Sfânta Proscomidie – Noțiuni liturgice la Duminica Tuturor Sfinților

Proscomidia sau rânduiala proaducerii darurilor pentru Sfânta Jertfă a lui Hristos este nedespărțită de Sfânta Liturghie. Modul tainic în care se pregătesc Cinstitele Daruri, departe de ochii credincioșilor, amintește de momentul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos în ieslea din Betleemul Iudeii, într-un chip smerit, dar plin de semnificații teologice. Hristos S-a dăruit de la început în Euharistia Bisericii ca „Pâinea care S-a coborât din cer” care dă viață veșnică. De aceea, Biserica vede în Hristos care Se Naște, moment exprimat atât de bine în cultul dumnezeiesc al Proscomidiei, Mielul care Se va jertfi pentru a Se dărui poporului dreptcredincios în Sfintele Taine – Trupul și Sângele lui Hristos, prin lucrarea tainică și minunată a „Arhiereului care jertfește și Se jertfește”.

Prezentarea Proscomidiei (vezi video), după slujba Sfintei Liturghii, vine din nevoia credincioșilor de a înțelege profunzimea credinței noastre și a cultului dumnezeiesc, reduse adeseori, prin ignoranță, la forme și expresii lipsite de substanță teologică și duhovnicească, sau la o simbolistică străină de adevărul revelat. Catehezele liturgice sunt importante pentru înțelegerea realismului și a profunzimii ritualului la care participăm în viața Bisericii. Dacă în școală materialul didactic are o importanță covârșitoare în educație, în Biserică, cu atât mai mult, trebuie explicat cultul ortodox pentru zidirea și folosul credincioșilor, folosind metodele, mijloacele și formele potrivite și acceptate de liturgica bisericească. E de dorit ca dreptcredincioșii Bisericii să cunoască importanța aducerii darurilor de pâine (prescură) și vin  la Sfântul Altar, să înțeleagă cum acestea sunt pregătite pentru Sfânta Jertfă, să conștientizeze însemnătatea pomenirii la Sfânta Liturghie și, mai ales, a scopului acesteia: împărtășirea cu Sfintele Taine.

,,Dumnezeiasca Liturghie este o lucrare sfântă pentru pregătirea Preasfântului Trup si Sânge a lui Hristos, ca să fie dat spre împărtăşire tuturor credincioşilor. Acesta este întreg scopul şi rostul Liturghiei: împărtăşirea credincioşilor” (Sfântul Simeon al Tesalonicului).

Ascultați mai jos și predica părintelui Cosmin Tripon:

Părintele Cosmin Tripon: „Dacă sfinții nu au făcut nicio concesie ereticilor, de ce am face noi?”

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica