„Lumea eretică din afara Bisericii laudă pseudosinodul din Creta” – Părintele Anghelos Anghelakopoulos, mitropolia de Pireu – referat la Conferința teologică din Tesalonic, 16 iunie 2018

Lumea eretică din afara Bisericii laudă pseudosinodul din Creta

Protopresbiter Anghelos Anghelakopoulos,
Cleric al Mitropoliei de Pireu
Master în Teologie

 2151027-02

Referat prezentat la Manifestarea Teologică organizată de Societatea de Studii Ortodoxe, Asociaţia Creştin-Ortodoxă „Sfântul Iosif Isihastul”, Asociaţia Creştin-Ortodoxă „Izvorul Tămăduirii” și Adunarea Clericilor și Monahilor Ortodocși, cu tema Ortodoxia și Kolymbari, 2 ani mai târziu. Erezie-Caterisire – Rezistență Ortodoxă, care s-a desfășurat la Tesalonic, sâmbătă, 16 iunie 2018, la Grand Hotel Palace, în sala Grand Ballroom

Extrase din prezentarea de față au fost citite în locul meu la conferința mai sus-menționată de către onorabilul domn colonel Andreas Boulakis, secretar general al Societății de Studii Ortodoxe, căruia îi exprim în mod public cele mai călduroase mulțumiri, întrucât episcopul locului, Î.P.S. Mitropolit de Neapoli și Stavroupoli, Varnavas, nu ne-a acordat permisiunea și binecuvântarea în acest sens, deși noi, respectând rânduiala bisericească și canonică, am solicitat-o.

Cinstiți Părinți,
Iubiți frați în Hristos,

Aceste zile se împlinesc doi ani de la convocarea sinodului tâlhăresc, eretic, ecumenist și uniat din Creta, care, bineînțeles, nu este nici Sfânt, nici Mare și nici Sinod. Exprimarea opoziției și respingerii noastre este justificată, printre altele, și de lauda care i-a fost adusă de către lumea eretică din afara Bisericii.

  1. Vaticanul și pseudosinodul din Creta

Ierarhia“ papistașă din Grecia, i-a trimis în data de 15.06.2016 un mesaj de salut Patriarhului Bartolomeu pentru pseudosinodul din Creta, care, prin declarațiile și acțiunile sale promovează nestăvilit panerezia ecumenismului în lumea ortodoxă. În această scrisoare se spune: „Considerăm convocarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericilor Ortodoxe, ale cărui lucrări încep zilele acestea în apostolica insulă Creta, drept o binecuvântare pentru întreaga Biserică a lui Hristos și drept un eveniment istoric și promițător pentru întreaga omenire. Vă însoțim cu rugăciunea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Catolice din Grecia și a pleromei acesteia. Îi cerem Mântuitorului Hristos să trimită în «foișorul» contemporan al Academiei Ortodoxe din Creta, Preasfântul Duh, Care «constituie întreagă instituţia Bisericii». Să pogoare cu îmbelșugare pe capetele și în inimile Înaltpreasfințiților Întâistătători și ale tuturor Părinților participanți la acest Sfânt Sinod Panortodox, spre folosul duhovnicesc al întregii creștinătăți. Vă dorim deplină reușită în lucrările Sfântului Sinod Panortodox, întrunit în Duhul Sfânt și nădăjduim că acestea se vor desfășura în vrednică de laudă împreună-lucrare și unire în cuget, astfel încât Mesajul comun al acestuia să constituie «bucurie și nădejde» pentru toată lumea creștină contemporamă. Vă rugăm să transmiteți întregii adunări asigurarea rugăciunii, a respectului și a dragostei noastre în Hristos, care trebuie «să ne strângă la un loc», pe toți frații în Hristos”1..

Vaticanul a aprobat și a prezentat pozitiv Mesajul pseudosinodului din Creta. Mai exact, ziarul lunar Katholiki, organ al uniților din Grecia, în numărul apărut joi, 30-VI-2016 (perioada a II-a, nr. 179), pe prima pagină a avut impresionantul titlu, care acoperea șase coloane, „Mesajul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe”. În afară de aceasta, în partea de jos a primei pagini, din nou, într-un mod impresionant, a fost prezentată scrisoarea de felicitări a „Sfântului Sinod al Ierarhiei Papale din Grecia”2Sinodul Panortodox are o mare importanță pentru întreaga lume creștină întrucât întărește unitatea bisericii pe credință, pe evanghelie, în toată învățătura creștină, spre folosul tuturor creștinilor”, a afirmat Adriano Roccucci, profesor de istorie la Universitatea Roma Tre și secretar general al Comunității Sant’Egidio. În continuare a comentat: „Când o astfel de parte importantă a lumii creștine găsește puterea de a vorbi într-un glas, atinge multe țări, religii și culturi diferite ale întregii omeniri”3.

Ereticul papă Francisc a vrut să salute, într-o postare a sa pe Twitter începerea pseudosinodului. În mod concret „Papa” a scris pe contul său de Twitter: „Să ne unim rugăciunile cu frații noștri ortodocși pentru Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care începe astăzi în Creta”4.

Mass-media papală a spus că lucrările pseudosinodului au început cu „o mulțumire din inimă” a Patriarhului Bartolomeu către „Papa” Francisc pentru rugăciunea acestuia cu credincioșii care s-au adunat în Piața Sfântul Petru5, confirmând comportamentul său neopapal „în sinod”, prin cuvinte și fapte. Patriarhul Bartolomeu, continuând interminabile sale deschideri ecumenice către „Papa”, arătând indiferență față de marea scandalizare a poporului credincios al lui Dumnezeu și încălcând sfintele canoane, care interzic rugăciunea cu ereticii condamnați6, a întreprins între 23 și 26 mai 2018 o vizită la Roma, unde, în mod anticanonic, s-a rugat împreună cu papistașii în Biserica „Sfinții Doisprezece Apostoli”, a avut o întâlnire separată cu papa și a susținut o cuvântare în cadrul conferinței internaționale „Noi politici și moduri de viață în epoca digitală”, cu titlul „O agendă creștină comună pentru binele comun”7.

Aflat în CretaCardinalul Kurt Koch a sugerat existența posibilității ca în viitor reprezentanții Bisericii Ortodoxe și ai Papalității să stea împreună la aceeași masă. Împreună cu alți observatori eretici la pseudosinod, a subliniat că „Un astfel de sinod ar aduce mai aproape cele două Biserici, îndepărtând diferențe și generând în același timp noii relații formate între Papa și Biserica Ortodoxă. Ar fi de dorit ca în viitor Biserica Romano Catolică și cea Ortodoxă să se afle la aceeași masă”. Acestea au fost cuvintele cardinalului și reprezentantului papei Kurt Koch, la scurt timp după întâlnirea delegației ierarhilor cu prefectul Cretei, Stavros Arnaoutakis. Așa cum a subliniat, „un astfel de Sinod, precum cel care are loc în Kolymbari, ar aduce multe între Catolicism și Ortodoxie”8.

Papa” Francisc a elogiat rezultatele pseudosinodului, numindu-l „un pas înainte”. La întoarcerea sa din Armenia, în avion, referindu-se la pseudosinodul din Creta, pontificul a spus: „S-a făcut un pas înainte… Cred că rezultatul a fost unul pozitiv”. Într-un interviu acordat ziarului La Stampa, a spus: „A fost un pas înainte, cu toate că nu e sută la sută”. Totodată„papa” a declarat că primul pas este foarte important. „Luați, de pildă, copiii, a spus. Mai întâi merg de-a bușilea și apoi înaintează pe picioare. Faptul în sine că Biserica a avut o întâlnire, pentru a se vedea față către față unul cu celălalt, pentru a se ruga și pentru a vorbi împreună, este un pas foarte pozitiv și Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”. În final a exprimat speranța că „la următoarea întrunire va exista o prezență mai bogată”9.

  1. Uniații și pseudosinodul din Creta

Într-o scrisoare personală oficială, Patriarhul Bartolomeu i-a mulțumit conducătorului uniaților din Ucraina, Sviatoslav Șevciuc, „pentru sprijinul acordat Patriarhiei Ecumenice pentru organizarea sinodului din Creta”! Scrisoarea nu a fost dată publicității de către Fanar; a fost descoperită de către uniații din Ucraina și dată mijloacelor mass-media internaționale de către Serviciul de Știri Religioase al Ucrainei (Religious Information Service of Ukraine – RISU) în data de 1 august 201610.

Arătându-și mentalitatea filouniată, Patriarhul Bartolomeu a scris: „Avem bucuria de a ne folosi de prilejul de a ne exprima sincera recunoștință pentru scrisoarea dumneavoastră și pentru rugăciunile frățești pentru Sfântul și Marele Sinod, care, cu Harul Sfântului Duh și împreună-lucrarea fraților noștri Întâistătători și Ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe locale din întreaga lume, s-a întrunit pe 19 iunie și s-a încheiat cu succes pe 26 iunie 2016 la Academia  Ortodoxă din Creta. Vă putem încredințaÎnaltpreasfințite, că angajarea noastră în dialogul cu Biserica noastră soră, a fost susținută din plin la comisiile sinodale și este menționată oficial în comunicatul final. După părerea noastră, aceasta are cu siguranță o însemnătate critică pentru mărturia autentică și de unitate a Evangheliei în lumea tulburată a epocii noastre”.

În luna mai 2016, pseudopatriarhul uniaților, care la începutul lunii mai a declarat că „temelia unității este Papa de la Roma“11, i-a scris o scrisoare Patriarhului Constantinopolului, în care și-a exprimat sprijinul pentru pseudosinodul din Creta. „Mulți dintre ierarhii care se gândesc la problemele cu care se confruntă Biserica Ortodoxă, poate vor fi surprinși atunci când află că întâistătătorul bisericii (uniate), care adesea este numită obstacolul major în dialogul ecumenic, vă susține cu sincerele sale rugăciuni. Dumnezeu să fie prezent la discuțiile dumneavoastră, pentru că «acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt şi Eu, în mijlocul lor» (Mt. 18, 20)“, a scris pseudopatriarhul Sviatoslav.

În scrisoarea sa, pseudopatriarhul uniat a amintit, de asemenea, că în urmă cu 21 de ani membri ai Grupului de Studiu ai „Bisericii“ Kievului au făcut o vizită în Fanar. „Vă încredințez că același spirit de deschidere și onestitate ecumenică, pe care l-ați văzut atunci la ierarhii și clericii greco-catolici ucraineni este păstrat viu astăzi. Cu toate acestea, există o problemă; aș sugera Sinodului să studieze – să discute posibilitatea aplicării unor modele comune pentru istorie, pentru «purificarea memoriei și vindecarea rănilor trecutului», a scris acesta12.

Pseudopiscopul de Gratianopolis, Dimitrios Salachas, scria: „Consider că Decizia Sfântului și Marelui Sinod din Creta privind «Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine» este istorică și importantă: Cu adevărat pentru întâia oară Bisericile Ortodoxe în marea lor majoritate, printr-o hotărâre sinodală panortodoxă, validează și întăresc, în ciuda vocilor negative, dorința de a participa în mod activ „la Mișcarea Ecumenică din perioada contemporană, cu convingerea că prin dialog dau mărturie dinamică despre deplinătatea adevărului în Hristos și despre comorile sale duhovnicești, în fața celor aflați în afara ei, cu scopul de a netezi calea ce conduce spre unitate”13.

  1. Protestanții și pseudosinodul din Creta

Și ereticii protestanți și-au manifestat bucuria prin intermediul unei emisiuni speciale, transmise la televiziunea de stat din Grecia (ERT1), în data de 24//07/2016, fiindcă și ei au avut folos de pe urma pseudosinodului. În emisiunea anterior menționată, un pastor german și-a exprimat certitudinea că „unitatea creștinilor este aproape” și bucuria pentru faptul că comunitatea eretică din care face parte este membru al Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice. Și-a exprimat probabil satisfacția că pseudosinodul din Kolymbari nu numai că nu a numit comunitatea sa religioasă eretică, ci a recunoscut-o ca Biserică14!

  1. Monofiziții și pseudosinodul din Creta

În presa bisericească a ereticilor monofiziți a fost depreciată autoritatea pseudosinodului din Creta și s-a afirmat că nu poate fi numit „panortodox”, întrucât nu a cuprins așa-numitele „Biserici Ortodoxe Orientale”, adică comunitățile eretice monofizite, așa cum sunt așa-numita „Biserică Ortodoxă Coptă”, așa numita „Biserică Ortodoxă Tewahedo din Etiopia”, „Biserica Ortodoxă Tewahedo din Eritreea”, așa numita „Biserică Ortodoxă Siro-Iacobită”, așa numita „Biserică Apostolică Armeană” și numita „Biserică Ortodoxă Siro-Iacobită Malankara”. Împreună acestea reprezintă aproximativ 84 de milioane de credincioși și sunt unele dintre cele mai vechi din lume. „Nu putem aștepta multe din partea acestui Sinod, însă credem în puterea Sfântului Duh, care ne poate îndruma la orice nivel”, a spus dl. Dr. K. M. George, pseudocleric al așa-numitei „Biserici Ortodoxe Siro-Iacobite Malankara” din India. Mai mult, a insistat spunând că „Sinodul din Creta nu se poate compara cu Conciliul II Vatican al Bisericii Romano Catolice, fiindcă fiecare Biserică Ortodoxă este independentă și în aceste biserici există forțe care se pot opune la ceea ce aprobă Sinodul”. A accentuat și faptul că Sinodul, care se numește Sfânt și Mare Sinod, în realitate consideră Biserica Ortodoxă Orientală drept o familie separată.

Foarte importantă a fost părerea acestuia referitor la acceptarea pe care o vor avea hotărârile pseudosinodului din partea pleromei ortodoxe. Și-a exprimat îndoielile referitoare la măsura în care vor fi acceptate aceste hotărâri. „Propunerile Sinodului, cu excepția cazului în care vor satisface într-un anumit grad grupările radicale, nu vor avea reușită din cauza unui proces care se numește acceptare. Sinodul poate să ia o decizie, însă procesul acceptării este foarte important. Bisericile locale, parohiile și bisericile naționale și cercurile monahale va trebui să accepte hotărârile sinodului și asta va dura un anumit timp și va fi nevoie de acțiuni strategice pastorale”.

În final a propus întrunirea unui nou Sinod al tuturor „Bisericilor” creștine, incluzând Biserica Ortodoxă și monofiziții și a susținut că „Bisericile” creștine din întrega lume va trebui să adopte un nou model și a afirmat că papa Francisc „are o viziune unică, cu toate că unii oameni ar putea spune că aceasta este foarte idealistă15.

5. Schismaticii și pseudosinodul din Creta

Până și schismaticii au susținut pseudosinodul din Creta. „Acceptăm documentele care au fost adoptate la Sfântul și Marele Sinod”, a afirmat în mesajul său pseudopatriarhul schismatic de KievFilaret, referindu-se la pseudosinodul din Creta. Pseudopatriarhul Kievului, care nu este recunoscut de nicio Biserică oficială, s-a exprimat nefavorabil la adresa Moscovei ecumeniste și l-a elogiat pe Patriarhul Bartolomeu, care în ultima vreme, presat fiind de forțe politice, a acceptat cererea acordării autocefaliei pseudopatriarhiei schismatice a Kievului16, precum și pseudobisericii schismatice din Skopje17, punând în acest fel o bombă la temelia unitățiipanortodoxe și creând baze solide pentru o nouă schismă în sânul Bisericii Ortodoxe. Filaret a semnalat că „Sinodul a creat un mecanism de luare a deciziilor sinodale nu numai de către o biserică locală sau de către un grup de biserici, așa cum s-a întâmplat în ultimele secole, ci la nivel panortodox”. A vorbit despre „slujirea specială a Patriarhului Ecumenic drept conducător primus inter pares al Bisericii Ortodoxe și președinte al Sinodului Panortodox”.

Referitor la absența sa a comentat: „Pentru Patriarhia Kievulului este un punct sensibil faptul că nu a fost chemată să participe sau să trimită delegați la Sinod, întrucât trebuie să fie încă rezolvată problema recunoașterii autocefaliei Bisericii ucrainene de către alte Biserici locale. Cu toate acestea, Patriarhia Kievului, cu încredere și dragoste pentru Biserica Mamă a Constantinopolului și cu cuget comun cu Bisericile Ortodoxe locale, consideră că subiectele convenite de Sinod sunt suficient demonstrate pentru Biserica Ortodoxă. Poziția și răspunsul Patriarhiei Kievului față de Sfântul și Marele Sinod și față de deciziile acestuia vor fi confirmate oficial în următoarea întrunire a Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Ucrainiene a Patriarhatului Kievului, dar putem afirma astăzi că atitudinea noastră față de acestea este una pozitivă și că acceptăm documentele aprobate”18.

6. Participarea femeilor la pseudosinodul din Creta

La pseudosinodul din Creta a participat în afara doamnei Elisabeth Prodromou, pe care am amintit-o anterior, și profesoara Wafa Goussous din Iordania. Doamna Goussous conduce o inițiativă pentru pace în Orientul Mijlociu, pentru protejarea creștinilor și a refugiaților, inițiativă fondată în anul 2007 de către Patriarhii cu cuget ecumenist Teofil al Ierusalimului, Teodor al Alexandriei și Ioan al Antiohiei și de Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului. „Este cea mai însemnată clipă a vieții mele. Femeile ortodoxe sunt aici”, a declarat într-un interviu dat ziarului „Vima”. Doamna Goussous este profesoară de Literatură Engleză, fiind cetățean arab nativ al Peninsulei Arabe și a făcut parte dintre membrii delegației Patriarhului Teofil al Ierusalimului la pseudosinod. Iordanianca în vârstă de 43 de ani a participat și a urmărit toate întrunirile, cu excepția sinaxelor Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe. „Sfântul și Marele Sinod este un moment măreț pentru toți ortodocșii. Pentru mine este cea mai importantă clipă a vieții mele. Este un eveniment istoric. Fiecare ceas și fiecare minut sunt mărețe și istorice. Sunt importante. Prezența femeilor a fost hotărâtă la Sinaxa Întâistătătorilor Ortodocși, care a avut loc în luna ianuarie la Geneva. Și constituie un început important”, a declarat aceasta. „Din anul 2003 lucrez pentru Consiliul Bisericilor Creștine din Orientul Mijlociu. În anul 2007 Patriarhul Teofil a fost ales președinte al Bisericilor din Orientul Mijlociu (participă toate bisericile creștine) și împreună cu patriarhii Alexandriei și Antiohiei și cu Arhiepiscopul Ciprului au creat inițiativa pe care o conduc, pentru pace în Orientul mijlociu și pentru ocrotirea creștinilor și a refugiaților. Este cu adevărat incredibil. M-a întâlnit și mi-a încredințat o poziție de mare răspundere, care are drept scop pacea și continuarea prezenței creștine în zonă. Creștinii arabi sunt prezenți la Marele Sinod și prin intermediul prezenței mele aici. Creștinii din Orientul Mijlociu sunt indigeni. Ne aflăm acolo înaintea oricui altcuiva și astăzi suntem din nefericire dezrădăcinați. Hristos a fost botezat în Iordan. Toți ai mei sunt mândri de prezența mea aici. Este prezența creștinilor Peninsulei Arabe la Sfântul și Marele Sinod”, a comentat. „Pentru Hristos bărbații și femeile sunt egali. Și aceasta se semnalează și în textele Sfântului și Marelui Sinod. Prezența noastră aici în Creta marchează un important început. Și noi, femeile din Orientul Mijlociu, participăm pretutindeni, în consiliile parohiale, în poziții administrative, la casele de ajutorare a săracilor. Și aceasta este deosebit de important”, a subliniat în încheiere19.

7. America și pseudosinodul din Creta

După cum se știe, atunci când a început pseudosinodul, au existat răsunătoare absențe de patriarhii, care diminuau orice „strălucire“ a acestuia. Cu toate acestea, prin intervenția Ministerul de Externe al SUA, au fost convinse și au trimis delegații la pseudosinod și două Patriarhii din Europa de Est (a Serbiei și a României). Astfel s-a dezlegat misterul participării acestora. Există chiar și un document care confirmă această intervenție a SUA, care susține Patriarhia Ecumenică20.

La pseudosinodul din Creta, agenți ai serviciilor de informații din Vest se aflau în stare de pregătire operațională (adică de spionaj), pentru a extinde separarea și divergenţele din sânul Ortodoxiei și pentru a folosi pseudosinodul pentru decizii care nu se încadrează în sistemul de valori ortodoxe. Astfel, au lezat unitatea lumii ortodoxe. În Creta s-au aflat agenți americani, cu scopul de a deține controlul absolut asupra a ceea ce urma să aibă loc în cadrul pseudosinodului. A existat un control asupra Bisericilor Ortodoxe din partea „elitelor occidentale”. În esență a fost vorba de un produs al politicii externe americane21.

Comanda generală de organizare a pseudosinodului nu au deținut-o nici grecii, nici Constantinopolul, ci americanii și greco-americanii. Elementul american a fost prezent în mod intens la fiecare nivel și la fiecare colț al pseudosinodului. Până și cartelele de acreditare a jurnaliștilor și a altor membri ai delegațiilor, toate aminteau de practici ale FBI din filme22.

Măsurile de securitate foarte severe, „de tip CIA” i-au silit chiar și pe arhierei ca la intrarea în Academia ecumenistă din Creta să treacă prin filtre de scanare cu raze X, ca să se vadă dacă nu cumva purtau arme. Măsurile de securitate din Creta au fost draconice. Paza de coastă, forțe speciale, poliție, toate au fost în stare de alertă pentru păzirea Întâistătătorilor. Cei care ieșeau în evidență – fiind omniprezenți – erau agenții de pază ai serviciilor elino-americane, care erau atât de severi, încât nu le permiteau jurnaliștilor să se apropie nici măcar de biserici, decât dacă aveau permisiune specială23.

Controlul absolut al americanilor în Creta s-a văzut însă în mod clar în participarea doamnei Elisabeta Prodromou, ca principal purtător de cuvânt al pseudosinodului. Numele doamnei Elisabeta Prodromou nu este, desigur, nici necunoscut și nici neînsemnat. Din CV-ul său științific deosebit de bogat ies în evidență: lector în cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Universității din Boston și profesor invitat la catedra de Rezolvare a Conflictelor de la Facultatea de Drept și Studii Diplomatice Flecher din cadrul Universității Tufts. Colaborează, de asemenea, cu Centrul de Studii Europene (CES) al Universității Harvard, unde este președinte al grupului de studiu pentru Estul Mediteranei și Europa. Titlurile sale academice îi permit să participe – și acesta este cel mai însemnat aspect – în comitete guvernamentale autorizate, care trasează politica SUA. Între 2004 și 2012 a ocupat funcția de vicepresedinte al Comisiei pentru Libertatea Religioasă Internațională a Parlamentului american și din 2011, a fost avansată în funcția de membru al grupului de lucru competent al Departamentului de Stat al SUA pentru „Religie și politică externă.

Este considerată specialist în probleme ale Estului Mediteranei și ale Europei de Sud-Est și a lucrat în calitate de consilier la Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite, la Ministerul Apărării, la Serviciul de Informații de Apărare (DIA), la Agenția Centrală de Informații (CIA), la NATO, la Organizația Națiunilor Unite, la diverse ministere și organizații neguvernamentale din diferite țări europene. Este numită diplomat senior (Senior Diplomat) .

Oricine poate înțelege statutul doamnei în complexul de putere a SUA. Calitatea sa academică coexistă cu calitatea care o caracterizează în mod primordial, aceea de colaborator în special cu serviciile de securitate americane – cee ce numim „statul paralel”.

Relația specială cu politica SUA, fără îndoială, o face să aibă în cadrul pseudosinodului din Creta poziția de comisar al unei superputeri. Referirea acesteia la diferite aspecte, care și constituie conținutul de fond, cu alte cuvinte miezul ecumenismului, lăsând „teologilor” prelucrarea detaliată a acestora, arată în mod clar prioritatea care a fost acordată de SUA pseudosinodului și pe de altă parte încercarea de a exercita control din interior, asupra rezultatelor acestuia și, în consecință, control asupra Ortodoxiei. Asocierea în persoana doamnei Elisabeta Prodromou a factorilor exogeni de natură pur politică și specific new-age-istă, și a factorilor ecumeniști ai Fanarului a condus la fraudarea Ortodoxiei24.

În 2009, referindu-se la pseudosinodul care avea să aibă loc în Kolymbari, dna Prodromou a scris: „Un astfel de sinod trebuie să îi ajute pe creștinii orodocși, să înțeleagă, să se adapteze și să participe în mod activ la modelarea realității diversității religioase a lumii… canoanele [Bisericii] sunt insuficiente, mai exact defectuoase, și necesită rectificări și adaosuri25.

La al 8-lea Congres Internațional ecumenist de „Teologie Ortodoxă” cu tema: „Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe: Teologia ortodoxă în secolul XXI”, desfășurat la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Salonic în perioada 21-25 mai 2018, doamna Prodromou a prezentat un referat cu titlul: „De la Sinodul din Creta din 2016 spre o teologie ortodoxă a angajamentului global: transformând lumea ca o Biserică globală26.

Candidatul democraților din anul 2016 la funcția de președinte al SUA, Hillary Clinton, a făcut următoarea declarație cu privire la pseudosinodul din Creta: „Toți credincioșii trebuie să salutăm convocarea de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a primului Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe după 1200 de ani. Am avut privilegiul să îl văd pe conducătorul spiritual, Patriarhul Bartolomeu, și am încredere că Sinodul va înnoi legăturile care s-au deteriorat de-a lungul secolelor, pentru că împreună suntem mai puternici”

prezentare deosebit de măgulitoare a Patriarhului Bartolomeu este cea a președintele Consiliului de Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților din SUA, Ed Royce, cu prilejul convocării pseudosindului din Creta. Α făcut impresie faptul că au fost puse în acţiune centre puternice de la Washington, pentru a-l sprijini personal pe Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, cea mai mare parte a declarației menționate făcând referire la personalitatea Patriarhului, și nu la pseudosinod în sine. Această declarație a fost publicată într-un moment când Patriarhul Bartolomeu a avut nevoie de sprijin puternic, după ce patru Biserici mari deciseseră să nu participe la lucrările pseudosinodului.

Întreaga declarație a președintelui Comisiei pentru Afaceri Externe, Ed Royce, din Statul California, este următoarea:

„Dle președinte, aș dori să recunosc evenimentele care au loc pe insula grecească Creta, unde Patriarhul Ecumenic de Constantinopol Bartolomeu a convocat o întâlnire istorică a Bisericilor Creștine Ortodoxe.

Această adunare, cunoscută sub numele de Sfântul și Marele Sinod, este prima de acest fel după un mileniu. Cele 14 Biserici Ortodoxe creștine au în total peste 300 de milioane de credincioși în întreaga lume, dintre care un milion de americani. Aceste biserici au conducere proprie, dar sunt unite prin dogma comună, credință, liturghie și morală, Patriarhul Ecumenic fiind „primul între egali.

Trei sute cincizeci de lideri vor participa la întâlnirea programată să înceapă duminică și să continue până pe 26 iunie. Vor fi discutate probleme importante cu care se confruntă creștinii ortodocși, printre care misiunea Bisericii în lumea de astăzi, diaspora ortodoxă și relațiile (Bisericii Ortodoxe) cu celelalte biserici creștine.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a fost ales în ianuarie 1991 (ca) al 270-lea Arhiepiscop al bisericii sale, care are o vechime de 2000 de ani. Deține multe doctorate, printre altele, de la Universitățile Georgetown și Yale, iar în 1997 i-a fost acordată Medalia de Aur din partea Congresului.

Patriarhul este cunoscut pentru eforturile sale și pentru munca sa, pentru promovarea păcii și a reconcilierii între toate religiile, încurajând dialogul între creștini, evrei și musulmani. După atacurile din 11 septembrie 2001, Patriarhul a organizat o întâlnire a liderilor religioși, inclusiv cu imamii musulmani, pentru a condamna atacurile drept un act anti-religios.

Domnule Președinte, mai mult de un milion de creștini ortodocși din Statele Unite reprezintă civilizații și medii diferite. Particip la sărbătoarea acestui Sinod istoric”.

Încă o personalitate puternică a scenei politice americane și-a exprimat sprijinul față de pseudosinodul din Creta. Senatorul democrat Bob Menendez din statul New Jersey, fostul președinte al Comisiei Afacerilor Externe, încă o dată s-a aflat alături de Patriarhia Ecumenică și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, de data aceasta vorbind cu căldură despre convocarea pseudosinodului din Creta. „Grecia, leagănul democrației, face încă o dată istorie”, a declarat senatorul american de origine cubaneză și a făcut referire pe larg la prezența ortodocșilor eleno-americani în SUA, amintind nume din lumea politică și din cea a jurnalismului (Iorgos Stefanopoulos, Arianna Huffington, John Podesta, Dina Titus, John Sarbanes, Kostas Billirakis), ajungând chiar la cel de-al doilea marș pentru drepturile civile de la Selma la Montgomery, de pe 9 martie 1965, unde ereticul protestant Martin Luther King și Arhiepiscopul ecumenist al Americii, Iacob, s-au aflat împreună.

Susținător fervent al Greciei și Ciprului, precum și al problemelor noastre naționale, susținător al libertății religioase, Bob Menendez a criticat de multe ori Turcia, fie pentru probleme legate de Patriarhia Ecumenică și încălcarea dreptului la libertatea religioasă, fie pentru aspecte legate de problemele noastre naționale. De asemenea, întreține foarte bune relații cu comunitatea greacă din Statele Unite. A fost chiar și maestru de ceremοnii la parada de pe Fifth Avenue din Manhattan.

Întreaga sa declarație, care a fost înregistrată în arhiva Congresului, este următoarea:

„Domnule președinte, încă o dată Grecia, leagănul democrației, patria principiului fundamental al libertății religioase, pe care democrația îl reprezintă aici, în America, creează istorie, de data aceasta pe insula Creta, unde Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu, conduce Sinodul Bisericilor creștine Ortodoxe, Sfântul și Marele Sinod, care are loc o singură dată la o mie de ani, în fapt, un astfel de sinod nu s-a mai întrunit din anul 787 d.Hr., dar are loc acum.

Cele trei milioane de creștini ortodocși din America, membri a 14 Biserici autocefale din întreaga lume, dintre care cel mai mare număr este legat de Biserica Ortodoxă Greacă – Biserica care a convocat sinodul – Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, urmăresc această Adunare istorică cu mare speranță.

Sfântul și Marele Sinod are datoria de a se ocupa cu probleme bisericești interne, însă creștinii ortodocși sunt preocupați în mod profund de ocazia pe care o oferă acest eveniment istoric pentru o discuție extinsă, nu numai de procesul religios, dar și de perspectivele de pace și prosperitate pentru toți membrii Bisericii și pentru toți oamenii din întreaga lume.

Creștinii ortodocși din America provin din toate straturile sociale și reprezintă toate punctele de vedere. Dintre aceștia fac parte personalități cunoscute nouă tuturor, celor ce ne aflăm în această sală și întregi noastre societăți: jurnalistul de la postul ABC și gazda emisiunii «Good Morning America», Iorgos Stephanopoulos, creatoarea Huffington Post, Arianna Huffington sau comentatorul sportiv Bob Costas. În lumea politică, fostul guvernator al statului Massachusetts și candidatul democraților la președinție, Mike Doukakis, șeful campaniei preelectorale a lui Hillary Clinton și fostul șef al Biroului președintelui Bill Clinton, John Podesta, precum și membri ai Congresului: deputatul Dina Titus din Nevada și Nikki Tsongas din Statul Massachusetts și deputatul John Sarbanes din Maryland și Kostas Billirakis din Florida.

Domnule președinte, toți aceștia au câștigat respectul, sunt talentați, creștini ortodocși de succes, ale căror credință și poziții sunt exprimate la Sfântul și Marele Sinod istoric. Aceștia se află între cei peste un milion de ortodocși americani, liderul lor spiritual fiind Arhiepiscopul Dimitrios, care este președintele a șapte mitropoliți cu jurisdicții regionale, care participă la Sinodul local. Arhiepiscopul și predecesorii săi au jucat un rol important în viața americană, în cultura și istoria americană, care face parte din structura acestei națiuni. Cu toții ne amintim decelebrul marș pentru drepturile civile din Selma, Alabama, condus de Dr. Martin Luther King Jr., poate nu ne amintim însă că la acest marș a fost prezent, de asemenea, și vrednicul de pomenire arhiepiscop Iacob, care a mers alături de Dr. King.

Domnule președinte, grecii americani, provenind din 500 de biserici din această țară, dintre care mulți se află în statul meu, New Jersey, cred profund că acest Mare și Sfânt Sinod reprezintă o întâlnire extrem de importantă, care poate avea implicații incredibile pentru religia și cultura lor pentru încă o mie de ani, că discuțiile de la Sinod vor avea o mare importanță și vor da o însemnată perspectivă pentru o viață mai bună pentru noi toți, pentru pacea pe această planetă și pentru binele general al generațiilor următoare. Știu, așa cum știm toți cei ce ne aflăm în această sală, că importanța creștinilor ortodocși va fi dată nu de istoria care se scrie în Creta, la acest Sinod, ci de istoria creștinilor ortodocși, care a fost deja scrisă în întreaga lume .

Particip împreună cu toți colegii mei, sperând într-un Sfânt și Mare Sinod încununat de succes și productiv, un sinod care are loc o dată la o mie de ani. Mă alătur tuturor prietenilor mei creștini ortodocși din New Jersey și din întreaga lume la sărbătorirea acestei întâlniri istorice”.

Potrivit Agenției de Știri Elinoamericane (Greek American News Agency), până la finalizarea lucrărilor pseudosinodului, au existat și alte astfel de intervenții de susținere față de Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă, protagonistul acestora, din culise, fiind clericul ecumenist de origine greacă Alexandros Carloutsos (din Latzio Ilia), care s-a îngrijit de trezirea interesului centrelor de putere americane pentru astfel de intervenții. Acesta a fost omul-cheie care, împreună cu colegii săi, au atras un mare interes [față de pseudosinod], nu numai din partea Ministerului american de Externe (State Deparment), a Casei Albe și a Senatului, dar și din partea unor puternice grupuri de reflecție (think tanks). În timpul desfășurării pseudosinodului a fost omul pe care, pe de o parte toți îl căutau, și care, pe de altă parte, se apleca cel mai adesea la urechea patriarhului27.

Image result

8. Deciziile sunt nule

După dezvăluirile de mai sus, care demonstrează dependența maximă și lauda adusă pseudosinodului de către lumea eretică din afara Bisericii, întrebăm:

  1. Era posibil deci ca pseudosinodul să nu recunoască ereziile papistașă, protestantă și monofizită ca biserici? Bineînțeles că nu! Din acest motiv le-a și numit cu termenul hermafrodit „alte biserici şi confesiuni creştine eterodoxe”28. Cu toate acestea, în istoria Bisericii ereticii erau chemați și se prezentau la Sinoade nu ca „observatori”, ci ca să dea răspuns sau să-și exprime pocăința, iar dacă persistau în înșelare și în erezie, erau caterisiți, anatematizați și imediat alungați de la sinod și nu mai participau în continuare la lucrările sinodale. Dimpotrivă, pseudosinodul i-a lăudat pe eretici și puțin a lipsit să nu îi condamne pe ortodocși, așa cum a sugerat Arhiepiscopul Albaniei, cu cuget ecumenist, Anastasios, să fie condamnat „anti-ecumenismul“ ca erezie.29, cerere repetată la cea de-a 8-a Conferință Internațională ecumenistă despre Kolymbari, organizată la sfârșitul lunii trecute de către Facultatea Teologică a Universității Aristotel din Tesalonic30. În orice caz, pseudosinodul „consideră condamnabilă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice. Întrucât păstrarea credinţei ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal, care a constituit dintotdeauna, în sânul Bisericii, cea mai înaltă autoritate în aspecte de credinţă şi reguli canonice”31. Nesocotește, cu toate acestea, faptul istoric că, în Biserica Ortodoxă ultimul criteriu îl reprezintă conștiința dogmatică veghetoare a Bisericii, care, în trecut, a aprobat sau a considerat drept tâlhărești chiar și Sinoade Ecumenice. Sistemul sinodal, prin el însuși, nu garantează în chip mecanic corectitudinea credinței ortodoxe. Aceasta se întâmplă numai atunci când Episcopii participanți la Sinod au în interiorul lor activ Duhul Sfânt și Calea Ipostatică, pe Hristos, astfel încât, în calitate de sinodali – împreună călători pe aceeași cale [gr. συν – împreună + ὀδός – calea] sunt în practică și „următori Sfinților Părinți“32.
  2. Este posibil ca acest pseudosinod să fie acceptat vreodată de pleroma ortodoxă? Deciziile eretice ale acestui pseudosinod nu vor fi acceptate sub nicio formă. Așadar, așa-numitul „Sinod de la Kolymbari” a fost consemnat în conștiința pleromei Bisericii și în analele istoriei bisericești contemporane ca un pseudosinod, un pseudosinod tâlhăresc, eretic și ecumenist. De aceea, și noi, prin textele noastre, dar și prin anatema pe care am rostit-o în Duminica Ortodoxiei din 2017 (5-3)33 și din 2018 (25-2)34 în biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din Pireu, unde slujim, am condamnat și am anatemizat pseudosinodul și documentele acestuia, spunând„Pseudosinodului tâlhăresc, eretic și ecumenist din Creta, din iunie 2016 așa-zisului «Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe», și documentelor cacodoxe ale acestuia, anatema. Oricâte manifestări și conferințe vor organiza ecumeniștii și oricâte texte și cărți vor scrie în favoarea acestuia, nu vor putea impune pseudosinodul.

Totodată se poate înțelege modul în care se justifică epitimiile ilegale și persecutările anticanonice împotriva celor care au alte păreri și resping pseudosinodul. Este o urmare firească faptul că dușmanii Bisericii, eretici și ecumeniști, care doresc să impună pseudosinodul în conștiința pleromei ortodoxe cu forța, în chip despotic, fascist și papal, să îi urmărească și să îi prigonească pe ortodocși, amenințându-i cu alungarea din biserici, cu interzicerea săvârșirii slujbelor și susținerii de predici, cu tribunale episcopale și sinodale, cu caterisiri, cu calomnierea și cοmprοmiterea lor prin susținerea faptului că pasămite scindează Biserica și sunt schismatici. Dacă însă totul este în regulă în privința pseudosinodului, așa cum prezintă lucrurile ecumeniștii, atunci cum se justifică acțiunile lor inumane mai sus amintite? Dar Domnul a zis: „Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni“35 și „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor“36. Este o foarte mare binecuvântare și o neprețuită cinste de la Dumnezeu să avem astăzi în mijlocul nostru, la manifestarea în curs de desfășurare, pe cei trei părinți care se află în fruntea luptei împotriva pseudosinodului, pe Preacucernicul protopresbiter părintele Theodoros Zisis, pe părintele Nikolaos Manolis și pe părintele Fotios Vezynias, care au atins punctul culminant în reacția lor, aplicând în mod just și sfânt dreptul canonic de a întrerupe pomenirea numelui episcopului local insuflat de cuget ecumenist.

9. Condamnare ortodoxă sinodală a pseudosinodului din Creta

Cinstiți Părinți,
Iubiți frați în Hristos,

Ca urmare a celor de mai sus, considerăm că este nevoie imperativă ca Bisericile Ortodoxe locale și mai ales cele care nu au luat parte la pseudosinod (Bulgaria, Georgia, Rusia, Antiohia) să convoace un nou Sinod Panortodox, care

a) să condamne așa-numitul „sinod” din Creta ca pseudosinod tâlhăresc, eretic și ecumenist,

b) să respingă documentele acestuia ca eretice, în special textul despre relațiile cu eterodocșii,

c) să îi condamne pe organizatori, pe protagoniști, pe semnatarii și pe cei ce acceptă textele eretice ale acestuia,

d) să condamne ecumenismul sincretist intercreștin și interreligios ca panerezie,

e) să decidă retragerea tuturor Bisericilor Locale Ortodoxe din așa-numitul „Consiliu Modial al Bisericilor“, adică al ereziilor,

f) să pună capăt oricărei apariții a ortodocșilor alături de cei de alte religii și de eretici,

g) să decidă retragerea Ortodoxiei din dialogul sterp cu tot felul de eretici și reprezentanți ai altor religii.

Fie ca Sfântul Dumnezeu Treimic să ne învrednicească să trăim condamnarea Sinodală Panortodoxă a pseudosinodului din Creta.

Vă mulțumesc!

1 Scrisoare de felicitare a Ierarhiei Catolice a Greciei către Sfântul și Marele Sinod al Ortodoxiei, 17-6-2016, http://episkopisyrou.gr/efchitiria-epistoli-tis-katholikis-ierarchias-tis-ellados-pros-tin-agia-megali-sinodo-tis-orthodoxias/

2 Iorgos N. Papathanasopoulos, Vaticanul aprobă Mesajul Sinodului din Creta! 25-7-2016,https://katanixis.blogspot.gr/2016/07/blog-post_511.html

3 Vocea Vaticanului pentru Sindoul Panortodox: importantă pentru toți creștinii – Ce a spus despre cei care rămân … închiși, 16-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83626

4 Mesajul postat pe Tweeter de către Papa despre Sfântul și Marele Sinod, 19-6-2016,http://www.amen.gr/article/to-tweet-tou-papa-gia-tin-agia-kai-megali-synodo)

5 Mulțumiri ale Patriarhului Ecumenic către Papa Francisc pentru rugăciune, 20-6-2016,http://aktines.blogspot.gr/2016/06/blog–post_191.html

6 A se vedea. Protopr. ANASTASIOS GKOTSOPOULOS, Rugăciunea cu ereticiiabordând rânduiala canonică a Bisericii, Ed.Theodromia, Tesalonic 2009.

7 Patriarhul Ecumenic din Noua Romă în cea Veche, 28-5-2018,http://fanarion.blogspot.com/2018/05/blog-post_91.html, Patriarhul în Bazilica Sfinții Doisprezece Apostoli din Roma (VIDEO), 23-5-2018,http://fanarion.blogspot.gr/2018/05/blog–post_28.html, Roma: Rugăciunea Patriarhului Ecumenic [împreună cu catolicii] în Bazilica Sfinții Doisprezece Apostoli (VIDEO), 23-5-2018, https://www.ekklisiaonline.gr/nea/romi-symprosefchi-ikoumenikou-patriarchi-sti-vasiliki-ton-agion-dodeka-apostolon-vinteo/, Bartolomeu din Vatican: Am trăit o imensă criză, cultura a fost predată economiei, 26-5-2018, https://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/vartholomaios-apo-vatikano-zisame-mia-terastia-krisi-o-politismos-paradothike-stin-oikonomia/

8 Reală eventualitatea unui Sinod al Ortodocșilor și al Catolicilor, 23-6-2016,http://www.vimaorthodoxias.gr/arxeio/item/84059-ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-για-σύνοδο-ορθοδόξων-καθολικών

9 Când Papa spune cu referire la Sinodul Panortodox, că s-a făcut „un pas înainte”, ar trebuisă ne facem griji în privința lui… înainte? 27-6-2016http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84234

10 IORGOS N. PAPATHANASOPOULOS, Îngrijorare legată de acțiuni unioniste, 29-8-2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_782.html

11 „Arhiepiscopul” uniat al Ucrainei, „Temelia unității este Papa de la Roma“, 9-5-2018, http://www.katanixis.gr/2018/05/blog-post_26.html

12 Iorgos N. Papathanasopoulos, Ce scriu scrisorile patriarhului Bartolomeu și ale primatului unit al Ucrainei, 30-8-2016, http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog–post_626.html

13 Dimitrios Salachas, „Episcopul” uniat de Gratianopolis, „Sinodul Panortodox care a avut loc de curând și relațiile intercreștine. Hotărârea Sfântului și Marelui Sinod: Este consolidatădorința dialogului Bisericii Οrtodoxe cu restul lumii creștine. Urmări asupra dialogului cu Βiserica Catolică”, în revista νοιχτοί ρίζοντες „Sinodul Panortodox și relațiile intercreștinevol. 1101 (septembrie-octombrie 2016) 6-11, http://jesuits.gr/wp-content/uploads/2018/01/Τεύχος-1101.pdf

14 Sfânta Mitropolie de Pireu, Biroul pentru Erezii și Parareligii, Cum se justifică jubiliarea ereticilor pentru Marele Sinod? 26-7-2016,https://www.impantokratoros.gr/991BEF1B.el.aspx.

15 Să ne bucurăm de … observatori! Sinodul nu este panortodox, spun monofiziții. Ce spun despre Sfântul Munte, 20-6-2016, http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/83825

16 Patriarhia Ecumenică despre cererea de acordare a autocefaliei Ucrainei, 22-4-2018, http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/21361-to-oikoumeniko-patriarxeio-gia-to-aitima-ekxoriseos-autokefalias-stin-oukrania

17 Biserica schismatică din Skopje a depus cerere la Fanar pentru întoarcerea la canonicitate, 30-5-2018, http://fanarion.blogspot.com/2018/05/blog-post_64.html

18 Elogii ale schismaticului Filaret la adresa lui Bartolomeu și atac împotriva Moscovei –Acceptăm documentele Sinodului Panortodox, 6-7-2017,http://www.vimaorthodoxias.gr/patriarcheia/item/84715

19 GOUSSOUS: „Participarea femeilor la Sinodul Panortodox este un început”, 25-6-2016,http://www.amen.gr/article/goussous-einai-mia-arxi-i-symmetoxi-gynaikon-stin-panorthodoksihttp://www.tovima.gr/society/article/?aid=810430

20 O… intervenție ortodoxă din partea Ministerului de Externe american, 28-6-2016,http://www.vimaorthodoxias.gr/all/item/84289

21 „«Tunete» din Rusia împotriva lui Bartolomeu. «A tăcut la transformarea Sfintei Sofia în geamie – Există agenți ai Statelor unite în Creta»” – 11 motive pentru care Sinodul Panortodoxnu trebuie să aibă loc, 15-6-2016, https://katanixis.blogspot.gr/2016/06/blog-post_829.html,http://www.pentapostagma.gr

22 “Mici detalii de culise de la Sfântul și Marele Sinod (partea întâi)”, 17-6-2016,http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8911-mikra-kai-paraskiniaka-apo-tin-agia-kai-megali-sunodo-meros-a

23 Atunci când și „prietenii” semnalează greșelie, 23-6-2016,http://www.romfea.gr/diafora/9025-otan-kai-oi-filoi-episimainoun-ta-lathi

24 Monahul Epifanios Kapsaliotul, CIA dirijează Sinodul din Creta?,http://orthodoxostypos.gr/h-cia-καθοδηγει-την-συνοδον-τησ-κρητησ/.

25 „Persoana – cheie a Sfântului și Marelui Sinod”, Theodromia XVIII (iulie – decembrie 2016) 627, unde sunt menționate și sursele valabile în cauză.

26 Conferința internațională despre Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe,http://fanarion.blogspot.gr/2018/05/blog-post_0.html

27 Alexandros Stefanopoulos, Implicațiile geopolitice și influențele marelui sinod al ortodoxiei, Republicare. Αctualități 347 (1-7-2016) http://www.alexstefanopoulos.gr/2016/07/01/i-geopolitikes-proektasis-ke-epidrasis-tis-megalis-synodou-tis-orthodoxias/

28 Vezi paragraful § 6 al textului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”,https://www.holycouncil.org/official-documents/-/asset_publisher/VA0WE2pZ4Y0I/content/rest-of-christian-world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR

29 “Dezvăluire: La Kolymbari un arhiereu a cerut ca „antiecumeniștii” să fie numiți eretici!!!” 21-2-2017, https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/blog–post_674.html,https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/11/blog–post_24.html.

30 A se vedea textul nostru cu titlul „Atac al «iubirii» ecumeniștilor împotriva ortodocșilor cu prilejul conferinței ecumeniste”, 10-6-2018, https://www.katanixis.gr/2018/06/blog-post_68.html

31 A se vedea par. § 22 al textului „Relațiile…”.

32 Dimitrios Tselenghidis, „Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe”. Un sinod cu deficit de sinodicitate și conștiință de sine ortodoxă, ed. Synaxi Orthodoxon Romion „Fotis Kontoglou”, Martie 2016, pp. 75-76.

33 Anatema deciziilor așa–numitului „sfânt și mare sinod” din partea a doi părinți tradiționaliști!!! [VIDEO 2017], http://www.katanixis.gr/2017/04/2017_25.html

34 Anateme în Duminica Ortodoxiei 2018 la Sfânta Biserică Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Pireu, https://www.youtube.com/watch?v=aJ_huP0304U

35 In. 15, 20.

36 Mt. 5, 10.

NOTĂ OrtodoxINFO

Nota teologului Mihai-Silviu Chirilă

Acesta este primul dintre textele prezentate în cadrul Conferinței de la Salonic din 16 iunie 2018. Pe măsură ce vor fi traduse în limba română, se vor publica și celelalte, apoi vor fi strânse într-un volum care va fi prezentat spre lectură publicului cititor în cursul acestei veri, în așa fel încât cititorii să își poată face o impresie corectă asupra a ceea ce s-a întâmplat în Creta, a gravității deciziilor teologice adoptate și a nevoii de a lupta contra ereziei ecumenismului, promovate de către adunarea tâlhărească din Creta.

Textul părintelui Anghelos a fost citit de către un domn colonel, deoarece părintelui i s-a interzis de către episcopul locului (unde s-a desfășurat conferința) să ia cuvântul la acea conferință. Textul arată că sinodul tâlhăresc din Creta a fost foarte bine receptat de către eretici și a fost organizat cu ajutorul lor și sub stricta supraveghere a constructorilor Noii Ordini Mondiale, constituind o încercare de a încadra Biserica una a lui Hristos în opera de făurire a împărăției antihristice.

Cuvântul părintelui Anghelos a fost foarte bine receptat, anatemele citate din textele rostite la Pireu în Duminica Ortodoxiei au primit răspunsul întregii audiențe, iar cererile de la sfârșitul materialului, de a se constitui un sinod ecumenic real și a se condamna ecumenismul, sinodul tâlhăresc din Creta și susținătorii lui au fost îndelung aplaudate de un public care a rezonat cu totul la ele.

Prin acest text, Mitropolia Pireului, prima mitropolie din Ortodoxie care a dat deja anatemei ecumenismul și minciunosinodul din Creta, și-a făcut mărturisirea publică antiecumenistă în fața întregii lumi ortodoxe, chemând la respingerea ecumenismului și la sporirea eforturilor de condamnare a sa.

Sursa: http://ortodoxinfo.ro/2018/07/03/parintele-anghelos-anghelakopoulos-mitropolia-de-pireu-referat-la-conferinta-teologica-din-tesalonic-16-iunie-2018/

Drepturile românilor ortodocși cine le apără?!

142673

Deja mulți dintre cei care ,trebuia” au plecat la Domnul atunci când s-a dorit. Au plecat in tăcere dându-şi sufletele direct în mâinile lui Dumnezeu. Cei care mor pentru Hristos sunt în mod sigur cu Hristos și în veșnicie. Aşa că e de dorit să murim pentru Hristos. Numai să nu pățim ca bietul Saprichie care, din pricina urii față de fratele său, a pierdut cununa muceniciei! Nimic necurat nu intră în Împărăția Cerurilor, așa că este important să-L avem pe Hristos atât în inimă, cât și pe buze. Frica de moarte e semn că nu suntem pregătiți pentru Împărăţia Cerurilor.

Am fost deja sărăciți spiritual. Există tehnica necesară pentru ca o moarte comandată sa pară naturală. Însă aceasta este problema lor, a antihriştilor. Problema noastră este să avem tăria de a alege Crucea, nu pâinea în aceste vremuri! De aceea, lupta impotriva propriilor patimi trebuie să fie o prioritate. Nu putem alege Crucea dacă nu ne despatimim. Trebuie sa ajungem și noi să ne încurajăm unii pe alții pe drumul muceniciei. E mai bine sa ne chinuim veșnic acceptând însemnele lui Antihrist?

Gândim, vorbim , scriem, răbdăm, lucrăm şi suferim pentru Hristos, cu ajutorul lui Hristos!

Însă nu e înțelept nici să bravăm, nici să asteptăm să ne apere altcineva drepturile pe cale legală atât cât se poate. Dar, dacă se va pune problema să alegem între Hristos și evrei, Dumnezeu să ne ajute să-L alegem pe Împăratul Ceresc! Dacă se pune problema, conform acestei legi, să aleg între Hristos și stăpânii lumii, pentru a o duce bine, atunci mă rog lui Dumnezeu să fiu cu Hristos! Dacă voi fi considerată antisemită, conform acestei legi, aceasta e deja o treabă politică pe care Dumnezeu să -mi ajute să o ignor. Nu pot sluji la doi domni!

Ce se mai pregătește? Depopularea României pe motiv de antisemitism? Căci România e plină de creștini. Mă așteptam la mai multă înțelepciune din partea conducătorilor noștri. Cum să pretindă că luptă împotriva discriminării și sa vină cu o asemenea lege? De ce tot ce este împotriva Ortodoxiei apare în veșmânt politic? Minoritățile de toate tipurile au mai multe drepturi decât ortodocșii români! Câți evrei au avut de suferit pe criterii etnice în ultimii ani? De ce era nevoie de o astfel de lege? Drepturile românilor ortodocși cine le apără?

Apa trece, pietrele rămân

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica