Întreruperea pomenirii pentru erezie preîntâmpină schisma și dezbinarea în Biserică

al-saptelea-sinod-ecumenic-5-11.jpg

Evenimentele din Ucraina, în legătură cu acordarea Autocefaliei de către Patriarhul Bartolomeu facțiunii schismatice a lui Filaret, a cutremurat toată lumea ortodoxă. Cutremurul și replicile acestuia s-au resimțit și se resimt cu intensitate și pe plan mioritic. Astfel, înfricoșați de puterea de distrugere a unor eventuale decizii iresponsabile, ne face să ne întrebăm ce soluții sunt pentru pliroma BOR în cazul în care, prin recunoașterea Tomosului de Autocefalie de către Patriarhul Daniel și Sinodul BOR, va exista riscul ducerii în schismă a tuturor reprezentanților ei? Apoi, se poate aplica principiul îngrădirii conform Canonului 15 al Sinodului I II Constantinopol (861) pentru a se evita „îmbolnăvirea” de schismă sau acest Canon se aplică doar în caz de erezie, atunci când episcopul devine propovăduitor cu capul descoperit al unei erezii?

În partea a doua a Canonului 15, cea care ne interesează pentru înțelegerea problemei noastre, găsim precizarea: „cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare erezie osândită de Sfintele Sinoade, sau de Părinţi, fireşte de comuniunea cu acela, care propovăduieşte erezia în public, şi cu capul descoperit o învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi şi pe pseudo-învăţători, şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schismă şi dezbinări’’ (Arhid. Prof. Ioan Floca – Canoanele Bisericii Ortodoxe).

Textul părții a doua a Canonului ne spune că „despărțirea de comuniunea cu întâiul stătător” se face pentru „oarecare erezie” propovaduită în public nu pentru schismă. Schisma, ca și dezbinarea, sunt consecințe ale ereziei. Dacă mergem la hotărârile pseudo-sinodului de la Creta, din iunie 2016, putem vorbi de legiferarea sinodală a unei panerezii propusă spre receptare tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale. Patriarhia Română a luat „act cu apreciere” în legătură cu aceste hotărâri pe 29 octombrie 2016, apoi, în decembrie, a afirmat că BOR practică un „ecumenism lucid”, ca în cele din urmă să editeze și să distribuie („cu capul descoperit”) prin toate mănăstirile și parohiile din țară „Broșura Patriarhiei” despre „Sfântul și Marele Sinod” din Creta. Așadar, pentru a „izbăvi Biserica de schismă”, „dreptul și datoria” (Arhid. Ioan Floca) clericului este de a întrerupe pomenirea. Lipsa acestei atitudini duce la „schismă și dezbinări”.

Revenind la problema noastră, înțelegem că pentru a evita schisma în BOR este nevoie de aplicarea corectă a Canonului 15 pentru ca ierarhii, deveniți propovăduitori ai ereziei, să nu fie antrenați de puterea de dezbinare care amenință hotarele Patriarhiei. Dacă s-ar fi întrerupt pomenirea la timp, s-ar fi condamnat hotărârile eretice, s-ar fi militat pentru ieșirea BOR din CMB și s-ar fi evitat schisma care ne amenință prin refuzul categoric a Tomosului și a uneltirilor patriarhului Bartolomeu.

Prin urmare, singura soluție pentru evitarea schismei la nivelul Bisericii Ortodoxe Române este aplicarea Canonului 15 I II Constantinopol și îngrădirea de erezia care a slăbit puterea de reacție a ierarhiei și a întregii plirome.

Preot Claudiu Buză

https://www.marturisireaortodoxa.ro/intreruperea-pomenirii-pentru-erezie-preintampina-schisma-si-dezbinarea-in-biserica/

Să punem început bun în educația copiilor noștri!

doxol_0.jpgNe-am trădat proprii copii prin alegerile pe care le-am făcut în legătură cu viața noastră. Câți dintre noi nu spunem: „muncesc și agonisesc pentru copii mei, pentru ca să le fie bine și să aibă tot ce le trebuie”. Este și adevăr în cele spuse dar și multă minciună. Este adevăr prin prisma faptului că prioritatea absolută după Dumnezeu este familia, iar copiii sunt rodul iubirii dintre bărbat și femeie, și este firesc să le oferim ce este mai bun, cu orice efort făcut din partea noastră. E firesc ca rodul să primească îngrijirea cea mai bună și moștenirea cea mai aleasă, duhovnicească și materială.

Este, însă, prezentă și minciuna fiindcă ascundem de cele mai multe ori patimi nevindecate și dorința neobosită de înavuțire motivând binele copiilor noștri. Există minciuna fiindcă am schimbat prioritățile punând materia mai presus de „Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui” (Matei 6, 33), învățătura lumească deasupra învățăturilor duhovnicești, iar apoi ne mirăm de ce scumpii noștri copii, pentru care am sacrificat totul, nu vor să audă de Dumnezeu, de părinți și de adevăratele valori ale vieții.

Acum, după rezultatul referendumului care nu este nicidecum o „victorie nedeplină”, ci un eșec deplin al propriilor noastre alegeri și acțiuni, ar trebui să luăm în serios problema educației propriilor copii pentru a nu-i pierde în obscuritatea ideologiei de gen care se propune cu forță societății și familiei. Avem șansa, dacă ne-am trezit la realitate și am înțeles pericolele acestei psudo-culturi, să punem început bun vieții noatre și să fim preocupați cu adevărat de binele copiilor, oferindu-le, prin educație și catehizare, valorile care împlinesc și însoțesc omul pe toate palierele existenței. E momentul în care se cere ca să învățăm să ne rugăm cu copiii noștri, să-i împărtășim cu Sfintele Taine, să îi ducem la duhovnici pentru Spovedanie după îmlinirea vârstei de șapte ani, să-i ajutăm să descopere frumusețea Sfântei Liturghii și iubirea lui Dumnezeu în Biserică, în familie și în societatea în care trăim, fiindu-le noi înșine exemple de viețuire.

Alfel, rodul moștenirii noastre se va usca, vasul se va sparge și întunericul se va lăsa pe locul în care ar trebuie să fie lumina lui Hristos.

Să fim bucuroși în Domnul și cu bună nădejde că vom fi ajutați, atât noi, cât și copiii noștri, după modul în care vom învăța să conlucrăm cu Harul lui Dumnezeu și vom participa la viața Bisericii lui Hristos cu bună înțelegere și ziditoare cunoaștere a iubirii lui Dumnezeu!

Preot Claudiu Buză

19 octombrie 2018, Sfântul Prooroc Ioil

https://www.marturisireaortodoxa.ro/sa-punem-inceput-bun-in-educatia-copiilor-nostri/

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica