REZOLUȚIA SINAXEI de la Botoșani împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

p-Ioan-Ungureanu_sinaxaNoi, clericii, monahii și credincioșii ortodocși care ne opunem ecumenismului, reuniți în Duminica Sfinților Români în Sinaxa națională a clericilor, monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași ai adunării din Creta, din dorința de a păstra neschimbată Sfânta Credință Ortodoxă, pe care am primit-o din generație în generație de la Hristos, prin Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, pe care au apărat-o cu prețul vieții toți mărturisitorii ortodocși de-a lungul istoriei:

 1. Condamnăm ecumenismul ca erezie a tuturor ereziilor, care, prin tăgăduirea unității Bisericii, are ca scop ștergerea hotarului dintre Ortodoxie și ereziile de inspirație creștină, celelalte religii monoteiste și cele păgâne și realizarea unei uniuni religioase sincretiste între acestea, pe baza unui minimalism dogmatic și a unei pretinse “unități în diversitate”; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să condamne definitiv și irevocabil ecumenismul ca erezie și toate practicile ecumeniste ca eretice.

 2. Condamnăm, ca autoare a ecumenismului și a tuturor ideologiilor globaliste, francmasoneria, osândită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin Temeiul 785 din 11 martie 1937, aflat în vigoare și în prezent, ca organizație anticreștină și religie păgână; recomandăm tuturor ierarhilor, clericilor și poporului credincios ortodox să nu aibă nicio legătură cu aceasta, după cum hotărăște decizia Sfântului Sinod din 1937.

 3. Condamnăm Consiliul Mondial al Bisericilor”, „Conferința Bisericilor Europene”, toate formele de organizare ecumenistă la nivel mondial, regional, național sau local ca organizații eretice sincretiste și toate practicile spirituale greșite inspirate din implicarea ortodocșilor în mișcarea ecumenistă; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să dezafilieze Biserica Ortodoxă Română de la toate aceste organizații, să întrerupă participarea la toate nivelurile de reprezentare în toate activitățile ecumeniste: adunări generale CMB sau CBE, acorduri teologice, comisii teologice, rugăciuni comune etc.

 4. Condamnăm așa-numitul “Sfânt și Mare Sinod din Creta (iunie 2016) ca adunare eretică, respingem toate documentele sale, pe motiv că legiferează ecumenismul ca doctrină eclesiologică și politică misionară în Biserica Ortodoxă, recunosc un statut eclesial ereziilor, distrug principiul unanimității ca regulă de validare a unui sinod, aprobă căsătoriile mixte; cerem Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să le reanalizeze și să le respingă în bloc.

 5. Anunțăm că, în baza canoanelor 31 Apostolic, 15 I-II, 3 Sin. III Ec., ne-am îngrădit de erezia ecumenismului prin întreruperea pomenirii la sfintele slujbe a ierarhilor care au semnat direct hotărârile adunării din Creta, dar și a celor care le-au acceptat tacit, prin participarea la ședința Sfântului Sinod din 28-29 octombrie 2016 sau prin necondamnare publică a acestora; nepomenirea va continua până când ierarhii se vor dezice, în mod public, la nivel de Sfânt Sinod, sau în mod personal, de aceste hotărâri, rezervându-ne dreptul de a o relua ori de câte ori aceștia vor angaja Biserica în orice fel de acțiune ecumenistă de genul celor condamnate în articolele 1, 3, 4, care să împlinească condițiile cerute de canoanele invocate în acest articol pentru întreruperea pomenirii episcopului propovăduitor al ereziei.

 6. Urmând celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul, îi îndemnăm, îi susținem și îi așteptăm pe toți preoții (mai ales pe cei ce mărturisesc deschis împotriva adunării din Creta, dar nu au întrerupt încă pomenirea), ca, în baza Sfintelor Canoane menționate în articolul 5 și a practicii Sfinților Părinți în astfel de situații, să întrerupă pomenirea ierarhilor care nu se dezic public de hotărârile adunării din Creta și să se ralieze cererilor către Sfântul Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 7. Recomandăm credincioșilor care, după o temeinică informare cu privire la hotărârile eretice ale adunării din Creta și la poziția Sfintelor Sinoade și a Sfinților Părinți față de acele rătăciri ecumeniste, decid să întrerupă comuniunea bisericească cu ierarhii părtași la ecumenismul legiferat de adunarea din Creta, să frecventeze bisericile preoților care au întrerupt pomenirea, iar în duhul smereniei și al dragostei, să îi informeze pe alți creștini și pe preoții pomenitori în legătură cu motivele care i-au determinat să întrerupă comuniunea bisericească cu cei părtași la erezie și să militeze pentru îndeplinirea cererilor adresate Sfântului Sinod referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.

 8. Condamnăm represiunea la care sunt supuși preoții, monahii și monahiile care au întrerupt pomenirea, respectiv comuniunea bisericească, iar în baza canoanelor invocate în articolul 5, considerăm caterisirile preoților mărturisitori ca lipsite de validitate, le dăm acestor preoți cinstea ce se cuvine apărătorilor Ortodoxiei împotriva schismei și ereziei, deoarece și-au respectat promisiunea făcută la hirotonire de a fi păstori ai turmei lui Hristos, și respingem ca insultătoare și necanonice catalogări de genul “fostul preot”, “schismatic”, “fanatic” etc.

 9. Salutăm poziția acelor Biserici locale care au decis să nu participe la adunarea din Creta, să nu-i recunoască deciziile și să rămână ferme împotriva ecumenismului și pe cea a episcopilor care nu au semnat sau au respins documentele și mărturisesc public împotriva acelei adunări eretice, adresându-le rugămintea de a folosi toate instrumentele canonice și pastorale puse la îndemână de Sfintele Sinoade și Sfinții Părinți pentru a împiedica răspândirea și permanentizarea în Biserică a ereziei ecumeniste legiferate în Creta și a determina întrunirea unui sinod ortodox, care să condamne oficial adunarea din Creta, ecumenismul și, nominal, pe episcopii ce vor rămâne adepți ai acestora.

 10. Respingem cu tărie acuzația că, prin întreruperea pomenirii ierarhilor părtași ai ecumenismului și ai adunării din Creta, am comis un act schismatic sau o revoltă contra arhiereilor Bisericii noastre. Suntem în comuniune cu Bisericile locale și cu episcopii care resping public ecumenismul și adunarea din Creta, cu preoții și credincioșii acestora, precum și cu preoții și credincioșii care au întrerupt comuniunea cu episcopii care le acceptă, rămânem în Biserica Ortodoxă Universală, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, neavând intenția de a ne separa de ea, de a adera la organizații eretice sau schismatice, de a intra sub ascultarea altor episcopi decât cei ai locului.

 11. Îi așteptăm pe ierarhii Bisericii noastre să se dezică de ecumenism și de adunarea din Creta și să se pună în fruntea luptei ortodocșilor români contra ecumenismului și îndemnăm stăruitor tot poporul credincios ortodox să săvârșească post, rugăciune și nevoință, pentru ca Dumnezeu să ridice ierarhi și preoți ortodocși mărturisitori, care să apere Adevărul Ortodoxiei, și să păzească Sfânta Sa Biserică Ortodoxă de dezbinările provocate de erezii și schisme.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
ale Sfinților Români, a căror pomenire o facem astăzi,
ale Sfinților Martiri ai închisorilor comuniste și ale tuturor Sfinților, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Adoptată în Botoșani, astăzi, 18 iulie 2017, în Duminica Sfinților Români, după participarea la Sfânta Liturghie la Parohia “Schimbarea la Față a Domnului Schit Orășeni

Sursa: http://ortodoxinfo.ro/2017/06/19/rezolutia-sinaxei-de-la-botosani-impotriva-ecumenismului-si-pseudo-sinodului-din-creta/

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

22 de gânduri despre „REZOLUȚIA SINAXEI de la Botoșani împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta”

 1. Min 1:00:45

  Vă rog dragi Părinți, nu mai pomeniți la Sfintele Daruri, pe patriarhii BOR eretici. Căci cum va putea zice oricare dintre voi că Teoctist, Miron și ceilalți, care au fost urâciunea pustiiri în BOR, și acum se vede cel mai bine roadele „pastorii” lor: Un popor ateu și/sau ecumenist. Iar voi îi pomeniți la Sfintele Daruri ca „adormiți întru fericire”. Doamne ferește de ce „fericire” au parte aceștia de la draci.

  Sau poate că greșesc eu, poate ei s-au pocăit și eu nu am auzit, atunci vreau dovada publică că ei s-au pocăit, la fel cum public au învățat erezia.

  Apreciază

   1. Parinte Claudiu,

    Comentariul fratelui @Coprie se referea la pomenirea patriarhilor adormiti Miron, Nicodim , Iustinian etc, care s-a facut nominal. Si cred ca are perfecta dreptate, pentru ca toti patriarhii nostri au fost eretici, si poate si masoni. Ca doar, iertati c-o spun pe sleau, n-o sa credem orbeste in afirmatia pr. Adrian Fageteanu care in 2008 spunea ca pana la Daniel nu am fi avut patriarhi eretici. Aceasta afirmatie a pr. Fageteanu dovedeste ori autism duhovnicesc, ori nesinceritate cu Hristos Insusi. El, ca si ceilalti asa zisi mari duhovnici, trebuiau sa intrerupa pomenirea lui Teoctist, Daniel, Teofan si care ierarhi or mai fi asistat in 1999 la impreuna slujirea cu papa. Si nu au facut-o. Iar asta este, in intelegerea mea, marturisirea cea mai limpede a credintei lor.

    Apreciază

   2. Am inteles si cunosc situatia patriarhilor. Tocmai de aceea nu le rostesc numele! Coprie se refera la momentul de la Oraseni cand au fost pomenite la vohod numele patriarhilor. Lucrul acesta nu s-a lamurit intre noi. Fiecare, dupa cum il indeamna constiinta! Rostind ,,Patriarhii si arhiereii ortodocsi ai tarii noastre”, lasam in seama lui Dumnezeu recunoasterea acestora! Daca au existat in ascuns ,,patriarhi si arhierei ortodocsi”, de ce sa nu-i pomenim si pe ei?!
    Foarte frumoasa si ortodoxa este formula folosita de dragul nostru parinte Ciprian Staicu: ”Pe arhiereii ortodocși, trecuți la cele veșnice, mărturisitori ai dreptei credințe, pe fiecare după numele său, să îi pomenească…”

    Apreciază

 2. A fost bine ce s-a discutat, sunt de acord cu rezoluția, dar ați făcut ceva cu care nu pot să fiu de acord: a-ți pecetluit-o cu semnul antihristului CNP-ul(codul numeric personal – trad. Numărul omului în loc de nume).

  Pentru o sinaxă care s-a vrut a fi următoare Sfinților Părinți, se pare că cei care au organizat această sinaxă consideră că învățătura Sfinților Părinți(Sf. Paisie Aghioritul, Sfinți Ruși din sarea pământului, și alți care profețit despre pecetluirea lui Antihrist) au avut o învățătură extremistă, fanatică care nu își are loc în cadrul Bisericii. De aceea pentru o presupusă așa zisă, „siguranță” cum zicea Mihai Silviu Chirilă, deoarece „autoritățile bisericești”, i-au luat la rost pe unii care au mai semnat scrisori deschise deoarece își treceau adresa, astfel din multă grijă și „iubire” de oameni, s-a stabilit că sub masca pe care ne-a dat-o sistemul antihristic, adică CNP-ul să se mărturisim înaintea ierarhilor că noi rămânem ortodocși, și că ceea ce fac ei este greșit.

  Bravo fraților, halal mărturisire, se pare că am uitat și ceea ce mărturisim în fața Lui Dumnezeu, nu doar înaintea ierarhilor eretici. De parcă Hristos nu ne-ar chema la cruce, cum zice „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16,33) și în altă parte „Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.” (2 Tim. 3, 12). Iar noi să ne ferim de necazuri, să trăim în liniște ca păgânii fără de Dumnezeu. Să nu fie aceasta ca să ne lepădăm de cruce sau să o scurtam în vreun fel, cum ne învață pilda aceea, și să nu mai putem trece prăpastia.

  Dar aici este important și cum o scurtăm, prin mijlocirea sistemului antihristic care ne este de folos… Doamne ferește, să nu creadă cineva așa ceva pe vremurile acestea ca va pieri cu sunet…

  Iar de voia să se facă aceasta, adică acest „pogorământ” față de cei care nu aveau suficient curaj să-și treacă adresa, trebuia să se facă o listă separată; nu să-i silești pe toți, pentru un scop „nobil”, să se autentifice cu CNP-ul.

  De aceea eu, n-am semnat și nici nu o voi semna-o de nu se va introduce alternativa CNP-ului.

  Apreciază

  1. Să nu semnezi rezoluția, asta da mărturisire! Să înțeleg că singurii mărturisitori autentici sunt cei care sunt de acord cu rezoluția și refuză semnarea, „pecetluirea” ei cu adăugarea CNP-ului?! Nu cred că este nimeni dintre noi împotriva învățăturilor Sfântului Paisie Aghioritul! Problema CNP-ului este o problemă foarte delicată. Personal, mi-aș dori să fie o temă de discuție pentru o următoare Sinaxă națională.
   Este numărul omului alături de nume, nu în loc de nume! Acela va fi următorul pas!
   De acord că trebuia să fie o alternativă fără CNP, din rațiuni de conștiință pentru cei care, poate nu mai au documente sau și-au ridicat ,,certificatul de născut viu, sau pur și simplu nu-și dau CNP-ul.

   Apreciază

   1. Doamne ajuta.
    Parinte Claudiu, s-a dezbatut deschis aceasta problema a semnarii alaturi de CNP a rezolutiei?
    Nu as vrea sa imi raspund singur, dar pare ca nu, foarte trist, din moment ce au fost crestini care au vrut sa semneze DAR nu cu CNP. Ce motivatie a putut fi atat de puternica incat sa fie refuzata contributia acesora? Sustin aceasta ideie mai ales ca stiu ca organizatorii au fost solicitati in acest sens inca dinainte de Sinaxa. A fi in comuniune nu inseamna a tine seama de parerea celuilalt??
    Trebuie sa inteleaga teologii si preotii ortodocsi ca nu numai Canonul 15 e important, ci si „numarul omului”-problema de stricta actualitate. Poate marturisi ortodox un crestin ce acepta „alaturi ” de nume numarul omului? Eu vad aceasta ca o cadere.
    Daca se vrea sa fie o rezolutie si de acei ca mine semnata , astept in continuare opozitie mai concilianta si rezolvarea cerintei. E o problema mai noua in istorie aceasta a numarului omului, dar daca nu e in canoane sa asteptam pasiv? Nu ar fi in duh ortodox. Sarutam dreapta.

    Apreciază

   2. Alăturarea CNP la nume, este același lucru ca și în loc de nume. Deoarece se recunoaște că ambele modalități de identificare, arată că este vorba de o persoana adevărată. Dar însă acest lucru nu este tocmai exact, deoarece când vorbim de nume suntem foarte mulți doar într-un oraș care împărtășim același nume, dar într-o țară. Deci atunci care este lucrul care arată că este o persoană adevărată, și nu este o făcătură documentul, numele vostru și semnătura sau CNP-ul și semnatura? (De ar fi să le iei separat) Sau dacă ai elimina CNP-ul, documentul ar mai fi valid? Deci vedeți că dacă se folosea adresa, se putea recunoaște într-adevăr persoana după locul unde locuia, altă alternativă nu este, adică să fie fără CNP.

    Deci cum se zice că nu este CNP-ul în locul numelui, când acela arată că ești într-adevăr tu? Sistemul informatic nici nu funcționează pe baza numelui, ci pe baza acelui CNP-ul la care este atașat numele tău, așa ca o confirmare, de e să îi arăți și numele, însă este opțional. Întreg sistemul ar putea funcționa doar pe bază de Cnp. Du-te să plătești o taxă, fără CNP, nici că se poate.

    Eu nu am judecat pe nimeni am vrut să atrag atenția asupra acestui lucru, care mi se pare o nelegiuire pentru simplu motiv că a fost impus. Îi consider pe toți mărturisitori pentru motivul prezenței, dar vorbeam de pecetluirea mărturisirii fizic care este aiurea, nu mi-aș imagina pe Sfinții Părinți să accepte ceva de la antihrist, darămite să mai mărturisească și ortodox în acest fel.

    Apreciază

   3. Nu vreau sa vorbesc in numele organizatorilor, nici nu caut sa ma dezvinovatesc pentru aceasta ,,cadere”. Nu s-a facut o dezbatere publica pentru strangerea de semnaturi cu CNP, ci s-a lasat la constiinta fiecaruia. Scopul a fost bun, chiar daca exista persoane care nu sunt de acord cu asta. Repet, ar fi trebuit sa existe o alternativa fara CNP, desi acestea (semnaturile) ar fi fost socotite nule de Patriarhie. Sa nu uitam ca acel proiect de lege pentru revizuirea Constituţiei a strans peste 3 milioane de semnaturi cu CNP pt a fi validate. Nimeni nu a luat atitudine atunci, pt a fi atenti acum!
    E foarte bine ca ati ridicat aceasta problema pt a fi discutata intr-o alta Sinaxa, cat mai curand posibil. Vom vorbi si cu Parintii Aghioriti pt a gasi solutiile potrivite din punct de vedere duhovnicesc!

    Apreciază

 3. A fost o sinaxa de nota 10. Toate referatele au fost de nota 10, bine intocmite si prezentate si foarte lamuritoare. Totul a fost peste asteptarile mele.
  Si Sf. Liturghie de la Schitul din Orășeni a fost extraordinară.
  Să ne trăiască toți preoții Ortodocși și să se trezească toți ierarhii și preoții ecumeniști!
  Cu adevarat a fost prezent la aceasta sinaxa Duhul Sfant!
  Dupa parerea mea s-a cerut CNP pentru semnaturi tocmai sa nu gasesca motive cei de la Patriarhie. Personal nici eu nu sunt de acord cu CNP.

  Apreciază

 4. Nu aduc vreo acuza nimănui. Dacă utilizam CNP în alte situații, e firesc sa-l utilizam și pentru mărturisirea credinței. Insa era suficienta seria buletinului, totuși.

  Mărturisirea credinței presupune și asumarea unor riscuri. CNP-urile pot fi trecute intr-o baza de date. Iar cei care dețin astfel de informații despre noi ne pot face mai mult rău decat cei care ne știu doar adresa. Supermemorandum-ul funcționează eficient. Putini sunt cei care stiu pe pielea lor acest lucru si mai pot sa vorbeasca… Spitalele se pare ca au deja si atribuții caracteristice unei închisori… Pentru incomozi!

  Exista masaje cauzatoare de infarct. Exista capsule cu otrava. Exista lege prin care se spune ca sunt considerate DISPOZITIVE MEDICALE toate dispozitivele care corespund SCOPULUI PENTRU CARE AU FOST CREATE. Așa cum la Sinodul din Creta a fost ignorat cuvântul ,,mantuire”, la fel, în sănătate, este ignorat cuvântul ,,viata”.

  Am semnat și mi-am dat CNP. De ce? Pentru ca l-am dat și pentru interese materiale. Cine e interesat știe, oricum, care face parte dintre incomozi sI care nu. E bine ca se aduce în discuție acest subiect.

  Totusi, nu e bine sa ne aruncam inaintea tunului, asa ca ar fi bine sa deținem și informații privind tratamentele naturiste și sa apelam cat mai rar la serviciile medicale si, mai ales, la spitale. Cu grija de a găsi persoane cu frica de Dumnezeu.

  Apreciază

 5. In Canada si SUA fiecare persoana detine un SIN ( Nr. de Asigurare Sociala). Deci si Sf. Ioan Maximovici a avut un astfel de Nr., care nu l-a impiedicat sa se sfinteasca (nefiind singurul caz).
  Deci sa nu fim „mai cartolici decat papa” ( ca tot este vorba de ecumenism).

  Apreciază

  1. Frate Daniel vreau doar să îți arăt un singur lucru dacă sesizezi diferența, Social Insurance Number cum bine ai tradus: număr de ASIGURARE SOCIALĂ, și acum codul numeric PERSONAL(al Persoanei) . Sesizezi diferența? Primul la ce se referă și al doilea la ce? Nu-mi amintesc de nici un părinte care să vorbească de numărul de asigurare socială, sau poate ai găsit tu?

   Nu vă amăgiți de acest CNP că este o poartă spre iad, și este de la antihrist. Hristos ne dă nume, iar antihristul numere.

   Eu chiar cred că toți cei care am luat CNP-ul nu vom putea trece de vămi, satana stă cu actul primului nostru document cu CNP în mână, pe care l-am semnat cu mână noastră, nesiliți de nimeni. Atunci de fapt am acceptat numărul, și nu doar atât am acceptat ca numele nostru să fie scris în cartea antihristului, computerul „Fiară” de la Luxemburg, despre care vorbesc Sfinții Părinți. Iar zapișul nostru este la ei, bine păstrat în niște arhive foarte bine securizate.

   Și atunci o să mă întrebați, dar cum or să se mai mântuiască oamenii, dacă urmăriți bine toate filmele Sarea Pământului, se poate afla și răspunsul la aceasta întrebare. Se poate să se mântuiască cu pocăință sinceră față de lucrurile acestea, deși de vămi tot nu va trece, dar după ce va nimici Domnul împărăția antihristului și va nimici acel computer „fiară” de la Luxemburg, atunci se va libera numele noastre. Și atunci vom putea fi judecați la judecata finală a Lui Dumnezeu nu după faptele nostre. Însă cei care mucenicesc, toată Tradiția Bisericii ne arată că aceștia nu trec pe la vămi, și orice stricăciune ar fi avut prin acel act al muceniciei se șterg, diavoli neputând să se apropie de unul ca acesta care a suferit asemenea Domnului. Deci cam acestea au mai rămas, mucenicia și nădejdea în Domnul la a Doua Sa venire. Oamenii pur și simplu nu înțeleg, că ceea ce se săvârșește astăzi cu actele acestea este un ritual, bine ascuns după cuvinte care urmărește slăbirea duhovnicească a omului în vederea acceptării peceții lui antihrist. Situația noastră(a celor cu cnp) este oarecum asemănătoare cu cea a Sfinților din Vechiul Testament, care indiferent de ce viață duceau știau ca sunt în robie, că încă nu venise Răscumparatorul făgăduit de Dumnezeu Evei, numele noastre fiind cedate cu semnătură antihristului, în vederea „înregistrării” în computer, adică în cartea sa, pentru care antihristul „binevoitor” ne-a dat și un număr, așa ca unor copii ascultători. Singura diferența este că acum avem botezul sângelui, adică mucenicia care șterge tot, de se face pentru adevăratul Dumnezeu. Și iată ce avem înainte, mulți Părinți vorbesc că vor fi mulți mucenici, pe vremurile de pe urmă, și eu cred că așa a îngăduit Dumnezeu, ca altfel nu s-ar mai fi mântuit nimeni, că vedeți și voi, fapte nu facem, poruncile nu le păzim, pocăință mai deloc, cum să ne mai mântuim? Ce vom zice Mântuitorului la judecată? Iată că mucenicia, credința și nădejdea în mila Lui Dumnezeu sunt singurele lucruri care ne-a mai rămas. Deci să păzim cu strășnicie Dreapta Credință și atunci nimeni nu va fi lipsit de cununa sa. Profețiile sunt clare.

   Iar despre actele acestea, timp de mii de ani oamenii s-au identificat cu adresa și cu neamul lor, adică gradele de rudenie. Nu știu dacă știți cum vorbesc bătrânii noștri de la sate, cum vorbesc despre cunoștințe, rudenii etc. De ex. Nu ști pe Ionică, ăla de pe Vale mă, fiul lui Gheorghe, nepotul lu’ Vasile mă.” Iată și în Sfânta Scriptură „Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.” (Ioan 1, 45). Trebuie să înțelegeți că nu existau acte cum avem acum, singura dovadă a existenței era prezența ta fizică și a neamului tău care mărturisea pentru tine. Mult mai târziu s-a inventat actele astea, sincer nici nu știu, dar nu prea demult. Deunăzi oamenii nici nu știau să scrie sau să citească, ce acte să mai aibă? Asta însă nu însemna că erau proști, ci pur și simplu nu au avut șansa să învețe.

   Deci aceste metode de identificare au mers timp de mii de ani, iar acum chipurile sunt învechite.

   Dar vreau să mai zic ceva, dragă frate, despre acel computer din Luxemburg, este același care acum ne monitorizează prin telefoane, camere de supraveghere, televizoare smart, laptopuri, etc. Și care la venirea antihristului, va mărturisi despre tine, și chiar de ar fi să apostaziezi și să-l mărturisești pe antihrist, cum zice Părintele Nicolae Ragozin (sarea pământului 1 la min 59), acela va zice că nu te-ai lepădat cu totul de Dumnezeu. Deci cam ce se făcea la Pitești: http://ortodoxinfo.ro/2017/04/03/experimentul-pitesti-preambul-pentru-reeducarea-unei-natiuni/
   Numai că la nivel național.

   Vă rog să mai citiți cu atenție și scrisoarea Sf. Paisie Aghioritul:
   http://www.apologeticum.ro/2010/07/scrisoarea-parintelui-paisie-aghioratul-referitoare-la-semnele-vremurilor-si-666/
   Și interviul:
   https://saccsiv.wordpress.com/2013/07/14/parintele-paisie-aghioritul-interviu-despre-antihrist-sionisti-si-666/

   Vedeți ce spune și despre laser și despre biometrice.

   Apreciază

   1. Este o problema serioasa cu CNPul, dar totusi sa nu ajungem la exagerari! Daca nimeni nu ar trece de vami din cauza CNP ului, atunci ar trebuie ca noi preotii de pe pamant sa canonisim fiii duhovnicesti sa lepede acest numar si sa nu ii impartasim daca nu o fac! La fel ca pentru pacatele mari!
    Cred ca ar fi mult mai intelept sa pregatim o dezbatere publica, poate o viitoare Sinaxa pt a lamuri problema. Si asta, pentru a nu se ajunge la exagerari voite!

    Apreciază

   2. Iertare Părinte, dar nu eu spun lucrurile astea, sunt în Sarea Pământului, și voi arăta. Dar puțin mai târziu. Și aceasta este o dezbatere.

    Acum eu nu știu ce poziție aveți dvs. despre filmele „Sarea Pământului”. Considerați că sunt adevărate, considerați că sunt înselare. Eu nu sunt preot, deci nu știu ce trebuie să facă un Preot ca să se mântuiască, deci nu pot să vă dau sfat, fiecare cum îl mână conștiința. Este un film care oferă îndrumări mai ales credincioșilor, poporului ortodox, și mai puțin clerului, dar cel mai important este, că dacă tai nuanțele acestea, nu învață nimic altceva decât pocăința, și nu învață nimic decât să păstrăm Dreapta Credință, și să nu primim pecetea lui Antihrist, ceea ce am înțeles că voiește toată lumea(ortodoxă). Acum eu mă întreb, despre cum au învățat Părinții, oare dacă îi oprea de la primirea Buletinului(Pașaport cum îl numesc ei), și a CNP-ului, oare acei oameni care ar fi făcut acel lucru, nu ar fi devenit mărturisitori și ar fi avut mult mai puține șanse să primească pecetea lui antihrist? Chiar de ar fi folosit, cuvinte de înfricoșare, ca și cum nu are trece vămile, sau că nu se mântuiesc, ca să-i determine să ia atitudine? Dar după cum ai zis, încă îi mai primea la împărtășanie pe cei care le-au luat, învățându-i în toate zilele, ceea ce era imposibil de ar fi fost adevărate? Ar fi fost acele cuvinte bune sau rele? Cu alte cuvinte poate fi folosită viclenia și în astfel de cazuri?

    Apreciază

   3. Coprie,
    Aceasta nu este o dezbatere! Ti-am spus sa ai rabdare pt o discutie publica, serioasa, la care sa participe oameni duhovnicesti, printre care si parintii aghioriti, ce stapanesc bine problema CNP ului si a actelor biometrice. Trebuie gasite punctele comune dintre scrierile aghioritice si atentionarile din spatiul rusesc. Crezi cumva ca poti printr-un punct de vedere, care este discutabil, sa epuizezi toata problematica?!
    Pt ca un preot sa se mantuiasca, nu trebuie sa-si exprime opiniile personale, nici nu trebuie sa se grabeasca pentru a oferi un raspuns multumitor, doar ca este constrans de cineva convins ca vorbeste bine.
    Cu pace, liniste si rugaciune!

    Apreciază

  2. Cât despre catolici, te anunț dacă nu ai aflat încă, ca ortodocșii sunt adevărații „catolici”, iar termenul „catolic” este folosit pe nedrept de papă. Catolic provenind de la cuvântul în greaca „Καθολικ” care înseamnă universal, iar ei la crez rostesc la cuvintele „Și întru una Sfântă, Soborniceasca(Καθολικὴ=catolică) și Apostolească Biserică”, iar cuvântul „sobornicesc” este de origine slavona, modificandu-se tocmai pentru a nu se Biserica confunda cu erezia papei numită pe nedrept „catolică”. Deci răspunsul este ca da, trebuie să fim mai „catolici” decât Papa, altfel nu ne mântuim.

   Sursa crez greacă: https://bisericabunavestireaiud.wordpress.com/tag/crezul-crestin-in-limba-greaca/

   Notă: deși site-ul este al unei Biserici Ortodoxe, vă rog să observați că, crezul în latină are adaosul filioque. Deși celelalte nu au. Se pare că pentru aceștia nu mai contează ce sminteală fac în lume, deși e băgat cam subtil.

   Apreciază

  3. Iertare siteul cu crezul nu era ortodox, m-am mai uitat o dată, dar crezul în greacă este la fel. Mai pun un site pentru siguranță: https://el.orthodoxwiki.org/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)

   „9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.”

   Apreciază

 6. Important este ca problema CNP-ului sa nu fie motiv de dezbinare intre noi. Si asa sunt o multime de aspecte la nivelul evlaviei care ne dezbina. Sunt convins ca vom gasi, cu ajutorul lui Dumnezeu si sinceritatea inimii noastre, solutii potrivite pentru a nu gresi inaintea lui Dumnezeu!
  Este foarte bine ca s-a adus in discutie problema actelor biometrice si a CNP-ului, pt ca pe viitor, aceasta tema sa fie o prioritate pe ordinea de zi a Sinaxei.
  Personal, consider ca, alaturi de problema calendarului, aceasta trebuie sa fie prioritatea nr 1!
  Cerem iertare celor pe care i-am vaduvit de posibilitatea de a semna Rezolutia, care, din motive de constiinta nu au vrut sa alature numelui, CNP-ul! Cu siguranta, va fi si o alternativa fara CNP!

  Apreciază

 7. Doamne ajută! Indraznesc să vin și eu cu câteva cuvinte referitor la această problemă în contextul dat. În primul rand as dori să îmi exprim bucuria sufletească că Bunul Dumnezeu a rânduit să ajung și eu, ca și ceilalți frați prezenți, la această întâlnire binecuvântată de Dumnezeu în vremurile acestea atât de înșelătoare și ultime. Întâlnirea aceasta a fost o sinaxa ortodoxa în toată regula, și s-a ținut în condiții de înaltă ținută teologică ortodoxa. Sunt convins că eforturile depuse de organizatori, chiar și dacă ar fi descrise, tot nu ar avea efectul scontat decât față de cei care s-au implicat activ. Era cât se poate de firesc și tradițional ca vrăjmașul să intervină cu tulburarea apelor imediat după sinaxa, încercând să provoace măcar puțină polemică dacă nu chiar divergențe susținute inoculate sub forma de ispite. Este de la sine înțeles că CNP -ul este un număr care provine din sistem și din păcate îl avem moștenire și îl folosim ca atare. Personal și eu sunt reticent la CNP, dar pt că tot cu același CNP mă prezint și în fața statului pt plata taxelor de exemplu, tot așa mă prezint să mărturisesc si dreapta credință, conștient fiind că pot fi identificat. Semnatura de la sinaxa nu a fost obligatorie. Dacă doar participăm, ne bucuram și aplaudam și apoi plecam acasă satisfăcuți în sinele nostru, atunci totul e degeaba. Validitatea participării noastre se face prin mărturisire vădită. Mărturisirea nu se face după cortină. Însă mărturisirea nu este obligatorie, cum nici mântuirea nu este obligatorie. Asta nu înseamnă ca vom mărturisi chiar și cu actul unic biometric în mână! Să nu facem confuzii. Ispite sunt multe și ne pot atrage în înșelari diverse. Subiectul despre CNP este foarte actual și merită dezbatere distinctă și necesară. Însă consider că se face confuzie în cazul de față, intre lepădare și datul Cezarului ce e al Cezarului. Acțiunea de strângere de semnături a avut ca scop, conștientizarea autorităților bisericești, despre poziția oficială a creștinilor ortodocși dreptmaritori față de erezia oficializata la Creta. Pentru că plecam de la premisa că vrem să apărăm credința cea adevărată, sunt convins ca astfel de neînțelegeri și imperfecțiuni își vor găsi rezolvarea din mila Domnului. Bunul Dumnezeu știe că suntem păcătoși, dar în același timp, El știe că vrem să ne punem chiar și pielea la saramură, doar doar să prindem și noi un locșor în Rai! Îmi cer iertare. Cu noi este Dumnezeu! Amin

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: