Legiferarea căsătoriilor mixte după pseudosinodul din Creta

Motto: “Numai în Adevăr e unitate; dacă nu e Adevăr nu e unitate. HRISTOS ESTE ORTODOX” (Sfântul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc 1914-2011)[1]

altar-biserica-ursuline-porumbei-catolic

Ortodoxia a fost dintotdeauna contestată și prigonită de cei care nu au primit-o de-a lungul istoriei Revelației. Și neprimind-o, aceștia și-au făcut prin atacarea ei, un scut de apărare în fața propriilor conștiințe murdărite în urma căderii lor chiar din Adevăr, din Biserica lui Hristos.

Cămașa lui Hristos este din nou profanată, de această dată la nivel global, prin erezia mult premeditată numită ecumenism.

Iconomia lui Dumnezeu nu s-a întrerupt de când această pan-erezie a fost activată în mod discret de la înființarea CMB-ului până la momentul iunie 2016, Creta. Aceeași iconomie lucrează și azi, cu dragoste desăvârșită asupra oilor cuvântătoare cu cuget ortodox, ce sunt așteptate a se întoarce în staul, din nou. Dumnezeu a lăsat iconomia în viața omului, pentru a-i fi mai ușor să distingă existența acriviei, în relația Dumnezeu-om, din punct de vedere eshatologic.

Delegația BOR condusă de pseudo-patriarhul Daniel, care s-a deplasat și a semnat cu ambele mâini, documentele eretice de la Kolymbari, susține în continuare că așa zisul sinod “nu aduce dogme noi, nici canoane noi și că documentele [semnate] sunt mai mult de ordin pastoral-misionar….. că nu se schimbă nici doctrina, nici disciplina Bisericii, nici cea canonică”[2].

Dacă ne ghidăm după îndemnul înregistrat video în august 2016 al pseudo-mitropolitului Moldovei și Bucovinei Teofan, prin care ne spunea să “urmărim care vor fi consecințele acestor lucruri”[3], constatăm că receptarea pliromei nu a fost așteptată, ajungându-se la aplicarea brutală și abuzivă a îndepărtării preoților care au întrerupt pomenirea canonic și patristic din întreaga țară, cu scopul înăbușirii oricărei încercări de trezire a conștiințelor adormite din rândul credincioșilor ortodocși.

Consecințele se văd din plin, prin caterisirea abuzivă și nefondată canonic a preoților mărturisitori care merg pe linia echilibrată a Sfinților Părinți, în contextul apărării Bisericii lui Hristos Cea Una, în fața tăvălugului ereziei ecumenismului bine finanțat și instrumentat pe întreg pământul.

Tăvălugul înrobirii sufletelor sub umbrela “tolerantă” a ecumenismului, parcă a prins și mai mult curaj, de la vizita prozelitistă a ereticului Papă în România, mai 2019.

Descoperim noi efecte păgubitoare Ortodoxiei pentru sufletul românilor, prin emiterea de noi tipizate de cereri standard ale unor Episcopii ortodoxe din țară, necesare pentru obținerea binecuvântării arhierești privind oficierea cununiei mixte, sau în situația cununiei între două persoane, între care există un grad de rudenie.

În articolul II din documentul 5 cretan “Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta”, căsătoriile mixte au fost aprobate, aplicându-se în mod abuziv și necanonic regula iconomiei în Biserică.

După cum, nu demult și în facultățile de profil ortodox deja se predă, perspectiva receptării Sfintelor Canoane ale Bisericii cea Una în mod relativ, ca fiind învechite, ușor și chiar necesar de a fi adaptate globalismului de azi, nu este de mirare că în cazul căsătoriilor mixte se face rabat de la caracterul acrivic al canonului 72 Quinisext (691).

În lucrarea despre Canoanele Bisericii Ortodoxe a Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca din 2005 cât și în lucrarea similară a Dr. Nicodim Milas din 1931 se prezintă imposibilitatea binecuvântării cununiei dintre un bărbat creștin ortodox și o femeie eretică (eterodoxă, sau de altă religie) și viceversa, aplicându-se canonul 72 Quinisext. Căsătoria oficiată în aceste condiții este considerată ca fiind nulă, “și însoțirea nelegiuită [trebuie dezlegată]; căci nu trebuie a se uni cele neamestecate, nici să se împreune oaia cu lupul, nici starea păcătoșilor cu părtașii lui Hristos”[4]. În cazul încălcării acestui canon, s-a hotărât afurisirea aceluia dispus să încalce textul canonic.

Așadar există, în prezent, deja lista de acte necesare pentru căsătoria mixtă, emisă de către Episcopia Ortodoxă a Oradei, în care tinerii vizați pentru căsătorie, pot solicita dispensă către Preasfințitul Episcop, privind dorința fiecăruia, de a rămâne în religia lui.

Dă clic pentru a accesa img-6270736511.pdf

În mod sfidător la adresa Sfinților Părinți cât și în mod implicit la adresa Duhului Sfânt, se încurajează încălcarea Canoanelor Sfinte, păgubind lucrarea de mântuire a sufletelor celor înșelați de a o asemenea iconomie care desparte pe om de Dumnezeu, primul fiind de cele mai multe ori aflat în necunoștință de cauză.

Similar găsim aceeași deschidere ecumenistă și în Episcopia Sălajului:

Dă clic pentru a accesa Cerere-dispensa-casatorie-mixta-Ep-Salajului-11.pdf

În aceeași înșelare se situează și cei care solicită binecuvântarea arhierească în vederea căsătoriei dintre două persoane între care există grad de rudenie, precum observăm din tipizatul emis de către Episcopia Sălajului.

Dă clic pentru a accesa Cerere-dispensa-grade-de-rudenie.pdf

În Canonul 54 de la Sinodul Trulan (Quinisext, 692) sau Sinodul V- VI  Ecumenic de la Constantantinopol (691-692), se prezintă interzicerea căsătoriei în condițiile de rudenie de sânge și de cuscrie, enumerându-se câteva cazuri concrete,“și anume până la gradul  IV al rudeniei de sânge și de cuscrie ”[5].

Limitele gradelor de rudenie în acest caz, nu au rămas cele din canon, ci s-au extins la înrudirea de sânge până la gradul VII inclusiv și în cazul cuscriei până chiar la gradul V- VI sau chiar și VII.[6]

Canonul 87 al Sfântului Vasile cel Mare include situația în care un bărbat văduv dorește să se căsătorească cu sora soției sale defuncte. În canon, Sfântul atrage atenția lui Diodor din Tars, cu o remarcabilă și smerită exprimare privind greșeala acordării de binecuvântare unui credincios văduv, care dorea o astfel de căsătorie. Sfântul se folosește de textele Sfintei Scripturi pentru a-și argumenta poziția de indignare și dorința de îndreptare a lucrurilor, interzicând o astfel de binecuvântare.

Cu toate acestea, relativismul privind interpretarea canoanelor de către cei din conducerea BOR a devenit lege bună de urmat, lege nescrisă și nefondată canonic și scripturistic, care sprijină aplicarea vădită a hotărârilor eretice de la Creta-2016.

Toate aceste inovații canonice, dogmatice și de cult aduc la zi agendă BOR de a-și respecta angajamentul, în calitate de membră CMB din 1961, de a implementa ecumenismul în inima Ortodoxiei românești de sorginte Apostolică, scopul final fiind unirea cu papistașii, lent dar sigur.

Aceste evidente derapaje oficiale au prețul lor, pe care poporul român va fi obligat să îl plătească ori cu lacrimi de pocăință, atrăgând mila Domnului în al XII-lea ceas al istoriei Revelației în acest spațiu danubiano-pontic, fie prin atragerea “mâniei lui Dumnezeu peste fiii neascultării”[7].

Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Stăpâne Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor Sfinților să fie milostiv, prelungind timpul de pocăință pentru poporul nostru românesc!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate,

Valentin Bucur,

30.06.2019

[1] Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Romane pag151  (Sibiu, 2005).

[2] Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca Canoanele BO pag 152.

[3] Biblia sau Sfînta Scriptură (Col. 3-5,6).

[4] Dr. Nicodim Milas, Canoanele Bisericii Ortodoxe Romane pag 446 (Tip Diecezana Arad, 1931).

[5] Arhim. Arsenie Papacioc, Singur ortodoxia (Bucureşti: Sophia, 2008).

[6] Interviul oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel televiziunii publice TVR 26.12.2017 (https://www.youtube.com/watch?v=n93iGN-ZIJQ).

[7] IPS Teofan Savu considerat ca Arie de catre credinciosii din Moldova (https://www.youtube.com/watch?v=RidBoiVkco4).

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

12 gânduri despre „Legiferarea căsătoriilor mixte după pseudosinodul din Creta”

 1. “Lumea asta inselatoare, e o mare vrajitoare” – Pr. Iulian Prodromitul

  Inca inainte de pseudo-sinodul din Creta, Biroul Patriarhiei BOR, in februarie 2016, sensibilizeaza cugetele pleromei ortodoxe cu acest anunt, publicat pe Basilica.ro :
  „Pentru a păstra unitatea de credinţă şi de viaţă spirituală în familie, tradiția canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicția căsătoriei credincioșilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creștină. Totuși, prin iconomie sau pogorământ, din rațiuni pastorale în contexte socio-culturale multiconfesionale, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioşilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creştină, după obţinerea dispensei (aprobării speciale) de la episcopul ortodox al locului, care are cea mai înaltă responsabilitate pastorală în eparhie.

  În acest sens, la cea de-a doua Conferință Panortodoxă Presinodală din anul 1982, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au confirmat această practică a iconomiei sau dispensei, menţionând însă condiția ca pruncii care se nasc dintr-o căsătorie mixtă să fie botezați în Biserica Ortodoxă. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale pot lua hotărâri în privința aplicării iconomiei după caz și din rațiuni pastorale particulare.Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. w din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, numai episcopul conducător al eparhiei (chiriarhul) poate acorda dispensă bisericească pentru căsătorii mixte.”
  Textele recunoscute de întreaga Biserică drept fundamentale pentru reglementarea canonică a acestei probleme sunt: Canonul 10 Laodiceea (343), Canonul 31 Laodiceea (343), Canonul 21 Cartagina (419), Canonul 14 IV ec. (451) și canonul 72 Trulan (691-692). La acestea se adaugă canonul 23 zis al Sfântului Ioan Postitorul (619). Canoanele Sinodului Trulan sunt radicale în ceea ce privește raportarea creștinilor la păgâni sau eretici și erezia este așezată în rând cu păgânismul sau iudaismul.„Canoanele, in principiu, nu ingaduie casatorii intre ortodocsi si eterodocsi. Astfel, Canonul 72 Trulan [anul 692] interzice, in mod absolut, asemenea casatorii, declarand nule pe cele care s-ar incheia; canonul 14 al Sinodului IV ecumenic [anul 451] le ingaduie, insa cu conditia ca sotul eterodox sa declare ca va trece la Ortodoxie. Aceasta dispozitie, fiind anterioara celei a Sinodului Trulan, potrivit normelor de interpretare, poate fi socotita abrogata.”

  Asistam la o apostazie nemaintalnita, cand Iconomia devine noua regulă canonică, așa cum hotărârile pseudosinodului din Creta, devin astăzi mai importante decât tezaurul canonic al Sinoadelor ecumenice.
  Cum pot avea comuniune in Hristos cei care nu au si comuniune euharistica in Hristos?
  Acuml se deschid larg portile Sfintei Biserici Ortodoxe, papistasilor, protestantilor, greco-catolicilor, tuturor sectarilor si in ultima instanta, ateilor si paganilor, care vor deveni astfel membrii cu drepturi depline in Biserica lui Hristos.
  Se incalca cu buna stiinta de catre propagandistii ereziilor cretane, ferventii ascultatori de regulile si ideile satanistului organ de propaganda masonico-sionista CMB, dogmele si canoanele Sfintelor Sinoade ecumenice, Invatatura si Traditia Neprihanitei Ortodoxii.
  Prin aprobarea oficiala a casatoriilor mixte la Adunarea din Creta din 2016, preotul ortodox va fi acum „legal” in totala inter-comuniune euharistica ecumenista atunci cand il va impartasi, pe sotul catolic (sau protestant, ori ce-o fi el , numai ortodox, nu) ne-botezat, cu Sfantul Trup si Sange al lui Hristos.
  Este devastator ce se intampla cu acceptia tacita a intregului cler laic si monahal din BOR, complici tacuti la aceasta inselare, erezie si rastignire a Mantuitorului Hristos.
  Nu s-a auzit nici un glas barbatesc, raspicat si clar, a vreunui Preot, care se considera Cinstit marturisitor al Dreptei Credinte,(cu toate ca nu s-a ingradit de panerezia ecumenista), care sa aminteasca conducatorilor vremelnici ai BOR, ca li s-a intunecat vederea duhovniceasca, inima lor s-a invartosat, iar constiinta dogmatica nu ingaduie o atare iconomie care duce la pierderea mantuirii.

  Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!

  Apreciază

 2. Nu sunt valide aceste casatorii mixte. Poate doar in cazuri de exceptie cand Dumnezeu stie mai dinainte ca partea eretica va primi Botezul Ortodox si Dreapta Credinta. Dar ordinea fireasca edte ccatehizarea-Botezul-Mirungerea-Spovedania-Cununia. … Cadere de la ecumenisti. Mare nebunie. Raman necununati, adica in curvie. Si nu orice fel de curvie ci curvie cu eretici.

  Apreciază

 3. *”Căci nu învaţă în chip desăvârşit drept cuvântul adevărului cel căruia i se pare că are dreapta credinţă, dar nu se ţine în chip drept de dumnezeieştile canoane.”, spune Sfantul Theodor Studitul
  ……să nu fie binecuvântaţi de ere­tici, să nu cânte împreună cu mai marii lor şi să se de­păr­te­ze de împărtăşirea pâinii lor.”
  *”Căci cuvântul lui Dumnezeu, prin firea lui, nu se poate lega şi puterea nicidecum nu a fost dată ierarhilor ca să poată face vreo călcare de canon, ci numai ca să urmeze cele dogmatisite şi să calce pe urmele celor care le-au primit înaintea lor ….”
  Însă, precum se pare, zi­din­du-şi casa lor pe locuri putrede, când erezia a lovit asupra lor ca o furtună, au căzut cu cădere preacumplită, numind iarăşi iconomie lepădarea a­de­vă­ru­lui… Şi cei mai mulţi sunt gata spre împărtăşirea cu răul, căutând în nevoi să afle oarecare dezvinovăţire prin care, fără necaz şi su­pă­ra­re, să ducă lupta pentru dreapta credinţă. Au avut părtăşie [cu ereticii] pe baza tă­­găduirii lui Hristos, a Născă­toarei de Dumnezeu, a tu­tu­ror sfinţilor.

  Din cele spuse de dumnezeescul Parinte Theodor Studitul, nu poate fi folosita iconomia in legatura cu sfintele canoane, asa cum au facut si fac in continuare pseudoierarhii BOR, mult inainte si dupa ereticescul sinod cretan.
  S-au lepadat de Adevar, mintind cler si popor care nu poate dupa cum se vede sa-si gaseasca dezvinovatire in nici un fel, acceptand raul drept bine. Pseudopatriarhul BOR si-a desavarsit caderea, fiind imbratisat si sarutat frateste de ereticul Francisc, cantand rugaciuni cu el, vanzand si rastignindu-l pe Hristos in fata intregii lumi ortodoxe.
  Devierea de la canonul 72 are deasemenea, foarte grave urmări eclesiologice, din moment
  ce amestecă eclesiologic împreună pe „oaie” cu „lupul” și „partea” lui Hristos cu„moștenirea” păcătoșilor. Însă o astfel de amestecare este eclesiologic de neconceput, iar teologic și spiritual de neacceptat.

  Căsătoria mixtă constituie calul troian care surpă Biserica din interior în cadrul pleromei ortodoxe: deschide poarta rugăciunilor în comun, deschide poarta întrebuințării falsei iconomii și pentru administrarea restului tainelor celor neortodocși.
  -Se acceptă botezul ereticilor, si se aplica doar Mirungerea, prin urmare se legalizeaza rugaciunea in comun cu ereticii, intrucat acesta nu a fost botezat ortodox(a considera valid „botezul”ereticilor, inseamna a considera valide toate tainele lor.)
  -Căsătoria mixtă fiind lovită de nulitate, cei doi parteneri vor trăi în desfrânare sub iluzia unei binecuvântări girate de către Biserică.
  -Ea lipsește pe partenerul ortodox , de posibilitatea unirii cu Hristos în Sfânta Euharistie, iar fără aceasta cine va putea sta împotriva vrăjmașului mântuirii neamului omenesc.
  -Căsătoria mixtă lucrează implicit la disoluția familiei, și astfel a societății, alături de atacurile generalizate în lumea actuală împotriva familiei, prin faptul că este lipsită de binecuvântarea lui Dumnezeu, iar ceea ce este lipsit de această binecuvântare, nu poate dăinui, nici nu poate spori în bine.
  -Copiii dintr-o căsătorie mixtă vor suferi de grave confuzii de credință, relativism dogmatic.
  -Căsătoria mixtă introduce o rupere între Bisericile locale, în funcție de acceptarea sau neacceptarea acestei false iconomii.
  -Se anulează scopul căsătoriei care este mântuirea în Hristos a celor doi soți, prin introducerea ecumenismului in familie.
  Sinodul BOR va continua nestingherit aceste lucrari vatamatoare, cu acordul clerului laic si monahal, in acceptul pleromei tacute si supuse, ignorand cu desavarsire precum mai marii lor sfintele canoane, invataturile Sfintilor Parinti, insasi Evanghelia spre pierderea mantuirii.
  „Dacă se va da deoparte”, zice, „nu va binevoi su­fle­tul Meu întru el” (Avac. 2, 4). Şi iarăşi Apostolul zice: „Noi nu suntem ai dării de­o­par­te spre pierzanie, ci ai credinţei spre dobândirea sufle­tu­lui” (Evr. 10, 39). AMIN

  *Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi/ Sf. Theodor Studitul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Amfilohie; trad. din limba greacă veche de pr. Marcel Hancheş, Bucureşti, Ed. Sofia, 2006, vol. I

  Apreciază

 4. In temeiul canonului 10 Laodiceea, “nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii – adica crestinii ortodocsi, sa impreune, din indiferenta, pe fiii lor cu ereticii prin legatura casatoriei”. Potrivit interpretarii data de unii canonisti ortodocsi, canonul respectiv interzice casatoria unui crestin ortodox cu orice persoana anatematizata de Biserica Ortodoxa, a carei erezie a fost deci anatematizata (Can. 1 II ec. ; 1 Sf. Vasile cel Mare ; 45 apost.).

  Prin urmare, casatoria cu un eterodox a fost cu desavarsire interzisa. Dupa randuiala apostolica, cei care nu renuntau la o asemenea casatorie erau excomunicati din Biserica. Pe cei care “nu se pocaiesc – prevedea Constitutiile Apostolice – afurisiti-i, despartindu-i de credinciosi, si aduceti la cunostinta publica indepartarea lor din Biserica lui Dumnezeu, si porunciti credinciosilor sa se fereasca cu desavarsire de ei, si sa nu se intovaraseasca cu ei nici la vorba, nici la rugaciuni, fiindca ei sunt potrivnici si rauvoitori Bisericii, strica turma, necinstesc mostenirea, se socotesc intelepti si sunt cu totul rai…”. Urmand aceasta randuiala apostolica, “Regulamentul pentru cazuri de afurisenii si anateme”, din anul 1910, – in vigoare si astazi in Biserica noastra – prevede ca, “…in cazuri de abatere a vreunuia dintre credinciosii crestini ortodocsi sau clerici…, dupa ce se va fi intrebuintat mijloacele descrise si raul ar fi tot neindreptat, Sfantul Sinod va fi sesizat, prin Chiriarhul Eparhiot, spre a decide. Sfantul Sinod, deliberand asupra cazului adus la cunostinta si neafland alt mijloc de intoarcere si indreptare, va putea da autorizare de anatema si afurisanie, cu rezerva de a se putea primi in adunarea credinciosilor cel blestemat, daca se va pocai deplin” (Art. II-III)

  Cu privire la forma canonica a savarsirii cununiei mixte, retinem ca nesavarsirea cununiei in numele Sfintei Treimi (ereticii nu cred in adevarata Sfanta Treime, ci in una ciuntita si inteleasa in duhul lor eretic), potrivit ritualului stabilit de Biserica Ortodoxa, constituie impediment care loveste insasi esenta cununiei.

  Deducem cu usurinta unul din motivele pentru care in BOR nu se citesc anatemele in Duminica Ortodoxiei.
  Ar insemna ca cei care au incalcat cu buna stiinta dumnezeiestile canoane, permitand marea faradelege, a unirii ortodocsilor cu ereticii anatematizati, trebuie dati anatemei sau afurisaniei.

  Apreciază

  1. Par aspre aceste legiuiri, însă, prin ele se păstrează curăția și sănătatea Ortodoxiei! Sunt adevărate leacuri duhovnicești. Vai de cei care nesocotesc învățăturile sănătoase ale Bisericii! Așadar, din multa iubire a lui Dumnezeu avem aceste Așezăminte, pentru a nu lăsa ceva stricat să pătrundă în Trupul Bisericii lui Hristos. Sau, dacă a pătruns ceva stricăcios, să existe terapeutica potrivită vindecării, refuzul acesteia ducând la „externare forțată” din Spitalul numit Biserică!

   Apreciază

 5. Sa fie blagoslovit cuvantul Sfintiei Voastre, in veci de veci, AMIN!
  Aceasta este credinţa noastră Ortodoxă: lucrătoare, rugătoare şi păzitoare, pătrunsă până în adâncuri de lacrimi şi osârdie, daruita ca pe o comoara de Mangaietorul. Sfintenia si curajul sunt de fiecare data incomode, produc intotdeauna “scandal” si ii “tulbura” pe toti fariseii si caldiceii aciuati in culcusuri calde in Biserica, care nu suporta sa auda glasul Adevarului, glas care sa-i scoata din “cumintenia” pacatelor lor…
  Sunt multi cei inzestrati cu putere bisericeasca, care cauta sa ne indeparteze de Lumina cea neapropiata, de Hristos, experţi în a împăca poruncile lui Hristos, calea cea strâmtă, cu confortul şi trufia acestei lumi.
  S-a stins oare din firea neamului nostru scânteia sfintelor năzuinţe, izbucnirea mucenicească împotriva fărădelegii care ne sfărâmă puterile?
  Asistam la lepădări de adevăr, lepădări de dreptate, lepădări de curaj, de mucenicie, de dragoste pentru sufletul omului, lepădări de neam, de credinţă, de Dumnezeu, lepădări de mântuire, de rai, de veşnicie.
  Frumos si intelept este cuvantul Sf.Paisie Aghioritul, care numeste lumea contemporana „GENERATIA
  NEPĂSĂRII”, adăugând că „nepăsarea fată de Dumnezeu aduce nepăsarea fată de toate celelalte.”

  Apreciază

 6. Spune IPS Hierotheos Vlachos,*” ca o credinta isi dovedeste autenticitatea ei prin puterile ei vindecatoare. Daca tamaduieste este o credinta adevarata, daca nu, nu este adevarata. La fel este si cu sufletul. Din aceasta pricina cred, deosebirea Predaniei Ortodoxe atat de cea latina, cat si de confesiunile protestante se vede mai intai in felul tamaduirii. Deosebirea in tamaduire este urmarea deosebirilor dogmatice. Dogmele nu sunt filozofie si nici teologia nu este filozofie….Filozofia este odrasla ratiunii omenesti, iar teologia este roada Descoperii lui Dumnezeu , facuta inimii curatite a omului….ereticii foloseau filozofia spre a infatisa problemele de credinta, pe cand Sfintii Parinti au folosit Descoperirea dumnezeeasca, aceasta fiind roada isihiei in toata plinatatea ei….Dupa invatatura Sfintilor Parinti, Imparatia lui Dumnezeu, nu este viata de dupa moarte, ci partasia cu Dumnezeu, vederea Luminii celei necreate”. AVVA PARINTE!
  *Hieroteos Vlachos-Boala si tamaduirea sufletului in traditia ortodoxa

  Apreciază

  1. Mulțumim pentru frumosul cuvânt al ÎPS Ierotheos Vlachos sprijinit pe teologia patristică a vrednicului de pomenire Părintele Ioannis Romanidis! Într-adevăr, doar prin Adevăr-Ortodoxie există tămăduire în Spitalul duhovnicesc-Biserica! În afara Ortodoxiei este întuneric, durere, boală și moarte!

   Apreciază

   1. Este pe internet in engleza cazul unui absolvent grec ortodox al Harvard university.Cazul e pe comunitatea greaca din sua.Daca fata s- a trecut la ortodoxie si au fost așa de grave problemele,ce sa mai zicem de căsătoriile religioase de mana a doua ,adică mixte.Nu mai rețin nume ,desi se găsește ușor pe site- ul comunității grecești din sua ,anul 2017. Cineva amabil poate sa traducă si sa facă articol pentru cititori.E un caz sensibilizator si de răsunet.Poate fi tema de un roman.

    Apreciază

 7. Striga tot „launtrul nostru cand vedem cum se lucreaza la anihilarea Adevarului
  cel mantuitor.Cu viclesug si minciuna smintesc mintile celor slabi crezatori. Vai,
  ce mare raspuns vor trebui sa dea inaintea Domnului acesti stricatori de Adevar.
  Frumos si curat spuneti doamna Naghi, sa va rasplateasca Dumnezeu cu viata vesnica.
  Doamne iarta-ne si indura-Te de noi si vezi-ne durerea si putinatatea lacrimilor
  noastre.

  Vin proorocii mincinosi tot mai mare gloata,
  numarul si felul lor umple lumea toata,
  gurile, li-s tot mai largi, pline de munciuna
  si la ei cei inselati tot mai multi se-aduna.

  Vin proorocii mincinosi, duhurile rele
  ii tot scot mereu mai multi, lumea s-o insele,
  predicand despre-adevar, mint cu nerusine
  si de larma gurii lor ulitele-s pline.

  Vin proorocii mincinosi – si-orice intrebare
  o rastoarna prefacut gura-nseletoare,
  pe toti ochii lumii pun palma blestemata-
  iata, corul lor nebun lumea cum o-mbata.

  Vin proorocii mincinosi – tot mai cu-ndrazneala
  lupta contra lui Hristos duhul lor cu fala
  si toti cei ce n-au primit Adevarul dulce,
  dupa-a lor minciuni, la iad, gloata se vor duce.

  …Vin proorocii micinosi – suflete smerite,
  departati-va de ei caile grabite,
  caci, curand in fruntea lor vine Raul care
  numai Domnu-l va zdrobi cu a Lui suflare.

  Traian Dorz

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: