Sinodul BOR: „problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin”

Sinod-2019-111-1.jpg

În ziua de 21 februarie 2019, Sinodul BOR s-a pronunțat în legătură cu situația din Ucraina[1], reiterând punctul de vedere din 24 mai și respective 25 octombrie 2018, prin care „recomanda ca Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei să ajungă împreună la o soluție, păstrându-se unitatea de credință și libertatea administrativ-pastorală, acestea din urmă reprezentând o notă caracteristică a Ortodoxiei”[2]. În plus față de punctul de vedere exprimat anterior, sinodalii au evidențiat faptul că „problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin”[3] și că „este necesară convocarea unei sinaxe a tuturor întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru rezolvarea problemei existente”, în cazul unei nereușite a dialogului bilateral dintre Patriarhia Moscovei și Patriarhia Ecumenică.

Mai departe, comunicatul amintește de existența celor 127 de parohii ortodoxe românești (în special în zona Bucovinei de Nord, aflate în jurisdicția Bisericii Ortodoxe din Ucraina – Patriarhia Moscovei), afirmându-se în legătură cu prezența lor în spațiul ucrainean că reprezintă o prioritate pentru o „decizie concretă şi corectă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la o viitoare ședință a Sfântului Sinod” și „că acești ortodocși români vor avea posibilitatea de a se organiza într-un Vicariat Ortodox Român şi a cultiva legături spirituale cu Patriarhia Română”.

În finalul textului sinodal se precizează faptul că „Patriarhia Română va solicita Patriarhiei Ecumenice o lămurire privind soluționarea problemei ierarhilor şi preoților necanonici din Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al Kievului”.

Din cele relatate mai sus nu putem să nu ne întrebăm de ce la punctul cinci al comunicatului se cere „convocarea unei sinaxe a tuturor întâistătătorilor Bisericior Ortodoxe pentru rezolvarea problemelor existente”, în cazul unei nereușite a dialogului dintre Moscova și Fanar? Aici vedem expresia acelui papism sinodal legalizat la minciunosinodul din Creta prin anularea sinodalității, unde numai întâistătătorii au drept de vot și reprezentativitate sinodală (sinaxă!). Practic se vor căuta soluții de viitor prelevându-se de hotărâri ale „Sfântului și Marelui Sinod” din Creta, 2016, pe care se pare că-l recunosc în cadre oficiale și sinodale („poziția tuturor Bisericilor Ortodoxe, exprimată la Sfântul și Marele Sinod din Creta din anul 2016”)[4].

Mai mult decât atât, este neclar de ce Patriarhia Română este interesată de soluționarea de către PE doar a problemei ierarhilor și preoților necanonici din Occident, care au aparținut fostului „Patriarhat al Kievului”, când și în țară sunt numeroase probleme cu ierarhi și preoți necanonici activați de Fanar în cadrul jurisdicției BOR (Gherasim Bratu, Gheorghe Pandelică)?!

Recunoașterea schismei ucrainene de către PE este șansa ierarhilor noștri de a se lepăda de erezie și de schismă!

https://www.marturisireaortodoxa.ro/recunoasterea-autocefaliei-gruparii-schismatice-din-ucraina-de-catre-patriarhia-ecumenica-este-sansa-data-de-dumnezeu-ierarhilor-nostri-pentru-a-se-lepada-de-erezie-si-de-schisma/embed/#?secret=gVAQXmyPVo

Diplomația bisericească a învins și astăzi, mulțumind, deocamdată, pe cei care au așteptat înfricoșați hotărârile Sinodului BOR în legătură cu schisma ucraineană. Nu s-a recunoscut tomosul de autocefalie fiindcă „problema unității ecleziale în Ucraina nu este în prezent rezolvată deplin”, iar asta înseamnă că nu există o decizie clară, definitivă de nerecunoaștere sau respingere a autocefaliei grupării schismatice.

Mai este mult până la lupta finală. Să nu uităm că propovăduirea ereziei aduce dezbinare și schismă. Până nu vor fi soluționate problemele esențiale ale vieții bisericești condamnându-se erezia și schisma, iar cei vinovați de dezbinare nu se vor pocăi, Biserica va avea de suferit și va fi tulburare printre credincioși. Hristos însă a spus: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).

Preot Claudiu Buză

[1] https://basilica.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-februarie-2019/

[2] https://basilica.ro/ce-hotarari-au-adoptat-ierarhii-romani-reuniti-in-sinod/

[3] https://basilica.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-februarie-2019/

[4] http://epr.ro/noi-hotarari-ale-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-romane-3

https://www.marturisireaortodoxa.ro/sinodul-bor-problema-unitatii-ecleziale-in-ucraina-nu-este-in-prezent-rezolvata-deplin/

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica