35 de întrebări teologice despre corecta nepomenire, adresate monahului Sava și adepților „acriviei” cuvioșiei sale

radeni

Aseară s-a produs „a doua cădere a Rădeniului”, pentru același motiv: negarea harului în Biserică de către egumenul schitului.
Monahul Sava a fost de față, alături de toți cei ce timp de un an propovăduiesc un radicalism schismatic, încercând să oprească ceea ce singur a creat: ducerea ideilor sale schismatice la consecința ultimă, negarea cu totul a harului în Biserica Ortodoxă Română.
Cel care l-au încurajat pe preotul Ioan Miron să țină „calendarul pe vechi în particular”, alături de cei care i-au întreținut înșelarea că „știe Pidalionul pe de rost”, au încercat aseară să îl împiedice pe egumenul de la Rădeni să facă aceleași greșeli ca preotul ardelean.
Tulburarea de aseară arată că rigorismul extremist este doar o iluzie a dreptei viețuiri ortodoxe, în cazul de față el fiind o luptă pătimașă și pe alocuri personală cu cei ce au acceptat erezia ecumenismului, cu cei ce încă nu sunt în stare să se rupă de aceștia și, mai ales, cu cei care refuză această cale ce duce exact în fundătura în care s-a găsit aseară la Rădeni.
Constanta acestor conferințe: nicio viziune concretă despre lupta reală contra ecumenismului.

Monahul Sava Lavriotul a început un nou tur de conferințe prin România, având ca invitați trei părinți aghioriți, cu care speră să-i convingă pe adepții grupării cuvioșiei sale de corectitudinea drumului pe care merge.

După o serie de întâlniri care au trasat un parcurs schismatic grupării, marcând fiecare o cădere în prăpastia schismei, monahul Sava a ales calea conducerii grupului prin “decrete” ex cathedra, rostite în cadrul unor conferințe, în care se dezbat la nesfârșit aceleași probleme.

Prima astfel de conferință a ținut-o duminică la București, în fața unei audiențe căreia i-a vorbit, îmbinând un ton împăciuitor cu acuzații iresponsabile la adresa episcopilor mărturisitori și a credincioșilor nepomenitori care nu îi acceptă radicalismul schismatic, combaterea corectă a argumentelor contra celor care încearcă să justifice erezia (spunând că nu e momentul acum, că trebuie să așteptăm până după condamnarea sinodală a episcopilor, că trebuie să luptăm în Biserică etc.), cu acuzații nedemonstrate teologic la adresa unor episcopi mărturisitori precum IPS Serafim, IPS Hierotheos Vlachos, IPS Onufrie al Ucrainei, pe care îi consideră eretici, pentru că nu au întrerupt pomenirea ierarhilor eretici, deși au o mărturisire clară împotriva ereziei, și la adresa nepomenitorilor care au comuniune cu aceștia, pe care îi numește “așa-zișii antiecumeniști, care au comuniune deplină cu erezia”.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/canonul-sfantului-atanasie-cel-mare-despre-reprimirea-celor-ce-nu-s-au-facut-partasi-eresului-de-bunavoie/embed/#?secret=Um5xbji2Lv

În timp ce ceilalți părinți aghioriți păreau din cu totul altă poveste decât cea pe care o spune monahul Sava în ultimul an prin România, vorbind mult mai echilibrat și mai aproape de realitățile teologice, acesta a reînnodat, mai ales în sesiunea de întrebări, aceleași idei pe care le tot auzim de un an încoace, pe criteriul fariseic “mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu sunt ca aceștia”. Constanta acestor conferințe a fost aceea că lupta s-a concentrat împotriva celor care nu sunt de acord cu strategiile schismatice ale grupului Sava, iar nu pe lupta antiecumenistă, despre care nu s-a spus nimic.

Tematica generoasă anunțată a conferinței a fost sacrificată de dragul unui discurs redundant, presărat cu autovictimizări și cu acuzații nefondate.

Unele afirmații categorice ale monahului Sava sunt doar aparent sau parțial adevărate, ele nerezistând la un examen teologic serios. De exemplu, afirmația că toți mărturisitorii au întrerupt pomenirea ereticilor este adevărată, dar prin omisiune se pierde din vedere că niciunul dintre mărturisitori nu a făcut ceea ce a făcut grupul Sava, adică nu a condamnat poporul credincios ca eretic, ci au procedat cu dragoste, înțelegând motivele pentru care unii nu au putut lua atitudine și i-au reintegrat după pocăința pentru slăbiciunea lor (nu pentru erezie) în Biserică.

Alte afirmații sunt de-a dreptul penibile. Ideea că schisma ucraineană este cauzată de faptul că IPS Onufrie nu a întrerupt pomenirea patriarhului eretic Kirill nici măcar nu merită tratată teologic, în condițiile în care tocmai neruperea legăturilor cu Moscova face ca în Ucraina să mai existe încă Biserică Ortodoxă canonică.

Unul dintre preoții din prezidiu a afirmat la un moment dat că, mergând la Artemie de Kosovo, a avut impresia că acolo este “Biserica din catacombe” care se va lupta cu antihrist, ignorând faptul că antihrist se va lupta cu rămășita Bisericii Ortodoxe canonice, nu cu grupările schismatice pe care le va găsi.

Concluzia conferinței de la București este că chiar dacă discursul monahului Sava pare coerent pentru cei nedeprinși cu teologia, mai ales pentru cei care experiază teologia printr-un trăirism difuz, el are o mulțime de lacune teologice și afirmații nedemonstrate, care fac diferența între abordarea patristică și cea schismatică a luptei, iar acestor probleme monahul Sava trebuie să le răspundă punctual, teologic, nu prin concluzii personale de ordin general.

A doua conferință a fost la Rădeni, fiind un eșec desăvârșit, monahul Sava reușind să ducă până la capăt lucrarea de risipire a schitului nemțean, pe care a început-o cu preotul Staicu în octombrie 2017. Din sursele noastre, conferința a fost organizată mai mult la insistențele protosinghelului Elefterie, artizanul adunării schismatice de la Roman, din ianuarie 2017, nefiind primită cu bucurie de mulți dintre credincioși și chiar și de unii preoți de acolo.

La Rădeni au fost prezenți aseară toți cei care au dus în schismă schitul în urmă cu un an de zile, încercând să oprească deraierea spre negarea totală a harului în Biserică, pe care au provocat-o prin doctrinele extremiste pe care le susțin de la Roman încoace: că toți pomenitorii sunt eretici, episcopii mărturisitori sunt eretici, dacă nu întrerup cu totul pomenirea, chiar dacă mărturisesc ortodox, că și pruncii sunt eretici, dacă nu întrerup pomenirea la vârsta de 10 ani etc., că nu mai există Biserici ortodoxe, că nu mai există episcopi ortodocși etc. Toate aceste idei au drept corolar concluzia eronată expusă de o vreme încoace de egumenul schitului, că nu mai este har în Biserică.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/monahii-sava-si-efrem-ruineaza-reduta-antiecumenista-de-la-radeni/embed/#?secret=wdY3j3xnqf

În mod ironic, cei care au provocat risipirea din nou a Rădeniului și căderea în extrema negării harului a egumenului său au pozat aseară în salvatori ai adevărului dogmatic și în “echilibrați”, când de fapt a fost o înfruntare între unii care au ajuns la capătul schismei și alții care sunt încă pe drum, dar vor ajunge acolo cu siguranță.

Unii dintre cei care, în discuțiile particulare, neagă ei înșiși existența harului în Biserică, încercau cu disperare să îl convingă de contrariu aseară pe egumenul de la Rădeni. Disperare pentru soarta luptei noastre sau pentru sufletul celui care i-a primit pe toți la schit și și-a asumat bărbătește caterisirea, spre deosebire de mulți dintre cuvioșiile lor, iar acum riscă să cadă cu totul în schismă, sau îngrijorare pentru faptul că ucenicii pe care i-au retras din nou de la schit îi vor face presiuni să le dea un nou lăcaș de închinare, tulburându-le liniștea?

Victime ale tulburărilor provocate la Rădeni sunt sutele de credincioși, rămași fără un loc de închinare, supuși unei perioade de un an de tulburare constantă, cauzată de aceste pendulări schismatice ale celor care aseară au încercat să pară a arăta calea corectă a luptei. Cei ce au ținut să facă neapărat conferință la Rădeni aseară se pot felicita încă o dată pentru că l-au scutit pe mitropolitul ecumenist al locului de o mare bătaie de cap, distrugând ei ceea ce timp de ani de zile a încercat și nu a reușit să distrugă Înaltpreasfinția Sa.

La conferința de la București, monahul Sava și-a manifestat disponibilitatea de a-mi asculta întrebările (deși cinci întrebări zac nerăspunse încă din noiembrie anul trecut). Îi propun un set de 35 de întrebări, care ar putea să îi edifice pe toți cei ce sunt implicați în această mișcare care dintre poziții este corectă: cea echilibrată sau cea extremistă.

Chiar dacă timpul afectat răspunsului acestor întrebări este scurt, consider că, fiind patru conferențiari, pot organiza în așa fel încât să le cuprindă cel puțin până la sfârșitul acestui „turneu”. La urma urmei, sunt întrebări pe teme pe care se vorbește exclusiv de un an de zile și răspunsurile ar trebui să fie la îndemână. Dacă răspunsul nu poate fi dat în timp așa de scurt, se poate da în scris, cu rugămintea să mi se arate și mie unde îl pot citi.

Consider că un răspuns onest la aceste întrebări ar putea rezolva majoritatea neînțelegerilor dintre nepomenitori, readucând lupta pe făgașul ei normal de combatere a ecumenismului, nu a confraților de luptă.

Iată cele 35 de întrebări:

