VAI VOUĂ, ecumeniști fățarnici!

Făţărnicia ecumeniştilor este atât de mare şi pricinuieşte o atât de mare vătămare Bisericii, încât dacă ar fi venit iarăşi Hristos ca să propovăduiască pe pământ, ar fi mustrat-o şi ar fi condamnat-o mai cu tărie, decât pe cea a cărturarilor şi fariseilor. Şi iată ce ar fi spus:

Hristos către ecumenişti

BatjocorireaH1.pngVai vouă, ecumenişti făţarnici, căci construiţi în oraşe biserici măreţe, însă prin smintelile voastre distrugeţi credinţa din inimile credincioşilor!

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci îi prăznuiţi pe Sfinţi în sărbătorile voastre, însă îi necinstiţi prin faptele voastre!

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci vorbiţi despre dragoste şi unire cu ereticii, însă pe ortodocşi îi urâţi şi îi prigoniţi!

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vorbiţi peste tot, zi şi noapte, despre dragoste, care ridicaţi în slăvi dragostea Tatălui Meu, însă lepădaţi dreptatea şi judecata Lui; care aţi şters cuvintele: păcat, urgie a lui Dumnezeu, iad şi pocăinţă din vocabularul vostru, ca să placeţi oamenilor!

Povăţuitori orbi, care umblaţi în întunericul ecumenismului şi consideraţi că lumea este lumină, care vă numiţi pe voi înşivă teologi, însă lepădaţi teologia ortodoxă.

Slugi viclene şi nevrednice! Nu ştiaţi că „sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia lui, va fi bătută mai mult”?

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care desfiinţaţi Canoanele Bisericii şi vă rugaţi cu ereticii împotriva legii lui Dumnezeu.

Nebuni şi orbi! Nu vedeţi că cu cât vă rugaţi mai mult cu ei, cu atât mai mult se depărtează de adevărul Meu?

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pretindeţi ascultare oarbă de la poporul Meu pentru împlinirea poruncilor voastre nedrepte şi potrivnice lui Dumnezeu, iar voi daţi cu copita ca măgarii la voia Tatălui Meu.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că părăsiţi oile Mele şi îi îmbrăţişaţi pe lupi.

Păstori necredincioşi şi năimiţi, care stricaţi via Mea şi întinaţi partea Mea cu întinăciunea ecumenistă, care daţi partea Mea cea dorită în pustiul neumblat al panreligiei antihristului. Cum veţi scăpa de Judecata ce va să fie?

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că aţi numit ereziile Biserici, făcându-le asemenea cu Sfânta şi neprihănita Mea Biserică, pe care am câştigat-o cu Sângele Meu.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că organizaţi conferinţe împotriva sectelor şi ereziilor noi, dar conlucraţi în chip minunat cu cu cele vechi, condamnate de Sfinţii Părinţi.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că închideţi oamenilor Împărăţia Cerurilor; voi nu intraţi, dar nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Îi înşelaţi pe eterodocşi cu înşelare jalnică numind Biserici adunările lor satanice şi asigurându-i că sunt botezaţi şi merg pe calea cea bună şi sigură.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pregătiţi Sinod sfânt şi mare, nu ca să daţi, aşa cum spuneţi, mărturia ortodoxă în lume, ci ca să desfiinţaţi poruncile Mele.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că vă îngrijiţi şi vă preocupaţi de mediul înconjurător (natural), în loc de cel duhovnicesc, adică de pădurile pământului, care sunt mistuite de foc din pricina fărădelegilor ce se săvârşesc pe el (pământ), iar nu de sufletele oamenilor, care trebuie să moştenească Împărăţia Cerurilor; de dobitoace, de zburătoare şi de cele dispărute, mai degrabă decât de embrioanele umane ucise în chip înfricoşător prin  avorturi. Câini fără de glas, care nu latră, adormiţi în paturi, cărora le place să trândăvească, încăpăţânându-se să nu mustre genocidul acesta.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vă făţărniciţi că sprijiniţi drepturile omului în parlamentele statelor, însă îi afurisiţi fără justificare pe cei care vă mustră fărădelegile voastre.

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că îl afurisiţi pe robul Meu, apărătorul Numelui Meu, judecându-l fără drept de a se apăra. Căci aţi spus în sinea voastră: De partea noastră este puterea legii dreptăţii. Veniţi să-l afurisim pe acesta, pentru că nu ne este folositor şi se împotriveşte lucrurilor noastre şi ne impută nouă încălcările legii; greu ne este chiar şi a-l vedea.

Nedrepţilor şi nelegiuiţilor! Nu ştiaţi că blestemul aruncat pe nedrept şi care nu află loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?

Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că dăruiţi oamenilor Coranul în loc de Evanghelia Mea, şi îl mai numiţi şi sfânt. Dacă credeţi Coranul sfânt, atunci vă lepădaţi de Mine şi de Evanghelia Mea. Iar dacă nu credeţi că este rătăcire şi minciună, dar îl numiţi sfânt ca să placeţi celor de alte credinţe şi celor care primesc darul făţărniciei voastre, vă amăgiţi şi dragoste nu aveţi întru voi.

S-au pocăit cărturarii şi fariseii după acele înfricoşate «Vai» -uri pe care le-a rostit Hristos împotriva lor? Din păcate, nu. În loc să se pocăiască, „s-au sfătuit ca să-L prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă”. Se vor pocăi ecumeniştii în urma mustrării făcută împotriva lor? Dacă l-am fi întrebat pe Sfântul Vasile cel Mare, ne-ar fi răspuns: „Nici etiopeanul nu-şi schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putinţă să se întoarcă de la răul ereziei”.

Suntem îndreptăţiţi ca noi, astăzi, să fim mai optimişti decât luminătorul cel mare care luminează din Cer, Vasilie din Cezareea, când aceea, pe care sunt chemaţi ecumeniştii să o renege, este nu o erezie, ci panerezie?

Hristu K. Livanos

Sursa: Orthodoxos Typos, 14 Mai 2010.

Reclame

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

17 gânduri despre „VAI VOUĂ, ecumeniști fățarnici!”

 1. Mesajul citat de parintele Claudiu aici, ar trebui anexat la orice scrisoare trimisa unui ecumenist, de orice rang.

  Iar celor din conducerea BOR si mai mult ar trebui trimis, alaturi poate doar de 5 simple intrebari:
  1- De ce ati facut asta? De ce ati semnat documentele pseudo-sinodului la Kolimbari, Creta ? In ce scop? Ce nu era bine inainte de acesta de trebuia schimbat?
  2- Iar daca pseudo-sinodul nu a schimbat nimic in opinia dvs., asa cum ziceti, de ce a mai fost nevoie de el?
  3- Daca ati semnat, ce a adus bun pentru binecredinciosul popor acest ‘sinod’?
  4- De ce sau de ce credeti ca unii ierarhi dintre cei ce au participat nu au semnat?
  5- Ce va opreste acum sa retrageti public semnaturile?

  Domnul sa-i intareasca pe slujitorii Sai si pe poporul Sau intru lupta cea marturisitoare!

  Apreciază

  1. Chiar citeam pe un blog grecesc că azi sa desfășurat, de fapt sa întrunit sinodul b.o.elene, pintre subiectele depe ordinea de zi sa discutat și despre colaborarea cu ,,biserica” romano-catolică, chiar sunt curios ce poziție au avut i.p.s Serafim de Pireu, dar și alți care zic ca, combat ecumenismul, și ce au mai căutat să participe la așa ceva

   Apreciază

 2. O profesoara americana a spus unui cleric ortodox dorinta papei de a invita pe Cuviosul Paisie Aghioritul si pe Cuviosul Porfirie la Vatican. Raspunsul lor a fost urmatorul:

  „Nu, nu putem merge. Deoarece romano-catolismul si papa nu sunt pregatiti. Au prea mult egoism. Ei nu vor doar sa ne subjuge, dar nici nu cred ca Ortodoxia marturiseste Singurul Adevar, pe Hristos. Deci nu trebuie sa mergem. Mai bine vom ajuta aceasta situatie, rugandu-ne.”

  Sursa:
  https://apologeticum.wordpress.com/2011/11/04/ce-au-raspuns-cuviosii-paisie-aghioritul-si-porfirie-invitatiei-papei-de-a-vizita-vaticanul-de-luat-aminte-de-catre-ecumenisti/

  Apreciază

 3. Pr. Dumitru Staniloaie: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sarb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre”

  Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: „Eu sunt impotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru”

  Pr. Arsenie Papacioc: „Sunt impotriva! Pe viata si pe moarte impotriva! Ce ecumenism?”

  Pr. Ardian Fageteanu: „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX”

  Pr. Ilie Cleopa: „Noi ortodocsii suntem putini dar suntem Biserica intreaga. Noua nu ne lipseste nimic! Noi n-avem ce imprumuta de la protestanti dar nici de la catolici!”

  Pr. Iustin Parvu: „Ecumenismul nu e nascut din parerile bisericilor, ci din gandirea proprie a unor pastori ce nu au nimic profund crestin si religios in ei ci doar o viata politica”

  Cuv. Paisie Aghioratul: „Cu durere in suflet marturisesc ca, dintre toti filounionistii (ecumenistii n.e.) pe care i-am cunoscut, nu am vazut pe nici unul sa aiba nu miez, dar nici macar coaja duhovniceasca. Cu toate acestea, stiu sa vorbeasca despre dragoste si unire, desi ei insisi nu sunt uniti cu Dumnezeu, fiindca nu L-au iubit.”

  Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se intineaza cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeiestile Scripturi! Vai de cei citi murdaresc sfinta credinta cu eresuri sau incheie vreo intelegere cu ereticii!”
  Sursa: http://www.sfaturiortodoxe.ro

  Apreciază

 4. Blagosloviti si iertati,Sfintia Voastra!
  Portretul unui ecumenist care marturiseste panerezia cu capul descoperit.Iata marturisirea sa eretica propovaduita in public,acceptata pasiv de poporul cazut in inselare ,pe care Sf.Grigorie Palama o vede ,ca pe al treilea tip de ateism ,dupa ateism si erezie.
  Laurentiu Streza despre sinod:

  Apreciază

  1. Doamne, cat de convingator poate fi un ecumenist convins de „binele” oficializat la „sinodul ecumenic” din Creta! Sarmanul, chiar crede ca a lucrat Duhul Sfant la sedintele sinodului! Cata viclenie!!!

   Apreciază

  2. Dumnezeu sa ii ierte, nu mai au Duhul Sfant, au in spate legiuni. nu mai au pacea, bucuria, nadejdea, credinta. nu deznadajduiti, ridicati capetele si asteptati. Pacatul impotriva Duhului Sfant intuneca mintile.

   Apreciază

  3. De ce aceasta predica provoacă atata tulburare în suflet? Eu cred ca are duhul ,,sfantului sinod de la Creta”! Dumnezeu sa-l ocrotească pe părintele Laurentiu și sa-i arate ce înseamnă Duhul Sfânt, ca sa nu se mai pună garant pentru Sinodul de la Creta! De dincolo de cuvinte transpare un conflict interior pe care nu si-l poate masca. Discursul lui poate ajunge doar la creier. Nu și la inimă.

   Sinodul din Creta e roadă a Duhului Sfânt? Ce s-a întâmplat seninul din privirile episcopului Laurentiu? Cum crede ca poate convinge pe cineva cu o asemenea încrâncenare?
   Sfinții cercetau duhurile. Cum sa garanteze ca toți cei care au luat hotărâri acolo au fost inspirați de Duhul Sfânt? Preasfintite, fie-va mila de sufletul dumneavoastră și nu mai susțineți asemenea enormități! Veniți alături de noi și mantuiti-va sufletul!

   Duhul Sfânt aduce căldură și mângâiere în suflet. După roadele Duhului Sfânt îi vom cunoaște pe cei care ne spun Adevărul.

   Apreciază

   1. Am preferat sa urmaresc inregistrarea mai intii fara ton. E agitatie mare pe el… Sa ne fereasca Dumnezeu de asa ceva.

    Apreciază

  4. Popă Laurențiu se făcură gura jidanilor și a papei, cam aceleași lucruri ar zice și ei, că nu numai voi ortodocșilor vă mântuiți. Însă iată că bine ziseră despre Sfinți, că lupta lui este împotriva Lui Hristos, și a Maicii Domnului, și a Sfinților Părinți adevărați purtători de Duh Sfânt pe care noi, deși păcătoși vrem să-i urmăm ca să ne putem mântui, deci în traducere cam asta vrea să zică, fraților vedeți să nu vă înșele învățăturile adevărate ale Sfinților Părinți, că iată aceia au fost de demult, noi suntem acuma, nu vedeți că vorbim și noi despre smerenie, cu ce suntem noi mai prejos decât ei; lupi răpitori sunt aceștia care vorbesc din scrierile Sfinților Părinți, feriți-vă! Însă falsa smerenie, propovăduită de el nu folosește întru nimic, de nu se smerește cu adevărat în fața icoanelor și învățăturilor tuturor Sfinților despre care vorbește și în fața cărora stă înainte.

   Apreciază

 5. Prin convocarea mult asteptatului Sinod Panortodox,s-a dorit infruntarea in mod activ a „*ereziei ecumenismului, precum și a sincretismului în formele sale diverse, stigmatizarea și condamnarea înșelăciunii și a degradării care provin de la erezii și de la eretici,condamnarea francmasoneriei si a inovatiei calendaristice, pentru apărarea turmei, constatând (astfel) și declarând starea de cădere din har a ereticilor.”Nimic din toate acestea nu s-au discutat la asa zisul sinod de la Kolymbari.
  Iata ce declarau „*Părinții Sinodului Pan-Ortodox din 1848:
  ”«Să ținem mărturisirea de credință», pe care am primit-o neîntinată…, respingând orice inovație ca fiind o uneltire a diavolului. Cine primește vreo inovație consideră credința ortodoxă care a fost propovăduită, ca fiind incompletă. Însă aceasta deoarece este întreagă și a fost pecetluită, și nu admite nici micșorare, nici mărire, nici orice altă modificare, și cine va îndrăzni sau să facă, sau să sfătuiască, sau să gândească acest lucru, s-a lepădat deja de credința lui Hristos”.
  *http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/471-romanian-translation-c-e
  „**Sfântul Grigorie Palama spune: ”Acesta, deci, șarpele cel înțelegător și prin acesta încă mai blestemat, răul cel dintru început, și cel de la mijloc și cel din urmă, cel viclean etc.”, ce face? ”Acum introduce, deci, prin latinii care ascultă de diavol, noi dogme despre Dumnezeu”2 – prin latinii, papistașii, care sunt instrumentele lui, ascultătorii lui, protejații lui – ascultați, voi, toți cei care socotiți că papismul este Biserică și ați hotărât și la Sinodul din Creta că papismul este Biserică: ”… introduce, deci, prin latinii care ascultă de diavol, noi termeni despre Dumnezeu”.
  ”**Dacă noi, cei care am fost învățați de înțelepciunea dumnezeiască a Părinților, nu ignorăm înțelesurile și gândurile diavolului,nu vă vom primi niciodată la comuniune”, adică pe eretici, pe papi, pe protestanți, pe monofiziți, ”nu vă vom primi niciodată la comuniune, atât timp cât continuați să credeți că Duhul Sfânt purcede din Fiul, atât timp cât continuați să fiți eretici nu avem nici o legătură cu voi, nici o comuniune cu voi”.
  http://ortodoxinfo.ro/2017/03/10/predica-pr-prof-theodoros-zisis-la-anuntarea-intreruperii-pomenirii-arhiepiscopului-antim-al-tesalonicului/

  Apreciază

 6. Minciunile strigatoare la cer ale lui Laurentiu Streza debitate in fata poporului naiv,necatehizat,necunoscator,referitor la parerea Parintelui Cleopa despre eretici(catolici,protestanti si alte secte).
  Iata ce marturiseste Parintele Cleopa,Arh.Ioanichie Balan in convorbirile cu Prea Cuviosia Sa:
  „*Cat priveste pe eretici avem marturia dumnezeiescului Apostol Pavel care ne spune : ” De omul eretic dupa prima sfatuire si a doua sfatuire, departeaza-te ” ( Tit 3, 10 ) . Ereticii sunt vrajmasi ai adevarului si ai lui Dumnezeu ( Psalm 36, 20 ) . Ereticii sunt fii ai celui viclean ( Matei 13, 38 ) , carora nu ne putem increde ( Ioan 2, 24 ) . Ereticii, fiind vrajmasi ai lui Dumnezeu ( Psalm 36, 20 si 91, 9 ) , nu avem voie sa-i iubim, ca pe crestini, ca ei sunt ” fii ai diavolului ” , ” pui de vipera ” ( Matei 3, 7; 12, 34; 23, 33; Luca 3, 7 ) . Cu ereticii nici nu avem voie sa ne rugam ( canonul 10 si 64 Apostolic ) . Pacatul lor este impotriva Duhului Sfant, care ” nu are iertare nici in veacul de acum, nici in cel viitor ” ( Matei 12, 31-32; Marcu 3, 29; Luca 12,10 ) . Pe eretici nici in casa nu avem voie sa-i primim, nici ” buna ziua ” sa le zicem ( II Ioan l, 10-11; Sfantul Efrem Sirul, Tomul III, pag.156 ) .

  Cat priveste casatoria unui crestin ortodox cu femeia eretica sau invers, nu se poate, deoarece nu se poate impreuna lupul cu oaia, spre nasterea de fii ( Pravila Bisericeasca, Nicodim Sachelarie, pag. 91, manuscris ) . Iar daca doi soti inainte de a se face crestini s-au casatorit legal, apoi daca unul din ei s-ar converti la adevarata credinta ortodoxa, iar celalalt va ramane in necredinta, dar ar voi sa traiasca mai departe cu sotul dreptcredincios, unul ca acela, dupa zisa Apostolului, sa nu se desparta, fiindca barbatul necredincios se sfinteste prin femeia credincioasa si femeia necredincioasa se sfinteste prin barbatul credincios ( I Corinteni 7, 12-14; VI Ecumenic, Canonul 72 ) .
  A ne ruga impreuna cu ei ne opresc dumnezeiestile canoane ( Apostolic 9, 10, 45, 64; Laodiceea 6, 7, 33; Vezi si la Sfantul Simion Tesaloniceanul, intreb. 47, pag. 490 ) .

  Biserica Ortodoxa, fata de toate confesiunile crestine, fata de popoarele pagane, precum si fata de necredinciosi, pastreaza invatatura Mantuitorului de a socoti pe toti oamenii aproapele nostru ( Matei 22, 39 ) si a urma cele zise : ” Ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti si voi lor asemenea ” ( Matei 7, 12 ) . Cat priveste credinta lor, nu putem avea impartasire cu ei nici in rugaciune, nici in celelalte Taine ale Bisericii lui Hristos, pana nu vin la dreapta credinta ( Canoanele 10-11 Apostolic ) … Cat despre secte si orice fel de erezii, nu avem voie nici a ne ruga impreuna, nici a manca cu ei, nici in casa a-i primi, ca nu cumva de lucrurile cele rele ale lor, si de ereziile lor sa ne impartasim ( II Ioan 1,10-11; Sfantul Efrem Sirul, Tomul III, pag. 156; II Ecumenic, canon 5; III Ecumenic, canon 7; VI Ecumenic, canon 1 si 2 etc. ) .
  *http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/luminasifaptele.htm

  Apreciază

 7. Minciuna lui Laurentiu Streza vis a vis de mantuirea catolicilor si protestantilor,(min.7.03),anulata prin cuvintele de foc ale Parintelui Cleopa,in dialog cu Arh.Ioanichie Balan(Domnul Atotindurarilor sa-i odihneasca cu Dreptii Sai!)
  „*23. Din punct de vedere al credintei in Dumnezeu, in cate feluri se impart oamenii pe pamant ?

  Din punct de vedere al credintei in Dumnezeu, oamenii de pe pamant se impart in trei grupe : crestini, care cred in Hristos; necrestini ( pagani ) , care nu cred in Evanghelia lui Hristos, ci in anumiti oameni zeificati, precum Brahma, Buda, Confucius, Mahomed etc. si a trei grupa, atei, care nu cred in nici o divinitate. Necrestinii se impart si ei in trei mari grupe : monoteisti-evrei si mahomedani; dualisti – care cred in doua principii, al binelui si al raului, si politeisti, care cred in mai multi idoli sau zei mincinosi.

  Crestinii se impart la randul lor in trei mari confesiuni si Biserici : ortodocsi, catolici si protestanti. Din protestanti s-au format mai multe ramuri ca : protestanti de Confesiune Augustana ( luterani ) , reformati, anglicani, metodisti, prezbiterieni si grupari neoprotestante.

  24. Care dintre aceste categorii de crestini au harul mantuirii ?

  Biserica noastra ortodoxa invata ca harul este dat tuturor oamenilor ( Tit 2, 11 ) , deoarece : ” Dumnezeu voieste ca toti oamenii sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina ” ( I Timotei 2, 4 ) . Dar harul nu sileste pe nimeni. Oamenii au libertatea sa-l primeasca si sa conlucreze cu el sau sa-l respinga. Cei dintai se mantuiesc, cei din urma nu ( Invatatura de Credinta Ortodoxa, cap. 244, pag. 145 ) . Biserica Ortodoxa, fiind Biserica apostolica, are harul mantuirii.

  25. Cum se vor mantui crestinii care nu au credinta cea adevarata ?

  Numai crestinii care slujesc lui Dumnezeu intru adevar aceia se vor mantui, dupa cum spune Duhul Sfant : ” Aproape este Domnul de toti cei ce-L cheama pe El intru adevar ” ( Psalm 144, 18 ) . Despre oamenii care nu au primit credinta in Dumnezeu nu putem zice ca se mantuiesc, deoarece apostolul ne invata : ” Un Domn, o credinta si un botez ” ( Efeseni 4, 5; I Corinteni 12,12 ) . Si iarasi : ” Pace peste cei ce vor umbla cu dreptarul ( dreapta credinta ) acesta ” ( Galateni 6,16 ) si in alt loc : ” Cine nu se lupta dupa lege nu se incununeaza ” ( II Timotei 2, 5 ) .
  *http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/luminasifaptele.htm

  Apreciază

 8. Nu pot sa cred ca I.P.S. Laurentiu Streza este convins de aberatiile rostite in cuvantarea sa. Consider ca cele spusr au fost pentru adormirea oilor aflate in ogorul sau. Este trist si injositor sa asculti asa ceva. Sa nu incetam a ne ruga pentru dansul, in speranta ca isi va recunoaste greselile in legatura cu sinodul eretic din Creta, va inceta comuniunea cu ecumenistii,va renunta la prigoana crestinilor care urmeaza adevarul de credinta si va urma si va propavadui acelasi adevar de credinta ortodoxa, spre nadejdea de mantuire a lui si a celor incredintati lui spre mantuire. Asa sa ne ajute Dumnezeu !

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s