Sfântul Nicolae Cabasila: „pe cât e de nedrept să te împărtășești din aceste Sfinte Daruri dacă ai săvârșit păcat și nu te-ai spovedit la preot, tot pe atât de mare greșeală ar fi să fugi de această Pâine când n-ai greșit de moarte”.

iisus-hristos-euharistic,,Pâinea”, care într-adevăr ,,întărește inima omului”, ne va da tăria de a petrece în legea Domnului și va stârpi din sufletul nostru orice lenevie ce a prins rădăcini acolo. Aceasta este ,,Pâinea care s-a pogorât din cer”, ca să ne aducă viață și pe care va trebui să ne străduim pe orice cale să o mâncăm, iar Cina aceasta tainică va fi bine să fie pururea ținta strădaniei noastre, pentru a ne feri ca de ciumă de a ne slăbi sufletul și de a ne primejdui sănătatea din pricină că nu ne-am apropiat de Sfânta Masă mai des decât s-ar fi căzut. Totuși, numai după ce am stat de vorbă cu preotul despre păcatele noastre, numai atunci să bem din acest Sânge curățitor. Și să nu ne temem că vom fi atât de vinovați încât am putea fi dați afară de la acest ospăț, dacă în sufletul nostru apar astfel de gânduri. Căci, pe cât e de nedrept să te împărtășești din aceste Sfinte Daruri dacă ai săvârșit păcat și nu te-ai spovedit la preot, tot pe atât de mare greșeală ar fi să fugi de această ,,Pâine” când n-ai greșit de moarte.

Nu este mai puțin adevărat că cei ce se îndărătnicesc și nu vor să se apropie de foc e bine să stea departe de el, mai ales înainte de a se fi împăcat în sufletul lor cu cei față de care au greșit. Însă, pentru aceia care au conștiința dreaptă, dar totuși simt chinuri și remușcări, va trebui să se dea un leac de întărire, și anume vor trebui să se apropie de izvorul sănătății, de Acela care a luat asupra Lui neputințele noastre și fierbințelile noastre le-a stins, ca nu cumva, de frica bolii, să fugă de doctor, singurul în stare să-i facă sănătoși. Pentru că, de fapt, Sângele acesta e ca un paznic la poarta simțurilor noastre: nu lasă să treacă prin ele nimic ce ar putea spurca sufletul. Mai mult, El dă semnalul de primejdie și scoate afară pe dușman, schimbând inima – în care s-a vărsat – în templu al lui Dumnezeu, cu ziduri mai întărite decât acela al lui Solomon. Acest Sânge, împlinire a tuturor făgăduințelor, nu lasă să se sălășluiască în suflet nici un idol necurat, ca o ,,urâciune a pustiirii la locul cel sfânt”, ci cu Duh stăpânitor întărește voința și cugetul, trupul îl pune sub ascultarea minții, iar omul se bucură de o pace adâncă.

Dar de ce să lungesc vorba despre această Taină, ale cărei lucrări asupra celor credincioși le-am arătat pe larg mai înainte? Trăind și unindu-ne cu Hristos prin sfintele slujbe, prin rugăciuni, prin laude și prin cugetarea la legea Lui, ne strunim sufletul și-l pregătim pentru orice virtute, păzind depozitul, cum ne poruncește Sfântul Apostol Pavel, și ne păstrăm darul ce ni s-a împărtășit prin lucrarea Sfintelor Taine. Căci tot Domnul e și Cel ce săvârșește, și ceea ce se săvârșește în Sfintele Taine, ba încă și Cel care păzește în noi, întregi, darurile împărtășite și tot El, Cel care ne pregătește să rămânem în harul Său, precum Însuși zice: ,,căci fără Mine nu puteți face nimic”.

Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, p. 212-214

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

9 gânduri despre „Sfântul Nicolae Cabasila: „pe cât e de nedrept să te împărtășești din aceste Sfinte Daruri dacă ai săvârșit păcat și nu te-ai spovedit la preot, tot pe atât de mare greșeală ar fi să fugi de această Pâine când n-ai greșit de moarte”.”

 1. „Deci, dacă darurile aduse pe jertfelnic, pâinea și vinul, prefăcute de preoții bine-cinstitori/drept-credincioși (eusebon) în Trupul și Sângele lui Hristos prin venirea Preasfântului Duh sunt și se numesc cu adevărat Trupul și Sângele lui Hristos sfințite de preoți ortodocși credincioși, dar cineva nu le primește, nici nu vine la ele, ci se abține de la împărtășirea lor, oare nu le socotește scârboase? Oare nu are despre ele bănuieli rătăcite? Oare nu-L socotește din această pricină rătăcitor pe Hristos Însuși, ca iudeii? Prin faptul că se abține de la Sfintele Daruri nu se separă oare în chip evident de Hristos, judecându-l și osândindu-L pe Hristos? Oare nu-L pălmuiește, nu-L lovește, nu-și râde și nu-și bate joc de El? Înțelegeți limpede fărădelegea, frații mei rogu-vă. Luați seama întocmai la cele spuse de mine. Sfintele daruri săvârșite de preoții ortodocși se fac Trupul și Sângele lui Hristos, ajungând aceasta prin invocarea rugăciunilor și venirea Duhului Sfânt. Așa stând lucrurile și așa cugetând și crezând noi, cine nu se împărtășește din această Împărtășanie mântuitoare, ci le întoarce spatele, nu fuge oare de ele în chip vădit ca de o pâine comună și un vin comun? Nu calcă în picioare Trupul și Sângele Domnului? Nu le socotește incapabile de a primi sfințire?
  Nu-L dogmatizează oare pe Domnul ca pe un simplu om? Nu alunecă în aceeași opinie cu iudeii? Nu-L răstignesc din nou pe Hristos (cf. Evr 6, 6) respingându-le ca și cum nu ar avea nici o valoare? Nu strigă către ceilalți: ,,Fugiți, fugiți de împărtășirea Tainelor!”, așa cum iudeii strigau: ,,Răstignește-L! Răstignește-L!” (In 19, 6)? Socotind că nemuritoarele Taine sunt nevinovate de stricăciune și desființare, nu-L judecă vinovat de moarte pe Domnul, Surpătorul morții și Dătătorul vieții ca iudeii? Din pricina cuvintelor hulitoare pe care le rostește despre ele, sau mai degrabă împotriva lor și a restului stării bisericești, nu-și însușește și nu arată oare cunoașterea, socotința și limba hulitoare ale tâlharului celui nerecunoscător (cf. Lc 23, 39)? Prin neîmpărtășirea Sa de Trupul Stăpânului nu spune oare gândurilor lui și oamenilor care ascultă de el: ,,Veniți să lipim de ele gândul că sunt un trup muritor și un sânge mort, o simplă pâine și un vin comun, și să fugim de ele ca unele care nu oferă viață”? Oare nu îmbracă proorocul (Ieremia) rolul celor ce L-au răstignit prezicând și trâmbițând nebunia iudeilor împotriva lui Hristos și spunând ca unul dintre aceștia: ,, Veniți să-i punem lemn în pâinea lui și să-l ștergem din cartea celor vii” (Ir 11, 19)? Oare cu reproșurile nedrepte, cu care încearcă în fiecare zi să dovedească că e dreaptă abținerea de la Taine, nu rănește ca și cu o suliță gândirea oamenilor și împunge coasta Mântuitorului (cf. In 19, 34)? Oare prin cele ce face și spune întărâtând și înfuriind pe Dumnezeu nu dă Domnului oțet și fiere ca iudeii (cf. Mt 27, 34)? Nu se arată unul ca acesta mai rău chiar decât iudeii, căci atunci când Mântuitorul spânzura pe cruce, aceia ,,nu I-au zdrobit oasele” (In 19, 33) – căci ,,nici un os nu i se va zdrobi” (Nm 9,12; Ps 33, 20) – ,dar el zdrobește, destramă și judecă prin faptele sale lipsite de autoritate cuvintele Stăpânului cele pline de taine și care țin la un loc ca niște oase viața sufletelor noastre, încă și canoanele, rânduielile și cuvintele dumnezeieștilor Părinți care grăiesc despre Biserică. Aceia ,,au împărțit hainele lui Hristos și pentru cămașa Lui au aruncat sorți” (Ps 22,19; Mt 27, 35), iar el împarte nu numai cugetele drepte ale credincioșilor, cugete care păstrează și păzesc unirea, înțelegerea (armonia) și legătura Bisericii, dar împarte în adunări diferite, sfâșie și taie Biserica una…
  ,,Haine” ale lui Hristos sunt creștinii care prin petrecerea lor aici încercuiesc de jur-împrejur trupul lui Hristos, adică Biserica, și-L acoperă prin păzirea celor dumnezeiești potrivit predaniei (tradiției). Iar ,,cămașa” lui Hristos e arhieria țesută de sus până jos și lucrată de harul Duhului Sfânt. Prin urmare, toți să știe în mod exact că aceia care în vremuri de ortodoxie opresc pe creștini să intre în biserică și-i îndeamnă să se abțină de la împărtășirea dumnezeieștilor Taine și de la celelalte sfințiri și nesocotesc preoția și, pe cât pot, depun preoții vrednici și-și arogă preoția ca pe un sorț rezervat lor înșiși și se numesc preoți numai pe ei înșiși, aceștia loviți de lancea iubirii de slavă și a iubirii de câștig, nu sunt monahi, nu sunt preoți, nu sunt arhierei, ci rătăciți și călcători de poruncă, dușmani și oșteni care au socotința și purtarea iudeilor. Căci așa cum cei ce L-au batjocorit pe Hristos s-au separat de El, tot așa și cei ce întorc spatele Sfintelor Daruri sfințite de preoți ortodocși ca unor lucruri comune, s-au făcut străini de Hristos ca unii care ocărăsc și ei ca niște bețivi pe Hristos Însuși”.
  Sf. Teolipt al Filadelfiei, Despre viața ascunsă în Dumnezeu, p. 137-140

  Apreciază

  1. Spuneti va rog parinte daca preotul are voie (canonic) sa-l opreasca pe un crestin de la sfintele taine daca acela n-a fost in ajun la slujba de preveghere din motive de sanatate sau din oboseala excesiva deoarece lucreaza zi la zi cite 8 ore.
   Crestinul insa citeste toata randuiala inainte de impartasanie, vine la sfanta liturghie sta de la inceput pina la urma dar preotul nu vrea sa-l marturiseasca si sa-l impartase invocind motivul mentionat mai sus ???

   Apreciază

   1. Canonic, preotul nu poate opri de la impartasit un fiu duhovnicesc, motivand absenta la slujba privegherii, decat daca i s-a impus la scaunul spovedaniei (prin canon) participarea la aceasta slujba.

    Apreciază

 2. „Nu știm cum însă și acum s-a ivit din nou între unii cu conlucrarea celui rău ce urăște binele, acea idee veche și putredă și s-a aprins din nou focul căutării slavei și au început să se întâmple dispute și polemici despre colive din partea unor oameni neînvățați, nedesăvârșiți în ale credinței și necunoscători ai hotărârilor și canoanelor bisericești. Pe lângă acestea și alții puși în mișcare de patima părerii de sine și a gândirii înalte proclamă drept dogmă și definiție neschimbabilă a Bisericii împărtășirea la interval de patruzeci de zile cu preacuratul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și declară drept nepermisă și neiertată pe cea care are loc înainte sau după patruzeci de zile.
  De aceea, văzând vătămarea și paguba sufletească din aceste dispute și polemici absurde și satanice și ruina din aceste gânduri rele, și vrând să retezăm și să restrângem astfel de idei putrede și vătămătoare de suflet ale unora, am hotărât cu purtare de grijă bisericească să vă vestim și prin prezenta câte a hotărât și hotărește Biserica și le socotește legiuite, iubite de Dumnezeu și ireproșabile. Și scriind prin prezenta împreună cu preasfințiții arhierei din jurul nostru, ne rugăm și binecuvântăm părintește pe toți și vă poruncim și îndemnăm cu putere și neschimbare, ca toți câți au ajuns sub înrâurirea Satanei să cadă într-un păcat sau altul ori într-o greșeală sau alta, depărtându-se de astfel de mișcări vătămătoare de suflet, să-și vină în ei înșiși și să se șteargă cu desăvârșire de astfel de idei și gânduri nebunești, știind că un vechi obicei al Bisericii e să se aducă colive în sfântul și dumnezeiescul locaș al bisericii și să se săvârșească pomeniri în ziua de sâmbătă, iar dacă și în cursul săptămânii, fie duminica, fie lunea, fie în oricare altă zi s-ar face colive și le-ar aduce în sfânta biserică, un asemenea lucru, pe lângă că nu deloc oprit, e și cu neputință de învinuit și de neacuzat, precum a arătat limpede despre aceasta Biserica în zisul nostru Tomos patriarhal și sinodal dat mai înainte.
  Iar cu privire la dumnezeiasca și sfânta Împărtășire fiți siguri și cunoașteți că drept credincioșii au datoria să vină la fiecare Sfântă Liturghie și să se împărtășească cu Trupul făcător de viață, căci de aceea sunt și chemați de preot prin: „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați!” Dar din pricina alunecării omului și a nedestoiniciei lui față de împărtășirea în fiecare zi, Biserica a stabilit aceasta și a poruncit ca fiecare să vină la sfânta împărtășire atunci când, mărturisindu-se părintelui său duhovnicesc, e găsit vrednic de dumnezeiasca Cuminecătură și ia permisiunea de la părintele său duhovnicesc; iar dacă, arătându-se vinovat, e supus unui canon, să-și săvârșească mai întâi canonul care i s-a dat cu pocăință și cu lacrimi, după care venind iarăși la părintele său duhovnicesc să ia permisiunea și așa să se învrednicească de dumnezeiasca și sfânta Împărtășire; lucru pentru care nu există nici hotărârea unor zile, nici nu trebuie să treacă mai întâi patruzeci de zile după apropierea de cele dumnezeiești, fiindcă e neoprit și neîmpiedicat, și dacă e nevinovat, oricine vrea și ia permisiunea de la duhovnicul lui poate să se împărtășească și în toată săptămâna, iar în acestea nici nu există hotărâre, nici nu trebuie să treacă mai întâi patruzeci de zile după apropierea de cele dumnezeiești, fiindcă e un lucru de neoprit și neîmpiedicat, și oricine vrea și ia permisiune de la duhovnicul lui, dacă e nevinovat, poate să se împărtășească și în toată săptămâna, și în acestea nu există nici hotărâre, nici canon apostolic.
  Acestea vă îndemnăm și sfătuim pe toți, în care să fiți întăriți și să nu vă abateți de la unele ca acestea, dar nici să nu vă lăsați trași în polemici și dispute nepotrivite și înfumurate și în gânduri satanice, al căror rod este moartea și ruina sufletească. Iar cine ar fi prins că din voință și gândirea rea rămâne în acele gândiri vătămătoare de suflet, și va fi dovedit că polemizează despre ele și se opune – fie că gândește că e legiuit să se săvârșească pomenirile morților și să aducă colive pentru mântuirea sufletelor lor doar sâmbăta, și nu în altă zi, fie că le săvârșește și aduce din pizmă și patimă și duminica luându-le locul în greșeală celor căzute în aceste timpuri, fie se arată spunând că trebuie să ne împărtășim o dată la patruzeci de zile, nu mai puțin, nici mai mult de patruzeci – unul ca acesta, oricare ar fi rangul, treapta și vârsta lui, să știe că dacă ajunge cunoscut Bisericii va fi azvârlit mâniei și pedepsei ei drepte și va încerca cele ce nici în vis nu-și închipuie. De aceea, luând aminte bine cu toții, fiți râvnitori și ascultători, cum vă sfătuim și poruncim și scriem acum, și nu altfel decât s-a hotărât. Fiți sănătoși în Domnul.”
  Sfântul Sfințit Mucenic Grigorie V, Patriarhul Constantinopolului
  Din Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, p. 376-379

  Apreciază

 3. Mare Atentie:Priviti insemnele masonice ce se ascund in buletinele noastre se vad la lumina ultravioleta.Priviti ce ne pregatesc masonii prin scoaterea banilor cash.Pericolul vaccinurilor si ce contin ele cu adevarat.Problema din Biserica dupa Sinodul din Creta. Fratilor traim vremurile de pe urma si noi nu realizam asta

  Apreciază

 4. Adevarata facultate de teologie este rugaciunea inimii cu „teza ei de doctorat” contemplarea harului necreat al Duhului Sfant.Esti in Hristos cu adevarat daca esti in starea de contemplare a harului,altfel esti departe de el in iadul numit lume.Harul primit la preotie lucreaza in tine dar daca tu esti cu mintea prins in griji lumesti si ratiune scolastica si nu ai rugaciune neincetata nu-l simti in tine lucrand dar are grija de tine si lucreaza fata de enoriasi.Fiind cu sufletul in lume si pacat si nu in lumina necreata esti departe de Hristos esti eretic in sens mai larg pentru ca orice invatatura,traire care te leaga sa nu fii actual in Hristos te face eretic.
  Plus nu avem de-a face acum cu ereticii de atunci care luptau impotriva Sfintilor traitori care faceau si minuni pentru a demonstra Adevarata Credinta.Sunt niste eretici care au nevinovatia ca s-au nascut eterodocsi, majoritatea din cauza duhului lumesc si secularizarii nici macar nu-si inteleg sau traiesc propria “credinta”.La fel ca majoritatea noastra a ortodocsilor,nu avem trairea Ortodocsiei Sfintilor Parinti sau smerenia lor.
  Din perspectiva asta ar trebui privit sinodul din Creta,ca un Sinod al milei(nu al ecumenismului) pentru toti.Daca intelegem asta, intelegem de ce inca a mai venit Sfânta Lumină la Ierusalim.

  Apreciază

  1. Mila Domnului stă ascunsă chiar și în cele mai abominabile fapte ale oamenilor! Important este ca ea, MILA, să fie descoperită și iubită de om! De cele mai multe ori este, însă, călcată în picioare și disprețuită!

   Apreciază

 5. Frumoasa icoana..sugestiva….nu stiu ce sa zic,alta mai frumoasa nu este ….multumim frumos! SFANTUL NICOLAE CABASILA ARE UN CUVANT DE NADEJDE CATRE TOTI ORTODOCSII.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: