MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ ORTODOXĂ împotriva ecumenismului și pseudosinodului din Creta a monahiei Antuza și a unor viețuitori din IERUSALIM (VIDEO și TEXT)

 

Mărturisirea unor viețuitori din Ierusalim

Noi cei care viețuim în Ierusalim, constatăm pe zi ce trece cu durere și cu îngrijorare că Biserica Ortodoxă de aici și de pretutindeni este din ce în ce mai mult supusă unui atac desfășurat sistematic și cu studiu de organizare și implementare de către Mișcarea Ecumenică a sionismului internațional, care are ca scop unic cucerirea economică, politică și religioasă a lumii. Această mișcare își propune să înlocuiască închinarea ce I se cuvine numai lui Dumnezeu cu cea adusă sataneiAcest lucru vor să-l înfăptuiască prin așa-zisul conducător al lumii căruia diavolul îi va da puterea și mintea cea luciferică, încât printr-o înșelare fără precedent tot omul să se piardă.          

Ecumenismul este o născocire masonică păstrată în taină și disimulată, care încearcă unirea tuturor religiilor într-una singură -noua religie mondială- despre care se vorbește din ce în ce mai mult la dialogurile din cadrul acestei mișcări, cu scopul de a conduce Biserica Ortodoxă spre căderea din Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Interesul acestei mișcări care îi antrenează și pe ortodocși prin înșelare și prin „acțiuni de înțelegere și iubire care să exprime bucuria negrăită a Evangheliei” (Mesajul „Sfântului” și „Marelui” „Sinod”) este acela că Sfânta Biserică Ortodoxă să fie înghițită de eretici pentru ca Sfânta Jertfă nesângeroasă din Sfintele și Dumnezeieștile Liturghii împiedică venirea înșelătorului antihrist pe care sioniștii îl așteaptă ca pe mesia. Consiliul Mondial al Bisericilor căruia „sinodul” din Creta Kolimbari 2016 îi acordă o importantă misiune în promovarea unității lumii creștine este unul din organismele principale ale Mișcării Ecumenice contemporane. Acesta este condus în ascuns de un centru luciferic unic și încearcă să niveleze toate religiile amestecând 394 de „denominațiuni creștine”: printre care adventiști, anglicani, baptiști, luterani, penticostali, metodiști, reformați, monofiziți și din păcate, reprezentanți ecumeniști din Bisericile Ortodoxe membre ale acestui dușman al lui Hristos. În timp ce Biserica vrea ca tot omul să se mântuiască, în timp ce Hristos ne vrea pe toți uniți cu Trupul Lui, sataniceștile plăsmuiri mincinoase în numele unei false iubiri, folosindu-se provizoriu de numele lui Hristos, numai ca să îi adune pe toți creștinii în malaxorul dragostei, ca apoi să îi înghită, propun o unitate înșelătoare. Prin unirea tuturor religiilor se urmărește în fapt, creștinismul să dispară! Și în primul rând Credința Ortodoxă cea mântuitoare de suflet să ia calea ereziei. Biserica lui Hristos nu este o organizație lumească și nu are ce căuta în nici un fel de organizații lumești, dar s-au găsit capete lipsite de har care au făcut acorduri și pact cu diavolul și au antrenat-o pe calea alunecoasă a ecumenismului. În afara Trupului lui Hristos nu poate exista nici o unire reală, nici o înfrățire, pentru aceea ereticii vehiculează ideea potirului comun, credinței unice și euharistiei comune, ca unirea să fie credibilă și justificată. Făcând vâlvă mare în jurul unui „dialog al dragostei” în care credința și dogma ortodoxă este dată la o parte cu desăvârșire, ei vor să ne corupă și să ne înghită ca lupul din fabula lui Esop. Când au văzut că Biserica nu poate fi cucerită au apelat la dragoste schimbând tactica precum lupul care cere mielului să uite cele vechi să trăiască în dragoste și frăție și să fie una. „De bună seamă, îi răspunde acela, de vin lângă tine, negreșit vom fi una fiindcă ai să mă mănânci și atunci nu o să mai fim doi ci una!” Mulți ecumeniști proveniți dintre ortodocși s-au înșelat crezând că-i vor atrage pe eterodocși la Ortodoxie. Cu „sinodul” acesta s-a demonstrat că este invers ei ne-au atras în erezie. Cunoscând că panerezia ecumenismului este înșelarea cea mai de pe urmă pe care o pregătește diavolul ca să-i piardă, dacă se poate și pe cei aleși și văzând căderea elitelor, noi creștinii ortodocși din Ierusalim refuzăm „bombonica” dragostei ecumeniste și ne alăturăm apărătorilor Ortodoxiei din Sfântul Munte Athos, Grecia, creștinilor ortodocși, ierarhilor, preoților, ieromonahilor, monahilor, monahiilor de pretutindeni care au întrerupt pomenirea ierarhilor ecumeniști semnatari ai „sinodului” din Creta 2016 și mărturisim că nu suntem în comuniune cu ei și nu vrem să gustăm din aluatul ecumeniștilor. Ținem cu strictețe canoanele celor VII Sinoade Ecumenice și ale Sinoadelor VIII și IX din vremea Sfântului Patriarh Fotie cel Mare și respectiv Sfântului Grigorie Palama, care nu au fost luate în considerare la fostul „sinod” din Creta și luptăm împreună cu toți apărătorii Dreptarului de Credință Ortodoxă pentru păstrarea neștirbită a Adevărului revelat de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, adevăr pe care ni-l amestecă cu minciuna satanei în numele unei păci venite de la oameni și al unui bine lumesc inferior și relativ, pentru că ne rugăm să primim pacea lui Hristos cea venită de sus și dorim să intrăm în Binele suprem cel Ceresc întru care nădăjduim. Am așteptat un an de zile ca așa-numitul „sinod” cretan să fie considerat nul precum și este considerat în conștiința noastră cea bisericească de Credință Ortodoxă, dar cel ce l-au semnat fără a lăsa timp să se analizeze patristic „sinodul” de către pliroma Bisericii, prin comunicate oficiale, verbal sau personal în scris, îl acceptă justificându-l prin diferite manevre diplomatice la fel de confuze ca cele practicate în „Mesajul…”. Prin semnături adunate, prin cărți și materiale, acest original și necanonic sinod va fi declarat ulterior valid, ne va pune în fața faptului împlinit, obligându-ne să ne supunem panereziei cosmice. Ca urmare a acestui fapt noi refuzăm Comuniunea Euharistica și participarea la Sfintele Liturghii unde sunt pomeniți semnatarii acestui fals sinod care consolidează și instituționalizează ecumenismul „cea mai mare erezie eclesiologică dar și cea mai riscantă poli-erezie care a apărut vreodată în istoria Bisericii”, cum afirma dogmatistul Bisericii Ortodoxe, profesorul Dimitrios Tselenghidis. Aceasta nu a apărut dintr-o dată, ci s-a infiltrat printr-un plan diabolic antrenând sub pretextul dragostei și al înfrățirii pe unii conducători naivi sau interesați ai Bisericii Ortodoxe.  Ecumenismul, prin caracterul său sincretist este o contestație a credinței Bisericii Ortodoxe având grave consecințe soteriologice (mântuitoare), pentru că afirmă cu tot mai mult curaj că toate religiile sunt mântuitoare și căi ce conduc la mântuire, afirmații blasfemiatoare și contrare Evangheliei lui Hristos.                                            

În vremurile acestea locul idolilor este preluat de stăpânire care cere închinare pentru sine, folosindu-se de întâi-stătătorii noștri spiritualicărora le va da dreptul de a săvârși legal slujbele bisericești cu condiția să nu încalce disciplina impusa de alt malaxor al nivelării și omogenizării conștiinței lor: Sistemul Mondial de Conducere. Pentru noi, cei care nu colaborăm cu ecumenismul și nu ne supunem stăpânirii care va cere închinare prin puterea jurisdicțională ca să respectăm legile antiortodoxe vătămătoare de suflet, refuzând „bunăvoința”,” binefacerile” și „dragostea” falșilor prieteni, a sosit vremea mărturisirii și muceniciei. Când Biserica este în prigoană, credincioșii devin mărturisitori și mucenici fiindcă sunt considerați de autorități schismatici, fanatici, ultrareligioși, fundamentaliști, tradiționaliști, conservatoriști, dezbinători, răzvrătiți, sectari, oameni periculoși pentru pacea și ordinea publică. Noi în această situație îi avem pe apostoli care ne-au învățat să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. În vremurile acestea Cezarul se atinge de credința poporului, pentru aceea nu trebuie să-i predăm tot ce avem mai scump. Toți creștinii ortodocși sunt responsabili de această situație care s-a creat prin hotărârile acestui „sinod”, care în loc să ne scoată din erezie, ne-a băgat în ea și a zdruncinat întreaga lume ortodoxă „iubindu-i” și „odihnindu-i” pe eretici și făcând schismă în Biserică. Avem datoria să ne salvăm cât nu e prea târziu. Prin exemplul personal, punându-ne sufletele pentru semenii noștri, prin rugăciune și post, prin ieșire din ecumenism, dușmanul de moarte al bisericii noastre, vom birui pe vrăjmașul omenirii care ca un leu urlă și aleargă să înghită sufletele. Obiectivul nostru, ținta și scopul este credința în Veșnicul și neschimbatul Adevăr pentru mântuirea sufletelor prin Harul Sfântului Duh Dumnezeu. Biserica nu are nevoie de reforme, de înnoiri sau restructurări impuse din afara ei prin intermediul trădătorilor dinlăuntru. Ea nu are nevoie de nici o concepție religioasă, Dumnezeu a conceput totul și El nu gândește de două ori ca noi oamenii. Toată învățătura moștenită de la Sfinții Părinți a fost insuflată de Duhul Sfânt și numai Biserica Ortodoxă cea Una Sobornicească și Apostolească deține adevărul cel nefalsificat și mântuitor de suflet. Nu acceptăm propunerile unor capete lipsite de har care s-au rupt de la trupul Bisericii celei Una devenind eretici, care nu s-au întors la Biserica Mamă, dar ne propun iubire și unitatea prin teorii iraționale ca: „unitate în diversitate”, „teoria baptismală”, „teoria ramurilor”, „iconomia canonică”, „pluralismul dogmatic”. Nu acceptăm hotărârile „sinodului” care nu este nici mare nici sfânt nici măcar sinod pentru că ne propovăduiește unitate cu lumea ereticilor, promovează erezia tuturor ereziilor-ecumenismul- diminuează dogmele eclesiologice și este neortodox. Pricini de conștiința bisericească și de credință ortodoxă revelată de Dumnezeu, neschimbată și neschimbătoare nu ne îngăduie să îi recunoaștem drept conducătorii noștri spirituali pe cei care au semnat hotărârile „sinodului” din Creta 2016. Întâi-stătătorii noștri care persistă în greșeală, nu cercetează documentele nu le revizuiesc, le consideră bune și ortodoxe și nu țin cont de părerile credincioșilor de cutremurul provocat în sufletele lor, de perplexitatea lor în fața a ceea ce s-a întâmplat, disprețuind opiniile „clerului de jos” și ale poporului și arătând că și-au însușit atitudini și procedee catolice când ignoră printr-o tăcere de moarte tot ce vine de la semenii lor ortodocși, dar primind cu entuziasm sugestiile eterodocșilor. Ne temem că tot ceea ce au hotărât să nu poată fi irevocabil decât după război așa cum s-a proorocit.

Duminica Sfinților Părinți din Palestina

PS – Filmarea a fost făcută în chilia monahiei Antuza, la Odovania Praznicului Înălțării Domnului, 2018. Această Mărturisire de credință publicată în urmă cu un an și „reînviată” prin materialul video de mai sus, a ajuns la toți ierarhii, preoții, monahii, monahiile și mirenii din cetatea Ierusalimului, care au primit-o (majoritatea) cu apreciere, dar cu teamă față de eventualele represalii ale Patriarhului Teofil.

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

9 gânduri despre „MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ ORTODOXĂ împotriva ecumenismului și pseudosinodului din Creta a monahiei Antuza și a unor viețuitori din IERUSALIM (VIDEO și TEXT)”

 1. Marturisirea Maicutei Antuza si a dreptcredinciosilor ortodocsi din Ierusalim soseste cu nespusa dragoste spre intarirea noastra,a tuturor celor care ne-am ingradit de semnatarii documentelor talharescului sinod din Creta,care a declansat atata tulburare in viata Bisericii Ortodoxe ,sfasiind Camasa Domnului Hristos,in urma cu aproape 2 ani!
  Maicuta Antuza,sa va rasplateasca Domnul Slavei, Marturisirea de credinta ortodoxa,tuturor,caci ne-ati mangaiat sufletele si ne-ati zidit duhovniceste,alinand durerea pentru fratii nostri aflati inca in comuniune cu Preotii pomenitori.
  Lupii rau-voitori imbracati in piei de oaie,slugi ale ecumenismului sionisto-masonic, si-au continuat nestingheriti agenda de lupta impotriva Sfintei Ortodoxii,atacand prin discursuri sforaitoare,mincinoase pe „schismatici”.
  BOR ,prin propagandistii cu simbrie ataca nestingherit,dar mai ales folosind minciuna ,otravind sufletele tuturor care citesc asemenea discursuri.
  Am trimis Marturisirea de credinta ortodoxa a monahiei Antuza si a celorlalti adevarati crestini ortodocsi,semnatari, tuturor reprezentantilor cinului laic si monahal ale caror adrese le aveam.Am adaugat si ultimele informatiile trimise de dl.Mihai din organul de presa al BOR,Lumina,punand fata in fata cele doua Marturisiri!
  Pe care o alegeti,Prea Cuviosiile Voastre,Sfintit Parinti ,slujitori ai Domnnului nostru Iisus Hristos?

  Apreciat de 1 persoană

  1. Cred că răspunsul îl vom primi prin evenimentele care vor urma pe linia ,,ecumenismului lucid” sau prin luciditatea unora de a le refuza.

   Apreciază

  2. Sfantul Sofronie Saharov conchide in privinta comuniunii in Hristos, prin trăirea intr-un unic Trup care este Biserica și care are un unic Cap, pe Hristos:
   „Cand Apostolul Pavel vorbeste despre unitatea Bisericii, el nu o face dependenta de subordonarea ei unei singure conduceri, ci de comuniunea cu aceași Paine a Trupului si a Sangelui Domnului (I Corinteni 10, 14-17) si de conducerea (cuvantul original vine de la: a sta in capul) Bisericii de catre un singur Cap – Hristos (Efeseni 4, 15-16)”.

   Deci nu poate exista un prim Trup al Bisericii in care se impartasesc „nepomenitorii” si al doilea Trup al Bisericii unde se impartasesc „pomenitorii”. Asta ar insemna ca Hristos Capul Bisericii cocheteaza alternativ cu doua Trupuri separate etans, care nu au comuniune euharistica intre ele, dar totusi le trimite deopotriva harul in Taine, amandurora!
   Ar fi o absurditate sa acceptam o astfel de eclesiologie!
   Exista un singur Trup al Bisericii in afara caruia nu pot exista Taine, caci nu le valideaza Hristos Capul Trupului Bisericii. Oricine nu este in comnuniune euharistica cu Trupul Bisericii inseamna ca s-a autoexcomunicat sau s-a taiat pe sine din legatura de har cu acesta.
   Separarea sub pretextul nepomenirii avand ca substrat ambitia de a avea putere sau de a stapani asupra altora, evoca limpede ruperea sau schisma fata Trupul Bisericii care marturiseste nestirbit Crezul in liturghiile savarsite in bisericile ortodoxe. Desi episcopii au semnat in chip sinodal erezia care sustine ca confesiunile eretice sunt biserici, acestia nu au trecut inca la pasul final care valideaza hotararea lor sinodala: impartasirea in comun si conslujirea cu confesiunile eretice in bisericile ortodoxe; de asemenea trecerea la pomenirea papei in diptice ca fiind episcop ortodox, respectiv pomenirea la proscomidie si la ectenii in cadrul Liturghiei.
   In momentul in care se procedeaza in aceasta modalitate antementionata, toti episcopii ortodocsi care actioneaza astfel, inclusiv preotii si enoriasii din eparhiile lor, se autoexcomunica din Trupul Bisericii care nu poate garanta validatatea harului in Taine acolo unde nu exista dogma ortodoxa nestirbita!
   Desi episcopii au hotarat in chip sinodal ca confesiunile eretice se numesc biserici, Duhul Sfant ramane inca in Trupul Bisericii pana la indeplinirea consecintei ratificarii sinodale: impartasirea din Potirul comun si introducerea in Crezul Bisericii a modificarii articolului 9: „Cred Intr-Una Biserica…”!
   Asa sustine Sfantul Apostol Pavel: „In Duhul Sfant ati fost hirotoniti episcopi!” Deci Duhul Sfant este inca sufletul Trupului Bisericii pana cand consecinta ereziei ratificata in Creta, in chip sinodal nu este inca aplicata: conslujirea cu ereticii, unirea cu dimpreuna cu aceste confesiuni eretice prin impartasirea din Potirul comun, pomenirea papei la liturghie, stirbirea articolului 9 din Crez: „Cred Intr-Una..”, etc.
   Asadar, „nepomenitorii” sunt in afara Trupului Bisericii conform reperelor antementionate!

   Apreciază

   1. „De altfel, nici un sfânt canon sau Sfânt Părinte nu a impus niciodată întreruperea comuniunii cu cei care propovăduiau o erezie înainte de judecata lor sinodală. De asemenea, nici un cleric nu a fost niciodată pedepsit pentru aceasta în opoziție desigur cu cei care au continuat să fie în comuniune cu păstorii lor după condamnarea lor sinodală”.

    https://theodosie.ro/2022/05/31/intreruperea-comuniunii-bisericesti-explicata-de-arhim-vasilios-papadakis/

    Apreciază

 2. Slava Domnului că avem mărturisitori si in Tara Sfântă! Dar in cele doua manastiri Ierihon si Ierusalim , s-a trecut la îngradire prin nepomenire la slujbe ?sau doar câțiva viețuitori care probabil nu se mai duc la slujba daca se pomeneste Ierarhul. Sau Ierarhul de acolo nu si-a dat acordul pt falsul sinod? Doamne ajuta! Mă iertați!

  Apreciază

  1. Patriarhul Teofil este ecumenist. Știm doar că sunt viețuitori în Țara Sfântă care s-au îngrădit de erezie și care au făcut această mărturisire de credință.

   Apreciază

 3. HD,
  S-au scris multe pagini cu privire la situația canonică a ÎPS Artemie. Unii susțin horepiscopatul pentru aceste aceste vremuri, alții nu. E suficient, pe lângă scrierile teologului Mihai Silviu Chirilă, să vedem că toți teologii importanți, antiecumeniști, din lumea ortodoxă (ÎPS Serafim al Pireului, pr Theodoros Zisis, Dimitrios Tselenghidis, sa) care l-au susținut în mărturisirea lui pe Vladica Artemie, au întrerupt comuniunea și legatura cu îps sa din momentul în care a hirotonit de unul singur. Dacă nu ar fi fost nicio problemă, colaborarea dintre acești teologi și Vladica ar fi continuat.
  Acum, însă, vedem că se urmărește reabilitarea arhiepiscopului Artemie de către cei care spun că nu mai sunt episcopi ortodocși mărturisitori în Biserică (prin faptul că sunt în comuniune cu propovăduitorii ereziei). Acest lucru este deosebit de periculos și izolează de Biserică pe cei ce intră în comuniune cu îps sa.
  Chiar dacă nu vreți să ispitiți și căutați sincer răspunsuri, eu cred că tot ce s-a scris până acum, și de-o parte și de alta, este îndeajuns pentru a pune punct acestei probleme. Iertați!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: