uneori fara a se tine cont de acrivie, ca punct de pornire pentru tratarea unei boli. De aici confuzia si derapajele!

   Apreciază

   1. ICONOMIA SE APLICĂ DOAR CELOR CARE SUNT PREOȚI ORTODOCȘI ȘI CARE URMEAZĂ SĂ ÎNTRERUPĂ POMENIREA în limita timpului de reacție la ereziile EPISCOPILOR ERETICI TOCMAI PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A POPORULUI BINECREDINCIOS

    ICONOMIA NU ESTE CONCESIE ÎN NICIUN FEL A ACRIVIEI CANOANELOR SFINȚILOR PĂRINȚI și este TIMPUL CARE APĂRĂ ORTODOXIA DE EREZII ȘI TIMPUL ÎN CARE SE FACE LEPĂDAREA DE PE TRUPUL BISERICII A TUTUROR ERETICILOR

    Atenție însă !!!…cei care mor în timpul acesta ca având cugete eretice nu se mântuiesc ( asta e valabil defapt tot timpul de 2000 ani )

    PREOȚII CARE NU ÎNTRERUP POMENIREA ERETICILOR EPISCOPI SUNT PĂRTAȘI LA EREZIILE LOR ȘI DECI NU VOR AVEA NICIO SCUZĂ ÎNAINTEA DREPTULUI JUDECĂTOR DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS care ne va întreba de ce nu am apărat Biserica Sa Ortodoxă spre lămurirea și mântuirea creștinilor ortodocși

    CUM 99% DIN CLERICII ORTODOCȘI ROMÂNI ERAU ȘI SUNT ECUMENIȘTI CĂCI DIAVOLUL LUCRĂTOR PERVERS SA DOVEDIT MAI MINCINOS CA NICIODATĂ ȘI ODATĂ CU SINODUL CRETAN ERETIC VOIA DĂRÂMAREA cu totul a ORTODOXIEI…Să nu fie !!! NOI CREȘTINII ORTODOCȘI AM FOST PUȘI ÎN FAȚA FAPTULUI ÎMPLINIT și ÎN MOD OFICIAL…deci prin urmare uneltirea asta era și este în continuare și scapă de ea doar cei care apără Biserica Ortodoxă următori fiind sfinților părinți din toate veacurile

    DECI…ACUM FAPTELE VORBESC DACĂ CLERICII SUNT ORTODOCȘI CURAȚI…SAU SUNT AȘA ZIȘI ORTODOCȘI PERVERTIȚI ÎN TIMPUL ÎN CARE ERA ȘI ESTE LA ÎNȘELAREA ECUMENISTĂ ȘI DECI ERETICI ȘI ÎN CUVÂNT ȘI ÎN FAPTĂ

    Apreciază

 2. Sa fie iconomie că noi din Romania nu ne putem bucura ca părinții aghioriti de preoți nepomenitori…sunt putini a foarte
  putini..Pr. Sava Lavriotul sa asculte de Pr.Theodoros că nu-i vrea răul.Mie îmi place gândirea pr Theodoros că izvorăște din dragoste pentru credincioșii lui Hristos. Sa avem parte de rugăciunile lui!

  Apreciază

  1. Gheron Sava ascultă de Hristos!
   A dovedit lucrul acesta prin omiliile rostite în România și prin efortul depus în lupta neobosită cu cei ce se împotrivesc învățăturilor Sfinților Părinți. Dacă nu era acest monah cu cugetare patristică și voință de fier, noi încă ,,dormeam” pretextând un pogorământ falsificat și denaturat, ignorând totodată acrivia ca terapie. Gheron Sava, dacă este vorba să vorbim despre iubire, descoperă o dimensiune mult mai înaltă a acesteia, prin grija ce ne-o poartă de a nu ne îmbolnăvi prin părtășia la erezie. De aceea insistă asupra acriviei, fără a neglija iconomia. Ce dovadă de dragoste mai mare poate fi?!
   Dacă urmăriți cu atenție evenimentele veți înțelege că cei doi nu se contrazic în ceea ce spun. Amândoi ajung la aceeași concluzie: îngrădirea de erezie!
   Fiți cu pace și bucurie!

   Apreciază

 3. În legătură cu iconomia (pogorământul) Bisericii aplicată la starea în care ne găsim în momentul de față, trebuie să înțelegem următoarele:
  1. Participarea la slujbele Bisericii, acolo unde preoții pomenesc, trebuie să fie pe linia mărturisirii, a luptei împotriva ecumenismului și prin respingerea hotărârilor pseudosinodului din Creta. Adică, nu putem merge la slujbe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat;
  2. Preoții care încă pomenesc pe ierarhii apostați la slujbele Bisericii, trebuie să ajungă și ei la momentul mărturisirii publice și la îngrădirea de erezie. Altfel, lupta nu-și atinge scopul, fiind de fapt o eschivare lipsită de curajul mărturisirii. Iconomia reprezintă timpul alocat pentru întărirea, catehizarea și încurajarea preoților și poporului dreptcredincios;
  3. Important! Lupta noastră trebuie să fie comună, împotriva ereziei ecumenismului, întărindu-ne și sprijinindu-ne unii pe alții: cei care am întrerupt pomenirea împreună cu cei care încă nu au întrerupt pomenirea ierarhului, aceștia din urmă pregătind turma cuvântătoare pentru a mărturisi și a trăi ortodox;
  4. Preoții antiecumeniști, în adevăratul sens al cuvântului, nu trebuie să recunoască pedepsele aplicate celor care s-au îngrădit de erezie: oprirea de la slujire, caterisirile pe motiv de neascultare, etc. Nu trebuie să ne considere schismatici sau rupți de Biserică, spunând că lupta trebuie dusă din interiorul Bisericii, ca și cum noi am fi ieșit din Biserică (spun aceasta pentru că am întâlnit preoți antiecumeniști care ne numesc schismatici și recunosc hotărârea de ,,caterisire” dată de minciuno-episcop);

  Apreciază

  1. Da, exista preoți care promovează hule despre cei care au întrerup pomenirea, pentru a se îndreptați în ochii enoriașilor. Spre caderea tuturor.

   Creștinul este dator sa se informeze. Alegem lumea cu ecumenismul, cu masoneria și satanismele ei sau îl alegem pe Hristos? Ambele picioare nu ne încap intr-un singur pantof. Nu întâmplător se spune ca ,,vom fi încercați ca argintul” sau ,,ca aurul în topitorie”! Dacă nu-l alegem pe Hristos și nu-L mărturisim, treaba e simpla. Nici Dumnezeu nu are obligații fata de noi.Și se mai spune ca vor cădea mulți și dintre cei aleși. Asta inseamna ca e nevoie de trezvie pentru a nu abandona lupta.

   Am auzit crestini spunând ca nu se pot desparti de prietenii creați în bisericile unde se propovăduiește pe fata ecumenismul! Eu cred ca nu mergem la biserica pentru prieteni, ci pentru Hristos. Sa-L lasam pe Hristos sa invinga prin noi! Doamne ajuta.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: