Un exemplu care trebuie urmat! LUPTA CEA BUNĂ: cum s-a petrecut ieşirea Bisericii Georgiei din Consiliul Mondial al bisericilor în 1997

georgia-883907_960_720.pngÎn anul 1997, Biserica Georgiei a părăsit principala instituţie ecumenistă – Consiliul Mondial al bisericilor. Spre deosebire de trista situaţie pe care o putem vedea astăzi în bisericile ortodoxe membre ale CMB, atunci în fruntea luptei anti-ecumeniste s-au aflat cele mai importante mănăstiri georgiene.

La scurt timp după sărbătorile Pascale din acel an, stareţii celor 4 mănăstiri au declarat într-o scrisoare deschisă că întrerup comuniunea euharistică cu Patriarhul Ilia II din cauza ereziei ecumeniste. Astfel, scrisoarea a fost semnată de stareţul mănăstirii cuviosului Şio-Mgvim, arhimandritul Gheorghe, stareţul Lavrei cuviosului David Gareja, arhimandritul Grigorie, stareţul mănăstirii Betania, ieromonahul Agheu, şi stareţul mănăstirii Zarzma, arhimandritul Gheorghe.

„Biserica în care îşi găseşte loc urâciunea învăţăturilor eretice se face asemenea Sodomei” – scriau monahii în adresarea lor. „Îndurat şi milostiv este Domnul şi aşa cum pentru dreptul Lot a fost amânată pedeapsa Sodomei, aşa pentru dreptcredincioşii robii Săi El până la o vreme nu îşi ia harul Sfântului Duh de la Biserica ce s-a abătut în întunericul ereziei. Dar până când? Unde este limita fărădelegii, care întrece îndurarea şi milostivirea?”

„Dacă vine timpul ieşirii lui Lot, atunci acela e timpul sfârşitului sorocului, timpul execuţiei judecăţilor lui Dumnezeu, timpul mâniei celei drepte, timpul luării a însuşi Duhului Vieţii. Astfel, semnul morţii duhovniceşti a ierarhiei bisericeşti necurate este ieşirea din mijlocul păcatului său a adevăraţilor fii ai Bisericii Ortodoxe. Şi abia atunci când Domnul îi va scoate de sub jugul necuraţilor pe cei credincioşi Lui, Biserica Sa cea adevărată, atunci harul Sfântului Duh va părăsi definitiv adunătura ereticilor rămaşi.”

Luptând împotriva înnoirii liberal-ecumeniste a Ortodoxiei, autorii acestei scrisori au formulat 16 teze întru susţinerea poziţiei pe care au luat-o.

 1. Ecumenismul este erezie! Mai mult decât atât: ecumenismul este erezia ereziilor.
 2. Din mulţimea de rătăciri pe care le include ecumenismul, cea mai principială şi profundă este rătăcirea legată de însăşi firea Bisericii, fiind o erezie ecleziologică.
 3. Aşa-numitul Consiliu Mondial al bisericilor în chiar denumirea sa conţine o contradicţie cu învăţătura creştin-ortodoxă despre unica Biserică adevărată.
 4. Biserica Ortodoxă, luând parte la activitatea CMB, afirmă în acest fel acordul său cu învăţătura şi activitatea acestuia. Ea se face astfel părtaşă la toată minciuna şi toate rătăcirile Consiliului. Ea devine eretică în aceeaşi măsură în care este eretic însuşi Consiliul.
 5. O şi mai adâncă infiltrare a ereziei în trupul Bisericii are loc prin participarea ierarhiei sale la diversele forme de slujbe comune organizate de structurile CMB.
 6. Biserica Ortodoxă Georgiană (BOG) de multă vreme (din 1962) este membru activ al CMB. Această participare exprimată prin activitatea înalţilor săi ierarhi echivalează cu căderea în erezie sau, mai bine zis, în esenţă chiar este erezie.
 7. Înalţii ierarhi ai BOG s-au afirmat ca apologeţi şi propovăduitori ai ereziei ecumenismului atât în multiplele manifstări publice, cât şi de pe amvon. La Sinodul Local al Bisericii Georgiei din 1995 a fost consfinţită şi întărită participarea în această mişcare prin autoritate bisericească sinodală. Prin această consfinţire s-a petrecut infiltrarea definitivă a ereziei în trupul Bisericii Locale a Georgiei.
 8. Când o Biserică începe într-o oarecare măsură să adopte învăţătură eretică, harul mântuitor din ea se împuţinează. Când însă o Biserică Locală adoptă pe de-a întregul erezia, harul mântuitor se depărtează desăvârşit de la această comunitate, adică mântuirea sufletului devine imposibilă pentru membrii săi.
 9. Din situaţia creată în BOG există doar două ieşiri: sau Biserica renunţă la rătăcirile sale, sau cei ce caută mântuirea părăsesc adunarea necredincioşilor.
 10. Renunţarea Bisericii la eresul ecumenismului trebuie să se manifeste prin ieşirea din Consiliul Mondial al bisericilor. Altă cale nu este.
 11. O asemenea decizie poate lua doar înalta ierarhie a BOG, aceasta e prerogativa sa. Dar ierarhii refuză să o facă.
 12. O parte din ei considră că un asemenea pas contravine „proceselor globale şi integraţioniste contemporane”. Supunând, în viziunea lor, viaţa Bisericii doar legilor funcţionării sociale, ei ameninţă creştinii cu „dificultăţi economice”, „izolare politică, religioasă şi culturală” şi alte grozăvii închipuite.
 13. Acest mod de gândire vădeşte slăbirea credinţei în grija proniatoare a lui Hristos faţă de Biserică. Această necredinţă este un adevărat ateism.
 14. O altă parte a ierarhilor, neavând o conştiinţă creştinească autentică şi nedorind să înţeleagă însăşi esenţa dogmelor Bisericii lui Hristos, consideră că participarea la CMB nu este un păcat câtuşi de însemnat. Aceştia încearcă prin diferite compromisuri să-L înşele pe Dumnezeu şi pe ei înşişi.
 15. Aşadar, ce îi rămâne unui creştin ortodox ce caută mântuirea şi care este convins că mântuirea este imposibilă fără mărturisirea credinţei celei drepte, libere de urâciunea ereziei?
 16. „Iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară” (Fapte 5:41).

În continuarea scrisorii semnatarii au declarat că întrerup comuniunea euharistică cu patriarhul Ilia II în baza canonului 15 al Sinodului I-II din Constantinopol, adăugând cuvintele Sf. Maxim Mărturisitorul că eretici sunt şi cei ce până şi în chestiuni cât de mici nu sunt de acord cu învăţătura Bisericii.

Ultima semnătură sub scrisoare a fost adăugată la 15 mai 1997. Iniţial ierarhia georgiană, după obişnuinţă, a vrut să se spele uşor pe mâini, pedepsindu-i pe neascultători şi prefăcându-se că nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar nu a fost să fie aşa. Deja către 19 mai, la scrisoarea monahilor s-au alăturat şi alţi clerici, inclusiv de mir, care s-au adresat către patriarh şi episcopatul Bisericii Georgiei cu cerinţa de a întrerupe activitatea ecumenistă a BOG.

„Preafericite patriarh, preasfinţiţi episcopi – se spunea în adresare – vă înştiinţăm că cu binecuvântarea cârmuitorului eparhiei de Şemokmed, preasfinţitul Iosif, la 19 mai curent a avut loc adunarea preoţimii din Guria. La această adunare s-a discutat despre starea ce s-a creat în sânul Bisericii-Mamă… Vă rugăm cu smerenie să nu rupeţi cu schismă cămaşa Bisericii lui Hristos. În numele dragostei, luaţi decizia de a ieşi din CMB. În caz contrar noi ne vom alătura la hotărârea de a întrerupe comuniunea euharistică cu voi”.

Deja în ziua următoare a fost convocată o şedinţă de urgenţă a Sfântului Sinod, la care ierarhia Bisericii Ortodoxe a Georgiei a luat decizia de a aproba toate cerinţele monahilor şi de a părăsi Consiliul Mondial al bisericilor şi Conferinţa bisericilor Europene. În textul deciziei Sinodului s-a afirmat că principala cauză a acesteia o reprezintă „încercările continue a conducerii CMB de a-i conferi acestei organizaţii funcţii ecleziologice comune”, sau mai simplu spus, de a transforma această adunătură eretică într-o temelie de creare a unei „Biserici Mondiale”.

Această decizie a Sinodului georgian a fost transmisă oficială către conducerea CMB la 22 mai 1997. Astfel a luat sfârşit perioada de 35 de participare a Bisericii Ortodoxe a Georgiei în mişcarea ecumenistă.

Experienţa Bisericii Georgiei ne arată încă o dată că problemele bisericeşti se rezolvă pe cale canonică, cea predanisită de Sfinţii Părinţi, şi nu pe nişte căi născocite peste noapte: cea a „luptelor (iluzorii) din interior”, a „iconomiei” comuniunii cu ereticii, a „ascultării de ierarhii canonici” şi a altor teorii care lovesc în conştiinţa bisericească ortodoxă.

Întocmit după: Andrei Riumin – „Православная Грузия отвергает экуменизм”, ziarul „Zavtra”, 189 (28 1997)

Sursa: http://lumea-ortodoxa.ro/lupta-cea-buna-cum-s-a-petrecut-iesirea-bisericii-georgiei-din-consiliul-mondial-al-bisericilor-in-1997/

 

 

Reclame

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

15 gânduri despre „Un exemplu care trebuie urmat! LUPTA CEA BUNĂ: cum s-a petrecut ieşirea Bisericii Georgiei din Consiliul Mondial al bisericilor în 1997”

 1. Mi-a reținut atenția, mai ales următorul fragment:
  „Astfel, semnul morţii duhovniceşti a ierarhiei bisericeşti necurate este ieşirea din mijlocul păcatului său a adevăraţilor fii ai Bisericii Ortodoxe. Şi abia atunci când Domnul îi va scoate de sub jugul necuraţilor pe cei credincioşi Lui, Biserica Sa cea adevărată, atunci harul Sfântului Duh va părăsi definitiv adunătura ereticilor rămaşi.”
  Minunat textul, uimitoare reacția mănăstirilor și preoților de mir și, impresionant rezultatul imediat la amenințarea cu întreruperea pomenirii!
  La noi încă se doarme, când tot poporul trebuia să reacționeze de mult, asemenea georgienilor! Treziți-vă, părinți și frați!!!
  PS: Sperăm din tot sufletul, ca la Sinaxa națională din Duminica Sfinților Români, să răsune vocea Ortodoxiei pentru întreaga suflare românească!

  Apreciază

 2. Îngrijorător este și ceea ce afirmă textul următor, pentru cei care încă nu au înțeles că trădarea s-a făcut la nivelul întregii Patriarhii, odată cu intrarea în CMB în 1961 și acum, pentru a doua oară, cu oficializarea ecumenismului la Creta:
  „Când o Biserică începe într-o oarecare măsură să adopte învăţătură eretică, harul mântuitor din ea se împuţinează. Când însă o Biserică Locală adoptă pe de-a întregul erezia, harul mântuitor se depărtează desăvârşit de la această comunitate, adică mântuirea sufletului devine imposibilă pentru membrii săi.”

  Apreciază

 3. Bravo georgienilor! Un mare bravo pentru ca realizarea este pe masura. La noi se tot vehiculeaza sperietoarea asta ca daca nu „predam” biserica ne impart statul in 13, vine razboiul, murim de foame… si sincer nu cred minciunile astea. Plus ca Biserica nu e obiect de negociere.

  Au fost multi, au fost uniti si au reusit sa puna presiune suficient de mare pe ierarhi.
  Dar georgienii sunt alt fel de popor. Romanii sunt niste lingai in mare parte …asa ne-am evidentiat de-a lungul timpului. Lasi si lingai (desigur ca si eu printre ei. aceeasi stofa). Unii numesc asta „abilitati politice”

  Va intreb si pe aceasta cale, daca nici un episcop roman actual nu se trezeste si raman absolut toti in starea de acceptare a CMB si a sinodului cretan, unde gaseste Biserica Romaneasca alti episcopi? sau este pur si simplu condamnata la disparitia formei ei actuale?

  Apreciază

  1. Dacă nu va rămâne nici un ierarh în BOR care să ia atitudine, condamnând hotărârile Pseudo-sinodului din Creta și cerând ieșirea din CMB, vom pomeni în continuare pe ,,episcopii ortodocși de pretutindeni, care drept învață cuvântul Adevărului”, până când Biserica lui Hristos se va reorganiza în plan administrativ! Câtă vreme Hristos este Capul Biserici și noi suntem în Trupul Înviat al Său, nu avem nici o temere. Noi, să rămânem în Adevăr, împlinind ceea ce Sfinții Părinți ne-au învățat pentru aste vremuri!

   Apreciază

 4. putem sa privim si sa invatam de la unguri cu cat curaj isi apara interesul national in fata UE.
  Ar fi interesant de aflat si drumul bulgarilor pana la iesirea din CMB
  Parca si sarbii au fost la un pas sa iasa. Ce i-a impiedicat?

  Apreciază

  1. REZOLUTIA BISERICII ORTODOXE BULGARE PRIVIND ECUMENISMUL
   ,,Dupa un veac întreg de participare a ortodoxiei la Miscarea Ecumenica si o jumatate de secol de participare activa a ei la Consiliul Mondial al Bisericilor nu se observa o dezvoltare pozitiva în dialogul multilateral între crestini. Dimpotriva, distantarea dintre ortodocsi si protestanti apare din ce în ce mai pronuntata, avand în vedere înmultirea cu zecile a sectelor în sanul Bisericilor Protestante, care perturba constiinta ortodoxa a crestinilor nu numai la noi, ci si în toate tarile ortodoxe, aparand si multe devieri fata de conceptiile initiale ale Consiliului Mondial al Bisericilor.
   Avand în vedere cele sus-mentionate, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare la sedinta sa plenara din 09.04.1998 a hotarat sa întrerupa participarea sa viitoare la CMB, avand în vedere devierile Consiliului Mondial al Bisericilor ca si faptul ca în ultimii ani Biserica Ortodoxa Bulgara intentionat nu a mai contribuit la cotizatiile CMB si nu a participat la conferintele organizate de CMB si a suspendat participarea sa la acest Consiliu.
   Cu aceasta ocazie în perioada 29.04.1998 – 03.05.1998, la Salonic, capitala culturala a anului 1997, a fost organizata o întalnire a reprezentantilor tuturor Bisericilor Ortodoxe la invitatia Sanctitatii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la cererea Bisericilor Ortodoxe ale Rusiei si Serbiei, si cu ocazia iesirii Bisericii Georgiei din CMB. La aceasta întalnire panortodoxa a fost discutata problema participarii Bisericilor Ortodoxe la Miscarea Ecumenica ca si nemultumirea legata de ignorarea sistematica a tarilor ortodoxe în hotararile luate la adunarile organizate de CMB.
   Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare declara ca va chibzui daca va trimite un reprezentant la Harare, Zimbabwe, unde va avea loc a VIII-a adunare a CMB, în luna decembrie 1998, sau va anunta scris ca va întrerupe în viitor activitatea sa în cadrul CMB.”

   Din partea Cancelariei Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare
   27 V 1998, Sofia
   Sursa: http://eresulcatolic.50webs.com/rezolutie_bulgaria.html

   Apreciază

   1. Exact! dupa zeci si zeci de ani nu s-au intors nici catolicii, nici protestantii sau anglicanii la ortodoxie. E cazul s-o lasam balta cu acest cMB.

    Apreciază

  2. Documentul de retragere din CMB a Bisericii Ortodoxe din Serbia. Cand va face BOR-ul acest pas?
   „La doi ani dupa raportul nostru, Sfanta Adunare a Episcopilor Bisericii Ortodoxe Sarbe a hotarat in Sfantul Sinod intrunit in mai-iunie 1997, ca Biserica Sarba sa se retraga din CMB, adica a hotarat ca Biserica Sarba sa nu mai fie membru organic al acestei organizatii. In explicarea acestei hotarari, episcopii au afirmat ca, Consiliul Mondial al Bisericilor a fost creat ca o exprimare a dorintei de intemeiere a unei „biserici unite”, indeosebi in randul fractiunilor din lumea protestanta (incepand cu 1910). Precum am vazut, bisericile ortodoxe, fiecare in felul sau, au participat regulat la asa-zisa Miscare Ecumenica, indeosebi dupa 1920, pentru a implini porunca lui Hristos „ca toti sa fie una” (Ioan 17:11).

   La inceputuri, au participat la ecumenism teologi de seama, precum Sfantul episcop Nicolae al Zicai, episcopul Irineu Cirici al Backai, episcopul Irineu Djordjevici al Dalmatiei, protoprezviterul Gheorghe Florovski, preotul Dumitru Staniloae si altii. Cu fiecare ocazie, ei marturiseau hotarat Vesnicul Adevar si pozitia teologiei ortodoxe: „Fara unitate de credinta nu exista unitate in Biserica – Trup divino-uman al lui Hristos, si nici nu va putea exista vreodata”. La toate intrunirile si adunarile ecumenice, sfintiile lor si-au desprins pozitiile si hotararile lor ortodoxe in concluzii separate. Doar mai tarziu, dupa formarea CMB, acest principiu a fost treptat abandonat si reprezentantii ortodocsi si-au amestecat tot mai mult opiniile cu concluziile si deciziile comune, in esenta neortodoxe. Acest fapt se dovedeste mai ales prin lucrarea prezentata Sinodului Bisericii Ortodoxe Sarbe, care explica si indreptateste hotararea de retragere din CMB precum urmeaza:

   1. Pentru ca CMB a inceput sa-si neglijeze in activitatile sale pozitia initiala in ce priveste unitatea de credinta, ca o pre-conditie a unitatii Bisericii;
   2. Pentru ca acest Consiliu a inceput sa aiba natura si statutul unei super-biserici si se comporta in duhul acesta, acceptand practic in activitatile sale teoria anglicana „a ramurilor”, inacceptabila pentru Ortodoxie, si mai recent numita teoria „traditiilor crestine”, potrivit careia „traditiile” unor secte protestante (create, de pilda, in secolul trecut) sunt egale si socotite la fel cu Traditia vie a Bisericii Ortodoxe Rasaritene, care exista neintrerupt din timpurile apostolice;
   3. Pentru ca CMB este tot mai influentat de secularism;
   4. Pentru ca prin organizarea CMB, in care comunitatile protestante detin majoritatea covarsitoare, Biserica Ortodoxa nu poate fi reprezentata corespunzator devenind minoritara si fara putere in a influenta hotararile CMB;
   5. Deoarece chestiunile credintei si randuielilor, precum si unitatea in credinta si in adevarata si unica Biserica a lui Hristos sunt tot mai neglijate in cercurile oficiale al CMB din pricina pragmatismului si a politicilor seculare de zi cu zi;
   6. Pentru ca cercurile oficiale ale miscarii ecumeniste sunt dominate de duhul si organizarea sincretismului religios, in implementari si expresii practice (indeosebi dupa adunarile generale de la Uppsala si Canberra);
   7. Pentru ca in loc sa incerce a reduce deosebirile dogmatice si canonice existente, in duhul ecumenismului, unii din cei mai importanti membri ai CMB (cum ar fi Biserica Anglicana) introduc noi traditii si practici „bisericesti” pe care le indreptatesc canonic, obiceiuri care primejduiesc invataturile evanghelice si intreaga traditie crestina a Rasaritului si a Apusului (de exemplu, hirotonirea femeilor in „episcopi” si „preoti”), creand o „neo-biserica” cu ordine, ecleziologie si morala cu totul apostata;
   8. Pentru ca CMB tolereaza in randul membrilor sai unele comunitati crestine care accepta si binecuvanteaza practici sexuale nefiresti si impotriva naturii (cununia persoanelor de acelasi sex – lesbiene, homosexuali) ce sunt „rusine chiar si a le auzi”;
   9. Pentru ca acest duh ecumenist, sincretist si secularist se transmite si in anumite cercuri ortodoxe, indeosebi in randul diasporei si in zonele mixte, unde inter-comuniunea si rugaciunile impreuna cu neortodocsii au devenit o practica frecventa – o practica care tagaduieste insasi invataturile Sfintilor Parinti privind gandirea si vietuirea in Biserica (avand o lucrare de zdruncinare asupra firii Bisericii);
   10. Pentru ca apartenenta organica in CMB pricinuieste sminteala si dezbinari puternice in randul bisericilor ortodoxe locale slabind unitatea Ortodoxiei (in loc sa contribuie la unitatea pan-crestina, acest fel de participare primejduieste direct unitatea din sanul Bisericii Ortodoxe, lasand deoparte ereticile invataturi promovate prin aceste participari!);
   11. Pentru toate motivele date mai sus, Biserica Ortodoxa Sarba, marturisitoarea si pazitoarea credincioasa (impreuna cu celelalte biserici ortodoxe locale) a credintei si invataturii Bisericii celei una, sfinte, sobornicesti si apostolice a lui Hristos, isi anunta retragerea din CMB si renunta la a mai fi MEMBRU ORGANIC al acestei organizatii (asa cum au hotarat Patriarhia Ierusalimului si Biserica Georgiei). Facand acestea, totusi, Biserica Sarba nu renunta sa continue a lucra pentru „unirea tuturor” si sa continue a coopera cu toti, incluzand lucrul impreuna cu CMB in domeniul umanitar, precum si in alte domenii de raspundere inter-crestina, pentru pace, dreptate si unitate intre oameni si statele lumii.
   12. Tinand cont ca aceasta hotarare va influenta nu doar viata si misiunea Bisericii Sarbe, ci si a Ortodoxiei in general si misiunea mantuitoare a Bisericii in lume, Adunarea Episcopilor Bisericii Sarbe a hotarat ca inainte de retragerea definitiva, sa trimita mai intai aceste pozitii si temeiuri Patriarhului Ecumenic al Constantinopolei si tuturor conducatorilor bisericilor ortodoxe locale, cu propunerea si cererea ca sa fie convocata cat mai curand o Conferinta Pan-Ortodoxa, privind participarea viitoare a Bisericilor Ortodoxe in general la Consiliul Mondial al Bisericilor. Doar dupa aceasta consultare, biserica noastra locala va adopta o pozitie finala asupra chestiunii si o va impartasi tuturor.

   Aceasta declaratie a fost elaborata in anul 1997, dar din pacate, un an mai tarziu, din cauza presiunilor politice, si impotriva deciziei de la Sopocani, unde mai multi clerici si monahi au sustinut-o, Biserica Serbiei nu o va mai sustine in 1998, cand a fost intrebata din nou asupra problemei”.

   Sursa: https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2016/02/15/documentul-de-retragere-din-cmb-a-bisericii-ortodoxe-din-serbia-cand-va-face-bor-ul-acest-pas/

   Apreciază

   1. deci nu suntem noi singurii nebuni care vedem ca CMBul e puturos. Sa dea Dumnezeu sa se trezeasca si episcopii nostri!

    Apreciază

 5. Minunat și util este acest articol. Ieșirea din Consiliul Mondial al Bisericilor ar trebui solicitată în primul rand. Majoritatea crestinilor nu știu ca România face parte din așa ceva. Nu știu nici scopurile acestui consiliu. Cumva trebuie informați cât mai clar cu putință., ca sa stie cat mai multi ce se petrece. Multi habar nu au de Sinodul din Creta si de faptul ca exista preoți marturisitori sau bloguri de atitudine ortodoxa. Se informează din sursele ,,indicate”, li se predica de zor ascultarea și gata! Denigrarea celor care au ales întreruperea pomenirii nu trebuie sa ne surprindă pe noi, cei care știm despre ce e vorba. Însă trebuie sa ne îngrijoreze, deoarece este în joc mântuirea celor care asculta astfel de sminteli.

  Cred ca ierarhii deja sunt puși intr-o situatie jenanta prin semnarea documentelor de la Creta si ripostează cu disperarea omului rănit în orgoliul sau. Căci, de la un punct încolo, nici nu mai contează adevărul, ci orgoliul. Deja o parte s-au îngrădit de erezie. Dar ce se va întâmpla cu ceilalți?

  Mă gândesc ca ar fi bine sa ne gândim și la alte strategii. Sa cerem cu hotărâre ieșirea din Consiliul Mondial al Bisericilor în primul rand. Adică sa tăiem râul din rădăcină. Nu avem ce căuta acolo. Și apoi hotărârile Sinodului din Creta cad cu mai multa ușurință. Dacă obiectivul de baza ar fi ieșirea din CMB, atunci ar veni alături de noi mai mulți. E un gând care mi-a venit.

  Apreciază

  1. Gând, la gând, cu bucurie! Sinaxa națională din Duminica Sfinților Români (18 iunie), va cere, printre altele, ieșirea BOR din CMB. Vom face ceea ce au făcut și ivirenii în urmă cu 20 de ani! Oare ierarhii noștrii vor face ceea ce au făcut vrednicii ierarhi ai BOG?

   Apreciază

 6. Actual si de o necesitate covarsitoare se dovedeste articolul, clar si la obiect,cat si sublinierile Sfintiei Voastre,suficiente pentru a trezi dorinta arzatoare in tot romanul crestin ORTODOX,cleric si mirean viu,de a milita prin toate mijloacele iesirea BOR din aceasta unificare religioasa antihristica,decisa de oculta masonica pentru a întroniza Noua Ordine Mondiala (New World Order)”*ce va susţine o monedă virtuală unică, un guvern unic dictatorial şi un surogat de religie unică şi unanim acceptată voit sau nevoit”. S-a ajuns astfel „*la acest cal troian – ecumenismul, prin care „înţelepţii Sionului” speră să monopolizeze tot ceea ce cuprinde termenul „religie”, denaturând şi amestecând tot ceea ce înseamnă credinţă, iar prin denaturarea creştinismului să se ajungă la un satanism travestit.”
  Anatema ,Anatema,Anatema CMB si tuturor celor care continua sa-l promoveze.
  Trebuie sa ne gandim cu seriozitate la vremurile apocaliptice in care traim,parasiti de toti ierarhii si prea inaltii reprezentanti ai cinului monahal, obedienti conducerii de la centru,straini de nevoile spiritual -morale ale poporului in majoritatea lui indiferent,”analfabet”,anesteziat de duhoarea cuvintelor viclene si fatarnice ale mai marilor,limitându-se doar „să dea Cezarului cele ce sunt ale Cezarului”.Desi romano-catolicii nu fac parte din CMB, in 1986,1987,Papa Ioan-Paul al II-lea,primeste pe”* reprezentanţii marilor religii ale lumii pentru a se ruga împreună (cui? numai ei pot afirma). Lui Dalai Lama i-a acordat un loc special, în altar, unde liderul budhist din exil a aşezat pe sfânta masă o statuie a lui Budha…ulterior,.masonul F. M. Marsaudon accentua într-un articol: „În zilele noastre, fratele (mason) Roosvelt a adus tuturor oamenilor posibilitatea de a-L adora pe Dumnezeu, urmându-şi principiile şi convingerile proprii. Asta e toleranţă şi ecumenism. Noi, masonii tradiţionali, ne permitem să parafrazăm şi să traducem această expresie a unui om de stat celebru şi s-o adoptăm la circumstanţe: catolici, ortodocşi, protestanţi, israeliţi, musulmani, hinduşi, budhişti, liber cugetători, liber practicanţi, pentru noi astea sunt doar porecle; francmasoneria este numele întregii familii”.(!)[*http://www.crainou.ro/2017/01/05/consiliul-mondial-al-bisericilor-pridvorul-antihristic/]
  Nu mai cred in parasirea CMB de catre BOR.Nu mai nadajduiesc ca petitiile,scrisorile preotilor,monahilor,pliromei ortodoxe adresate mai marilor ierarhi temeinic indoctrinati de duhul ereziei ereziilor,sa aiba oarece efect.
  Marti 26 /01/2016 la”***dineul oferit, la Institutul de la Bossey, lângă Geneva, în onoarea delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, de către Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al CMB,PFP Daniel spunea:Acest Institut, fondat în 1946, adică doi ani înainte de crearea Consiliului Mondial al Bisericilor (1948) a avut şi are şi astăzi o semnificație deosebită privind educaţia tinerilor pentru dialog intercreştin, pentru întâlnirile clericilor şi laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unității creştine. Printre multele conferinţe, seminarii, întâlniri şi evenimente organizate de Institutul de la Bossey, seminarul de teologie şi spiritualitate ortodoxă a avut o continuitate rodnică…
  La acest seminar au participat îndeosebi creştini catolici şi protestanţi care au dorit să cunoască mai bine teologia şi spiritualitatea ortodoxă. Timp de opt ani (între 1980-1988) am organizat personal un astfel de seminar în fiecare an, pentru a facilita participanţilor o cunoaştere mai profundă a teologiei şi spiritualităţii ortodoxe…Mulți tineri ortodocşi care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic BARTOLOMEU), preoţi, profesori şi misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe.
  Pentru toate acestea exprimăm recunoştinţa noastră şi dorim ca lucrarea prezentă şi viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată şi dinamică pentru binele tuturor Bisericilor ”.[***http://patriarhia.ro/misiune-ortodoxA-n-sinodalitate-astAzi-8703.html]Prin urmare lupii in piei de oaie sunt in mijlocul nostru demult,sfasiind Camasa lui Hristos ,traind intr-un duh ecumenist,sincretist,secularist,acceptand teoria anglicana „a ramurilor”,erezie de neconceput pentru Adevarata Ortodoxie,producand sminteli,dezbinari in mijlocul pliromei de care nu le pasa,pedepsind,nedreptatind,preoti,monahi,mireni care ridica glasul si militeaza pentru iesirea BOR din „captivitatea babilonica”in care se afla.
  Cu adanca durere inchei citand cuvintele nemuritoare ale unui Sfant al inchisorilor comuniste,IOAN IANOLIDE:
  „****Aş vrea să iert totul şi ştiu că o pot face, chiar am iertat în ce mă priveşte, dar nu e drept să domnească răul în lume. Lumea asta trebuie să se apere, are datoria să se apere. Ar fi ademenitor să credem că trăim în dragoste deplină, dar realitatea ne contrazice..”
  „-N-am refuzat putere, ci am refuzat închinarea la putere, căci noi închinăm a noastră putere Preaputernicului de la care emană puterea!
  -Nu veţi mai avea putere în veci, nici aici şi nici aiurea! Acum capătul frânghiei puterii e în mâinile noastre şi cu ea vom înfăşura lumea întreagă. Nu împărţim puterea cu nimeni…Vă vom strivi fără cruţare şi nu vă vom permite să deveniţi iarăşi martiri! Ne însuşim pentru noi cultul martirilor, iar voi veţi fi socotiţi criminali în veci de veci! Va veni o zi când vă vor urî toţi oamenii, căci toţi au să creadă numai în noi. Vom rupe orice contact între voi şi masele populare. Dumnezeu se va dovedi neputincios în faţa revoluţiei!”(*un dialog academic dintre călăul-colonel Zeller şi o victimă în care se cuprinde ideologia roşie proletară de atunci şi cea albastră neoproletară de azi)(****Testamentul unui nebun -Ioan Ianolide)

  Apreciază

 7. Sarutmana parinte Claudiu,

  Prima tradare la nivelul intregii Patriarhi a fost in 1924 , cand s-a schimbat calendarul, la presiunile stim noi cui.
  Si este normal ca apoi caderile sa vina in cascada, iar la sfarsit dezastrul.

  Dumnezeu si Maica Domnului sa ne pazeasca!

  Apreciază

  1. Da, corect! De atunci trebuia întreruptă pomenirea, pentru a-i constrânge pe ierarhi să revină la calendarul Bisericii, mai ales că, într-o primă fază, aceștia au schimbat și pascalia. Nu s-a luat atitudine – am pierdut unitatea liturgică între noi, rămânând, din fericire, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, în Biserica lui Hristos alături de cei care nu au schimbat calendarul și nu au făcut schismă! Practic, Sinodul BOR i-a aruncat în schismă pe cei care astăzi îi numim stiliști. Un mare păcat a ierarhilor noștri! O mare povară pe umerii noștri, pe care din păcate, nu am rezolvat-o atunci când am fi putut, mai ales acum, în vremea noastră, în Creta!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s