 1. Dacă, așa cum spune sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui pomenire am săvârșit-o duminică, “omul devine eretic când începe să cugete eretic”, nu vi se pare că este greșit să îi numim eretici pe cei ce nu cugetă defel eretic, adică pe majoritatea mirenilor și pe mulți dintre preoți, care, chiar dacă sunt încă în pomenire, nu sunt spurcați de erezie, cum se exprimă Sfântul Atanasie cel Mare în canonul de reprimire în Biserică a celor ce nu s-au făcut părtași ereziei de bunăvoie?
 2. Dacă toți creștinii și preoții care nu au întrerupt pomenirea ar fi eretici, cum s-a afirmat la Roman, cum se face că sinoadele ecumenice nu i-au condamnat în grup pe toți creștinii și preoții, ci doar pe cei care au propovăduit și au fost deschis de partea ereziei, celorlalți impunându-le să rupă din acel moment înainte, nu înapoi, comuniunea cu ereticii condamnați?
 3. Dacă toți pomenitorii ar fi eretici, cum se face că Sfântul Teodor Studitul îl numește pe preotul care pomenește de frică „preot ortodox”, iar pe episcopul care nu este de acord cu sinodul, nu a participat la el, dar îl pomenește de frică pe superiorul său, „episcop ortodox”?
 4. Dacă părtașii la erezie din orice motive ar fi eretici, cum s-a afirmat la Roman, cum se face că Sfântul Atanasie operează o distincție cu valoare de lege, deoarece este consemnată de canonul 2 al Sinodului local din Alexandria, din 362, între cei care au părtășie cu ereticii din convingere și cei care au părtășie cu ei din frică sau neștiință, pe cei dintâi considerându-i ca și pe eretici și reprimindu-i ca mireni, iar pe ceilalți neconsiderându-i eretici și reprimindu-i în treptele clericale în care au fost, după ce se pocăiesc pentru delăsarea, lașitatea, nepriceperea cu care au stat în stare de părtășie la erezie (condamnată)?
 5. Dacă Sfântul Atanasie cel Mare, despre care Sfântul Teodor afirmă că a spus că “părtașii la erezie sunt la fel de vinovați ca și ereticii”, explică în canonul 2 al sinodului din Alexandria din 362 că cei ce nu s-au făcut vinovați de bunăvoie de părtășie cu ereticii (condamnați) merită iertați, după pocăință sinceră, de slăbiciunea lor, pentru că “nu s-au păgânit”, adică nu au devenit eretici, nu înseamnă că Sfântul Atanasie se referea strict la părtașii de bunăvoie la erezie, când spunea că au aceeași vinovăție ca și ereticii?
 6. Dacă sfinții vorbesc de părtășie la erezie, de faptul că cei ce nu propovăduiesc erezia, nu o apără, nu o cred și nu împreună slujesc cu ereticii (toate condițiile sunt obligatorii) nu sunt eretici, chiar dacă sunt părtași la erezie de nevoie, înseamnă că sfinții aceștia propovăduiesc “a treia cale”, despre care s-a tot vorbit timp de un an de zile și în numele căreia, noi, cei ce în Rezoluția din ianuarie 2018 am operat exact aceeași distincție ca și sfântul Atanasie, am fost acuzați că suntem “criptoecumeniști”, “eretici”?
 7. Cum explicați faptul că în calendarele ortodoxe apar și Sfântul Teodor Studitul, și sfinții patriarhi Nechifor și Tarasie, a căror pomenire a întrerupt-o sfântul Teodor? Se poate spune că cei doi sfinți au fost eretici, de vreme ce a întrerupt Sfântul Teodor pomenirea lor, sau doar că Sfântul Teodor a practicat o viziune acrivistă, iar cei doi una iconomică, fără a afecta mântuirea niciunuia dintre ei?
 8. Care este argumentarea canonică a afirmației că toți episcopii sunt ecumeniști pentru că nu au întrerupt pomenirea ierarhilor ecumeniști, chiar dacă luptă împotriva ereziei deschis, așa cum fac IPS Serafim în Pireu, IPS Longhin în Ucraina, IPS Ierotheos Vlachos?
 9. Unde găsiți un canon care să interzică strict episcopului să mai aibă comuniune cu episcopul care a îmbrățișat erezia în faza acesteia de propovăduire, înainte de judecarea acestuia sinodală, dat fiind faptul că în canonul 15 I-II acest lucru nu este impus?
 10. Din faptul că în canonul 15 I-II nu există o prevedere imperativă de genul “Preotul/episcopul, auzind pe episcopul/mitropolitul/patriarhul său propovăduind cu capul descoperit o erezie, să întrerupă imediat pomenirea sa”, nici o sancțiune/epitimie de genul “Și de nu va întrerupe pomenirea, să se caterisească, iar mireanul să se afurisească”, nu se înțelege că acest canon acordă preotului posibilitatea de a se îngrădi de erezie, ca o datorie morală, neobligându-l canonico-juridic la un act imperativ și nesancționându-l canonic dacă nu o face înainte de condamnarea episcopului respectiv ca eretic de către Biserică? Dacă da, de ce îi judecați și condamnați pe episcopii, preoții și mirenii care încă nu au întrerupt pomenirea?
 11. Cum vi se pare faptul că IPS Longhin din Bănceni este considerat de către ecumeniștii ucraineni un obstacol în calea ecumenismului din acea țară și din lumea ortodoxă, alături de IPS Onufrie, în timp ce cuvioșia voastră și ceilalți părinți care vă susțin îi numiți ecumeniști și trădători ai Ortodoxiei?
 12. Dacă sfaturile Sfântului Teodor au caracter obligatoriu, normativ și imperativ pentru toți cei ce întrerup pomenirea, de ce ele nu au fost introduse în canonul 15 I-II, care a fost dat la câteva decenii de la trecerea sa la Domnul, de către sinodul Sfântului Fotie cel Mare, și nici în hotărârile sinoadelor ulterioare, nefiind cuprinse în paginile Pidalionului ca normative canonice? E posibil ca membrii Sinodului I-II să le fi considerat doar ca formă de evlavie a Sfântului, ce poate fi urmată de cei ce doresc, dar nu obligatorie pentru toți?
 13. Dacă Sfântul Ioan Gură de Aur, alungat din scaun pe nedrept, a părăsit scaunul patriarhal fără a-și înființa o episcopie paralelă, nu credeți că același model trebuia să îl urmeze episcopul Artemie din Kosovo, pentru a fi cinstit ca un luptător pentru dreptate și credință, așa cum este sfântul Ioan?
 14. Credeți că toți semnatarii Scrisorii Sinaxei Clericilor și Monahilor din Grecia adresate episcopului Artemie în 2015, printre care se numără profesori renumiți precum patrologul profesor protopresbiter Teodoros Zisis, istoricul bisericesc protopresbiter G. Metallinos, profesorul de dogmatică D. Țelenghidis, duhovnicul preot Sarandi Sarandis și mulți alții, s-au înșelat cu toții în privința încălcării canonului I apostolic, 34 apostolic, 9 Antiohia de către episcopul Artemie, atunci când i-au trimis scrisoarea și l-au rugat să revină în canonicitate, iar numai cuvioșia voastră și “teologii” de ocazie de prin România aveți dreptate când spuneți că episcopul Artemie nu a greșit hirotonind horepiscopi și nu a încălcat sfintele canoane? Nu este aceasta oare o dovadă a unei mândrii această afirmație?
 15. Nu credeți că episcopul Artemie din Serbia a căzut în schismă și prin faptul că a încălcat, pe lângă canonul 1 apostolic, canoanele 34 apostolic și 9 Antiohia, care cer episcopului să nu facă nimic important în episcopia sa fără a se consulta cu superiorul său, în speță el hirotonind trei horepiscopi fără acordul Bisericii sale și refuzând să renunțe la primul dintre ei, când i s-a cerut, fiind anatemizat pentru refuzul de a reveni în starea de canonicitate, deși i se propusese o anulare a caterisirii sale anterioare?
 16. Credeți că se poate invoca “starea de necesitate” a hirotonirii acelor horepiscopi, în speță erezia ecumenistă, în condițiile în care dintre episcopii care l-au anatemizat pe fostul episcop Artemie în 2015 un număr de 17 au votat în sinodul ecumenist din Creta din anul următor contra documentului eretic care numește ereziile “biserici”?
 17. Care este Biserica ortodoxă din Serbia: Biserica Ortodoxă Sârbă sau Episcopia din exil a episcopului Artemie?
 18. Dacă episcopul Artemie este adevărata Biserică sârbă, ce este Biserica Ortodoxă Sârbă, de vreme ce nu a fost condamnată de niciun sinod și nu a fost exclusă din trupul Bisericii Universale?
 19. Dacă Biserica Ortodoxă Sârbă este Biserica ortodoxă din Serbia, atunci ce este episcopia din exil a fostului episcop Artemie?
 20. Considerați corectă o posibilă hirotonire de horepiscopi și preoți „misionari” pentru România, de vreme ce susțineți că Artemie este ortodox și ce face el este spre binele Bisericii Ortodoxe?
 21. Dacă fostul episcop Artemie are dreptate și este ortodox, de ce nu îi recunoașteți ca ortodocși și pe stiliștii români și greci? Există vreo diferență între ei?
 22. De vreme ce formula de pomenire “pe toți arhiereii ortodocși” este folosită în fiecare Sfântă Liturghie, cum se poate afirma că ea este “schismatică” și “greșită”? Să înțelegem că toate liturghiile ortodoxe care o folosesc sunt schismatice?
 23. Care sunt motivele pentru care insistați atât de mult pe schimbarea formulei de pomenire, de vreme ce este evident că formula de acum nu este greșită? Are legătură cu episcopul Artemie sau cu ideea pe care vreți să o lansați, că nu mai există niciun episcop ortodox pe lume?
 24. Dacă se pomenește “pe episcopul nostru…”, nu înseamnă că nepomenitorii care o folosesc devin de fapt repomenitori, de vreme ce episcopul nostru, până la condamnarea sinodală a sa, este episcopul eparhiot ecumenist de acum?
 25. Care credeți că este scopul luptei noastre: să devenim toți în Ortodoxie nepomenitori sau să convingem, prin mărturisire antiecumenistă, fiecare în măsura în care poate, împotriva ereziei și să determine ierarhia să se delimiteze de ea?
 26. Cu cine din întreaga Ortodoxie sunteți în comuniune?
 27. Cum vedeți viitorul luptei pe care o duceți? Ce sperați să se întâmple?
 28. Dacă toți ierarhii sunt eretici, cum afirmați, de la cine așteptați să ducă mai departe succesiunea apostolică în Biserica lui Hristos și să facă un sinod ecumenic de condamnare a ecumenismului?
 29. Credeți că este umană, creștină și duhovnicească ura desăvârșită a adepților dumneavoastră față de cei ce suntem nepomenitori, nu avem comuniune cu ereticii semnatari sau sprijinitori ai sinodului ecumenist din Creta, mărturisim public constant contra ereziei și ecumenismului (unii dintre preoți, cu mari jertfe, pe care câțiva dintre adepții cuvioșiei voastre nu și le-au asumat nici până acum printr-o mărturisire publică a nepomenirii), dar refuză ideile greșite legate de modul de nepomenire pe care le propovăduiți?
 30. Cum se face că de un an de zile toate întâlnirile pe care le organizați se concentrează asupra fraților nepomenitori, pe care îi prezentați ca eretici, nefăcând însă practic nimic contra ecumenismului?
 31. Nu vi se pare că afirmația de la adunarea din Mestecăniș, potrivit căreia copilul care împlinește vârsta înțelegerii (10 ani după canonul 18 al Sfântului Teofil din Antiohia, invocat acolo) trebuie să facă mărturisire antiecumenistă pentru a nu fi considerat eretic (a i se recunoaște botezul, după cum s-a exprimat cineva la Rădeni acum câteva luni), este asemănătoare practicilor eretice papisto-protestante ale confirmării, prin care copilul de 10-14 ani primește “mirungerea” papistă sau “botezul” protestant doar după ce face mărturisirea de “credință”? Unde ați găsit asemenea practică în trecutul Bisericii noastre?
 32. Cum interpretați afirmația unui părinte duhovnic din Moldova, adept al ideilor cuvioșiei voastre, care a spus unor ucenici că “Biserica sobornicească (universală) reprezintă toate Bisericile locale, dar… fără sobornicitate”?!!!  Cu ce credeți că este acest părinte diferit de ecumeniști, de vreme ce aceia au scos din Crez unicitatea Bisericii, iar părintele respectiv elimină sobornicitatea, în numele principiului vaselor comunicante pe care îl propovăduiți?
 33. Cum interpretați afirmațiile unor membri ai grupării dumneavoastră care susțin că nu mai au nimic de a face cu Biserica Ortodoxă Română, că se află în “Biserica Universală”, în “Biserica Sfinților” etc.?
 34. Sunteți de acord cu afirmația monahului Efrem Prodromitul că părintele Iustin, părintele Arsenie Papacioc și alți mari duhovnici ortodocși, români sau greci (Sfântul Paisie, Sfântul Porfirie etc.), au fost eretici pentru că nu au întrerupt pomenirea ecumeniștilor sau pentru că au întrerupt-o doar o vreme?
 35. Vă rog să ne spuneți dacă Patriarhia Română v-a deranjat cu ceva în tot acest timp de când țineți conferințe și sinaxe în România, unde v-ați organizat o grupare din membri ai Bisericii noastre locale, în condițiile în care pe alți părinți din Grecia sau din alte Biserici locale Patriarhia i-a declarat personae non gratae pentru participarea la unele conferințe încă dinainte de sinodul mincinos din Creta, care nu aveau ca tematică protestul față de ierarhie sau, și mai grav, organizarea și conducerea unei grupări paralele în Biserica noastră.

Va mulțumesc pentru răbdare. Aștept cu speranță răspuns la aceste nelămuriri, pentru ca adevărul de credință să triumfe și sper că ele nu se vor da în același duh „polemic” în care se discută de un an încoace.

Mihai Silviu Chirilă

https://www.marturisireaortodoxa.ro/35-de-intrebari-teologice-despre-corecta-nepomenire-adresate-monahului-sava-si-adeptilor-acriviei-sale/

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

52 de gânduri despre „35 de întrebări teologice despre corecta nepomenire, adresate monahului Sava și adepților „acriviei” cuvioșiei sale”

 1. Bune intrebari.Si raspunsurile care nu trebuie sa contina nume de acrivisti sau ecumenisti,pot deservi ca un fel de dreptar.Referitor la intrebarile 9 si 10,care arata o oarecare nestiinta,Dreptul canonic bisericesc studiaza ca,la fel de normative ca si canoanele si hotararile sinoadelor ecumenice si locale,pentru aplicare,sunt operele Sf Parinti si,mai ales acelea care te lamuresc in chestiuni sensibile.Prin urmare,daca nu gasesc canonul cu cifra respectiva,am textul Sf Parinti,pt care Biserica arata clar ca in lipsa unei prevederi canonice pe subiect,textul de rasunet al acelui Sf Parinte ,ca e vechi ori contemporan,are aceeasi putere normativa ca si reglementarea canonica in chestiune.De ce?Pentru ca si scrierile particulare ale Sf Parinti sunt parte a Sf Traditii si,prin urmare,toata suflarea credem la unison ca poarta in intregine pecetea inspiratiei Sf Duh la nivel de egalitate cu Sf Scriptura si sf canoane,nefiind vreo contradictie ,omisiune intre ele in vreo problema,acestea dand posibilitate credinciosului sa vada adevarul in mod desavarsit.Istoria e o dovada ca,de multe ori Biserica a preluat unele texte patristice si le-a conferit un rol de canon special,desi ele aveau taria egala cu a canoanelor,fara ca acel Sfant sa fi alcatuit cu mana sa canoane cu text si cifra.

  Apreciază

  1. Fiindcă se tot încearcă explicarea unor realități bisericești folosindu-se silnic, în anumite împrejurări, scrieri ale Sfinților Părinți, trebuie să precizăm că textele patristice nu sunt infailibile. Ele nu au valoare de Scriptură, ci doar autoritate după măsura conglăsuirii cu Dogmele și Canoanele Bisericii stabilite în Sfintele Sinoade Ecumenice, singurele cu valoare de Scriptură. Astfel, Sfântul Marcu Evghenicul spune: „Acelea [scripturile canonice] ca unele predate de Dumnezeu, suntem datori unii faţă de alţii şi a le crede şi a le întări chiar dacă unele par că nu sunt în acord [cu altele],dar acestea [cele predate de Părinţi] suntem datori a nu le crede în chip absolut, nici a le primi fără cercetare. Căci este cu putinţă ca acelaşi dascăl să nu le grăiască pe toate după acrivie. Altminteri, pentru ce au mai avut Părinţii nevoie de Sinoade Ecumenice, dacă fiecare nu ar fi căzut nicidecum din adevăr?”
   Sfântul Marcu Evghenicul, Opere vol. I, p. 130.

   Apreciază

   1. E bine totusi ca ati folosit acest citat.Mai plecam si urechea ,ne mai uitam sa vedem daca am inteles bine ce am citit.Cu exceptia lui Evagrie Ponticul,am cunostinta ca toti Scriitorii bisericesti au avut viata sfanta.E bine de observat ca atunci cand Sf Marcu a zis:”suntem datori a nu le crede in chip absolut,nici a le primi fara cercetare”era vorba de alta situatie .Sunt multe de spus vizavi de acest citat.Recomand sa se citeasca intreg capitolul din Sf Marcu Evghenicul vol.1 -Opere, pentru a vedea exact la ce se refera Sfantul.Posibil sa avem aici recomandari valabile pentru cler in situatii anume destinate studiului patristic.Noi stim cu totii ca unele din izvoarele Revelatiei dumnezeiesti din Sf Traditie sunt si scrierile Sf Parinti si sinoadele ecumenice .Invataturile lor,scrierile,au fost tiparite cu aprobarea autoritatilor bisericesti,care,la randul lor,au avut destula grija ca inainte de publicarea acestora sa nu fi fost nimic in text care sa contrazica ortodoxia.Cum sa nu fie textele Sf Parinti sub inspiratia Aceluiasi Duh Sfant, drept autoritate in Biserica,dupa Sf Scriptura,iertare de exprimare,care au aceeasi valoare pt mantuire,care servesc la corecta interpretare a acesteia?

    Apreciază

   2. Este cunoscut faptul că unele scrieri patristice au greșeli sancționate de Biserică și corectate de unii dintre Dascălii Ortodoxiei. De aceea, Sfântul Marcu amintește de importanța conglăsuirii. Nu cred că putem afirma că scrierile Sfinților Părinți sunt fără excepție infailibile! În acel succint text, Sfântul Marcu Eugenicul spune tot ce trebuie să știm în legătură cu această problemă. Dacă, citind întregul capitol, ați înțeles altceva, vă rog să ne împărtășiți și nouă. Eu rămân totuși rezervat în a vă credita… până la proba contrară!

    Apreciază

  2. Dintre tâlcuirile Sfinților „trebuie ca noi să le alegem pe cele mai adevărate dintre acestea și care sunt într-o mai mare conglăsuire cu dogmele bisericești, iar pe celelalte să le punem pe locul al doilea. Sinoadele Ecumenice sunt puse implicit pe același plan cu Sfânta Scriptură și orice Sinod care nu e în acord cu cele ecumenice nu e adevărat. Tradiția nu este un monolit, un muzeu de antichități demn doar de cinstire și respect, ci ea este viață în Duhul și cere o receptare vie și plină de discernământ. Nu tot ceea ce au scris sfinții trebuie acceptat. Și nu e nimic de mirare, om fiind, de vreme ce mulți dintre dascăli se arată tâlcuind în chip diferit vorbele Scripturii, nu toți deopotrivă ajung la acrivie. Căci nici nu e cu putință ca același cuvânt, când este primit cu diferite înțelesuri, să se pună deopotrivă în acord cu toate (sensurile) sale, ci trebuie ca noi să le alegem pe cele mai adevărate dintre acestea și care sunt într-o mai mare conglăsuire cu dogmele bisericești, iar pe celelalte să le punem pe locul al doilea”.
   Sfântul Marcu Evghenicul, Opere vol. I, pp. 130-131.

   Apreciază

   1. Scrierile Sf Parinti exclus sa aiba greseli dogmatice,altfel Sf Parinti in cauza nu ar fi putut ajunge la sfintenie.Nu se ajunge la sfintenie cu abateri dogmatice cat de mici ar fi ele.Singurele opere religioase respinse de sinoade si de Sf Parinti sunt cele apocrife si cele care sustin apocatastaza si opere ale filozofilor pagani.

    Apreciază

 2. Cine are competenta sa ia un text precis din Sf Parinti si sa arate ca are aceeasi tarie,autoritate normativa ca si canoanele?Comisia de teologi,un sinod local,comisia formata din stareti de manastiri si marii duhovnici luindu-se in considerare si scrisorile unui gheronda.

  Apreciază

 3. Desigur,ca inainte de orice intrunire de sinod a existat o perioada de asteptare a Bisericii pt eretici si partasi,fara sa intelegem ca s-a tratat problema cu mainile in san.Perioada aceasta s-a numit perioada lucratoare,de dezbateri in urma careia,cine a avut interese personale,de grup,sau ereticii,au cazut ca mustele iar adevarul a iesit la lumina si intotdeauna s-a cunoscut traseul adevarului care a iesit invingator.Dezbaterile de acum,cu ecumenismul si devierile acriviste cunosc o focalizare mai fina,mai accentuata pentru ca,spre deosebire de trecut unde se dezbateau cunostinte despre persoana Mantuitorului,a Sf Duh,despre sf icoane si cultul divin,acum se aduce atingere dogmei ,practice,eclesiologice,care,neexprimata corect,duce la rasturnarea tuturor dogmelor Bisericii care nu sunt de sine statatoare,ci se sprijina una pe cealalta,nu poate exista deplin una,fara existenta deplina a celeilalte.In totul acesta unitar,este interzisa abordarea unei dogme in stil unilateral,pt ca risti sa ai pozitie eretica,asa ca nu trebuie dezbatuta dogma ecleziologica fara kenoza dogmatica.

  Apreciază

 4. Un amplu referat al domnului teolog Mihai Silviu Chirila, rod al unei gandiri teologice ortodoxe , care lumineaza pe cei curati cu inima si care nu au viclesug si venin de aspida pe buzele lor, care tine piept valurilor intunericului,minciunii si gandirii schismatice ale celor care incearca sa dezbine, sa vatame, sa tampeasca constiinta binecredinciosilor crestini ortodocsi ai BOR.
  In cele 35 de intrebari, la care Monahul Sava si colaboratorii, sunt invitati a da raspuns, domnul teolog al miscarii antiecumeniste, Mihai-Silviu-Chirila sparge cu osardie si rabdare, caramizile care formeaza gandirea schismatica a gruparii Monahul Sava si colaboratorii, oferite in dar crestinilor pacaliti si reprezentantilor clerului, ramasi inca pe pozitii de lupta(in sinele lor), pacaliti si ei la gramada.
  Cei care au intins mrejele minciunii, inselarii si ale dezinformarii, sunt cei care incearca asiduu de un an si jumatate, sa zdruncine din temelii miscarea antiecumenista, bazandu-se pe creditul oferit de:
  – numele de”Parinti Athoniti”, autoproclamati detinatori ai Adevarului Hristos al Ortodoxiei, scos mereu in evidenta, care confera greutate cuvantului rostit, in fata mirenilor mai putin cunoscatori.

  – retragerea in umbra a unuia dintre componentii gruparii schismatice, Preotul Staicu Ciprian-Ioan, care nu a mai dat curs la toate jignirile, minciunile sfruntate si ofensele aduse conducatorilor miscarii antiecumeniste si sustinatorilor lor, blamati pana nu demult, cu tot oprobiul si ura de haitasii scosi la inaintare si retrasi acum , ca unii care si-au indeplinit misiunea.
  Evident,acum, cand vanatoarea de „eretici ecumenisti”, cum am fost mereu catalogati a luat o alta cotitura. Conform indicatiilor primite a lasat „teologhisirea”in seama fruntasilor schismei,”Parintii Athoniti”, uitand ca este in veci raspunzator de scarba si amaraciunea celor care au parasit miscarea antiecumenista , aflati in duhovnicie la Preotii schitului Radeni.

  -aprobarea tacita a Inaltilor Ierarhi, a insusi Patriarhului BOR, si in ultima instanta a organelor de siguranta ale statului, care nici macar nu s-au autosesizat la asemenea declaratii zguduitoare, cum ar fi pierderea Harului de catre tot clerul laic si monahal BOR, declararea lor drept eretici inclusiv a pleromei ortodoxe ramasa alaturi de Preotii care nu au intrerupt pomenirea Ierarhului, lucru nemaintalnit la ora actuala decat la gruparile schismatice recunoscute ca atare.
  Daca IPS Teofan nu era de acord cu prestatiile depuse de gruparea Monahului Sava si a colaboratorilor sai, demult numai sustineau nici macar o intrunire secreta intr-o casa conspirativa pe teritoriul canonic BOR.

  -Egumenul de la Radeni, care si-a semnat, prin cuvantul rostit acum, dezertarea din miscarea antiecumenista si trecerea definitiva in barca schismaticilor, transant si fara echivoc.
  A durat destul de mult pana la declaratia sa publica, care il va uni pentru totdeauna cu cei care au acceptat acest lucru de neacceptat -disparitia Harului in BOR.
  Prin ce sunt incredintati ca Harul locuieste acum doar in ei?
  Acest lucru mi se pare o indrazneala fara margini, plina de mandrie patimasa, lipsita de cuviinta si mincinoasa precum tezele eretice semnate la minciunosinodul din Creta, de unde a lipsit cu desavarsire Harul Duhului Sfant.
  Tradarea Egumenului, ucenic al Cuviosului Justin, Marele Duhovnic al romanilor, este confirmarea ideii ca nu mai crede un cuvant din cele marturisite de Sfintii Cuviosi ai Ortodoxiei.
  Pacat!

  „*…numai simpla noastra vietuire, fara sa abdicam de la principiile noastre crestine, este o marturisire si o mucenicie de zi cu zi…..Singurele noastre arme sunt numai cele duhovnicesti: rugaciunea, smerenia, dragostea, dar si marturisirea. Nu se poate dragoste fara marturisire. Dragostea este jertfitoare, iar noi daca ne temem sa marturisim adevarul, ce jertfa mai avem? Sau daca nu ne pasa de aproapele nostru care este in nestiinta si noi nu il informam si il lasam sa cada prada acestui sistem, ce dragoste mai avem? Cei care se mai lupta astazi sa trezeasca pe fratele lor, care nu au ramas nepasatori fata de viitorul unei natii si al unei Biserici, aceia sunt fii ai dragostei lui Dumnezeu, care isi pun viata pentru fratii lor.”

  Cat adevar ascund aceste cuvinte ale vasului ales al Mantuitorului Hristos, care nu a abdicat nici o clipa de la lupta dusa cu vrednicie si indelunga -rabdare, luminand intunericul care ne invaluia „Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii,(Efes. IV, 14)”
  Mai presus de toate, trebuie să înțelegem cu fermitate că soarta Bisericii Ortodoxe este în mâinile Creatorului și Capului său – Domnul nostru Iisus Hristos.
  Și numai în mâinile Sale, nu în mâinile politicienilor sau ale puternicilor acestei lumi, a unora sau a altora care incearca sa ne arunce in prapastia schismei și mai ales, nu în mâinile noastre.
  Oamenii nu pot fi decât instrumente, instrumente în implementarea Voii lui Dumnezeu pentru Biserică. Ceea ce vrea El se va întâmpla. Ceea ce nu vrea El nu se va întâmpla.

  Și sarcina noastră, sarcina credincioșilor ortodocsi, este să devenim unelte ascultătoare în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să căutăm voința Lui și să trăim în conformitate cu aceasta, chiar dacă pare dificilă sau periculoasă. Trebuie să ne amintim că dacă slujim lui Dumnezeu, atunci nici măcar firul de păr nu va cadea din capul nostru fără atentia si voia Lui desavarsita.

  Duhul Sfânt, îndrumând Biserica, corectează situația care pare un dezastru la un moment dat, în moduri cunoscute numai de El, prin alte persoane.

  Daca o persoană devine o „ramură moartă” în evoluția Bisericii, Voia înțeleaptă și atotputernică a lui Dumnezeu acționează astfel incat ea sa fie taiata si aruncata in foc.Dacă nu era așa, Biserica lui Hristos ar fi fost pierdută și dispărută cu mult timp în urmă în vicisitudinile istoriei. Ne gandim câte lucruri stupide, ciudate și teribile au existat în viața Bisericii de-a lungul secolelor.
  Dar Biserica este vie și sfântă! Biserica este un ocean al Duhului Sfânt, care se autoimprospateaza mereu fiind intr-o permanenta miscare, ceea ce este rau si nefolositor fiind repede indepartat pentru ca ea sa ramana mereu luminoasa si stralucitoare precum un diamant nepretuit.
  Am dori sa existe acum o reparatie la raul imens comis de Ierarhii BOR, care inlantuiti unii de altii alaturi de Pseudo-Patriarhul Bartolomeu, veriga cea mai importanta din acest lant construit cu migala de vrajmasul omenirii, dar aceasta nu este de competenta noastra, ci a Duhului Sfant care vegheaza si in care ne punem toata nadejdea.

  A decide noi cu puterea limitata a gandirii noastre,oricat de multa experienta si stiinta de carte am avea, cine a pierdut Harul si cine il mai are este categoric atributia unui sinod panortodox ,care ar trebui convocat de catre „primul intre egali”, adica Pseudo Patriarhul Bartolomeu, care la cei 90 de ani ai sai, a ales stapanii carora li se supune si care nici macar nu gandesc asa ceva.
  Unde este dragostea si mila in slujire sau marturisire facuta cu cheltuieli materiale mari a gruparii Monahului Sava si colaboratorilor sai, calauziti nu de Sfantul Duh , ci de alte interese ale celor care ii conduc, nemultumiti de prestatia lor din ultima vreme, de numarul mare de credinciosi pe care ii are inca cu voia Domnului, miscarea antiecumenista.

  „*Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos.
  Tocmai de aceea ar trebui sa prindem putere si curaj, pentru ca daca suntem asa de tare luptati si impresurati din toate partile de atatea primejdii si nevoi, inseamna ca si invidia vrajmasului se mareste datorita dragostei lui Dumnezeu sporite fata de noi, chipul si asemanarea Sa. Dar iata cat de mult ne iubeste Dumnezeu ca inca mai rabda toate pacatele si faradelegile noastre. Numai dracul nu intelege mila si iertarea lui Dumnezeu, ca daca ar fi inteles-o, cred ca s-ar fi pocait si el.”

  *extras din nr. 8 al revistei ATITUDINI

  Apreciază

  1. Este de necrezut unde s-a ajuns și cât de mult rău s-a făcut mișcării antiecumeniste prin îmbrățișarea unor învățături radicale despre îngrădirea de erezie. Este mult adevăr în ceea ce ne spuneți! O spun, la rându-mi, cu durere pentru frații pe care îi așteptăm să-și vină în fire și să revină la dragostea dintâi!

   Apreciază

 5. Sunt chestiuni sensibile,care merita abordate complex.E posibil ca la apocrife sa se fi referit Sf Marcu Evghenicul.Un lucru e clar:un sfant,nu avea cum sa alcatuiasca si continuturi dogmatice ortodoxe si lucrari dogmatice straine de invatatura ortodoxa.La noi nu a ajuns asa ceva.”Trierea” la care se refera Sfantul sigur e de natura exegetica ,istorica sau liturgica,unde e cu neputinta sa nu existe luari de pozitii in chip variat ,dar cu gandire dogmatica intr-un cuget,cu un singur glas.Parinte Claudiu,meritati mult respect din partea mea si Dumnezeu sa Va sporeasca dragostea pentru ortodoxie.Acum ,pe langa erezie,urmeaza nenorocirea cu retragerea SUA si Rusia din Tratatul de neproliferare ale armelor de distrugere in masa,cu consecinte catastrofice pentru omenire.Aceste consecinte presupun in primul rand panica in randul populatiei care duce cu siguranta la boli mintale tot mai raspandite,haos si terorism,huliganism de amploare ,hotie mai satanista ca oricand,exploatare nemaiintalnita si depravare ordinara,la drumul mare.Aceasta va fi societatea de maine fara Tratatul INF.Conjunctura va cere ca noi crestinii care cunoastem pozitia ortodoxa cea corecta,sa incepem din zilele acestea sa avem mila de oameni,sa-i incurajam,sa le oferim optimismul nostru,sa le alinam suferintele,sa rugam pe Dumnezeu ca oamenii sa aiba un sfarsit fara chinuri ingrozitoare si sa arate mila Sa fata de populatia nevinovata care va suferi cumplit de pe urma catastrofelor.Va trebui sa ne gandim serios ca avem datoria sa raspundem oricand cu inima calda la orice solicitare de salvare a unui om,a unei localitati.Svnt mii de oameni singuri,neajutorati,pentru care mi se frange inima cand ma gandesc ce va fi cu ei incepand cu aceste zile.Avem o mare responsabilitate.Mai intai de toate,mai presus de orice,va trebui sa avem mila pentru orice om pentru ca nu va mai trai mult.Sa avem mila ca si cum ne vom vedea ultima oara.Imi e cu neputinta si sa ma gandesc ce suferinte mari vor fi,oriunde ti-ai intoarce ochii.Cu Duhul lui Dumnezeu vom vedea oameni neputinciosi care,din cauza durerii si deznadejdii vor avea gura inclestata si nu vor putea cere ajutor.Fereasca Dumnezeu.

  Apreciază

  1. Desigur ca cuvintele optimismului”indrazniti!Eu am biruit lumea” sunt nota de conduita care va trebui sa fie o obsesie pentru vremurile indescriptibile din fata generatiei noastre,care nu mai sunt pentru adolescenti,bolnavi si batrani ca nu vor putea rezista. Sfarsitul lumii e sfarsitul fiecaruia dintre noi.Cum vom merge in vesnicie,depinde de cata mila am avut de celalalt.

   Apreciază

 6. Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu.
  „La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era cuvântul.” (Ioan1;1)
  Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat puterea de a creea ca şi Dumnezeu, prin Har.

  Atitudinea extremist bolnavicioasa care vizeaza frecvent, aspectele infricosatoare ale sfarsitului lumii, denota o atentie scazuta pentru cunoasterea sinelui propriu, iar insirarea de cuvinte „goale , ce din coada au sa sune” doar pentru a ne vedea numele pe sticla, fara ca cineva sa se poata folosi, sa ramana macar cu un gand sau o idee, macar cu un singur lucru bun,ziditor de suflet, dintr-un suvoi de fraze, reprezinta un semnal de alarma pentru toata lumea, exceptie facand Preotii lui Hristos si mirenii induhovniciti.
  Cuvinte ca:panica,boli mintale,terorism,huliganism,hotie satanista,suferinte, nenorocire,chinuri ingrozitoare,catastrofe, deznadejde, neputinta, gura inclestata, durere, singuri, neajutorati” , creeaza un impact negativ, o energie cu frecventa joasa extrem de agresiva pentru cei care citesc asemenea epistole scrise in cunostinta de cauza sau fara.Noi putem influenta in mod subtil pe cei aflati in preajma noastra, prin energia pozitiva sau negativa pe care o emitem. Gandurile si sentimentele negative, cuvintele cu impact negativ sunt asemenea unor arme puternice care pot cauza pagube considerabile, uneori in timp, celui care citeste si evident celui care le emite, inzecit.
  În schimbul de scrisori purtat între Sfinţii Varsanufie şi Ioan, la un moment dat, primul îi scrie celui din urmă: „Când gândul te îndeamnă să faci ceva după voia lui Dumnezeu şi să ai bucurie în a face aceea, află că e al lui Dumnezeu. Gândurile de la draci sunt tulburate şi pline de întristare şi atrag pe ascuns şi în chip subţire la cele dinapoi. Ele se îmbracă în piei de oaie, adică iau înfăţişarea unor gânduri ale dreptăţii, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori“.
  Putem lupta duhovniceşte cu gândurile negative,care se vadesc prin cuvinte de acelasi fel în mai multe feluri, potrivit împrejurărilor vieţii şi felului nostru de a fi. Una dintre cele mai simple metode constă în efortul de a-ţi focaliza atenţia minţii pe prezenţa continuă a lui Dumnezeu. Este vorba de acea „stare de prezenţă“ pe care ne-o recomanda părintele Arsenie Papacioc. Sfântul Ioan de Kronstadt ne învaţă acelaşi lucru. „Peste zi, lucrul de căpetenie este să ai gândul statornic îndreptat către Dumnezeu, să ai adică rugăciunea lăuntrică, tainică. Nici eu nu am vreme să iau parte la slujbe lungi de mănăstire, dar oriunde mă duc, fie că sunt pe jos, fie în trăsură, sau şed, sau dorm, gândul la Dumnezeu niciodată nu mă părăseşte. Niciodată nu mă părăseşte gândul că El este aproape“.
  Sa primim cu inima buna acest minunat indemn.
  Sfântul Paisie Aghioritul recomanda chiar cultivarea gândurilor bune: „Un gând bun are aceeaşi putere cu o priveghere de multe ceasuri. Are mare putere. Precum astăzi unele arme noi blochează cu raze laser racheta chiar la baza ei şi o împiedică să se lanseze, tot astfel şi gândurile bune apucă înainte şi paralizează gândurile rele pe «aeroporturile» diavolului, de unde pornesc. De aceea încercaţi, pe cât puteţi, să plantaţi voi gânduri bune mai înainte de a apuca diavolul să vă planteze el gândurile cele rele, pentru ca inima să vi se facă grădină de flori şi rugăciunea să vă fie însoţită de mireasma duhovnicească a inimii voastre“.Amin

  Apreciază

 7. Gabriela Naghi,desigur ca hotia,spre exemplu poate avea la un moment dat un pronuntat caracter satanic.Scrisorile se pot adapta,nu e problema de acest lucru.Tabloul cu evolutii dupa caderea Tratatului INF pe care ti l-am pus in fata seamana cu imaginea unui oras-lagar.Crestinul stie cum sa se comporte in situatii grele si pentru acesta epistola nu este aducatoare de deprimare pentru ca il stie pe Staretul Antonie care a pus in fata un tablou cu zeci de ori mai „dezolant”.Sa ne hotaram,noi,care avem prostul obicei sa criticam duhovnici.Sa-i faurim si acestui Staret greseli de mai stiu de unde?Poate a svferit o trauma psihica de a ajuns sa prezinte un viitor ca sa ne tina speriati,ca sigur ne transmite starea Sf Sale.Sau Sf Paisie Aghioritul a bagat atata panica atunci cand a spus de sosirea armatei chineze aici cand va seca Eufratul?Copii de clasa a doua vorbesc descriptiv de razboi si nu se mai sperie si nu-si fac griji ca ar exista oameni care scriu de dragul aparitiei numelui lor pe sticla.
  Joaca este atunci cand tratezi lucrurile din viata aceasta in joaca,atunci cand iti versi neprietenia din perspectiva partizan extremista,in numele polemicii interminabile pentru a te debarasa de insi care nu pot avea convingeri asemanatoare.Noi respingem idei ale persoanei vizate,ne gandim la cititorii din fata si lasam descrieri de persoane pentru doua-trei saptamani mai incolo pentru ca lucrurile sa se decanteze.Eu de la persoanele de care nu-mi face vreo placere,le preiau ideea,o notez,invat multe de la acea persoana si-mi vad de mantuire,nu stau sa analizez ce a vrut sa zica,stiind bine ca acest lucru e de la diavol,ca sa faca pe oameni sa se polemizeze intre ei,pentru „apararea” ortodoxiei de oameni care gandesc usor in privinta ei.E folositor sa cultivati macar din cand in cand cuvinte de apreciere pentru vreun personaj care posteaza in spatiu familial sau public ,ca un exercitiu pentru prevenirea unor afectiuni interne precum inima ori stomacul.O viziune pozitiva despre oameni,previne cu succes maladii si asigura un gen de intarire a sistemului imunitar duhovnicesc la nivel individual.Eu am avut mult de suferit cand am spus o data cuiva in fata cine e.M-am ranit mult si am avut invatatura de minte.Oamenii batjocoritori sunt de obicei persoane frustrate care isi exteriorizeaza problemele psihice in mod propriu.Ajung de se chinuiesc mult sarmanii,multi dintre ei iau pastile pentru ca actiunea batjocurii se acumuleaza in timp si,la nivel cerebral,se deregleaza destul de mult de nici cu pastile nu le mai tii fraul dumnealor.Nu vad de ce sa fie un impact emotional negativ cand scrii cuvantul hotie satanista cand vedem ca organizatii ca masoneria,ecumenismul aduc atata coroziune sociala incat in mod just scriem ca traim aceasta hotie,suferim de pe urma ei.Pe ce lume traim noi?

  Apreciază

  1. Gabriela Naghi,am un punct de vedere pentru Dumneavoastra.Cand mai oferiti radiografie cu diferite ocazii,incercati aducerea la ordine,adica indemnul spre „cumintire”, la un prag superior, public ca sa poata fi subiect de dezbatere.Aduce multa eficienta,corectarea unui nedeprins ca mine se face punandu-te in postura cititorului:ce ar zice,ce ar gandi despre bunul meu nume daca scriu aceste cuvinte celui in cauza.Exceptand fondul dogmatic al problemelor,ca nu e vorba de el acum,un om are posibilitatea sa-si comprime spusele la nivelul putinelor idei,care,intotdeauna trebuie sa fie concise si pe subiectul care vrea sa-l dezbata. Va rog si sa nu va suparati pe mine:e mai frumos din perspectiva duhovniceasca inlocuirea cuvantului”energie negativa sau energie pozitiva” cu cuvantul”stare negativa,stare pozitiva”.Biserica este centru psihologic ,dar nu ierarhizeaza notiunea de bine si notiunea de rau cu sens de energii:negativa ori pozitiva.Nu sunt energii prin sine,ci stari diametral opuse una celeilalte.Daca se insista pentru exprimarea:energie negativa,energie pozitiva,atunci sa se elimine cuvantul”energie”si sa se puna cuvantul „lucrare”,care exprima corect actiunea raulvi si a binelui.

   Apreciază

   1. Sora Aurelia,ma gandesc ca a avut o idee buna cu faptul de a ne cunoaste.Nu am putea sa solicitam o luare de pozitie daca e cazul sa initiem procedura de cunoastere reciproca in Duh crestin?Eu am aceasta parere ca a sosit momentul si ca trebuie sa cultivam solidaritatea intre familii.Atata e prost cu potrivitul in idei,dar cand ne-o ajunge focul la umar,o vom face silit desi va fi aproape imposibil pe vremurile acelea din multiple cauze,principala,din cate stiu eu va fi innebunirea populatiei,saracii.Chiar si acum,sunt tot mai multi care-mi spun ca la ei in fabrici oamenii au devenit altfel.Nu te intelegi de „nicio culoare”cu ei si nici cu sefii.Se observa ca colective intregi de angajati sunt paralizati de ceva ocult din care motiv nu se pot exprima liber si sunt incurajate,valorificate de forta aceea oculta care domina in multe fabrici:limbajul pornografic,conducerile insista dubios pt indoctrinarea cu acest limbaj,apoi discriminarea pe subiecte ca averea si saracia,cultivarea exploatarii celuilalt pe motiv ca e sarac,adica prost.Remarc un aspect,valabil pentru cei cu QI mare si vor ca atat ei cat si copiii sa duca o viata la parametri conventionali,adica ,ca unii educati:prudenta mare,atentie marita si sa dati copilul care va lucra in intreprindere pe mana cuiva de incredere,ca sa aiba grija de el.E stricare de om in multe unitati de productie si cateodata,numai cand devii violent faci fata.

    Apreciază

   2. Mie imi apare de aseara mereu „eroare de citire pe server”.E o problema nationala?Se intampla ceva?Sunt mai multi cu aceeasi problema?S-a instaurat cumva cenzura,dictatura electronica?Daca sunt reale banuielile mele,poate cineva sa spuna despre ce e vorba acum?

    Apreciază

 8. O veste foarte buna anuntata de sit-urile ortodoxe.
  „Mitropolitul”Epifanie a fost intronizat astăzi la Catedrala Sf. Sophia din Kiev, ca „Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraina” al bisericii schismatice ucrainene creată de Pseudo-Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului pe 15 decembrie.
  Niciun reprezentant al vreunei Biserici locale, alta decât Constantinopolul, nu a participat la aceasta ceremonie.
  Piața din fața catedralei era practic pustie, cu excepția jurnaliștilor și trecătorilor, si a numarului mare al fortelor de ordine, care se pregatisera pentru sosirea unui numar impresionant de sustinatori.
  Philaret Denisenko, „Patriarhul Onorific” al bisericii schismatice și figura principală în mișcarea schismatică din ultimii treizeci de ani, a lipsit de la ceremonia de intronizare , datorita starii sale precare de sanatate.
  Delegația Constantinopolului a inclus pe Mitropolitul Emmanuel al Galiei, care a prezidat „consiliul de unificare”, Mitropolitul Amfilohie al Episcopilor Adrianopol din Bisericile ucrainene din America și Canada și Staretul Alexios din Manastirea Xenofontos din Muntele Athos.
  Staretul Efrem al M.Vatoped, silit sa vina la porunca Pseudo-Patriarhului Bartolomeu,la ceremonie, a suferit ieri un atac de cord si a fost spitalizat de urgenta. Staretul Efrm a mai suferit o serie de atacuri de cord si o operatie pe inima, recent.
  Tot ieri ,Staretul Efrem a plecat pentru a continua tratamentul la o clinica din afara Ucrainei, dupa ce a primit la spital, vizita „Mitropolitului „schismatic Epifanie.
  La ceremonie a fost prezent și șeful bisericii greco-catolice ucrainene, precum și președintele Petro Poroșenko.
  Ceremonia poate fi urmarita aici:

  Apreciază

  1. Gabriela Naghi,precizez urmatorul lucru:exista o posibilitate sa te adresezi unei persoane intr-un mod educativ instructiv.Si acum,pentru ca s-a ivit ocazia,se poate arata ca spatiul online nu este locul potrivit sa uzezi de repere psihologice decupate pentru a trata o persoana care nu are ideile tele.Radicalismul in general,are mai multe fete sau manifetari.Doar atunci e permisa o interventie in momentul in care ideea aceea prinde viata:afecteaza pe cineva,genereaza conflicte in mod direct,creeaza psihoze in masa.E chilibrul dumneavoastra,din cate observ,se limiteaza doar la latura scrisa,desi salturile in exprimare,denota o persoana bine informata,cu coerenta in exprimare.Raspunsurile dumneavoastra,uneori,daca nu ma insel,tradeaza o temere anxioasa,nejustificata,de violare a intimitatii colectivului din care faceti parte venita de la persoane necunoscute dumneavoastra si grupului.Observ la aceste mici „atingeri” la persoana vizata ,tendinta de a ricosa cam cu ce iti este mai la indemana,crezand ca daca ai aruncat vorba,gata ai aranjat pe cel in cauza si nu mai indrazneste.Societatea a evoluat si e necesar sa invatam sa construim un dialog.Toti gresim.Greelile si la tagma extremista si la tagma moderata(care este cea care a dat si de intotdeauna rezultate bune) consta in faptul ca nu se vrea dialog.Cand Hristos a spus „”fara Mine nu puteti face nimic”” S-a referit la virtutea dialogului fara de care nu ne mantuim.Aceasta este fenomenologia din jurul ideii aproapelui ca o prima conditie in actul mantuirii subiective.Si daca nu avem deschiderea sufleteasca pentru acest lucru,pentru ca nu avem mereu o stare pentru aceasta,noi uzam de metode didactice,sociologice,psiho-comunicationale,pentru a putea comunica.Nicidecum nu te faci auzit doar cand vii cu textul,il scrii si cine intelege,bine,cine nu,iar e bine.In cel mai bun caz,cititorul zice ca tine,dar in perspectiva lui,ramane cu 1 la suta din continut.Cauza?Nu angrenam cititorul,nu stimulam,nu dialogam,nu venim cu propuneri de metode de comunicare.Mergand pe scara si mai mare,lipsa metodei comunicationale care eficientizeaza adevarul expus,a dus si duce in continuare la:fracturari in grupuri dizidente,gen sava-Staicu,schisme si erezii,persistenta in idei deplasate.Chiar daca nu suntem sfinti cu viata,uzarea cat mai deasa a tehnicilor de comunicare care nu aduc atingere adevarului insusi exprimat,eficientizeaza la un mod covarsitor munca de lamurire in ceea ce priveste pozitia personala in raport cu Biserica Ortodoxa,mentinerea sanatoasa a acestei pozitii si munca de disociere a unui eveniment major petrecut in Biserica prin fenomenul Creta,prin care se vede limpede cine a plecat si cine a ramas in ortodoxie.E bine cateodata sa pui direct,ca noi am ramas in Biserica de fapt si patriarhul cu tot colegiul lui de episcopi au parasit,cateodata nu e bine a vii cu expunere directa pentru ca mai mult rau iese.Ca au fost atacati direct ierarhii,imediat dupa sinod,nu s-a gresit,pentru ca un animal il mai si scuturi,asta e de cand e lumea.A fost buna acea mustruluiala.Daca stau bine sa ma gandesc,intr-un fel si extremistii acestia au un rol bun in toata aceasta poveste:cazutii au sansa sa vada ca mai sunt si luari de pozitie transante,ca se poate si cu „biciul”,chiar daca suntem in secolul modernismelor,in felul acesta ies la lumina multe aspecte ce tin de erezie,aspecte care,pe vreme de lipsa de scandal,nu ar fi fost motive de dezbatere si s-ar fi dormit in continuare pe o ureche ca totul e bine si ca cei care ne conduc se gandesc la destinul nostru.

   Apreciază

 9. Doamne ajută!
  am o intrebare , ca nu prea inteleg si intreb pe mai multi :

  ce efect are Anatema ROCOR asupra ierarhilor romani si asupra celor aflati in comuniune cu ei?
  ce inseamnă ? că cine e sub anatemă?
  si de ce zic unii ca aceasta anatema ar fi in general, ca trebe un sinod sa anatematizeze nominal?
  ce argumente si dovezi din Pidalion se gasesc ?
  si… daca nu se neglijeaza sinodul acesta Rocor?
  adica ca si cand daca e doar local nu are aceeasi valoare cu ecumenic? ce inseamna? ca atunci nu-s valabile anatemele numa daca se intruneste un pan-ortodox si accepta Rocir??
  de unde ideea asta ? sau cum ?
  nu iscodesc sau ispitesc… ci ” cercetati scripturile…”
  as vrea un raspuns teologic amplu in legatura cu Rocor si situatia de azi !
  manastirile care pomenesc ierarhul se afla sau nu sub anatema Rocor? ca zice ca anatema si celor ce sunt constienti in comuniune cu aceia!
  Ma iertati! si… care e cel mai bun teolog la ora actuala?
  . 🙂

  Apreciază

  1. Negreșit, anatema ROCOR are efect asupra ecumenismului și asupra susținătorilor panereziei. Însă nu putem să-i tratăm pe toți cei implicați în mișcarea ecumenică și pe adepții lor, până la un Sinod panortodox, ca pe niște eretici condamnați la nivelul întregii Ortodoxii. Doar un Sinod panortodox poate rezolva această problemă. Gândiți-vă la faptul că, spre exemplu, o Biserică Locală aruncă anatema asupra unei învățături mincinoase care afectează întreaga Biserică. Nu e firesc ca și celelalte Biserici Locale să se pronunțe asupra problemei respective?! Altfel, am concluziona că ROCOR ul a hotărât în numele întregii Ortodoxii, fără a mai fi nevoie să se pronunțe sinodal și celelalte Biserici Ortodoxe. Acest lucru nu e posibil în Ortodoxie!
   Cât despre cel mai mare teolog nu putem spune decât că este acela care s-a despătimit ajungând la vederea luminii necreate și care teologhisește în Duhul Sfânt. Sau măcar să fie pe calea curăției și să asculte de Teologii Bisericii, adică de Sfinţii Părinţi, fără patimă, orgoliu, slavă deșartă, iubire de sine sau mândrie. Nu e greu de văzut în scrierile lor aceaste calități. A da un singur nume de teolog ca fiind cel mai renumit este nepotrivit în Ortodoxie. Gândiți-vă la Sfinții Trei Ierarhi că niciunul nu are întâietate înaintea celorlalți, deși unul dintre ei, Sfântul Grigorie, este numit cu apelativul de Teologul.

   Apreciază

   1. Doamne ajută! Multumesc foarte mult pt. raspuns , macar ca va intreaba un om mic, neinsemnat si pacatos .
    dar aveam nevoie de raspuns intrucât , m-am bagat in ispita citind si pe la altii care o venit cu citate de la Sf. Maxim cu monotelitii ca zicea ca si inainte de condamnare erau eretici si nu stiu ce si ajungi la concluzia ca s-a luat Harul de la pomenitori si eu nu stiu sa-i raspund tot cu articole si citate Sfinte ca nu ar fii asa si aveam nevoie sa vad cat de inselat sunt!
    mă ispitea gandu sa le dau dreptate , dar tot ceva nu ma lasa sa le dau dreptate chiar daca vin cu citate foarte corecte!

    Si de teolog , pai Sfintii trei Ierarhi da…. dar mai pe urma tot cate unu s-o ridicat : Sf. Fotie, Sf. Marcu, Sf. Grigorie Palama .
    mă refeream ca sa fie un mare teolog azi sa dovedeasca clar ca Harul nu s-a retras de la pomenitori , sa-i dovedeasca teologic pe cei care , tot teologic arata ca prin comuniune cu ecumenistii Harul s-ar indeparta. Iar cel care zice ca evita sa vorbeasca de acestea, nu e un bun teolog ! 🙂
    e teolog dar nu-i unul ca Palama 🙂
    in fine… eu is, pacatos, nepriceput, n-am minte sa inteleg teologiile alea mari si Pidalionul sa-l explic.
    eu am dinti de lapte si nu pot sa ma bag la teologhisit de aia am intrebat !
    Domne ajută !

    Apreciază

 10. Manu,
  doar ca iti apare eroare pe server , nu inseamna ca la toata lumea e asa , sau ca dictatura electronica a inceput. :))
  permitemi sa rad un pic 🙂
  la fiecare mai cade serveru, depinde in ce zona te afli.
  mai pica semnalu …sau chiar aparatul tau sa faca figuri sau sa aiba virus …etc. la unii poate interveni si ” dracustetu” si sa faca smecherii cu aparatura 🙂

  Apreciază

 11. Manu, fii atent un pic!
  poti sa zici dupa mine așa?:

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, pe mine, păcătosul !
  PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă , pe mine, păcătosul !
  Pentru rugăciunile Sfintilor Părintilor noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru , miluiește-ne pe noi. Amin

  daca nu zici in urmatorul coment rugaciunile de mai sus , atunci esti vrăjmaș cu mine , si nu mai vorbim cu tine !
  ca eu ti-am raspuns la intrebare si dumneata nu ar raspuns !
  .

  Apreciază

 12. Cipriane,mai uita-te o data la textul care l-am scris .Ce sunt acolo?Semne de intrebare?Ce transmite un om cand pune semnul intrebarii?O intrebare.Cand cineva formuleaza un enunt,fara niciun semn ortografic,e un enunt.Cand transformi fraza cu semnul intrebarii intr-o fraza fara semnul intrebarii,crezand ca respectivul asa a zis arata ca trebuie sa te mai uiti o data sa vezi ce am scris.Raspunsul nu ti-l dau eu.Ti-l da altii.Eu iti expun ce trebuie.Daca iti rezolvi problema atentiei,care,in duhovnicie e egal cu 80% din probleme rezolvate ,cu garantie.Mai am un punct de vedere personal ,Ciprian:limbaj si atitudine totul sa fie numai mijloace,metode de abordare,care sunt necesare 300%Cu a fi dintr-o bucata,transant,cu a fi genul de om cu care nu se sta la discutie,nu mai merge astazi,se bate in pierdere,marea majoritate a cetatenilor devine tot mai dificila in comportament si nu sta sa te rabde pe tine ascultandu-te.Multi sunt bolnavi de o goana turbata nu dupa avere,ci dupa facerea voilor proprii iar in aceste conditii cand musai trebuie sa relationezi cu turbatii care il au pe „vreau mai mult „si pe”acum!sa fie ca mine!” asa cum vad ca se misca pr Staicu sau nerozii ceilalti ,ecumenistii,e util ca,pentru a ramane integri la cap si pe o linie integra,cu adevarat imparateasca,sa ne miscam aproape numai dupa prescriptii logice.Imi pare bine ca incepi sa scrii.Ai o gandire crestina,cu frica de Dumnezeu cu toate ca e necesar sa ai in vedere ca oamenii intre care traiesti iti sunt lupi.De aceea cand scrii,structureaza-ti ideile,nu lasa ca voiosia ta sa ti-o batjocoreasca tutii,nu da perlele curatiei sufletesti spre mancare porcilor(porci sunt aceia care nu stiu sa aprecieze valoarea unui om,munca unui om).Al tau bun prieten.

  Apreciază

  1. Manu, stii că la manastiri cand venea cineva in chilie la un frate sau calugar , era regula sa bata intai la ușa si sa zica ” pentru rugaciunile Sfintilor Părintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase , Fiul lui Dumnezeu, miluieste- ne pe noi „, si dupa aceia daca raspundea , intra !!!
   daca mata nu ai primit cu bucurie testul asta din partea mea, si n-ai fost in stare sa te smeresti pomenind o rugăciune, atunci cu mine prieten n-ai sa fii , ci un om suspicios ne-sincer, ne-smerit …
   aici nu pot sa-mi dau seama depersoane necunoscute doar dupa context. imi dau seama dupa cum se inchină!
   tu nu ai zis inchinaciunea !
   poate o ai sa zici in urmatorul comentariu.
   astept…

   Apreciază

 13. Puteti urmari in integralitate Sfanta Liturghie din Catedrala Hristos Mantuitorul de la Moscova, din cadrul ceremoniei desfasutate la 1 februarie 2019 cu ocazia celei de a X-a aniversari a intronizarii Patriarhului Kiril

  Apreciază

  1. Ciprian,pentru rugaciunile Sf Ciprian al Cartaginei,Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi.
   Sunt situatii si situatii cu pomenitorii.Eu nu vad o situatie de incertitudine ce se intampla acum.La pomenitori se lucreaza harul prin iconomie,prin purtarea de grija a lui Dumnezeu.Noi asa trebuie sa gandim,acordand circumstante atenuante in ceea ce tine de noi ca oameni.Daca Dumnezeu e mai dur in chestiunea aceasta,stim,dar nu noi hotaram in locul lui Dumnezeu,pentru ca suntem doar creatia lui.Un ava a intalnit un inger in chip de monah si l-a intrebat de cat timp e acolo.Ingerul ii spune ca a fost pedepsit de Dumnezeu asa pentru ca atunci cand a fost trimis sa pedepseasca ,pedagogic pe niste oameni dintr-o cetate,el a distrus toata cetatea,fara preavertisment si fara sa -L intrebe pe Dumnezeu daca sa-i distruga sau nu pentru pacatele oamenilor.Invatam ca trebuie sa ne domine mila si dreapta judecata,mai ales in probleme sensibile.

   Apreciază

   1. 🙂 Manu ,
    nu-s multumit , iarta-mă , dar nu-s multumit.
    nu te cred nimic ce zici pâna nu zici
    Doamne Iisuse Hristoase , Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma , pe mine, pacatosul .

    te rog zi rugaciunea asta , fa-mi placerea s-o aud de la tine exact asa .
    P.S. ocrotitorul meu e Sf. Ciprian al Antiohiei cel cu Sf. Iustina, care o fost vrajitor. 🙂

    Apreciază

 14. 2. Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.(Romani 12;2)

  Vorba lui Nicolae Steinhardt: „Daca nu putem sa fim buni, sa încercam macar sa fim politicosi.”

  Politetea este o atitudine, o disciplina a vietii care se învata. Un om politicos este un om demn. Politetea nu este fandoseala, ipocrizie, cum afirma unii, ci este o datorie; datoria omului de a-si slefui caracterul, de a adopta un comportament civilizat dictat de constiinta, care înclina balanta spre dreptate. Un om nepoliticos este un om murdarit, care se manifesta grosolan, uneori chiar agresiv, în vorbe. Un om politicos este un altruist; el sacrifica uneori câte ceva de la sine, în favoarea aproapelui sau.Un om politicos este un om stapân pe purtarea si pe reactiile sale, sigur de el, miscându-se liber, dezinvolt. Necunoasterea regulilor de politete se poate manifesta si prin nesiguranta, bâjbâiala, lipsa de fermitate sau dimpotriva – excesul ei.
  Si sa nu uitam nici proverbul românesc: „Politetea este cheia de aur care deschide toate usile!”
  Se întâmplă ca, din comportamentul unor oameni care își spun creștini, să lipsească complet empatia, căldura și amabilitatea. Deși sinceritatea unor astfel de oameni nu poate fi pusă la îndoială, iar onestitatea lor poate fi de necontestat, nu este suficient; doar cu sinceritate și onestitate nu poți compensa lipsa de prietenie și curtoazie. Oamenii trebuie să înțeleagă că lucrarea de răscumpărare este o lucrare ce implică suferință, înseamnă atenuarea aspectelor dure şi aspre din natura umană. Ar trebui să cultivăm curtoazia creștină, ceea ce înseamnă să fim amabili și grijulii cu toți ceilalți. Creștinul trebuie să fie plin de compasiune, loial, politicos, corect și onest.

  „Porcii,tuții, turbații, oamenii intre care traiesti iti sunt lupi , nerozii, ereticii au cazut ca mustele” sunt calificativele atribuite unor crestini in esenta aproapelui nostru.

  „Persoana cu dominanta in maladie(schizofrenie,depresie,paranoia,psihopatie,oligofrenie) nu da victimei posibilitatea unei alternative(a se vedea grupul de schizofrenici musulmani…”

  Nici cand vorbesti de un pagan , nu poti vorbi asa!
  Persoanele politicoase manifesta o stare de bine, iar organismul lor secretă serotonină şi endorfină, care mai sunt numite şi hormonii fericirii. Opusul persoanei politicoase este egoistul, care prin atitudinea lui va forţa corpul să genereze cortizon, numit şi hormonul stresului, cu efecte negative asupra intregului organism.
  Egoistul nu va fi niciodată mulţumit, iar dacă totuşi se va întâmpla acest lucru, va fi de scurtă durată, pentru că întotdeuna va vrea mai mult decât are. Punând în balanţă cele două variante, alegerea este simplă.

  Apreciază

  1. Ciprian, „Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu,miluieste-ma pe mine pacatosul”.
   Nu sunt extremist,nici din categoria lacsilor.
   ROCOR(Biserica Ortodoxa Rusa din afara granitelor Rusiei) a fost un grup de eparhii cu episcopi rusi din SUA care pana nu demult nu erau dependenti de patriarhia Moscovei.Cu toate acestea,actiunile ierarhilor ROCOR se bucurau de validitate canonica.Pozitia antiecumenista a ierarhiei de acolo ne este arhicunoscuta incepandu-se cu Sf Ioan Maximovici,initiatorul.Cum hotararea unui sinod ortodox,cum a fost acela,poate avea valabilitate,in ce priveste ecumenismul,chiar daca nu s-au pronuntat atunci,unanim mai multe sinoade locale,ne vom pune mintea la contributie in felul urmator.A avut loc Sinodul,valabil canonic,s-a condamnat ecumenismul.Incepand din zilele urmatoare,foarte multe manastiri si eparhii din SUA,Rusia,Europa au aflat de sentinta si au solicitat fiecare cate o copie a acestei hotarari,fapt ce s-a intamplat intocmai.Actiunea preluarii acesteia in cat mai multe zone de pe glob a constituit un punct forte pentru ca aceasta condamnare sa aiba un caracter universal valabil in toata ortodoxia de atunci pana azi.In felul acesta ,punctuletul mic de pe harta,numit ROCOR a putut sa influenteze pozitiv,ca semnal de condamnare a ereziei,foarte multe centre ale ortodoxiei de pe glob,centre care functionau corect pe principii canonice,astfel ca veridicitatea in Adevar a hotararii date nu a fost pusa la indoiala,dimpotriva,textul s-a adaugat la Synodiconul Ortodoxiei,raspandindu-se aceasta anatema data,anatema ce se citeste si azi,avand si azi aceeasi putere.
   Ereticii au intrat sub incidenta acestei anateme ,chiar daca nu se legiferase sinodal ecumenismul pentru ca stiau de aceasta si actionau voit si stiau ca ea a fost adaugata la Synodicon si ca se citeste in eparhii.Acesti clerici eretici si discipolii lor eretici care au devenit azi clerici ecumenisti,au pe carca si aceasta anatema pentru ca disputele purtate de ei in culise,contra anatemei ROCOR,s-au purtat si se mai poarta si astazi .Faptul ca pomenitorii nu sunt sub aceasta anatema,se arata prin faptul ca nu au gandire condamnata prin aceasta anatema.Ei vor cadea sub anatema ca pomenitori daca dupa un sinod ortodox,ei se vor alia cu ereticii.

   Apreciază

   1. Exemplul cu ROCOR ar putea,din cate am inteles ,sa fie exceptie de la regula in situatia in care ,impreuna cu un sinod ortodox local,nu conglasuieste si alte sinoade locale o perioada destul de lunga,pe aceeasi condamnare valida,astfel ca,pana la un sinod mai mare,sau pana la alte sinoade ortodoxe locale,hotararea ac sinod ramane in picioare.

    Apreciază

   2. zici ca pomenitorii nu cad sub anatema!
    oare asa e? uite …zice la sfarsit ca …si celor aflati in comuniune cu ereticii de mai sus. la cine se refera? la ecumenisti sau la ailalti eretici ?

    „Anatema celor care atacă Biserica lui Hristos învățând că Biserica Sa este împărțită în aşa-zise «ramificații» ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viață sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor, când toate «ramificațiile» „sectele, denominațiunile şi chiar religiile „vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoția şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt eficace pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-ştiință sunt în comuniune cu aceşti eretici înaintemenționați sau celor ce susțin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frățeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărțiți, să fie Anatema”).

    Apreciază

   3. si am mai gasit ceva.
    ce inseamna ce zice aici :

    TALMACIREA ANATEMEI data de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei[1], 1983, iscalita de toti episcopii, spre a fi mereu adaugata la sfarsitul anatemelor insirate in “Credinta Ortodoxiei”, praznuita in prima Duminica a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei

    …Biserica Ortodoxa Rusa de peste hotare, condusa in acest moment de mitropolitul Filaret, se marturiseste ca fiind o parte de nedespartit a Bisericii istorice a Rusiei. Ca Biserica Locala are dreptul sa-si tina soboarele obisnuite si sa dea hotarari ce sunt obligatorii in totalitate pentru toti fii ei imprastiati in intreaga lume. Timpul va arata daca celelalte Biserici Locale vor accepta hotararea noastra privind Ecumenismul, chiar daca la vremea lor, hotararile celor zece Sinoade Locale au fost acceptate de catre toti, si au fost inscrise in “Cartea Canoanelor Sfintilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice si Locale si ale Sfintilor Parinti” a Bisericii Sobornicesti… Cat priveste Ecumenismul, fiecare Biserica Locala a avut timp suficient in decursul ultimei sute de ani pentru a-l studia, si daca o anume Biserica Locala isi bazeaza invataturile si viata pe canoanele Sfintilor Apostoli, pe canoanele tuturor Sinoadelor Ortodoxe, atunci nu poate decat sa recunoasca faptul ca Ecumenismul s-a format intr-una din ereziile care au existat din totdeauna, atat in trecut cat si in prezent, si numeste aceasta unitate o biserica. O astfel de manifestare este deja pe deplin a Antihristului.

    Astfel, dand Anatema, ne-am protejat turma de aceasta ispita apocaliptica, si in mod neintentionat am ridicat o intrebare profunda constiintei tuturor Bisericilor Locale, pe care trebuie mai devreme sau mai tarziu sa o solutioneze intr-un fel sau altul. Viitoarea lor soarta duhovniceasca va depinde de raspunsul la aceasta intrebare. De jure [de drept] Anatema care a fost data de noi are un caracter strict local al Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare, dar de facto [de fapt] are o semnificatie istorica imensa, pe plan universal, istoric si ecleziastic, exact fiindca Ecumenismul este o erezie de scara mondiala. Aceasta pozitie a Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare este vadit constiinta tuturor ortodocsilor. Pentru noi, este o cruce grea pusa asupra noastra de Domnul. Dar nu mai putem pastra tacerea, caci tacerea in continuare ar echivala cu o tradare a adevarului, de care tradare sa ne izbaveasca Domnul pe noi toti.

    Arhiepiscop Vitalie de Montreal

    Apreciază

 15. Manu, ai zis asa.
  nu iti dau dreptate! nu la dialog se refera acolo Hristos !
  S-a referit la faptul ca fara ajutorul Său , noi, robii Săi nu putem savarsi nicio fapta bună , nici post, nici metanii, nici rugaciune curata, nici a intelege Scripturile, nici a izgoni diavolii, nici a ne razboi cu patimile, nici a rabda ocari, suferinte, prigoane etc.
  adica ne invata prin asta sa cerem prin rugaciune ajutor la toata fapta buna . si cand facem fapte bune sau atingem un nivel inalt de rugaciune contemplativa sa nu ne mandrim ca si cand cu propria noastra traire am fi facut. ci sa ne smerim mereu ca sunrem praf si cenusa fara Domnul !
  si mai este ceva… la un Sinod Local Sfintii Parinti au zis ca la expresia asta ” Fara Mine nu puteti face nimjc”, daca cineva ar zice ca totusi poate face ceva, atunci sa fie anatema!

  si pt ca zici ca sa avem idei logice, nu stiu ce…
  noi tre sa merem nu dupa logica ci dupa Canoanele Sfintilor , dupa Pravila Bisericeasca , dupa Pidalion.
  si cu intreruperea pomenirii nu judecam lumeste ci tre judecat teologic dupa Pidalion! nu că asa gandim si asa e mai bine !
  la dreapta credinta nu merge asa ! ci trebuie dovedit din Sfintele Canoane cu privire la iconomie si acrivie, cabd se aplica si cand se amana. io aici nu ma bag daca nu-s teolog !
  .

  Apreciază

 16. A pretinde ca cei din jur sa te trateze intr-un mod in care ti-ai dori sa fi tratat arata o pronuntata stare de neimplinire sufleteasca.Exista posibilitatea unei dezamagiri pentru ca,de cele mai multe ori tendinta,aflata numai la om,de a nu ramane la nivelul a ceea ce esti in prezent,sa se izbeasca in cale de structuri umane care nu sunt compatibile cu gandirea ta.Scoala vietii,in sens constructiv este a reusi in aceasta problema,in asta consta fericirea.

  Apreciază

 17. STARETUL EFREM A SUFERIT O INTERVENTIE CHIRURGICALA PE CORD
  Sfantul Munte Athos, 6 februarie 2019

  Arhimandritul Efrem, starețul Mănăstirii Athonite Vatopedi, care a suferit un atac de cord la Kiev, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă ieri, într-o clinică străină, informează site-ul rus Tsargrad și site-ul grecesc Romfea.

  După examinările coronografice, medicii au efectuat o intervenție chirurgicală cu angioplastie cu balon pentru a introduce două stenturi într-o arteră coronară înfundată în inima Staretului. Cinci stenturi au fost inserate în timpul operației sale anterioare cu un an și jumătate în urmă.

  Medicii cardiologi au sfătuit pe Staretul Efrem să se odihnească și să rămână în clinică pentru monitorizarea inimii.

  El a sosit la Kiev, sub presiunea unui ultimatum dat de Patriarhul Constantinopolului, pentru a participa la întronizarea „Mitropolitului” Epifanie Dumenko, șeful bisericii schismatice ucrainene, în delegația care urma sa reprezinte Patriarhia Constantinopolului.
  Sfanta Chinonita a Muntelui Athos a votat împotriva trimiterii delegației, deși cinci mănăstiri au votat pentru. Cu toate ca Manastirea Vatopedi nu se număra printre cele care au votat pentru trimiterea delegatiei la Kiev, iar Staretul Efrem era cunoscut ca fiind un aproapiat al Bisericii Canonice Ucrainiene, vorbind în trecut împotriva schismaticilor ucrainieni, s-a speculat pe larg că atacul său de cord de la Kiev a fost fals, asa încât el nu ar fi fost obligat să participe la intronizarea ilegitima a schismaticului Epifanie.

  Cu toate ca a lipsit, Mănăstirea Vatopedi a fost reprezentata la intronizarea schismaticului Epifanie, de Ieromonahul Maximos, Mănăstirea Xenofontos a fost reprezentată de staretul ei, Arhimandritul Alexios, iar Mănăstirea Koutloumousiou a fost reprezentată de Ieromonahul Hrisostomos din Skete Sf. Panteleimon.

  Apreciază

  1. Gabriela Naghi,Va intreb:cu 5(cinci) stenturi,apoi cu un angioblastom,un om la 60 si ceva de ani,adica in varsta fiind,mai poate trai?Dumneavoastra ati mai spus un lucru:serotonina si endorfina pomeniti de ele ca fiind numiti hormoni,deci hormonii fericirii.Ca intr-o paranteza spus,endorfina si serotonina sun sbstante eliminate in creier(nicidecum hormoni in sine) care compun chimia unor evenimente traite de corpul omenesc ca:act sexual(pentru endorfina) si somn(pentru serotonina) si alte evenimente,din cate stiu .Eu nu cred ca un om cu asa interventii pe cord mai ramane in ,viata la varsta aceasta.Logic,nu?Mai si gandim,dupa parerea mea,ca sa dam cu adevarat impresia ca ne controlam pe noi insine.Si ca sa vin in completarea stimabilului Ciprian care afirmase,dupa ureche,ca trebuie sa nu ne incredem in logica noastra,eu sunt de parere ca in situatia acestui anunt,logica mea personala,umila aceasta ,pune un semn de intrebare pe veridicitatea stirii in intreg ansamblul ei.Un cuget integru verifica si ras-verifica o stire si dupa aceea o posteaza,zic, cu iertarea de rigoare.

   Apreciază

   1. io-s un putregai măăăi !, un prost , nicidecum un ” stimabil” .
    apoi nea” Manu , ce am zis sa nu folosim logica ci randuiala canoanelor , asta era cu privire la subiectul pomenirii/ nepomenirii episcopilor , a anatemei Rocor , a validitatii Sf. Taine etc.
    aicea unde vorbesti matale e alt subiect despre starea Arhim. Efrem ! aici poti sa o iei dupa ce logica vrei . ce treaba am io cu staretii din Sf. Munte? treaba lor.
    Doamne ajută si multumesc pt. ” Doamne Iisuse…”

    Apreciază

 18. @Manu
  Frate,cum poti sa intri pe un teritoriu atat de complicat si vast precum este medicina, sa folosesti termeni de specialitate la intamplare numai si numai pentru a impresiona cititorii prin cunostintele pe care le posezi.
  De fapt nu ai habar de nimic in acest domeniu si te-as ruga staruitor pe viitor ,oriunde te-ai afla, foloseste ce termeni doresti,dar fereste-te de medicina.
  Sfatul meu ca medic cu 2 (doua primariate), este sa pastrezi distanta in mod deosebit fata de termenii psihiatrici, si nu ai nici o scuza nici in fata lui Dumnezeu, nici in fata oamenilor, ca ai intrat cu premeditare, cu bocancii murdari intr-un teritoriu sensibil ,cel al afectiunilor psihiatrice.
  Nu poti atribui aceste boli unor persoane pe care nu le cunosti si chiar daca le-ai cunoaste ,aceste lucruri sunt confidentiale, pentru care poti fi actionat in justitie de cei,care se pot simti ofensati, lezati de afirmatiile facute .
  In utilizarea nepermisa a termenilor care vizeaza grave maladii psihiatrice, ai incalcat codurile de comportament al unui crestin ortodox,ale onoarei,bunului-simt,masurii in toate si dreptei-cugetari.
  Ai uzurpat acest diafan si inaccesibil teritoriu, in care se intra dupa aprox.10-11 ani de studii,
  minim,pentru obtinerea titlului de specialist, dupa enorm de multe examene si nopti nedormite.
  „Persoana cu dominanta in maladie(schizofrenie,depresie,paranoia,psihopatie,oligofrenie) nu da victimei posibilitatea unei alternative(a se vedea grupul de schizofrenici musulmani…”
  Părintele Arsenie Boca ne spune aşa : Cuvântul „nebun” este un cuvânt interzis. Cine zice fratelui său nebunule se pedepseşte cu matca focului. De ce? Fiindca şi numai simpla aruncare a acestui cuvânt în obrazul unui om este în stare să-i desfigureze fizionomia minţii.

  Cuvintele rele pe care le transmitem exprimă starea noastră interioară, datorită păcatului care trebuie curăţit. Dacă inima noastră nu este atinsă de dragostea Lui Iisus Hristos, pentru că de cele mai multe ori uităm că El este aici, suntem isptiţi şi nu mai avem smerenia necesară sau liniştea pentru a gândi limpede şi a nu-l supăra pe fratele nostru. Cuvintele sunt cele mai uşor de rostit, mai ales cele rele, şi nu ne dăm seama că mereu le vom purta asupra noastra şi vom răspunde în faţa Lui Dumnezeu pentru ele.

  Oare de ce limba noastră este îngrădită cu două garduri, dinţi şi buze, aşa cum ne spune părintele? Nu pentru că tăcerea de multe ori ne salvează de focul patimilor noastre….? Gândeşte-te bine dacă cuvântul pe care-l răspândeşti în lume va fi spre binele tău şi al altora, cuvântul care, oricât de mic şi neînsemnat s-ar părea, va trăi până la Judecata din urmă, unde ne va sta înainte spre mărturie, pentru tine ori împotriva ta.( Pr. Arsenie Boca)

  In ceea ce priveste articolul la care faci referire, sa le luam pe rand:
  1.Eu am spus:
  „o intervenție chirurgicală cu angioplastie cu balon pentru a introduce două stenturi într-o arteră coronară înfundată „-CORECT
  Angioplastia este o tehnica utilizata pentru a se dilata o zona de blocaj arterial cu ajutorul unui cateter care are un mic balon gonflabil la varful lui. Tehnica este, de asemenea, numit PTCA sau de angioplastie coronariana transluminala percutana. Angioplastia curata fizic canalul de segmentele bolnave arteriale , elimina reaparitia durerilor in piept, creste calitatea vietii si reduce alte complicatii ale bolii. Avand in vedere ca se realizeaza printr-o gaura mica de ac in zona inghinala (sau uneori in brat), este mult mai putin invaziva decat procedurile chirurgicale si se poate repeta de mai multe ori , in aceeasi artera sau in alta, in viitor.
  In timpul angioplastiei, chirurgul vascular introduce un mic balon in zona ingustata a vasului de sange. Prin umflarea balonului se dilata peretele vasului permitand cresterea fluxului sangvin. Dupa largirea vasului prin angioplastie, chirurgul vascular introduce uneori un stent, in functie de circumstante. Stenturile sunt niste tuburi mici construite dintr-o plasa metalica foarte fina, care mentin deschis vasul de sange dilatat.
  Calea de acces pentru angioplastie si stentare este o mica punctie sau uneori o mica incizie la nivelul tegumentului. Chirurgul vascular introduce prin acest mic orificiu un tub lung si subtire, numit cateter. Folosind raze X pentru ghidare, chirurgul introduce cateterul pana la locul blocajului. Prin cateter se poate astfel ajunge usor cu balonul sau stentul la locul ce trebuie tratat.
  Angioplastia coronariană este o procedură care permite trantamentul neinvaziv, al unei boli de inimă larg răspândite: cardiopatia ischemică.Manifestarea principală de cardiopatie iscehmică pe care o poate resimți orice pacient cu factor de risc (hipertensiune, diabet, fumat, obezitate) este reprezentată de durerea în piept. Această durere în piept stereotipă, identică, repetabilă la aceeași intensitate a efortului este determinată de fapt de lipsa aportului de sânge și implicit de oxigen la nivelul mușchiului cardiac.Un alt avantaj major al angioplastiei este faptul că pacientul se mobilizează foarte repede după implantarea de stenturi, cate sunt necesare.

  Rezultatul procedurii de angioplastie, ceea ce interesează de fapt în mod particular pacientul, este dispariția simptomului dureros, a anginei, a durerii în piept indusă de efort.
  -Ce ai inteles dumneata:”Va intreb:cu 5(cinci) stenturi,apoi cu un angioblastom,un om la 60 si ceva de ani,adica in varsta fiind,mai poate trai?
  Sigur ca se poate trai chiar si cu mai multe stenturi.
  Greseala enorma pe care o faci este confuzia de termeni.
  ANGIOBLASTOM=Tumora cerebrala vasculara, cel mai des benigna. Angioblastomul este localizat, in general, la creierul mic, uneori in maduva spinarii, trunchiul cerebral si, mai rar, in emisferele cerebrale. Dureri de cap, voma, ataxie (incoordonarea miscarilor) si nistagmus (miscari rapide si involuntare ale ochilor) sunt principalele simptome ale afectiunii. Sinonim: hemangioblastom.

  Apreciază

 19. Multumesc Sfintiei Voastre, Parinte Claudiu, pentru indelunga-rabdare cu care ati monitorizat acest schimb de replici.Domnul Atotmilostiv sa rasplateasca jertfa inmiit cu alese binecuvantari.
  Nadajduiesc ca explicatiile au fost intelese si le-au fost de folos si altora.
  Nadajduiesc ca am primit cum se cuvine , acuzele nefondate ale acestui frate al meu , privind modul in care gestionez o stire.
  Daca nu eram pe acest blog, in veci nu intram in dialog cu o persoana necunoscuta, al carui cuget are viclesug si viclenie, si o indrazneala care excede nivelul de valori cunoscut mie.
  Ignoranta merge mana in mana cu lipsa de caracter, impostura cu mediocritatea si reaua-credinta.
  Slava lui Dumnezeu pentru toate!
  Un matematician arab, descoperitorul zeroului și inițiator al algebrei, a fost întrebat ce valoare reprezintă omul în matematică iar el a răspuns: „Dacă omul are bun simț și caracter = 1. Dacă mai este și frumos = 10. Dacă mai are și bani = 100. Dacă se mai trage dintr-un neam nobil = 1000. Însă dacă dispare simbolul bunului simț și al caracterului, adică 1, rămân doar zerourile”.

  Apreciază

 20. Daca mai apar reactii ofensatoare la adresa mea,inseamna ca e o miza la mijloc.Am constatat eu ceva de la inceput dar m-am facut ca nu vad si nu aud pentru ca ma stiu om educat,dar ca o paranteza,fie spus,observ ceva discret spirit de clan desi nu vad cu cine,pentru ca nu sunt comentatori aici si parca mi-as imagina de ce,insa ca sa nu spun o greseala,las aceasta la opinia cititorului.

  Apreciază

 21. Nea Manu, nu e nicio miză , nimica ce gandesti.
  Miza e pt toti aceeasi : Apararea Dreptei Credinte !
  doar că poate pt unii dintre noi ni s-au parut unele comentarii ale dvs. mai ” ciudate”, ne-lalocul lor sau nepotrivite sau uneori ati vorbit mai neobisnuit fata de toti ceilalti , fapt care a atras despre dvs. o atentie mai specială.
  poate prea v-ati bagat in a va lua de comentariile celorlalti si de asta.
  femeile sunt mai sensibile si percep mai sensibil si trebe respectate mai sensibil .
  problema e ca nu tre filosofat atata in ceea ce zice celalalt. cat mai simplu si la subiect dupa Sfintii Parinti.
  prea v-ati legat de tanti dr. .nu-i frumos. lăsati-o sa se exprime cum doreste. nu va mai luati de dansa .
  nu tre sa ne aratam toate cunostintele noastre .
  smerenia e mai bună.
  zice cineva ..: ” sa nu faci tot ce poti, sa nu spui tot ce stii, si am uitat a treia ce era …parca. :” sa nu crezi tot ce vezi” de la pr. Paisie Olaru.
  acuma, iertati-mă si Dumnezeu sa ne ajute!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s