Mărturisirea unui fiu risipitor

71619_fiul-_risipitor.jpgDe fiecare dată, în Duminica a 34 – a după Rusalii, în perioada premergătoare Postului Mare, atunci când se citește Pilda întoarcerii Fiului Risipitor (Lc. 15, 11-32), îmi amintesc de iubirea lui Dumnezeu pentru oamenii cei păcătoși, „dintre care cel dintâi sunt eu”.  Înțeleg foarte bine că pilda a fost rostită de Domnul Hristos în primul rând pentru mine, cel care am risipit averea încredințată, smulsă avid din visteria Tatălui iubitor, prin patimi nevindecate.

Aventurându-mă în hotarele păcatului, m-am îndulcit fără săturare din roadele stricăcioase ale lumii înșelătoare, păgubindu-mă clipă de clipă, înstrăinat cu bună știință de Casa Părintească și refuznic necurmat al Pâinii îndestulătoare, dătătoare de viață și de bucurie, oferită cu multă dragoste atât pentru fii, cât și pentru argați.

M-am folosit greșit de libertatea cu care am fost înzestrat prin actul creației dumnezeiești și am părăsit prin păcat adevărata libertate, pierzând, puțin câte puțin, din averea pe care, ca Dar, o aveam de la Tatăl iubitor. Și astfel, am ajuns în ținuturile întunecoase și înrobitoare ale păcatului. Aici, am înțeles, lipsit fiind de Hrana duhovnicească, din neîndestularea ființială, că „pier de foame”, deși în hotarele iubirii Părintești, până și argații erau săturați de Pâine prin purtarea de grijă a Stăpânului. Așa că, „venindu-mi în sine”, prin Harul lui Dumnezeu, am hotărât să revin la Casa Părintească gândind că voi fi primit, deși eram nevrednic, ca unul dintre argații Săi. Cunoșteam iubirea Părintelui și aveam o bună nădejde că-mi va ierta păcatul neascultării și că mă va primi măcar ca pe un ultim slujitor.

Și astfel am plecat spre Tatăl iubitor cu multă durere în suflet pentru că L-am întristat cu neascultarea de fiu risipitor, bătându-mi pieptul pe cale și strigând asemenea vameșului: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”

Preabunul Părinte văzându-mă „încă departe fiind”, I S-a făcut milă și, alergând spre mine păcătosul m-a îmbrățișat plin de dragoste cu brațele Harului dumnezeiesc, făcându-mă să rostesc cu lacrimi de umilință cuvintele: „Tată, am greșit la Cer și înaintea Ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău”.

Atât de caldă era îmbrățișarea Părintelui încât nu-mi păsa de ceea ce-mi va spune, de certarea care după dreptate trebuia să mi-o aducă. Însă, în loc de bătaie, în loc de certare sau de mustrare am primit iubirea Lui prin cuvintele: „Aduceți degrabă haina Lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui; și aduceți vițelul cel îngrășat și-l junghiați, și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat” (Lc. 15, 22-24).

Acum, prin Harul lui Dumnezeu, sunt un slujitor nevrednic de dregătoria încredințată mie păcătosului, de Cel care m-a primit ca un Tată iubitor, numindu-mă fiu. Însă eu, cunoscându-mi păcatele și purtând în inimă amintirea acestei iubiri nemărginite a lui Dumnezeu care „voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină” (I Tim. 2, 4), nu mă voi putea socoti decât un neînsemnat argat care încearcă să slujească după putere, împlinind măcar ce este dator să facă.

Cu recunoștință veșnică față de Dumnezeu, Tatăl Cel Ceresc,

Nevrednicul preot Claudiu Buză

4 februarie 2018, Întoarcerea Fiului Risipitor.

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica