Arhimandritul Zaharia Zaharou afirmă că mărturisitorii antiecumeniști îi “terorizează” pe susținătorii ereziei

ConfZahariaZaharou9.jpeg

În zilele dinaintea Sărbătorii Nașterii Domnului în spațiul public a apărut un material preluat dintr-o conferință a unui arhimandrit ecumenist din Essex, venit în România, la Deva, pentru a susține, printre altele, atitudinea proecumenistă a ierarhilor români. Textul nu merită importanță în sine, deoarece reia aceleași clișee ale propagandiștilor proecumeniști de pe la noi. L-am analizat însă strict sub aspectul informației jurnalistice pe care ne-o transmite, anume aceea că mișcarea antiecumenistă este percepută de către susținătorii deschiși sau taciți ai ereziei, ca o „teroare”, deoarece pare a-i stingheri în practicarea „ecumenismului celui bun”.

Revista Lumea credinței publică la data de 21 decembrie 2018 un material extras dintr-o conferință susținută la… Deva de către arhimandritul cu gândire ecumenistă al Mănăstirii “Sfântul Ioan Botezătorul”din Essex, Anglia, Zaharia Zaharou, în care conferențiarul a făcut câteva referiri la mărturisitorii antiecumeniști, pe care i-a numit “zeloți” antiecumeniști, susținând că aceștia sunt “un fel de teroriști în Biserica noastră”.

Arhimandritul Zaharia Zaharou, răspunzând se pare unei întrebări din sală, s-a lansat în afirmații de genul “zeloții reprezintă o piedică în calea lucrării ierarhilor”, “eu nu cred că vreunul dintre acești «zeloți» ar fi mai înțelept sau mai îmbunătățit duhovnicește decât patriarhul Daniel”, în condițiile în care „«zeloții» trăiesc, vorbesc și se mișcă la un nivel foarte jos, acela al înțelegerii pur raționale” etc.

Nu știm dacă denumirea de „zeloți” îi vizează pe ortodocșii cu tendință extremistă schismatică, de genul celor din grupul Sava-Staicu-Rădeni de pe la noi, sau dacă pe toți mărturisitorii ortodocși antiecumeniști. Din context, pare a fi un atac la adresa tuturor celor care luptă în vreo formă sau alta contra acestei erezii, pe care conferențiarul o apără din răsputeri.

Despre hiperzelotismul schismatic, care distruge lucrarea Bisericii, găsim un cuvânt foarte interesant al domnului Gheorghe Todorov, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Bulgare, adresat la Conferința teologică de la Salonic, din 16 iunie 2018, în care teologul bulgar arată că sinodul ecumenist din Creta a produs înfrângerea a două extreme în Biserică: laxismul ecumenist și fanatismul hiperzelotist.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/revista-marturisirea-ortodoxa-debuteaza-cu-un-regal-de-teologie/embed/#?secret=UWKWzN4kOC

Despre denumirea de „zeloți” adresată credincioșilor ortodocși antiecumeniști, există o relatare a mitropolitului Ierotheos Vlachos, care spune că în cadrul ședințelor din Creta un episcop a vorbit despre „zelotismul” antiecumenist, pe care l-a propus spre condamnare (ceea ce a și obținut, prin art. 22 al documentului despre relațiile Bisericii cu ansamblul lumii creștine), iar Înaltpreasfințitul Sava, Arhiepiscop al Varșoviei și al întregii Polonii, ar fi reamintit că „zeloții” au umplut calendarele cu sfinți în ultima persecuție din Europa de Est, cea a regimului ateist-comunist.

În duhul specific al ecumenismului, care caută, prin deformarea unor episoade din viața Bisericii, să se înrădăcineze în tradiția bisericească pentru a da impresia că ecumenismul există dintotdeauna (a se vedea afirmațiile preotului Patriciu Vlaicu, care susținea în 2016 la Piatra Neamț că ce au făcut ierarhii noștri în Creta nu depășește ceea ce a făcut Sfântul Vasile în epoca sa, sau, ulterior, că Sfântul Marcu Eugenicul ar fi încântat de tratatul de la Chieti, prin care se recunoaște primatul papal etc.)., conferențiarul de la Deva a încercat să ne demostreze că episoade biblice precum conversația Mântuitorului cu femeia samarineancă ar fi forme ale “ecumenismului celui bun”, dând de înțeles faptul că Însuși Mântuitorului nostru, Domnul Hristos, ar fi practicat “ecumenismul cel bun”, adică ar fi fost un eretic ecumenist, blasfemie încă nemaiauzită pe meleagurile noastre.

Pentru a-și induce în eroare auditoriul, arhimandritul Zaharia Zaharou le spune că “există un ecumenism rău, dar există și unul bun”, sugerând că sfinția sa și toți participanții la Creta ar practica ecumenismul cel bun. Nu ni se spune cine ar practica ecumenismul cel rău, definit ca “atunci când relativizăm totul și spunem că toți sunt una”. De exemplu, ar fi interesat de aflat dacă cei ce au ratificat în Creta Declarația de la Toronto practică sau nu ecumenismul cel rău, dat fiind că acea declarație abundă în afirmații care relativizează totul și îi prezintă pe toți ca fiind una.

“Ecumenismul cel bun” este definit ca „o adevărată artă de a-i evangheliza pe cei de altă credință cu fiecare prilej întâlnit”. Și iată cum toți misionarii Bisericii, începând cu Sfântul Apostol Pavel și ceilalți apostoli devin… ecumeniști dintre cei buni.

Este de mirare că arhimandritul nu ne-a adus ca exemplu de „artă a evanghelizării” nu știu ce comunitate de baptiști botezată prin Norvegia ca urmare a „dialogului ecumenic”, exemplul standard pentru demonstrarea „rezultatelor” dialogului ecumenist, însă prezentăm noi o concluzie a unei întâlniri teologice de la Salonic din 1998, în care s-a constatat că: “După un secol de participare ortodoxă la mişcarea ecumenică şi ani petrecuţi în cadrul CMB, nu observăm suficient progres în discuţiile teologice multilaterale dintre creştini. Dimpotrivă, prăpastia dintre ortodocşi şi protestanţi devine din ce în ce mai mare, în timp ce tendinţele mai sus-menţionate în cadrul anumitor denominaţiuni protestante devin tot mai puternice.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/scrisoarea-adresata-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-cu-prilejul-receptarii-de-catre-acesta-a-deciziilor-sinodului-eretic-din-creta/embed/#?secret=PPNw0NPTok

Într-o discuție cu Înalpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înaltul ierarh mi-a spus că „ecumenismul cel bun” este participarea la aceleași proiecte sociale, filantropice, cu ereticii, în ciuda faptului că aceasta este interzisă de sfintele canoane și reprezintă cea mai sigură cale de avans al ecumenismului, după același model după care s-a construit și Uniunea Europeană.

Într-o decizie a Sfântului Sinod al BOR, din 16 decembrie 2018, „ecumenismul cel bun” este promovat ca „ecumenism lucid” și este definit astfel: „o atitudine spirituală de dialog și cooperare între creștini, în locul polemicii pline de ură confesională și al confruntării violente, care s-au manifestat secole de-a rândul în istoria creștinismului”.

După ce încearcă să demonstreze că patriarhii Bartolomeu și Daniel susțin cu toată tăria că Biserica cea una este cea ortodoxă, arhimandritul Zaharou face afirmația că “și catolicii au fost menționați (în actele sinodale rămase) tot cu numele de «Biserică»”, susținând că nerecunoașterea bisericității acestora ar fi o “insultă” și că de fapt ar fi suficient faptul că nu avem celebrul “potir comun” cu aceștia, chiar dacă altfel le recunoaștem denumirea de „Biserică”. Afirmația este invalidată de toată lupta antieretică a Bisericii dintotdeauna și de textul canonului 15 I-II, care spune că preotul poate să ia atitudine contra episcopului eretic când acela propovăduiește cu capul descoperit, fără a trebui să aștepte până când acela este eretic complet prin intercomuniune.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/promovarea-ecumenismului-la-nivel-panortodox-de-catre-pseudosinodul-din-creta/embed/#?secret=hp6G2Ou5gy

Despre faptul că niciun sinod ortodox nu a recunoscut papismul ca “biserică”, iar cele câteva documente invocate de către ecumeniști de genul acestui arhimandrit sunt fie măsluite, fie se referă la realitatea apuseană din primul mileniu, dar nu le recunosc niciodată neortodocșilor caracterul de “biserică”, s-a vorbit cu alte ocazii, nu are rost să reiterăm ce s-a spus deja. Este de ajuns să citim documentul ecumenist Relația Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine, aprobat în Creta, pentru a vedea că acolo se vorbește despre dialogul Bisericii Ortodoxe “cu cei ce s-au separat de ea, cu cei de aproape și cu cei de departe”, expresie preluată direct din teoria “bisericilor nedepline” a Conciliului II Vatican, în care se spune că diferitele denominațiuni creștine sunt “mai aproape sau mai departe” de Roma, fiind totuși “biserici nedepline”, în măsura în care nu se “împlinesc” prin comuniunea cu “episcopul Romei”.

Teoria Conciliului II Vatican, eretică în esența sa, a fost preluată de către mitropolitul Pergamului, Ioannis Zizioulas, și adaptată cazului Bisericii Ortodoxe, pentru a arăta că “bisericile și confesiunile” sunt “mai aproape sau mai departe” de Biserica Ortodoxă.

Distincția eclesiologică “biserici și confesiuni” arată în sine că există, în viziunea ecumenistă, în lumea eretică “biserici”, dar și “confesiuni” (în nomenclatorul CMB nu există nicio organizație membră care să se numească pe sine “confesiune”), adică există erezii cărora li se recunoaște o anumită formă de bisericitate, în cazul papismului, argumentată chiar “teologic” și “sinodal” de argumente precum cel al arhimandritului ecumenist Zaharia Zaharou.  Toată această doctrină vine în consonanță și cu premisa Declarației de la Toronto, citată în textul sinodal, care spune că membrii CMB nu sunt obligați să se recunoască drept “biserici în adevăratul sens al cuvântului”.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/implicatii-eclesiologice-ale-aprobarii-documentului-eretic-declaratia-de-la-toronto-de-catre-pseudosinodul-din-creta/embed/#?secret=ge0d27YKqK

În legătură cu faptul că “noi toți știm” că există o singură Biserică una, acest lucru este relativ, depinzând pe cine întrebăm. Dacă îl întrebăm de exemplu pe IPS Nifon al Târgoviștei, înaltpreasfinția sa ne va spune, cum a zis și la Busan, că nu se știe la cine a rămas Biserica una din Ierusalim, care s-a pierdut în mileniul al II-lea. Același lucru îl aflăm și de la episcopul Chiril Catellarios[1], reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, care în zilele sinodului ecumenist din Creta a afirmat că Biserica Ortodoxă “nu este cea din Simbolul de credință”. Cine știe câți episcopi, clerici sau mireni pot da în Ortodoxia contemporană un astfel de răspuns eretic!

https://www.marturisireaortodoxa.ro/cinci-mitropoliti-greci-acuzau-pe-inaltpreasfintitul-nifon-pentru-declaratii-eretice/embed/#?secret=X5wtFACsZW

Pentru a-i decredibiliza pe mărturisitorii antiecumeniști, arhimandritul englez ne spune o poveste irelevantă în sine, despre jertfele unui preot ortodox în mijlocul ereticilor din Occident. Ceea ce nu ne spune este că răspunsul la întrebarea “ce faceți cu ereticii care vă înconjoară?”, “îi primim cu blândețe și le spunem câte un cuvânt bun ori de câte ori se întâmplă să îi întâlnim” de multe ori înseamnă, în practica unora dintre preoții ortodocși ecumeniști din Occident, tocmai acordarea Sfintelor Taine acestor eretici fără nicio pregătire sau fără Botez, tratarea lor ca “frați întru Hristos”, acceptarea căsătoriilor heterodoxe etc.

Vorbind despre “diversitatea în abordarea unor probleme” de ordin pastoral, conferențiarul nu ne arată și unde există o argumentare canonică a acestei diversități. De exemplu, nu ne indică un temei canonic în baza căruia să fie eludat canonul 72 Quinisext doar pentru că un episcop din anumit loc se teme că, aplicând acel canon, își pierde 95% dintre credincioși, care preferă o viețuire în minciuna “căsătoriei heterodoxe” decât să devină credincioși ortodocși autentici, care respectă sfintele legiuiri ale Bisericii.

Două lucruri din ce a spus acest arhimandrit în conferința de la Deva au sens:

 1. Informația că patriarhul Bisericii noastre a propus ca astfel de “sinoade sfinte și mari” să se țină o dată la cinci ani, o informație nouă pentru spațiul nostru bisericesc;
 2. Ideea că cei ce întrerup pomenirea și luptă contra ereziei riscă la orice pas să iasă în afara Bisericii, dacă nu duc lupta cu înțelepciune. Cu atât mai mult îi terorizează pe ecumeniști lupta celor care refuză să facă pasul înspre afara Bisericii, îngrădindu-se canonic de erezie și rămânând în Biserică, fără a face mai mult decât impune canonul 15 I-II.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/ortodocsii-nepomenitori-sustinatori-ai-rezolutiei-din-ianuarie-2018-cine-suntem-si-cum-luptam-contra-ecumenismului/embed/#?secret=IbVwVkV0CA

În rest, repetare a acelorași clișee pe care le știm de la propagandiștii sinodului ecumenist din Creta.

După astfel de propovăduire a ereziei cu capul descoperit de către acest arhimandrit, promovat de către siteurile Patriarhiei Române ca “unul dintre cei mai profunzi trăitori și mărturisitori contemporani ai credinței ortodoxe”[2], se cuvine să tragem câteva concluzii:

 1. Din tot ce a spus la acea conferință arhimandritul Zaharia Zaharou, mesajul central este acela că mărturisitorii antiecumeniștii îi “terorizează” pe ereticii susținători ai acestei cumplite înșelări, adică îi împiedică, prin atitudinea lor mărturisitoare, să își împrăștie erezia în maniera în care aceștia ar dori să o facă. Se înțelege astfel de ce sinodul ecumenist din Creta a adoptat o hotărâre de condamnare a oricărei reacții contra ecumenismului: “Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice. După cum mărturiseşte întreaga viaţă a Bisericii Ortodoxe, păstrarea credinţei ortodoxe autentice este asigurată numai prin sistemul sinodal, care constituie dintotdeauna, în sânul Bisericii, cea mai înaltă autoritate în aspecte de credinţă şi reguli canonice (canonul 6 al Sinodului II Ecumenic)”, decret papist menit să desființeze rolul poporului în păstrarea dreptei credințe și rezervarea acestui rol exclusiv ierarhiei contaminate deja cu erezia ereziilor.
 2. Conferința de la Deva s-a ținut cu binecuvântarea episcopului locului, Preasfințitul Gurie, prezentat în unele cercuri teologice ca un episcop moderat, care nu susține deschis sinodul mincinos din Creta, nu a semnat documentele acestuia etc. Nu știm de ce dintre toate locurile din România arhimandritul de la Essex a ținut să conferențieze în episcopia păstorită de Preasfințitul Gurie, dar dintr-o lectură a siteurilor Patriarhiei vedem că acesta nu este la prima conferință la Deva, fiind prezent la diferite evenimente în acea episcopie[3]. Ne punem întrebarea firească: care este starea canonică a celui care, chiar dacă oficial nu se manifestă public direct ca un susținător deschis al ecumenismului, binecuvântează conferințe în care se face apologia pe față a ecumenismului și a sinodului ecumenist din Creta? Atitudinea Preasfințitului Gurie față de „zeloții antiecumeniști” se poate intui și din  semnătura de pe decizia de menținere a caterisirii preotului mărturisitor bihorean Cosmin Tripon, când hotărârea de caterisire contra părintelui Cosmin, pronunțată de către episcopul Sofronie, iertat în 2008 de către Sfântul Sinod pentru împreună-slujire cu ereticii greco-catolici, a ajuns la apelul sinodului mitropolitan din Sibiu.
 3. Afirmațiile arhimandritului din Essex survin într-un context în care Biserica Ortodoxă Română se confruntă cu o puternică reacție contra ecumenismului, chiar și în condițiile în care o parte a acestei mișcări a fost aruncată într-o rătăcire schismatică de către monahul atonit Sava Lavriotul împreună cu câțiva adepți ai săi din România, lucrare care se face cel puțin cu acordul tacit al Patriarhiei, care nu a luat nicio măsură canonică contra monahului grec, stabilit practic pe teritoriul canonic al BOR, în condițiile în care, profesorul protopresbiter Theodoros Zisis de exemplu a fost declarat persona non grata în BOR pentru niște motive necanonice.
 4. Patriarhia Română continuă să promoveze ideea eretică a existenței unui „ecumenism bun”, descris ca o atitudine de deschidere și de dialog cu ereziile și schismele, de cooperare cu ele, iar mai nou, prin astfel de conferințe,  suprapunând acest concept parazitar de „ecumenism bun” activității misionare dintotdeauna a Bisericii Ortodoxe de propovăduire a Ortodoxiei celor care doresc să o cunoască.

Mihai Silviu Chirilă

Note:

[1] http://orthochristian.com/94565.html.

[2] http://ziarullumina.ro/parintele-zaharia-zaharou-va-sustine-o-conferinta-la-deva-137246.html.

[3] http://basilica.ro/arhim-zaharia-zaharou-a-conferentiat-in-prezenta-staretilor-din-episcopia-devei/.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/arhimandritul-zaharia-zaharou-recunoaste-ca-lupta-contra-ecumenismului-ii-terorizeaza-pe-sustinatorii-ereziei/

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

14 gânduri despre „Arhimandritul Zaharia Zaharou afirmă că mărturisitorii antiecumeniști îi “terorizează” pe susținătorii ereziei”

 1. Rușine acestui așa-zis ahimandrit! Rușine așa-zisului mitropolit Teofan Savu! Rușine așa-zisului patriarh Daniel Ciobotea! Rușine așa-zisului episcop Gurie! Rușine grupării schismatice Sava-Staicu-Rădeni! De un infinit de ori, rușine!

  Apreciază

 2. Orice crestin ortodox sa ia pozitie in sensul sa nu cedeze in nimic.Parintele Cleopa spunea:”ce sa cedam?Ortodoxia e aici de 2000 de ani.Revelatia e incheiata;nu aven nici ce scoate din Ortodoxie,nici ce mai adauga ceva.Nu avem ce scoate ,nu avem ce adauga,toate sunt clare,toate sunt pe inteles pt toti,drumul e batatorit,nimic nu e cu subantelesuri,cu dublu sens,ambiguu,toate sunt luminate,experimentate,nimic nu mai e de clarificat,nu mai necesita o experienta noua pt a te edifica,aici sunt toti pasii care trebuie urmati,aici e unica succesiune apostolica prin punerea mainilor preotiei,doar aici e Dumnezeu unit cu omul in Sf Euharistie,doar cat stai aici beneficiezi de cunoasterea naturala si supranaturala;de cunoasterea apofatica si catafatica.Aici e credinta despre care Sf Ap Iacob arata ca fara faptele ortodoxiei predanisite si tinuta cu sfintenie totul e moarte”

  Apreciază

 3. Diavolul are un tipar de gandire pe care l-a aplicat (prin interpusi) magiei, adica vrajitoriei. Ne-a spus la un moment dat ca exista magia neagra care e rea, distructiva, si magia alba, benefica omului. Acum vine si ne spune ca exista un ecumenism rau si altul bun. Sa nu ne lasam amagiti de asemenea tertipuri. Ecumenismul e satanic in intregul lui, chiar daca adeptii lui incearca aceasta diferentiere, in efortul lor de a-l impune lumii sub o masca atragatoare. Ecumenismul e putred, pestilential, respingator. Ne ramane tuturor sa luam cuvenita distanta fata de el.

  Apreciază

 4. Domnul Daniel Ciobotea si suita se afla intr-o criza de legitimitate cu o a singura iesire: pocainta. Nu vor sa se pociasca, si atunci isi cheama in ajutor ecumenistii lor. Vine acest Zaharia si ne spune ca noi ii persecutam pe ecumenisti!!! si inca !!! Dupa ce-au pus stapanire pe Manastirea Petru Voda, care nu era a lor, dupa ce s-au instapanit peste toate bisericile din Romania, dupa ce au alungat pe toti preotii si calugarii care s-au ridicat impotriva spurcatului ecumenism, vin si se victimizeaza, ca sa-si atraga simpatia cui? Noi ii persecutam pe ei!!! Se lafaie in palate episcopale luxoase, traiesc in belsug si desfatare si clameaza ca bietul preot caterisit, alungat, lasat fara cele necesare traiului zilnic ii persecuta. Domnilor, chiar n-aveti nicio limita in absurdul pe care-l traiti? Ascultati-i pe preotii nepomenitori care va vreau binele si veti gasi odihna sufletelor voastre. Pana atunci va zbateti intr-o teribila neputinta si zadarnic chemati ajutore care sa va sprijine. Sunteti in mare criza de legitimitate. Pocaiti-va si scapati de aceste cosmaruri care stim ca va bantuie.

  Apreciat de 1 persoană

 5. Parinte,Sf Parinti au prezis care va fi soarta ecumenistilor si ,cu parere de rau o zic,incluzand si soarta pomenitorilor,a celor ce-i admit,participand chiar ca gurile-casca pe la slujbele lor.E greu de crezut ce va spun.Cand va fi si tara nooastra impanzita numai de trupe de toata natia,in numar colosal,se vor desfiinta tribunalele civile si toate dosarele noastre vor intra pe mana tribunalelor militare.In aceste dosare se va sti tot despre tine.Vei fi luat la „puricat”tot ce ai facut din pantece pana la zi.Instantele vor avea regim de razboi,situatie in care vor lipsi cadrele de aparare,prezumtia de nevinovatie,totul fiind doar in regim absolut acuzator,tu doar va trebui sa-ti asculti sentinta capitala prin executie,rar cate vreun client care sa le scape viu dar batut crunt.Pentru clerici si poporul obisnuit(acei gura-casca),acuzatia de SPIONI DEOSEBIT DE PERICULOSI PT NOUA DICTATURA ,va porni de la viata religioasa de ecumenist a cetateanului de pe timp de pace chiar si ca participant nestiutor la slujbele ecumenistilor si chiar a pomenitorilor lor(cu acuzatia de simpatizanti ai lor fara discutie).Acesti ecumenisti care acum ne rad in nas,nu stiu saracii ca la deschiderea dosarului lor in timpul procesului li se va opri judecata la acuzatia de spionaj de rang inalt la infatisarea de activitati legate de ecumenism sau,putina atentie, chiar de simpatie;se va ridica tot completul in picioare si vor mentiona sentinta asa:”acuzatie de inalta tradare,pt care i se aplica inculpatului(N) pedeapsa maxima:pedeapsa capitala,adica executie prin impuscare atat lui cat si intregului sau neam.A se raporta in scris completului de judecata in termen de(…) minute ducerea la indeplinire a sentintei asupra spionului(N)judecat de noi!”Din aceasta perspectiva se va trata ingradirea de eretici pt a ramane cu viata.Razboiul va fi pe considerentul religios.Ramane ca fiecare sa decida ce va ramane de capul lui,desi SF VOASTRE o spuneti ca papusarii vor cauta orice nod in papura ca sa ne cauzeze cat mai multe decese posibile,din orice motiv plauzibil sau nu.Multe sunt acum de necrezut pt ca suntem fara griji si intru plina desfatare ,cu „chituca” si cu toate de-a gata,la nas.Nimanui nu-i convine sa citeasca despre Razboi ca ne „strica tot cheful”.Acum ne traim viata si nu ne place sa fim deranjati de asa preziceri,chiar daca se va intampla intocmai.E!Au mai fost executii,doar nu s-o intampla tocmai cu noi cei de rand asta,hai sa nu fie chiar asa.

  Apreciază

  1. Manu,
   cand vorbim de proorociile Sf. Parinti e bine sa punem
   proorocia in fata , ex. Sf. cutare a zis asa… etc..
   si multe proorocii Dumnezeu le mai schimba infatisarea in timp si in functie de oameni.
   asa ca e bine sa venim cu exact proorociile Sfintilor, nu sa talcuim noi.

   Apreciază

   1. Ciprian,fratiorul meu,Razboiul,insusi va pune capat ecumenismului in sensul ca atat se va alege praful de toti si de toate ca nu va mai sti ecumenistul de unde sa-l mai ia pe catolic ca sa se”roage”impreuna.

    Apreciază

 6. Cat de mult poate dezamagi Parintele Arhimandrit Zaharia Zaharou ,considerat a fi unul dintre cei mai profunzi traitori si marturisitori contemporani ai credintei ortodoxe. Este ucenicul Parintelui Sofronie Saharov care, la randul sau, a fost ucenic al Sfantului Siluan Athonitul.
  La ce i-au folosit cartile citite in ani si ani,studiul aprofundat al scrierilor Sfintilor Parinti,cartile scrise,simpozioanele si conferintele la care a fost cap de afis?
  Cum a rasplatit harul imbelsugat al Sf.Siluan Atonitul, care l-a inconjurat ca ucenic al Parintelui Sofronie,( din ale carui scrieri ne- am indulcit si noi putin)?
  Decizia pe care a luat-o de a sprijini aceasta boala necrutatoare,ecumenismul ,care roade madularele Bisericii lui Hristos,este pagubitoare pentru suflet,si piedica in mantuire.
  Adevărul merge întotdeauna dinaintea dragostei, după cum Sfântul Ioan Gură de Aur învaţă:
  „De vei vedea vreodată dragostea prigonită, nu-i da crezare în locul adevărului, ci te împotriveşte cu bărbăţie până la moarte … nu trăda adevărul cu nici un chip?”. Şi adaugă cu tărie:
  „Nu primi nici o învăţătură de rea-credinţă din pricina dragostei”. Sunt cuvinte care se pare ca numai au rasunet in gandirea modernista a Parintelui Zaharia.

  „Să se atragă atenţia conducătorilor Bisericii de pretutindeni că, în cazul în care vor continua
  participarea, sprijinirea şi întărirea pan-ereziei ecumenismului inter-creştin şi inter-religios, obligaţia mântuitoare, canonică şi patristică a dreptcredincioşilor clerici şi laici faţă de aceştia este neîntovărăşirea, adică întreruperea pomenirii episcopilor care se vor face părtaşi la comuniunea cu înşelătoarea erezie. Nu este vorba de o schismă, ci despre bineplăcuta mărturisire înaintea lui Dumnezeu”-se spunea in 2004 la Conferinţa Teologică Inter-Ortodoxă cu tema: „Ecumenismul – Geneză, Aşteptări, Dezminţiri”,tinuta la Tesalonic.
  Povestea cu ecumenismul bun,este ca momeala cu „ecumenismul ortodox”,care a dus ca in zece din cele paisprezece facultăţi de teologie din România, din anul 1996, o nouă materie sa devina
  obligatorie: „Ecumenismul”(situatie in 2004).
  Parintele Zaharia ,prin cuvintele enuntate,s-a dorit sa fie un acuzator ferm al Preotilor lui Hristos, insotiti de pleroma ortodoxa ingradita,din Romania,care s-au dedicat trup si suflet miscarii antiecumeniste,refuzand cu barbatie sfasierea Camasii Mantuitorului Hristos,profanarea Sfintei Sale Biserici si lepadarea in final de Iubita Ortodoxie.
  Cu ce „ii terorizam „pe vajnicii promotori ai pan-ereziei ecumeniste de sorginte masonico-sionista,care au la indemana totul si dirijeaza dupa bunul plac si obligatiile fata de stapanii din umbra,” impulsul călăuzitor şi lucrător către întemeierea împărăţiei lui Antihrist.”?
  Spunea un vrednic de pomenire Parinte”Ecumenismul este molima cu mii de feţe, care străluceşte ca un idol de aur umanităţii şi lucrează prin dorinţele antihristice ale fiecărui om de pe pământ. Ecumenismul vrea să pară adevărata faţă, adevărata tradiţie şi adevărata virtute a Ortodoxiei, fără a avea nimic din toate acestea. Dacă nu vom trata ecumenismul ca pe o erezie, el va ajunge să
  fie identificat cu Ortodoxia, iar oamenii vor lua ecumenismul drept Biserica Ortodoxă şi îl vor urma fără reţinere.”
  In aceasta epoca de indiferenta si apostazie,nu imi este clar, suntem judecati din profunda convingere teologica sau un oarecare interes ascuns pe care il are Parintele Zaharia?
  Din nou revine in actualitate intrebarea QUI PRODEST?
  Inchei cu frumoasele si inteleptele cuvinte ale Parintelui Prof.Dr.Theodoros Zisis:”Corabia Ortodoxiei va continua să fie zdruncinată de valuri, iar Hristos va dormi până când rugăciunea
  Bisericii Îl va trezi pentru a linişti valurile eresului şi ale ecumenismului.”

  sursa:http://www.mirem.ro/pdf/conferinta-tesalonic.pdf

  Apreciază

 7. Eu am o idee:sa-i luam pe fiecare la rand,domnule,sa nu tacem.De exemplu:a scos capul Zaharou,pac ,scrisoare publica,imediat,adresata lui,personal si sa-i cerem urgent pozitia sa.Ecumenistii mai au pepiniera de purtatori ai „spiritualitatii ruse” prin America.Il au pe Kallistos Ware,care,hai sa fim seriosi ca tot in hora unionista pare ca ramane.Mai au o pepiniera la Athos cu duhovnici din aceia care-si cremuiesc mainile cu mir.Eu le stiu ideile astora de 25 de ani.Eram in scoala cand ‘nea Noica a spus intr-o predica,la tunderea in monahism a mitrop Iosif de Paris,ca,intr-o zi,prin 1990,Cuv Sofronie de la Essex,ca duhovnic,l-a luat de-o parte si i-a spus scurt ca are binecuvantarea Sf Sale sa vina in Romania,sa reevanghelizeze,parca am inteles pe atunci,poporul roman,in DUHUL CUV SILUAN,de parca n-ar fi fost ortodoxie in Romania.Cam asa a pus problema.Asa ca sunt multi evanghelizatori ecumenisti care vor sa ne invete o alta evanghelie,tot apuseana.De ar da Dumnezeu ca poporul sa nu le priceapa evanghelizarea lor.Am putea sa-l aducem si noi pe pr Rafail Berestov in Romania pt conferinta?Cred ca as fi bucuros sa ofer din banutii mei pt ac demers..Mai e pr Maxim Caravas si alti parinti ortodocsi din Grecia.Hai,la treaba,’nea Chirila,Ecumenistii cum ne sfideaza si-l aduc pe Hierotheos Vlachos ca ierarh si noi sa nu-l aducem pe IPS Longhin ca ierarh,tot la conferinte?Mai e Episcopul David din Serbia.Ce?Nu avem de unde lua si noi?Mitropolitul Gavriil din Bulgaria,Patriarhul Bulgariei,mitrop Serafim de Pireu.Pe toti acesti ierarhi ii putem aduce cu petitie publica adresata Guvernului,Presedintiei si Parlamentului.Se pot face multe prin puterea de stat ca sa depasim obsesia imixtiunii dintre ierarhi.De ce numai Porosenko sa fie singurul intermediar ca politician?Noi nu putem face la fel prin politicieni?Vin alegerile,sa le dam de lucru.E umila mea parere.

  Apreciază

  1. Dumnezeu ne ajută să ne refacem puterile după dezbinarea făcută de extremiștii ieșiți dintre noi și ne dă spor pentru a fi prolifici, atât cât se poate, pe partea editorială. Poate vor fi și conferințe. Mihai Silviu, după cum ați văzut, a trecut serios la treabă, a scris și împotriva ecumeniștilor și împotriva radicalismului anacronic cum nimeni nu a făcut-o în România. Mai sunt lansările de carte, platforma și revista Mărturisirea Ortodoxă etc. Sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să avem un an cu rod bogat misionar și editorial!

   Apreciază

 8. La multi binecuvantati,rodnici si bogati ani!
  Mila Domnului si Harul Sau nesfarsit sa va acopere,Sfintia Voastra,Parinte Duhovnic Claudiu , daruindu-va bucuria plina de gingasie a Mangaietorului in toate zilele si in vecii nesfarsiti, mereu inconjurat de cei dragi ,de turma binecredincioasa pe care o pastoriti cu credinta tare!

  Avem inimile pline de bucuria harica a Sfintei Liturghii la inceput de an 2019 ,dar gandurile noastre zboara si catre cei care desi detin puterea, incearca prin orice mijloace,sa ne zdrobeasca,aratandu-ne cat de mici in gandire suntem.
  Imaginea de la inceputul articolului este revelatoare, doi buni prieteni,frati intru cuget si simtire,pioni de baza in ecumenismul invadator al secolului XXI.
  Blogurile aservite puterii din Dealul Patriarhiei,popularizeaza de ani buni, cu asiduitate , conceptiile, conferintele si cartile Arhimandritului Zaharia Zaharou,si sigur la randul sau,acesta intoarce serviciile primite.
  7. A Ta este, Doamne, dreptatea, iar a noastră ruşinarea feţelor noastre, precum se arată astăzi oamenilor din Iuda şi locuitorilor din Ierusalim şi la tot Israelul, cei de aproape şi cei de departe, în toate ţările în care Tu i-ai izgonit din pricina fărădelegilor ce le-au săvârşit împotriva Ta.
  8. Doamne Dumnezeule, a noastră este ruşinarea feţelor, a regilor noştri, a mai-marilor noştri şi a părinţilor noştri, căci noi am păcătuit ţie;
  9. A Domnului Dumnezeului nostru este milostivirea şi îndurarea. Răzvrătitu-ne-am împotriva Lui.
  [Daniel 9,7-9]
  Se cere de la noi sa pasim pe calea smerita a micsorarii sinelui,pentru a putea rezista la ispitele si greutatile puse in cale de aceeia care au fost alesi sa fie buni pastori ai norodului napastuit si umilit de mai marii aflati la carmele tarii.
  Cred ca s-au folosit de persoana Arhimandritului Zaharia(cu acceptul neindoios al acestuia),drept etalon si garant al indreptatirii gandirii ecumeniste ,lucru se pare suficient,pentru clerul laic si monahal aflat in jurisdictia BOR.
  Pe blogul Cuviosiei Sale,se poate urmari un adevarat buchet de conferinte tinute in Romania in ultimii 3 ani.
  De ce Patriarhia a declarat persona non grata in BOR,pe Parintele prof.dr.Theodoros Zisis ?
  Pentru ca Sfintia Sa este initiatorul Marturisirii de Credinta impotriva Ecumenismului si capul sinaxei antiecumeniste a clericilor si monahilor de la Volos,pentru ca inca din 2010 predica cu tarie:”*Conducerea bisericească şi teologică a suferit o eroziune şi o alienare – desigur, cu lăudabile excepţii – sau, precum zice un respectabil stareţ şi egumen, sunt partizanii unei noi erezii, ai ereziei liniştirii (ἐφησυχασμοῦ = relaxării). Nu vor să-şi piardă liniştea şi să se tulbure. Petrec bine în festivităţi şi hramuri, şi cu famenii lor fii duhovniceşti, ce îi înconjoară şi îi urmează. Credinţa se alienează, dogmele ortodoxe nu sunt băgate în seamă, rătăcirea triumfă şi cei mai mulţi tac. Însă această tăcere, cum de multe ori am scris, este – după marele sfânt Grigorie Palama, cel care l-a învins definitiv pe monahul apusean Varlaam Calabrezul şi teologia scolastică papistaşă – al treilea tip de ateism. Primul este negarea existenţei lui Dumnezeu, al doilea este erezia, care desfigurează adevărul despre Dumnezeu, iar al treilea liniştirea (ἐφησυχασμός = relaxare), tăcerea care contribuie la răspândirea celorlalte două tipuri de ateism.”

  Raspundem si noi nevrednicii , apeland la cuvintele marelui teolog,Parintele Theodoros Zisis:
  „*Când nu ai argumente, împroşti cu noroi şi aduci acuzaţii murdare, şi desigur în absenţa celui calomniat. Noi, respectând demnitatea arhierească a Preasfintei Preoţii, şi nu persoanele lor care nu merită să le respecţi,[..]Ne bucurăm, pentru că Domnul ne învredniceşte să fim huliţi şi să fim clevetiţi pentru Adevăr şi Ortodoxie. Ii informam pe „pe abuzatorii demnităţii arhiereşti, care tiranizează despotic şi lumesc pe clerici şi turma, că şi ei sunt oi ai arhipăstorului Hristos, Care va proteja Biserica Lui de lupii papismului şi ai ecumenismului şi de păstorii năimiţi, care îşi părăsesc oile şi nu se jertfesc pentru ele, pentru că se interesează doar de traiul bun, doar de laptele şi lâna lor (Ioan 10, 1-15).”

  *sursa: Ορθόδοξος Τύπος, 19/2/2010

  Apreciază

  1. Doamne ajută! La mulți ani!
   Vă doresc să rămâneți cu inima plină de bucurie întregul an și să împărtășiți și altora din experiența binecuvântată, după cum preabine ați lucrat în anul care a trecut prin frumoasele texte scrise. Mulțumim din suflet pentru osteneală și pentru dragoste! Un an binecuvântat!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s