Scrisoare deschisă către Președintele României pentru a trimite legea antisemitismului la Parlament spre revizuire

SEMNAȚI PETIȚIA.

(după semnarea petiției veți primi un email pentru a o valida)

 iohanis.jpg

Excelența Voastră, Domnule Președinte al României,

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, teolog și traducător, cetățean român, fiu al lui Gheorghe și al Mariei Chirilă, mă adresez Excelenței Voastre, în calitatea pe care o dețineți de Președinte al României, abilitat cu promulgarea legilor emise de Parlamentul național, conform art. 77 din Constituția României.

Am luat la cunoștință cu deosebită îngrijorare de apariția unei noi legi1 cu privire la prevenirea și combaterea antisemitismului, prin aprobarea de către Parlamentul României, într-un regim de maximă urgență, a proiectului de lege B135/29.03.2018, fără o dezbatere publică sau parlamentară serioase, ceea ce a făcut ca, în opinia mea, legea să sufere de grave lacune ce fac ca unele prevederi ale sale să fie neconstituționale. Voi detalia considerentele pentru care cred că legea încalcă prevederi ale Constituției României.

Suprareglementarea

În legislația română există mai multe legi care combat eficient antisemitismul. Principiul combaterii antisemitismului este stipulat în Constituția României, în care se vorbește despre interzicerea instigării la ură și discriminare pe criterii etnice sau religioase, și este prevăzut în detaliu de legile care guvernează buna organizare a vieții sociale în această țară: Legea 60/1991, OUG 31/2002, Legea nr. 217/2015 etc.). De altfel, aproape toate prevederile legii nou-votate de Parlament se regăsesc deja în OUG 31/2002, preluate apoi în Legea nr. 217/2015 și în Noul Cod Penal.

Suprareglementarea în această speță riscă să încalce reglementările constituționale ale articolului 16 al Constituției, care prevede că cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”, creând, pe de o parte, o comunitate pe criterii etnice care beneficiază de mai multe drepturi legate de apărarea propriei demnități și integrități decât populația majoritară, iar pe de altă parte, o discriminare față de alte comunități etnice din țară, neapărate de drepturile care sunt stipulate pentru populația de origine evreiască sau de drepturi similare.

Riscurile suprareglementării le-au remarcat și membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care au dat un comunicat în care se spune: “De asemenea, prin legea B135/29.03.2018, poporul evreu devine singurul popor din lume pe care nu ai voie să-l critici fără să riști închisoarea2.

SEMNAȚI PETIȚIA

Inoportunitatea legii

Măsura suprareglementării în domeniul combaterii antisemitismului vine într-un moment în care în România nu se întâlnesc cazuri flagrante de atacuri la adresa reputației publice, a integrității fizice, a vieții, proprietății sau locașurilor de cult ale comunităților evreiești sau membrilor acesteia, protejate oricum de legislația în vigoare existentă în România. Din toate estimările oficiale, comunitatea evreiască din România este alcătuită dintr-un număr de câteva mii de persoane, multe dintre ele în vârstă. Recensământul din 2011 ne prezintă o populație de 5785 evrei pe teritoriul României3, reprezentând 0,02% din populația țării, aflată în declin demografic probabil din cauza vârstei înaintate a multora dintre membrii acesteia. Din afirmația deputatului armean V. Pambuccian, unii dintre aceștia s-ar putea declara evrei fără a fi membri ai comunității: “În ceea ce priveşte numărul armenilor, din datele pe care le-am obţinut şi noi de la biserică, vă pot spune că este relativ constant. Cifrele vor arăta probabil un număr puţin mai mare deoarece există persoane care se declară armeni, dar nu fac parte din comunitatea noastră. Fenomenul se întâmplă şi în cazul evreilor4.

Promovarea în mediul online a unor informații cu privire la evrei, grupate sub genericul de “teorii ale conspirației”, trebuie să se supună reglementărilor generale ale activității online, ale Codului Penal și legislației existente deja cu privire la pedepsirea oricărei incitări la ură de rasă, inclusiv împotriva evreilor, sau la acțiuni de ură împotriva acestora, păstrând însă intact dreptul constituțional prevăzut de articolul 30 al Constituției la liberă exprimare a unor idei, mai ales când ele sunt documentate științific sau mediatic și când nu îndeamnă la acțiune de ură de rasă împotriva evreilor, altminteri existând riscul interzicerii prin lege a unor idei, fapte sau realități care se pot fixa numai prin dezbatere publică academică, nu prin reglementarea prin lege a unei versiuni oficiale de interpretare a lor (așa cum din păcate s-a întâmplat și în cazul unor prevederi ale Legii 217/2015).

Prejudicierea libertății de expresie garantate de art. 30 din Constituția României o reclamă și membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care, în comunicatul lor, vorbesc despre“«decesul» libertății cuvântului“Căci iată până unde se întinde «harta» conceptuală a antisemitismului, în expunerea de motive a proiectului de lege: «Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA (Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului n.r.), unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la acestea: […] Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)». Nicio clipă nu se pune problema adevărului sau neadevărului acestor acuzații. Deci, dacă așa se pune problema (sau așa se intenționează, conform abordării IHRA, invocată în expunerea de motive), nu ne rămâne decât să declarăm «decesul» libertății cuvântului5”.

În acest context, fac precizarea că eu însumi am fost supus de curând unei campanii de denigrare intensă tocmai pentru motivul că aș fi evreu, cu consecințe serioase la nivelul imaginii mele publice. Nu am simțit nicio clipă nevoia de a mă adresa justiției, în baza legilor antidiscriminare existente deja, sau de a fi protejat de încă o lege precum cea votată zilele acestea de Parlamentul României.

SEMNAȚI PETIȚIA

Ambiguitatea și arbitrarul legii

Linia generală pe care pare a merge legea este de suprimare a oricăror afirmații care îi pun într-o lumină defavorabilă pe evrei: se face referire la “mitul despre conspirația mondială a evreilor sau despre controlul de către evrei a mijloacelor de informare în masă, a economiei, al guvernului sau al altor instituții ale societății”, la “acuzarea cetățenilor de origine evreiască că sunt mai loiali Israelului sau presupuselor priorități mondiale ale evreilor decât intereselor propriilor lor națiuni”, preferându-se o interzicere prin lege a afirmațiilor și o condamnare la ani grei de închisoare a celor care le fac în locul unei dezbateri de idei în care să triumfe adevărul cu care evreii acuzați în mod nedrept să se poată apăra (deși articolul 5, alin. 3 pare a exonera de răspundere penală pe cei ce fac aceste afirmații într-un context academic).

Găsim în textul expunerii de motive și un standard dublu folosit când vine vorba de transpunerea în situația dată a principiului răspunderii personale pentru faptele comise, formulat în maniera următoare: “[Interzice] acuzarea evreilor ca popor ce ar fi responsabil pentru faptele reale sau imaginare comise de un singur evreu sau de un grup de evrei sau chiar pentru fapte comise de neevrei”, în condițiile în care activistul evreu Ellie Wiesel și-a permis să pună crimele de război comise de un grup de oameni pe seama unei națiuni întregi, în celebra afirmație “România a ucis, a ucis, a ucis!6”.

Există o puternică contradicției între unele articole ale legii și enunțarea de motive7, care pune într-un oarecare paradox tot mecanismul legii: pe de o parte, se susține că legea este adoptată pentru a suprima afirmații de genul mitului conducerii lumii de către evrei” sau “utilizarea de simboluri sau imagini asociate antisemitismului clasic” etc., pe de altă parte, ea permite toate aceste manifestări, dacă se fac “în interesul artei sau științei, cercetării sau educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public” (art. 5, alin. 3). Cine și cum decide când o afirmație de genul “evreii conduc lumea” sau “cărturarii și fariseii iudei l-au adus pe Iisus la Pilat pentru a fi judecat” este făcută pentru a-i prejudicia pe evrei sau în scopul științei, cercetării sau dezbaterii publice pe o temă de interes general? Arbitrarul care se creează este foarte riscant și nu se află în concordanță cu principiile clare ce trebuie să guverneze actul legislativ.

SEMNAȚI PETIȚIA

Încălcarea dreptului la exercitarea libertății de expresie religioasă

Cea mai riscantă prevedere a acestei legi se referă, în opinia mea, la posibilitatea folosirii ei pentru a afecta dreptul la liberă expresie religioasă a populației creștine din România.

În expunerea de motive, se spune că unul dintre considerentele pentru care această lege intră în vigoare este de a suprima “utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)” (s.n.).

Ambiguitatea formulării din expunerea de motive, dar și din articolele legii, poate permite interpretarea legii în sensul interzicerii unor paragrafe din Sfânta Scriptură sau Biblia creștină, a unor imagini iconografice, a unor referiri cu privire la evenimentul răstignirii Mântuitorului Hristos sau a unor cântări liturgice legate de acest eveniment (este de notorietate scandalul creat în 2014, când în mass-media s-a prezentat un colind popular vechi în care se cânta despre răstignirea lui Hristos de către iudei).

Nu se explică în lege, de exemplu, la ce face referire “antisemitismul clasic”: la referințele biblice și istorice cu privire la evenimentele care au condus la punerea pe Cruce a Mântuitorului lumii Iisus Hristos sau la acuzațiile ulterioare aduse unora dintre evreii trăitori în diverse comunități creștine din diverse epoci istorice? Precizarea este capitală, atunci când cineva atacă o temă atât de sensibilă și nu lasă loc la nicio urmă de ambiguitate, deoarece o simplă privire pe Wikipedia, de exemplu, ni-l prezintă pe marele orator creștin Sfântul Ioan Gură de Aur ca “având un rol în dezvoltarea antisemitismului creștin8, pentru simplul fapt că avut o polemică teologică cu creștinii iudaizanți din epoca sa. Astfel de exemple pot continua.

Cum spiritul legii pare a fi de condamnare și suprimare a oricăror afirmații considerate defăimătoare la adresa evreilor și pedepsirea cu ani grei de închisoare a celor care le fac,consider îndreptățită teama că această lege ar putea fi folosită pentru a se suprima din scrierile creștine sau din predica publică a Bisericii chiar și afirmația generală, fundamentată istoric și biblic, conform căreia fruntașii evreilor din primii ani ai secolului I d.Hr. au participat la acuzarea și ulterior condamnarea la moarte a Mântuitorului Iisus Hristos.

Într-o luare de poziție împotriva unei colinde difuzate public în urmă cu câțiva ani, în 2014, profesorul român Andrei Marga face următoarele afirmații: “Procesul lui Iisus și deznodământul de pe cruce? Acest proces a fost instrumentat copios pe scara istoriei, pentru a-i acuza pe evrei de deicid. Azi se cunoaște prea bine, de la B. Travers Herford (1923) și Paul Witner (1961) încoace, că procesul lui Iisus a fost un proces roman. Evreii nu aveau nici procedura, nici permisiunea de a o aplica în preajma unei mari sărbători, nici condamnarea unui coreligionar și nici crucificarea în abordarea proprie a litigiilor. Mai trebuie adăugat că este greu să-i întreci pe evrei în credința în Dumnezeu și, cum se observă și din enciclica comună a Papei Benedict al XVI-lea și a Papei Francisc (2013), faimoasa emunah evreiască continuă să inspire. Mai este nevoie să amintim că Dumnezeul lui Iisus este același cu Dumnezeul lui Abraham, Itzak, Jacob, cum ne asigură chiar Evangheliile despre Iisus?”9.

Această interpretare a profesorului Marga, corelată cu afirmațiile din paragrafele anterioare, în care Îl prezintă pe Iisus ca fiind în deplină armonie cu iudeii din epoca sa, pare a lansa ideea că evenimentul condamnării și crucificării Mântuitorului Iisus Hristos a fost unul pur roman, fără nicio implicare din partea fruntașilor evrei din acea perioadă. Scopul afirmației pare a fi demontarea ceea ce autorul a numit instrumentarea copioasă la scara istoriei pentru a-i acuza pe evrei de genocid” și recuperarea de către mediul cultural iudaic a lui “Iisus cel istoric” și integrarea sa ca patriot evreu și personalitate a istoriei acestui popor. Profesorul Marga se înscrie astfel într-o tendință culturală mai nouă, despre care se pot citi multe dintre cărțile recomandate de domnia sa în articol, dar poate fi ilustrată mai succint și mai la îndemână și cu un film de prezentare pe youtube10 a Imnului de stat al Israelului, Hatikvah, în care alături de personaje biblice și istorice precum Avraam, Moise, Iisus Navi apare și o scenă dintr-un film despre Iisus Hristos, urmată de prezentarea unor imagini contemporane ale Holocaustului, Războiului de Șase Zile etc., toate pe acordurile frumosului cântec moldovenesc devenit imn național israelit11).

Cel mai faimos istoric evreu, Josephus Flavius, în scrierea sa Antichități iudaice, volumul II, consemnează: “În vremea aceea a trăit Isus, un om înțelept, dacă poate fi numit aievea om. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul. A atras de partea lui o mulțime de iudei, dar și o mulțime de păgâni. Acesta a fost Hristos. Chiar dacă Pilatus, datorită acuzațiilor aduse de fruntașii poporului nostru, l-a țintuit pe cruce, n-au încetat să îl iubească cei ce l-au îndrăgit de la început. Căci li s-a arătat a treia zi iarăși viu, așa cum au zis profeții trimiși de Dumnezeu, înfăptuind și o mie de alte miracole. De atunci și până astăzi dăinuie poporul creștinilor, care își trage numele de la dânsul12.

Josephus Flavius confirmă Evangheliile pe care le citește Biserica, afirmând că, într-adevăr, procesul a fost unul roman, dar el s-a desfășurat ca urmare a acuzațiilor aduse lui Hristos de către fruntașii de atunci ai poporului evreu biblic. Nu a fost vorba pur și simplu despre un litigiu între Hristos și puterea romană de atunci, dovadă fiind faptul că Pilat l-a găsit nevinovat pe Iisus de acuzațiile aduse și căuta să îl elibereze (Ioan 19,12), ca pe unul care nu a săvârșit niciuna dintre faptele pentru care legea romană pedepsea cu crucificarea (revoltă, crimă, tâlhărie etc.), ulterior răstignindu-L ca urmare a acuzației de trădare pe care cărturarii i-au adus-o lui Pilat însuși: “Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului” (Ioan 19,12).

Chiar dacă academicianul Răzvan Theodorescu dă glas, în prefața cărții lui Josephus Flavius, opiniei că unii au considerat acest paragraf al cărții lui Josephus Flavius ca fiind o interpolare târzie, Editura Hasefer, a Federației Comunităților Evreiești, nu își permite să îl suprime sau să îl marcheze în vreun fel care să sugereze că nu ar aparține lui Josephus Flavius. Pentru a vedea netemeinica pregătire a legii, Editura Hasefer însăși ar putea cădea sub incidența articolului 5 al legii proaspăt aprobate, dacă pasajul din Josephus Flavius ar fi interpretat ca nefiind în scopul științei sau educației, cum prevede alin. 3) al art. 5, ci al propagandei antisemite.

SEMNAȚI PETIȚIA

Dacă Josephus Flavius confirmă Evangheliile, atunci el confirmă inclusiv cuvintele Mântuitorului “Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Lc. 23,34), prin care Mântuitorul îi iartă pe cei ce l-au pus pe Cruce, romani și evrei, dându-le pildă de iertare și toleranță și creștinilor care au venit după El și anulând astfel folosirea acestui eveniment ca prilej de răfuială antisemită.

Profesorul Andrei Marga propune și o “ieșire din ignoranță” în doi pași: “Primul constă în lansarea, de către teologi, filosofi și istorici pricepuți a unei competente dezbateri asupra lui «Iisus istoric» și a corelației dintre «Iisus istoric» și «Iisus eschatologic». Al doilea pas constă, oricât de incomod pare, în revizitarea liturghiei, al cărei text are, prin natura lucrurilor, mare răspândire. Știm prea bine că, de pildă, Papa Paul al VI-lea a decis în cele din urmă renunțarea în liturghia catolică la formulările ofensive față de evrei, care au fost înțelese ușor, în decursul istoriei, ca formulări antisemite. Această operație trebuie făcută și în liturghia de la noi. Ar trebui ținut seama de împrejurarea că fragmentele din Evanghelia după Ioan, care se invocă frecvent, au fost elaborate în cadrul unei polemici ce avea deja un trecut înăuntrul iudaismului și riscă mereu (desigur, adesea datorită slăbiciunilor exegezei) să fie înțelese pe dos, ca formulări antisemite, ceea ce nu a fost și nu este nicidecum cazul”.

Cu alte cuvinte, profesorul transilvan propune nici mai mult nici mai puțin decât suprimarea din serviciul liturgic a pasajelor pe care domnia sa le consideră antisemite”. Deja, sub presiunea unor legi ca cea votată de curând de către Parlamentul României, Patriarhia Română a scos din cultul ortodox unele referiri la evenimentele biblice legate de viața, judecarea, condamnarea și răstignirea Mântuitorului Hristos. Suprimarea din cult a tuturor referirilor biblice legate de moartea pe Cruce a Mântuitorului ar fi un abuz care ar silui de-a dreptul conștiința oricărui creștin ortodox din România, lucru pe care statul român nu îl poate permite.

Corelarea dintre textul legii și expunerea sa de motive poate să conducă la concluzia că însăși Biserica Ortodoxă Română poate cădea sub incidența articolelor 3, 4, 5, 6 ale acestei legi, în condițiile în care simpla afirmare a pasajelor evanghelice ale judecării și răstignirii lui Hristos ar putea fi considerate ca “promovare de acuzații mincinoase, dezumanizante, ce demonizează evreii” sau ca “antisemitism clasic”. O astfel de interpretare ar încălca grav articolul 29 din Constituția României care garantează libertatea de conștiință religioasă.

Pentru toate aceste motive, respectuos Vă rog să utilizați prerogativa conferită de art. 77, alin. 2 și 3 din Constituție și să retrimiteți legea în Parlamentul României pentru verificarea tuturor aspectelor sesizate, organizarea unei dezbateri publice și parlamentare serioase pe tema propusă de lege și punerea prevederilor sale în acord cu prevederile Constituției României.

Vă mulțumesc.

22 iunie 2018

Cu deosebit respect,
Mihai-Silviu Chirilă

Excelenței Sale, Domnului Klaus Werner Johannis, Președintele României

SEMNAȚI PETIȚIA

1 https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300FG.pdf.

2 https://uzp.org.ro/3471/comunicat-uzpr-3/.

3http://www.gandul.info/stiri/recensamant-2011-care-va-fi-noua-harta-etnica-a-romaniei-8886247.

4http://www.gandul.info/stiri/recensamant-2011-care-va-fi-noua-harta-etnica-a-romaniei-8886247.

5 https://uzp.org.ro/3471/comunicat-uzpr-3/.

6http://www.ziare.com/stiri/morti/elie-wiesel-un-mesager-pentru-omenire-de-origine-romana-cu-o-viata-incredibila-1427754.

7 https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300EM.pdf.

8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur.

9 http://andreimarga.eu/iesirea-din-ignoranta/.

10 https://www.youtube.com/watch?v=4bbrmfvlyZo.

11https://www.libertatea.ro/stiri/exclusiv-imnurile-israelului-si-albaniei-sunt-melodii-romanesti-1157600.

12 Josephus Flavius, Antichități iudaice, Hasefer, București, 2015, vol. 2, p. 450.

Sursa: http://ortodoxinfo.ro/2018/06/22/scrisoare-deschisa-catre-presedintele-romaniei-pentru-a-trimite-legea-antisemitismului-la-parlament-spre-revizuire/

 

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

7 gânduri despre „Scrisoare deschisă către Președintele României pentru a trimite legea antisemitismului la Parlament spre revizuire”

 1. O scisoare pe care o asteptam cu nerabdare, din partea domnului teologMihai Siviu Chirila,singura voce ,care reprezinta cu tarie si adevar, pe toti romanii ortodocsi din aceasta tara,in care „*biciul prigonirii romanilor se afla in mana jidanilor”.
  Nu asteptam nici o reactie din partea patriarhului BOR sau a propagandistilor sinodului,a cinului laic sau monahal, obedienti in fata biciului altui stapan,cazuti se pare ,ca mare parte din romani intr-o suspecta letargie umilitoare,lipsita de curaj si sentimente de dragoste pentru necajitul neam romanesc.
  In extrem de multe probleme de viata si de moarte,au facut pact cu stapanii vremelnici politici,tradand prin tacerea complice,istoria,memoria de veacuri a acestui popor,devenind slugi ale strainilor pribegi pe aceste frumoase si bogate plaiuri.
  Este o lege denigratoare,anticonstitutionala,antiromaneasca,pe care un reprezentant al minoritatii jidanesti,a propus-o cu nerusinare,iar senatul si camera deputatilor,au acceptat-o ,asa cum au facut anterior cu ” *Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015, prin care a îngenuncheat România în fața ofensivei jidănești pe tema pretinsului holocaust.”
  Expunerea de motive,prin care aceasta lege nu ar trebui promulgata de presedintele in exercitiu,Dl. Klaus Werner Johannis,este bazata pe legile constitutionale,si aduce in discutie cel mai important motiv,cel al atacarii credintei noastre drept-slavitoare,de veacuri ,pentru care au fost ucisi milioane de romani.
  Genocidul „*contra poporului roman comis de regimul jidano-bolșevic, acest genocid nu contează?!”Românii care au fost deportați cu domiciliu obligatoriu, închiși în lagărele de concentrare, băgați în închisoare și ținuți cu anii fără să fie judecați,pentru vini imaginare,torturati ,ucisi,ei si familiile lor,nu conteaza?

  „Cei care au condus închisorile, lagărele de muncă, ministerele în anii 1945-1964 au fost jidanii. Ei trebuie să le plătească românilor persecutați despăgubiri pentru „holocaustul“ românilor, pentru genocidul comis contra lor. Aproape toți acești torționari au plecat în Israel. Deci, Israelul este obligat să plătească României „daune de holocaust“. Unii autori au calculat că ne-ar datora minimum 200 de miliarde de euro.Evident, goiymii nu contează în fața „poporului ales“!”
  In mod intetionat,ambiguitatea formularii da dreptul la interpretari,atat in ceea ce priveste Sf.Scriptura,cat si posibilitatea suprimarii din serviciul liturgic a pasajelor ,considerate “antisemite” si descrise pe larg de dl.teolog in scrisoarea sa.
  Se pare ca sinodul in frunte cu presedintele sau ,nu sunt deloc deranjati ca” BOR poate cădea sub incidența articolelor 3, 4, 5, 6 ale acestei legi.”
  Dupa tradarea Ortodoxiei ,prin semnarea documentelor asa-zisului sinod din Creta,ierarhii in frunte cu stapanul lor lumesc si vremelnic ,au dovedit ca sunt straini de acest neam romanesc,in care eroii sai,Sfinti Mucenici Martiri,Marturisitori ai sfintei si neprihanitei credinte ortodoxe din temnite si inchisori, sunt condamnati inca o data prin aceasta lege tiranica.
  Prin aprobarea ei, oculta iudeo-sionista isi atinge unul din scopuri ,sugrumarea treptata a suflului vital al romanilor pe aceste meleaguri.
  Ne ridicam intr-un singur glas in a condamna cu vehementa si tarie muceniceasca ,daca se cere,aceasta lege ,care atenteaza la ce avem mai scump in aceasta viata,ORTODOXIA si libertatea.

  adaptare text dupa:https://www.incorectpolitic.com/biciul-prigonirii-romanilor-este-in-mana-jidanilor/

  Apreciază

 2. Am fost uluita de zicerile conationalilor mei,banuiesc crestini ortodocsi declarati,care au atacat pe dl.teolog Mihai Silviu Chirila,in postarile mentionte de domnia sa, in scrisoarea adresata presedintelui tarii.
  Nu poti ataca bunul renume al unei persoane,atunci cand iti lipsesc argumentele,avand ca bagaj doar dorinta patimasa de a umili si aduce injurii persoanei ,cu care nu doresti sa dialoghezi,ci doar sa o umpli de noroiul unor cuvinte ,care iti pot aduce prejudicii grave,atunci cand nici nu te astepti. Folosirea in sens denigrator al cuvantului „jidan”,da dovada de lipsa elementara de bun simt,denotand abateri grave de la conduita morala si civica a unei persoane.
  Exercitarea libertatii de exprimare se face cu anumite restrictii, privind bunul renume ,protejand reputatia si drepturile celuilalt,fiind categoric interzisa discriminarea.
  „*Iata masura dreapta pe care n-o poate tagadui nimeni; ce voiesc sa-mi faca altul, sa-i fac si eu lui si atunci se pastreaza calda toata dragostea de aproapele si dreptatea lui Dumnezeu…..
  Ne spun Sfintii Parinti: „Cauta la firea ta, omule, si daca voiesti sa-ti faca altul bine si sa-i fie mila de tine, când esti tulburat si ispitit si necajit, sa-ti fie si tie mila de altul, deopotriva cu tine. Si el este om, si el este ispitit, si el are necazuri, si el are diavoli care îl asupresc, si el are patimi înauntru si în afara!” Deci sa nu-l urasti, ca si tu mâine vei avea aceleasi încercari! Si asa vom învata dragostea de aproapele, daca vom socoti cele ale firii, ca suntem adica de o fire cu dânsul.
  Cand necajim pe cineva,ofensandu-l,”atunci nu mai este Duhul lui Dumnezeu în noi si nici nu mai este dragostea lui Iisus Hristos în inimile noastre. Ci suntem niste tâlhari, niste ucigasi de buna voie, chiar daca n-am facut ucidere, odata ce pândim sa ne razbunam cu rautate asupra fratelui si cautam sa darâmam slava lui, sau cinstea lui, sau orice din ale lui care sunt date de Dumnezeu. Suntem ucigasi mai înainte de a face ucidere. De ce? Caci ucidem slava si cinstea lui, averea lui si altele ca acestea.

  De aceea bine a spus Sfântul Apostol si Evan-ghelist Ioan: Cel ce uraste pe fratele sau, ucigas de om este! Chiar daca n-a ucis cu mâna sau cu batul, caci cu gândul îl uraste si cauta sa se razbune si pândeste pe fratele sau sa-i faca vreun rau.

  El este un ucigas în inima sa si de îl va gasi moartea asa, vai si amar! Ca ucigas este si cu ucigasii va avea parte.”
  Aceste intelepte cuvinte apartin ,vrednicului de pomenire si cinstire in veac,Arhimandritul Cleopa.

  (Viata Parintelui Cleopa – de Arh. Ioanichie Balan)

  Apreciază

 3. Sa ne amintim COMUNICATUL PATRIARHIEI ROMANE:
     ,,Biserica Ortodoxă Română respinge antisemitismul şi xenofobia”
    
    ,,În legătură cu materialele de presă din ultimele zile referitoare la opiniile antisemite ale unui monah de la Mănăstirea Petru Vodă, judeţul Neamţ, precizăm:
    Patriarhia Română dezaprobă categoric atitudinile şi acţiunile cu caracter antisemit şi respinge orice ideologie xenofobă cu iz religios, deoarece acestea sunt contrare iubirii lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Aceste manifestări care îndeamnă la ură religioasă sau etnică nu reprezintă opinia oficială a Bisericii Ortodoxe Române, ele fiind cazuri izolate de indisciplină sau de manifestare a libertăţii individuale fără responsabilitate comunitară. Monahii adevăraţi pot fi buni patrioţi şi fără vreo asociere cu ideologii politice antisemite şi xenofobe.
    Ca atare, Patriarhia Română solicită Arhiepiscopiei Iaşilor să continue să explice monahilor de la Mănăstirea Petru Vodă că astfel de opinii şi atitudini dăunează Bisericii Ortodoxe Române pe plan naţional şi chiar internaţional, încât pot afecta inclusiv pelerinajele credincioşilor ortodocşi români la Locurile Sfinte, organizate ca expresie a evlaviei, dar şi a respectului şi cunoaşterii reciproce dintre popoare şi religii diferite.
    În concluzie, fidelă Evangheliei iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii, Biserica Ortodoxă Română promovează permanent pacea, dialogul şi buna înţelegere între oameni de credinţe, etnii şi culturi diferite.”
    Biroul de Presă al Patriarhiei Române
    30.06.2014 | 14:19
  Prin acest scurt comunicat patriarhia se desolidarizeaza de „*luările de poziție ale monahului Teodot de la mănăstirea Petru Vodă, care pentru afirmațiile sale curajoase și mărturisitoare din ultimii ani sau ultimele luni, a fost acționat în judecată de către Alexandru Florian, președintele Comunităților evreiești din România. Îndeosebi pentru recentele afirmații, precum că ,,Mișcarea Legionară a fost o lucrare a Duhului Sfânt” și altele de genul acesta”,inclusiv ,pentru „atitudinea” monahiilor ,care au cantat Cuviosului Parinte Justin Parvu,cu ocazia aniversarii zilei sale de nastere,intr-un mediu privat,Imnul Miscarii Legionare,Sfanta Tinerete Legionara”(versurile apartinand Marturisitorului Radu Gyr,Comandant al Bunei Vestiri,al carui nume se regaseste pe „lista neagra”,a Institutului „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian,fiul odiosului ideolog stalinist,Radu Florian)
  Aceste acuzatii au fost imputate legionarilor ,de catre iudeo-bolsevici si preluate de catre propagandistii patriarhiei,in comunicatul de mai sus.
  „*Legionarismul, ca să le explicăm și domniilor lor, nu a fost o ideologie, cu atât mai puțin xenofobă. Legionarismul a însemnat o mișcare de anvergură națională, cea mai autentică formă de naționalism creștin din istoria României (unică în analele istoriei universale) și de românism creștin și nu un extremism pseudo-religios cum se sugerează prin sintagma ,,ideologie xenofobă cu iz religios…Adică, să mai lase cu iubirea de neam, acum există umanismul (masonic) globalizant și ecumenismul…”Ingrijorare mare pentru conducatorii BOR,caci s-ar putea suspenda aceste pelerinaje la locurile sfinte,care” ajută mult ECUMENISMULUI, cunoașterii, dialogului dintre ortodoxie și cultul mozaic…”(RADU IACOBOAIE)

  *https://danielvla.wordpress.com/2014/06/30/patriarhia-romana-vrea-un-fel-de-reeducare-a-monahilor-de-la-manastirea-petru-voda-comunicatul-patriarhiei-in-legatura-cu-discursul-pro-legionar-al-parintelui-monah-teodot/

  Apreciază

 4. In aceasta zi de mare sarbatoare pentru toti crestinii ortodocsi,Nasterea Sf.Prooroc Inaintemergatorul si Botezatorul Ioan,sustinem cu toata convingerea Petitia initiata de domnul teolog Mihai Silviu Chirila ,singurul teolog al BOR,care s-a ridicat cu vitejie,devotament,competenta si inalt simt civic, impotriva rusinoasei legi anticonstitutionale,antiromanesti, propuse de deputatul evreu Silviu Vexler si adoptata de un parlament aflat in criza si destramare ,care a dovedit tuturor cat de antinational este.

  Indiferent de numarul persoanelor care vor semna petitia,indiferent de rezultatul demersului initiat de dl.Mihai Silviu Chirila,in fata Dreptului Judecator si a constiintei noastre,am raspuns asa cum se cuvenea la aceasta chemare.Ne-am facut datoria de onoare si acest lucru se poate face numai astazi.Maine va fi deja tarziu.

  Apreciază

 5. PRINOS LEGIONARILOR

  Scumpi legionari de flăcări, cu iubirea’n suflet – pară, –
  Pe-ale căror mari stindarde stă scris: “Totul pentru Țară!”, –
  Din ce sori, cununi de raze cum au sfinții din altar,
  Să-mi sui sufletul să smulgă, pentru fruntea voastră dar?

  Binecuvântează sfinții, – şi soboru’ntreg de clerici, –
  Oastea voastră luminoasă ziditoare de biserici!
  Binecuvântați, în ceruri, să fiți voi, legionari,
  De Arhanghelii cei mari
  Ale căror case sfinte
  Şi-au aflat în minți morminte
  Şi’ntru pomenirea căror, – prin poene-cuib de cuci, –
  Voi, legionari năpraznici, înălțați într’una Cruci!…

  Binecuvântați de-apururi, fiți de cei ce, frânți pe sapă,
  Arşi de sete’n miez de vară, vor sorbi din ciuturi apă
  Dăruită de adâncul răcoroaselor fântâni
  Ce cu trudă-au fost durate, de legionare mâni…

  Binecuvântat să fie cel ce, – fără bani şi fără pâine, –
  V’a’nvățat cum se clădeşte România cea de mâine!…
  Cel ce, numai prin iubire, –
  Şi’n tăcere de haiduci, –
  V’a’nvățat cum se ridică mândre porți la cimitire.
  Şi altare
  De’nchinare,
  Şi troițe la răscruci!…

  Pururea mărire vouă, mari legionari de plai, –
  Crâng ce creşte, plin de viață, peste-atâta putregai, –
  Brațe tari cum e oțelul ce, lovit, scântei aruncă, –
  Sfinți trăind prin trei mistere: cântec, rugăciuni şi muncă!

  Când văd taberele voastre, binele cum şi-l revarsă
  Peste suflete, ca ploaia peste țarina cea arsă:
  Cum abateți ape late
  Printre holdele’nsetate;
  Când mă uit cum, – spre’nălțarea neamului plin de obidă, –
  Pentru sfintele altare, faceți munți de cărămidă, –
  Plânsu-mi năpădeşte’n gene şi, cu ochii’n caldă rouă,
  Pentru neamu’ntreg fac cruce şi suspin: “Mărire vouă!”.

  Vadă cerul fapta voastră cea de măreție rară, –
  Mari legionari ce ardeți toți în: “Totul pentru Țară”!
  Căci, prin voi eu văd aevea, – pururea nepieritoare, –
  Țara care se ridică: munte de-aur până’n soare,
  Munte – clocot de lumină, –
  Ca să nu-şi mai aibă ‘ntrânsul nici o fiară vizuină,
  Şi, păzit de mii Arhangheli, sub cununi de sori mereu,
  Pe-acel munte să’nflorească zâmbetul lui Dumnezeu!…

  Vasile MILITARU
  1937

  Apreciază

 6. MORMÂNTUL CĂPITANULUI

  De-aici’nainte, Vremea se măsoară
  cu trudnicile Tale oseminte,
  şi Veacul care curge peste țară
  începe din cenuşa Ta fierbinte.

  Mergi printre noi cu sfânta-Ți moarte vie,
  ne tămâiezi cu marea Ta tăcere…
  Mormântul Tău e numai Înviere,
  Prin tine luminăm de Veşnicie.

  Prin Tine bem, setoşi, din Mântuire,
  Prin Tine doar, ne-am curățit de zgură…
  Isvor ne eşti şi cină şi zidire
  şi patrafir şi cuminecătură…

  Eşti azima pe care’n plâns o cere
  inima noastră pururea flămândă.
  Eşti drumul nostru către zări de miere,
  eşti perna pentru tâmpla fumegândă…

  Eşti ruga Țării pentru biruință,
  mistria noastră’n aur ferecată:
  dalta de foc înfiptă în credință…
  Mormântul tău e viața noastră toată.

  Venim lângă țărâna Ta iubită,
  şi umbra Ta, prin smirnă de balade
  ne-atinge cu plutirea ei sfințită
  şi ne preschimbă’n torțe şi în spade.

  Cu duhul Tău – mireasmă de grădină –
  ne miruim, sub zâmbet de icoane.
  Culegem din mormântul Tău lumină
  şi ne spălăm obrajii de prigoane.

  Luăm un pumn de lut din groapa sfântă
  şi-l punem pe vechi răni din închisoare,
  şi rănile din noi tresar şi cântă,
  se fac medalii şi zâmbesc în soare…

  Dar de-or veni, cândva, cu paşi uşarnici,
  la groapa Ta, mişeii şi viclenii,
  şi se vor bate’n piept cu pumni fățarnici,
  slăvind lumina sfintelor vedenii,

  Mormântul Tău, gemând să se ridice
  şi duhul Tău, țâşnind din veşnicie,
  într’un năpraznic fulger să despice
  pângăritoarea lor nemernicie!

  RADU GYR
  Revista”Falanga”, Bucureşti. Anul IV, Nr. 26, 9 Decembrie 1940.

  Apreciază

 7. Sa traim mereu intru lumina binecuvantata si neinserata,intru Adevarul Hristos,marturisind dreapta credinta,prin fapte pline de dragoste fata de aproapele,cu roade vrednice de pocainta,pentru rugaciunile Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan,prietenul Mirelui Hristos,sa mantuiasca Domnul sufletele noastre!AMIN
  Marturisitorii cei adevarati ai lui Hristos cu vitejie au stat impotriva uneltirilor satanei,si nici prigoana ,nici temnita,nici chinurile ,nici lanturile nu i-au spaimantat,ci cu putere de Sus credinta si neamul romanesc au pazit.

  Pentru rugaciunile lor,Hristoase Dumnezeule,mantuieste sufletele noastre.AMIN

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: