Căsătoriile mixte surpă Biserica lui Hristos din interior

lup

„Căci cuvântul lui Dumnezeu, prin firea lui, nu se poate lega şi puterea nicidecum nu a fost dată ierarhilor ca să poată face vreo călcare de canon, ci numai ca să urmeze cele dogmatisite şi să calce pe urmele celor care le-au primit înaintea lor … Însă, precum se pare, zidindu-şi casa lor pe locuri putrede, când erezia a lovit asupra lor ca o furtună, au căzut cu cădere preacumplită, numind iarăşi iconomie lepădarea adevărului… Şi cei mai mulţi sunt gata spre împărtăşirea cu răul, căutând în nevoi să afle oarecare dezvinovăţire prin care, fără necaz şi supărare, să ducă lupta pentru dreapta credinţă. Au avut părtăşie [cu ereticii] pe baza tăgăduirii lui Hristos, a Născătoarei de Dumnezeu, a tuturor Sfinţilor”.*

Din cele spuse de dumnezeiescul Părinte Theodor Studitul, nu poate fi folosită iconomia în legătură cu Sfintele Canoane, aşa cum au făcut şi fac în continuare pseudoierarhii BOR, mult înainte şi după ereticescul sinod cretan. S-au lepădat de Adevăr, minţind cler şi popor, care nu poate după cum se vede să-şi găsească dezvinovăţire în niciun fel, acceptând răul drept bine. Devierea de la canonul 72 are, de asemenea, foarte grave urmări eclesiologice, de neacceptat, din moment ce amestecă eclesiologic împreună „oaia” şi „lupul” și „partea” lui Hristos cu „moștenirea” păcătoșilor. În temeiul Canonului 10 Laodiceea, ,,nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii – adică creştinii ortodocşi, să împreune, din indiferenţă, pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei”. Potrivit interpretării dată de unii canoniști ortodocşi, canonul respectiv interzice căsătoria unui creştin ortodox cu orice persoană aflată sub anatema Bisericii Ortodoxe, a cărei erezie a fost deci anatematizată. (Can. 1 II Ec.; 1 Sf. Vasile cel Mare ; 45 Apost.) Căsătoria mixtă surpă Biserica din interior, căci deschide poarta rugăciunilor în comun, deschide poarta întrebuințării falsei iconomii și pentru administrarea restului tainelor celor neortodocși.

Astfel, prin căsătoriile mixte:

1. Se acceptă botezul ereticilor, şi se aplică doar Mirungerea, prin urmare se legalizează rugăciunea în comun cu ereticii, întrucât acesta nu a fost botezat ortodox (a considera valid „botezul”ereticilor, înseamnă a considera valide toate ,,tainele’’ lor.)

2. Căsătoria mixtă fiind lovită de nulitate, cei doi parteneri vor trăi în desfrânare sub iluzia unei binecuvântări date de către Biserică.

3. Ea lipsește pe partenerul ortodox de posibilitatea unirii cu Hristos în Sfânta Taină a Euharistiei, iar fără aceasta cine va putea sta împotriva vrăjmașului mântuirii neamului omenesc?

4. Căsătoria mixtă lucrează implicit la disoluția familiei, și astfel a societății, alături de atacurile generalizate în lumea actuală împotriva familiei, prin faptul că este lipsită de binecuvântarea lui Dumnezeu, iar ceea ce este lipsit de această binecuvântare, nu poate dăinui, nici nu poate spori în bine.

5. Copiii dintr-o căsătorie mixtă vor suferi de grave confuzii de credință, relativism dogmatic.

6. Căsătoria mixtă introduce o rupere între Bisericile locale, în funcție de acceptarea sau neacceptarea acestei false iconomii.

7. Se anulează scopul căsătoriei care este mântuirea în Hristos a celor doi soți, prin introducerea ecumenismului în familie.

Sinodul BOR va continua nestingherit aceste lucrări vătămătoare, cu acordul clerului laic şi monahal, în acceptul pleromei tăcute şi supuse, ignorând cu desăvârşire, precum mai – marii lor, Sfintele Canoane, învăţăturile Sfinţilor Părinţi, însăşi Evanghelia, spre pierderea mântuirii. „Dacă se va da deoparte”, zice, „nu va binevoi sufletul Meu întru el”(Avac. 2, 4). Şi iarăşi, Apostolul zice: „Noi nu suntem ai dării deoparte spre pierzanie, ci ai credinţei spre dobândirea sufletului” (Evr. 10, 39). Amin.

Dr. Gabriela Naghi

*Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi/ Sf. Theodor Studitul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Amfilohie; trad. din limba greacă veche de pr. Marcel Hancheş, Bucureşti, Ed. Sofia, 2006, vol. I

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

125 de gânduri despre „Căsătoriile mixte surpă Biserica lui Hristos din interior”

 1. Atenție,nu spun prostii,deja fanaticii( mireni) pro- sinodul din Creta îți dau in cap daca vorbești chiar de întreruperea pomenirii pseudo ierarhului. Sunt foarte fanatici si devin violenți.Fiți atenți ca foarte multi simpatizanți pro- Creta sunt activiști pro- religie universala .Se pare ca democrația nu mai exista.Sunt foarte multe cazuri de creștini ortodocși nepomenit ori echilibrați care,atunci când si- au exprimat echilibrat poziția ortodoxa pe linia nepomenirii pseudoierarhului au fost bătuți si maltratați de simpatizanți pro- Creta.Rugam Patriarhia sa ia atitudine împotriva fanaticilor pro- sinodului din Creta.Elementele acestea formate de Patriarhie,educați pentru violenta sunt tolerate de politie si jandarmerie ca sa facă ce vor fara sa fie trași la răspundere.Atenție,va rugam.

  Apreciază

 2. Se pune problema pacatului si virtutii in Biserica lui Hristos.
  Noțiunile de bine și de rău ar putea fi șterse în Biserică, prin incalcarea sfintelor canoane : cu o lovitura de creion, păcătoșii de ieri pot fi declarați preoți evlavioși și preoți evlavioși – păcătoși.
  Este vorba atat de situatia din Ucraina, cat si de cea din BOR, unde ierarhii in exercitiu, au caterisit samavolnic Preotii lui Hristos, care au intrerupt pomenirea canonic, nesocotind dumnezeiestile canoane si interpretandu-le in duh lumesc, fara frica de osanda si pedeapsa.

  După cum afirmă şi Părintele profesor Floca, „Mântuitorul n‐a înzestrat Biserica cu norme de drept, cu un «cod de legi juridice», ci numai cu har, cu adevăruri de credinţă şi cu norme religioase şi morale. Prin normă canonică se intelege„un principiu sau o regulă de conduită cu caracter general şi impersonal, instituită sau sancţionată de Biserica a cărei respectare este obligatorie şi garantată de organele puterii bisericeşti şi de opinia obştii credincioşilor din cadrul Bisericii”.

  Patriarhii vremelnici ale celor doua cetati, una aflata in tara musulmana, cealalta o colonie la discretia marilor puteri politice ale lumii, impreuna cu sinoadele lor simbriase, au dat dovada ca nu merita sa fie numiti adevarati fii ai Bisericii, prin infaibilitatea la care au aderat cu inteaga lor simtire, de sorginte eretic-papistasa.
  Nu au pocainta, pentru ca nu admit ca pot gresi in fata lui Dumnezeu si a constiintei lor, semn că nu sunt fii adevărati al lui Dumnezeu şi al Bisericii, dupa cum grăieşte Pavel: „Răbdaţi spre înţelepţire. Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte? Iar dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi”.
  (Evrei 12, 7-8).
  Gravitatea problemei sta in faptul ca in ambele cazuri, patriarhii incalcand dumnezeiestile canoane, atrag in savarsirea unor pacate grele pe foarte multi crestini, a caror mantuire este pusa in mare pericol.
  Poate s-au pocait in sine, dar chiar daca au primit iertare de la Dumnezeu, sa se astepte la certare si pedeapsa pentru cele savarsite.
  Poate isi reamintesc cuvintele dumnezeescului Nicodim Aghioritul:
  „Pe scurt, îţi spunem, frate să alegi unu din două; ori aici să primeşti, în chip vremelnic, canonul păcatelor tale, ori dincolo, pentru vecie. Dacă-l primeşti aici, scapi de cel de acolo;dacă aici nu-l primeşti, ai să-l capeţi, fără greş, acolo, şi pe vecie. Precum şi Gavriil al Filadelfiei, scrie în cartea sa despre Taine: „Cel ce nu s-a supus (canoanelor) trebuie sa fie trimis la scaunele de judecată de dincolo, şi va da socoteală de nelegiuirile pe care le-a săvârşit, ca unul ce a încălcat aşezămintele Sf. Biserici”.

  Frate, trebuie să-l împlineşti, pe cât este cu putinţă, mai repede, câtă vreme te afli în harul lui Dumnezeu, şi să nu amâni, fiindcă, nu ştii ce ţi se va întâmpla în ziua viitoare: „Căci nu ştii la ce poate da naştere ziua de mâine” (Pildele lui Solomon 27,1).

  Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, Ed. IBM‐BOR, Bucureşti, 1990, p. 45.,
  Carte foarte folositoare de suflet, Sfântul Nicodim Aghioritul

  Apreciază

 3. Un dar de suflet, margaritar fara seaman din pretiosul tezaur al unuia din cei mai iubiti sfinti ortodocsi contemporani!
  Despre Ortodoxie
  Sf. Iustin Popovici

  Bogăția noastră nemăsurată și nesecată este credința noastră Ortodoxă. Prin ea se întăresc toate cerurile, toate ale lui Dumnezeu sunt ale noastre și ceea ce e mai prețios decât orice – însuși Preadulcele nostru Domn Iisus Hristos, iar împreună cu El toate fericirile și bucuriile veșnice.

  De când Domnul Iisus Hristos este pe pământ, nu mai există prăpastie între pământ și cer, între Dumnezeu și om; unite sunt cele ale lui Dumnezeu cu omul, cele cerești cu cele pământești, cele veșnice cu cele vremelnice. Trupul divino-uman al lui Hristos – Biserica – este palatul ceresc-pământesc în care se trăiește viață veșnică divino-umană prin credința ortodoxă, adevărată, apostolică, divino-umană, patristică în Domnul Iisus Hristos. Nu există morți în Biserica lui Hristos. Toți cei din ea sunt vii, și încă vii fără de moarte; încă pe pământ sunt nemuritori prin har, iar după strămutarea în acea lume sunt încă și mai deplini, mai puternici, cu neputință de învins, nemuritori.

  Aici (în Biserică) îngerii trăiesc între oameni, „bucuria și adevărul s-au întâlnit”, timpul se măsoară cu veșnicia, credința se unește cu nemurirea. Iar omul între toate aceste sfințenii se împărtășește de nemurire și veșnicie, trăind cu sfintele lui Hristos Taine și cu sfintele lui Hristos fapte; hrănitoarea tuturor mai nemuritoare decât însăși nemurirea e sfânta credință ortodoxă apostolească și a Sfinților Părinți. Ea este cea mai mare comoară a ființei omenești în cer și pe pământ.

  Pe pământ creștinul nu are loc pentru deznădejde, căci dacă Domnul a coborât în lume și prin Biserica Sa a rămas în ea, cum atunci poți să lași loc deznădejdii în sufletul tău? Căci însuși Domnul este aici, lângă noi, în mijlocul nostru! Strigă către El numai și privește – ești în întregime în îmbrățișările Lui! și cine poate să te ia atunci din mâinile Lui – care dușman, care om, care diavol, care iad? Nici o putere, nici o putere rea nu ne poate despărți de dragostea Sa. Prin El suntem totdeauna mai puternici decât orice rău, decât orice păcat, decât orice iad, decât orice demon și decât toți aceștia luați împreună. Toată înțelepciunea creștinului constă în aceasta: să se țină necontenit de Domnul Iisus Hristos, să se țină prin rugăciune, prin post, prin milostenie, prin dragoste, prin blândețe, prin smerenie, prin răbdare, prin pocăință, prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfânta Spovedanie – prin toate acestea să se țină de El, nedespărțit prin nimic și de către nimeni de dragostea Dumnezeului și Domnului nostru – prin fiecare Sfântă Taină și prin fiecare faptă plăcută lui Dumnezeu. Atunci peste toate morțile, peste toate chinurile totdeauna vei triumfa prin bucurie – bucuria credinței, bucuria mântuirii…

  Apreciază

   1. Pentru a lamuri problema pentru oscilanți:simpatizanții pro- Creta( patriarhi,mitropoliți,episcopi,stăreți de mănăstiri,călugări,profesori,preoți,primari,oameni care țin conferințe,duhovnici,mireni de rand ) ,SA STITI CA ACEIA NU SUNT ORTODOCSI ,chiar daca se numesc pe ei înșiși ” creștini ortodocși”.Un post de televiziune care propaga religia inventata globalista numita corect ecumenism prin ideile sale sectare si prin inocularea unei atitudini sectare fanatice fata de creștinii ortodocși care s- au delimitat de episcopii, călugării ,preoții si mirenii ecumeniști,nu e un post de televiziune ortodox precum se autodeclara,ca sa inducă lumea in eroare.

    Apreciază

 4. Admiterea casatoriilor mixte, atrage dupa sine un sir nesfarsit de probleme, conducand la situatii explozive, iar pacea si buna convietuire in casnicia astfel intemeiata, vor ramane idealuri de neatins.
  Trecerea unuia dintre soti la Ortodoxie, duce la confruntari serioase cu familia acestuia, iar căsnicia începută fără binecuvântarea părinților poate avea de suferit pe parcursul ei. Chiar dacă acesta este dispus să treacă la Ortodoxie (uneori, aceste disponibilități se arată doar până la căsătorie, iar după aceea mulți manifestă înverșunare și repulsie față de acest subiect), totuși, nu putem uita că, fiind crescut într-o altă credință, el poate rămâne tributar unor obiceiuri sau practici străine de duhul Ortodoxiei.
  Orice lucru care violeaza si forteaza constiintele se transforma in rau si este, dupa N. Berdiaev, « cosmarul lucrului impus », unde libertatea umana, dorita de Dumnezeu cu pretul mortii Sale, ramane necunoscuta.
  Si, in aceasta atmosfera de constrangere a constiintelor, abolim in final libertatea, conditia sine qua non a iubirii ; or, in acest climat de non-libertate si de mediocritate crestina, “noul adept” a vazut totul aici, mai putin iubirea si libertatea… Deci, el se boteaza pur si simplu pentru a se casatori, apoi nu mai merge la Biserica, si, adeseori, nici sotul crestin si botezat de mai mult timp…
  Incerca ierarhii sa se substituie Marelui Arhiereu?
  Se pune intrebarea cum va trai „noul adept”in mediul ortodox, cand familia in care a vietuit, prietenii, rudele, au cu totul alte sarbatori religioase si nu toti accepta partenerul de religie ortodoxa.
  Astfel apare o ruptura totala intre acesta si lumea pe care a cunoscut-o pana in acel moment.
  In aceasta hotarare samvolnica a mincino-sinodului de la Kolymbari, deducem grija Inaltilor Ierarhi pentru ortodocsii care ar putea, fara dispensa, sa traiasca in desfranare, sau sa paraseasca credinta ortodoxa, trecand la alta religie?

  Prin pocainta i se va ierta persoanei ortodoxe pacatul, intr-un tarziu, decat sa necinsteasca sfanta Biserica a lui Hristos, intreaga sa viata.
  Caci de se va casatori cu dispensa, fara Sfantul Botez, va trai in preacurvie si nici nu se va putea pocai in veac, fiind convinsa ca nu a facut nici un pacat.

  Iar cel ce iubeste pe altcineva, mai mult decat pe Mantuitorul Hristos, nu este vrednic de Acesta.
  Aceasta hotarare a fost aprobata, spre a strange lanturile ecumenismului lucid si mai mult, sufocand pleroma ortodoxa, incalcand sfintele canoane si nesocotind poruncile Domnului.

  29. Iisus i-a răspuns că întâia este: „Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn”.
  30. Şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta”. Aceasta este cea dintâi poruncă.
  31. Iar a doua e aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Mai mare decât acestea nu este altă poruncă.(Marcu 12;29-31)
  AVVA PARINTE!

  Apreciază

  1. Căsătoriile tinerilor nepomenitori echilibrați cu alti tineri nepom. echilibrati se pot încheia si fara consensul părinților lor care sunt ecumeniști. Acești Părinți, pentru ca sunt ecumeniști adică eretici, nu au putere de a da binecuvântări pentru căsătoria copiilor lor. Aceștia,prin căderea lor spirituala sun decăzuți din dreptul de a determina pe copiii lor sa depindă de binecuvântarea lor.In felul acesta facem delimitarea practica de eretici si erezie. Participantul de rand la slujbele ecumeniștilor nu mai este om fara vina pentru ca nu a știut, chipurile. După 3 ani de erezie oficializata peste tot, se știe de toata lumea acest lucru. Pseudopreotii, pseudoepiscopi, pseudostaretii, pseudo-duhovnicii ecumeniști, prin cădere spirituala,nu au puterea de a determina pe nimeni sa – l facă sa depindă vreodată de binecuvântările lor.

   Apreciază

 5. Nu sunt de acord cu ideile dvs., @manu, alias dumitru.
  Faceti afirmatii fara discernamant.
  Nu e nimeni cazut spiritual din drepturile parintesti. Pana la un sinod panortodox care sa anatematizeze pseudo-sinodul din Creta, si pe propovaduitorii lor, faceti afirmatii grave vis-a vis de pleroma ortodoxa.
  Mergeti catre caderea din har a tuturor celor care pomenesc, deci parerea dvs., ar fi bine primita pe alte bloguri extremist schismatice. Vorbiti de echilibru, o virtute pe care din pacate, nu o aveti.
  Este bine atunci cand vorbiti de relatiile parinti-copii, sa va cenzurati mai bine ideile.

  Apreciază

 6. Mare virtute este dreapta socoteala, pe care, cu greu o dobandesti si, usor o poti pierde daca nu esti atent la intretinerea, consolidarea si cultivarea ei!…
  Da, mult si mare efort trebuie depus intru dobandirea si inmultirea ei!…

  Textul se refera la ascultarea fata de Parintele(biologic) care nu da binecuvantarea copilului sa se casatoreasca cu o persoana de alta religie.

  A vorbi patimas si a considera si numi pe cineva pseudo parinte, mai ales pe cea care ti-a dat nastere, mama care este sfanta, este un pacat care incalca a 5-a porunca a Decalogului, pe care o întâlnim în cărțile „Ieșirea” și „Deuteronomul” ale Vechiul Testament” Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.”(Iesire 20, 12)
  Neascultarea de parinti este un pacat, caci ruptura dintre copii si parinti, precum si dintre tineri si batrani, este o urmare a imputinarii credintei si a racirii dragostei, dupa cum citim: „In zilele din urma vor veni vremuri grele; ca vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginti, laudarosi, trufasi, hulitori, neascultatori de parinti, nemultumitori, lipsiti de dragoste (…) iubitori de desfatari mai mult decat iubitori de Dumnezeu, avand infatisarea adevaratei credinte, dar tagaduind puterea ei. Departeaza-te si de acestia” (II Timotei 3, 1-5). Sfantul Apostol Pavel ne indeamna sa ne indepartam de cei care nu-si asculta parintii, caci unii ca acestia nu au frica de Dumnezeu.
  Daca te-ar sili sa te casatoresti cu un eretic sau pagan, daca ti-ar impune sa mergi la slujbele ecumeniste, sa-ti alegi un Parinte Duhovnic ecumenist, in cazul in care ai ales sa fii nepomenitor, atunci sa nu asculti, dar chiar si in aceasta situatie, nu poti nici macar gandi, dar a spune, ca parintele tau a devenit un pseudoparinte.
  „*Din pricina neascultării am fost alungaţi din Rai. Deprindem ascultarea, când vedem ce am făcut prin neascultare… am nimicit viaţa pe pământul nostru şi catastrofa ameninţă totul. Întreaga lume este atât de copleşită, pentru neascultarea noastră. O neascultare faţă de părinţi îi însoţeşte pe copii de-a lungul întregii vieţi. Nici eu nu am ştiut la vremea mea că nu trebuie să-ţi răneşti părinţii, nici cu gândurile, nici să fim supăraţi pe părinţii noştri.

  Părinţii noştri pot fi oameni păcătoşi, pot fi părinţi răi, pot fi tâlhari, pot fi în tot felul – dar pentru noi ei trebuie să fie sfinţenie; iar pentru ceea ce sunt ei, pentru cum le este caracterul, vor răspunde înaintea lui Dumnezeu, ca şi pentru noi, copiii lor. Nu noi răspundem pentru ei. Ei trebuie să fie pentru noi sfinţenie, ca să putem avea binecuvântarea lui Dumnezeu, să nu ne facem călcători de lege, căci, dacă nu ne cinstim părinţii, nu putem avea până la sfârşitul vieţii binecuvântarea vieţii şi cale dreaptă.”
  *Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, București, 2010, pp. 59-60)

  Apreciază

  1. Se pune problema clar : ești ortodox pentru ca ai rămas ortodox pe linia nepomenitoare echilibrata deja știuta de toată lumea si nu ești ortodox atât timp cat te tii de erezie si de eretic.Nu exista ortodoxie ” diluata” ,nu exista ortodocși” diluați”, daca mi te exprim bine,bine înțeles ca eu ma refer la diluarea cu fecale ecumeniste,sa nu supăr vreun eretic in vreun fel.Sa nu ne îmbătam cu apa rece: ori ești ortodox si ti- a rămas puterea si vrednicia de a determina pe copii sau enoriași sa depindă de binecuvântarea ta, ca unul care ești in regula cu toată rânduială Bisericii Ortodoxe cea Una Nepomenitoare de erezii si de eretici,ori ești eretic,” ecumenist vândut” ,care nu are puterea,e decăzut spiritual in a da binecuvântare,e decăzut spiritual pentru a determina pe copiii sai,pe credincioșii sai,ca pseudo- duhovnic sa depindă de binecuvântarea lui.In caz diferit, e ca si cum ai zice ca o piranda,vrăjitoare fiica de satana ar avea dreptul sa determine pe vreun copil de- al ei sau pe vreun credincios de- al ei sa depindă total de ” binecuvântarea ” ei.L- ar termina,l-ar lăsa in burta goala ,i- ar lua si pielea si i- ar vinde- o cu bani grei.Cum pirandele nu au nimic dumnezeiesc ,la fel,pseudo părinții dornici de eretici si de erezie,la fel si pseudo- duhovnicii închinători fideli ereticilor si ereziei,nu au nimic dumnezeiesc si sunt inselati pentru a fi credibili spre indrumarea si a unui suflet.Daca sunt vânduți,cum sa- i credem ca ne vor binele?Sunt 3 ani de erezie instaurata dictatorial si cu vădita acțiune de spălare a creierelor pentru a deservi scopurilor bogaților care vor numai oameni departe de Dumnezeu,departe de rădăcini religioase sigure,pentru ca,doar ai păruta ca faci ce vrei cu ei,tratandu- i drept ca pe animale.Fanatismul acesta de tip masonic existent si întărit,sub forma ecumenista,in acești trei ani de după drăcia de sinod cretan e un indicator serios ca toata populația romaneasca aproape,e conștientă,realizează ca e ecumenista înrăită si vrea sa fie asa,nu altceva,așadar in niciun caz ortodoxa.Toți stiu de ortodoxie,aceasta ortodoxie nepomenitoare echilibrata,dar Nu vor sa audă de ea.Conștient nu vor sa audă de ea.

   Apreciază

 7. dumitru,
  n-ai de lucru ? filosofesti toata ziua !
  vezi sa nu o iei razna !
  este Biserica cea Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca !
  punct. nu exista Biserica nepomenitoare si Biserica pomenitoare ( de erezii si eretici)!
  nu Biserica pomeneste erezii… ci arhiereii sau preotii din interior ! Biserica ramane Biserica Cea Una.
  nu inventa altceva si ar fi mai bine sa nu mai filosofesti atata pe tema asta ca nu te pricepi. nu esti teolog !
  nu o zic din rautate , dar unele ti-s cam anapoda !
  prea le amesteci toate. n-ai darul invataturii.
  fii mai simplu , nu le complica atata numa ca sa te afli in treaba!
  discutii prea multe fara un scop bun si care nu-si au rostul.
  astea-s discutii la pierderea vremii !
  mai bine am iubi tacerea si am vorbi putin si cu folos sufletesc nu doar sa ne aratam asa zisele cunostinte si filosofii pe care le credem ca le avem , dar nu le avem !
  Doamne ajută .

  Apreciază

  1. Limbajul securistic cu puneri la punct in acest mod a existat pana in 1989. Oamenii cu o alta gândire decât a sistemului erau tratați ca unii cărora trebuia sa le spui ce sa facă.Toți trebuiau sa se ferească de ei ca sa fie pace in ograda.Cine se comportau cu acești” inadaptați”?Cei care le „vroiau binele”. Daca unii nu vor sa audă ca lucrurile sunt clare,in sens ca se știe după 3 ani de după Creta cine e ortodox si cine nu înseamnă ca e multa nesinceritate si inca nu se cunoaște total aceasta erezie cretana .Pozițiile anterioare arata o nesiguranță,labilitate intru poziția ortodoxa ,nesiguranta,sovaire care asigura cale fara maracini împărăției tuturor ereziilor de pe teritoriul tarii noastre.Limbajul unui creștin ortodox este slefuibil dar nu echivoc ,exprima faptul concret si adevărul fara compromis.Limbajul acesta arata cine e ortodox si cine e căzut din ortodoxie si știe ca nu se supăra nimeni pe aceasta.E o problema cu noi daca mai tot acoperim murdăria după 3 ani de dictatura eretica a celor pretinși” ortodocși”, ei care nu sunt ortodocși.Cine nu știe teologie se duce după ei pentru „ca ii vede pe ei ca sunt plini de zile bune” si „toți ii lauda prin piețe”. Acest soi de gură-cască ce le umplu bisericile si le fac campanie electorala ecumenismului nu constituie un reper spiritual pentru copiii lor ,pentru fiii lor duhovnicești.Nu o mai dam cotita cu înțelepciunea,cu discernământul.Astăzi ,ori ești ortodox,ori nu ești ortodox si tot mergi după flutura-vanturi,gărgăuni,palavre,maidane ecumeniste,anturaje cu care vor ei sa ne coloram.Pasol-na-turbinka ,vidma ecumenika,pașol,pe sol! Haraso pocitanii,haraso na domu!

   Apreciază

  2. Nu vorbim de o Biserica aparte,ci de Biserica Ortodoxa nepomenitoare de eretici,adică,cea Una.Fac specificarea pentru aceia care cred in „Biserica Ortodoxa”,ceea ce nu e ortodoxa,pomenitoare de eretici.Totul e clar.” Biserica Ortodoxa” pomenitoare a ereticilor merge din rău in mai rău pe calea uniației cu catolicii si e cea falsa „Biserica”,ceea ce vede toată lumea,iar Biserica Ortodoxa nepomenitoare,cea Una,Sfântă si Soborniceasca din crez este cea adevărata.Punct.

   Apreciază

   1. Sa întrebam cu aceasta întrebare fireasca:sunt ortodocși patriarhul Bartolomeu,patriarhul Kiril(care a semnat împreună cu papa Francisc in Cuba documentul de asociere cu catolicii) si patriarhul Daniel care au semnat documentele de la Lateran,Geneva,Roma si din Coreea de Sud in care au specificat clar ca renunța la ortodoxie in favoarea altei credințe de tip unionist?DA sau NU?Răspundeți ca DA sau cu NU.Doar atât.Pentru a evita nuanțările si ducerea cu vorba.Rețineți ca sunt peste 3 ani de erezie fățișă ,nu camuflata,ca apele sunt limpezi iar ingineriile verbale si scriitoricești nu au audiție.Cu „pai stai sa vezi ca nu e chiar așa cum grăiesc unii duri,radicali,ca lucrurile sunt ceva mai dulci,nu cum sperie exagerații rigoriști” nu mai funcționează piesa iar prostiții s-au prins la capitolul prezentarea roz a ceea ce e de fapt realitatea cruda,realitatea care e ea.Ce dovezi să-ți mai aduc ca cei de mai sus nu sunt ortodocși si nici instituțiile și cei din subordinea lor?

    Apreciază

   2. DA, sunt pseudo-patriarhi! Așa îi numește Canonul 15. Însă nu putem să-i numim pe toți cei aflați în comuniune cu ei, prin pomenire, eretici! Este o părtășie, o complicitate, însă nu-i putem numi pe toți, fără niciun discernământ duhovnicesc, eretici! Ce facem: începem iarăși cu isteria părtășie la erezie?!

    Apreciază

   3. S-a tot discutat și pe aici că nu putem identifica o Biserică a nepomenitorilor. Cei care au avut o astfel de gândire au căzut din har și au intrat într-un duh schismatic. Grijă mare la eclesiologia corectă!

    Apreciază

 8. dumitru,
  de ce nu asculti de parintii echilibrati ?

  ia spune-mi te rog ,
  matusa , bunica, batranu , unchiu de la sat , botezat ortodox care stie doar sa mearga Duminica la Biserica si sa tina oleaca de post si sa se spovedeasca odata pe an,
  si lucra toata ziua cu fânul, cresterea animalelor, cara lemne din padure, mulge vaca, face cas… cosește de dimineata …etc..
  nu stie carte decat Crezul, Tatal nostru si PreaSfanta Maică…
  face Sf. Cruce si adoarme cu Doamne iarta-ma ce am gresit…
  habar nare de sinoade, de ecumenism, de teologie de erezie , de patriarh, de episcop…
  el ii bun cu toti si isi vede de gospodaria sa. n-are carti, nici internet…
  acesta merge la Biserica unde se pomeneste episcopul…are evlavie la preot…cinsteste pe toti…si pe episcop….. nu stie el ce semneaza epuscopu sau ce face dansul.
  sau ciobanu care toata vara e cu oile si vacile, nici Duminica nu poate merge la Biserica pt ca e pe munte cu oile… doar iarna..
  nu stie el de astea… are doar credinta stramoseasca , se inchina cum a invatat de la bunica si Doamne ajută .
  acestia, dumitre, mai sunt ortodocsi? sau is eretici ?
  se mantuiesc sau nu se mantuiesc…
  ce daca a trecut 3 ani!
  cine esti tu sa stabilesti cand e de ajuns ca sa stabilim cine e sau nu mai e ortodox ?
  de unde spui tu ca 3 ani e de ajuns…gata de acu se delimiteaza ortodocsii….gats..acu e secerisul…cine pana acu nu si-a dat seama de creta…gata…nu.mai e ortodox ( deci e eretic) ca asa a stabilit nea dumitru cel mare si intelept si prooroc al lui Dumnezeu !
  si te mai si crezi ca ti se vorbeste in mod securist !
  ei ei…

  Apreciază

  1. Toată lumea știe de căderea ecumenista,de lepădarea patriarhilor de ortodoxie.Creștină aceea care mulge vacile toată ziua,care cara la găini ,bătrânica ce zădărnicește prin gospodărie știe mai multe decât noi care scriem pe aici.Chiar si aceștia butonează telefonul si stiu sa găsească site- uri pe net
   Multi bătrâni simpli butonează la matrimoniale pentru copiii lor divorțați.Nicio problema.Suta la suta ca stiu mai multe decât noi.Am convingerea ca Duhul Sfânt va lucra prin acești” simpli” nu neapărat pentru edificare ortodoxa ci pentru conștientizarea ca tot acest sistem de la cap la coada este conceput pentru eradicarea omului ca ființă.Ei stiu ca rezolvând ecumenismul,se dărâma ,se dezasamblează tot sistemul.Ei , batranii si cei de la vaci ii vor destupa pe intelectualii notabili ca sistemul criminal împotriva umanitatii instaurat acum depinde numai de ecumenism si vor face totul sa dezasambleze acest sistem,distrugând ecumenismul din rădăcini.Sa ajute Dumnezeu pe toți care distrug ecumenismul de la baza,din rădăcini.De la Dumnezeu au unda verde .

   Apreciază

  2. Când vorbim de un sistem complet satanist care are in miez ecumenismul lăsam altercațiile,mitocăniile deoparte si ne ocupam cu ingeniozități de eradicare completa a ecumenismului fara niciun act de violenta,ci doar cu skepsis-ul pentru viitorul nostru bine.Nu ne pierdem vremea cu tavernagiii.Si un pic daca te dai după sistem,tot vândut ești in întregul tau.Daca te dai după sistem ca sa te plimbi,sa ai o viață fara griji in familie,deja îți clădești fericirea pe nefericirea celuilalt.Ce este nefericirea celuilalt?Aceasta este sau înseamnă nepăsarea ca celalalt este in minciuna,ca este mințit si aburit.A lăsa pe oameni in minciuna ca preoții fideli pseudo patriarhului eretic Daniel(ma refer la fideli,nu la cei care mai au frica de Dumnezeu si care mai sunt pana in 7) e perversitate greceasca de import care n- a mers pe aici.

   Apreciază

  3. A spune adevărul nu înseamnă ca ești radical.Radicalismul este lacuna comportamentala.Hristos era Dumnezeu,spunea oamenilor Adevărul dar nu am văzut pe undeva sa fie radicalist.El opera la nivelul mintii,nu la nivelul instinctelor,țintea răul din rădăcina si E un model in acest sens.

   Apreciază

 9. dumitru,
  iarta-ma daca ti-am vorbit superior si raspicat..

  uite ce e… patriarhul Daniel… il numim pseudo
  o fii eretic necondamnat , deci inca Harul lucreaza si prin el deocamdata …insa el ramane osandit pt ca nu respecta canoanele ! este condamnat de ROCOR !
  nu.ma intreba pe mine…vezi ce zic părintii nepomenitori si teologii si grecii nepomenitori.
  ne luam dupa ei..nu dupa cum credem.noi.
  astea se hotarasc la un sinod , de mai multi , nu numa asa de tine sau de mine ! nu te grabi sa dai verdicte!
  nu esti vicar la lui Dumnezeu sa zici ca toata lumea stie de caderea in ecumenism !
  crede-ma te rog ca sunt oameni care nu stiu de asa ceva!
  si de la oras si de la tara.
  crede-ma ca cunosc batrani in sat care nu au nici telefon de ala cu butoane pt canu stiu sa-l foloseasca , nu vad bine si degetele is anapoda !
  crede-ma ca inca sunt ortodocsi care nu stiu ca catolicii is eretici si ca papa e eretic.
  ti-am zis…oameni simpli..fara cunostinte …ca a fost comunism,
  a fost navalirea austroungarilor, …
  si sunt unii care nu.inteleg…nu au capacitatea sa inteleaga despre canonul 15 !
  adica si daca vad la tv ca ierarhii se pupa cu catolicii… isi dau seama ca nu e bine , dar nu stie el ca tre sa intrerupa pomenirea.
  el merge la Biserica si isi vede de ale lui.
  Harul lucreaza mai si la pomenitori.
  tu o dai iarasi in ideea aceea cu care s-a destramat adunarea nepomenitorilor.
  o iei de la inceput acu si tu ?
  nu stiu ce ai patit , sincer.
  la inceput fiind ” Manu”, erai de accord cu noi…acu de 2 sapt. s-a schimbat dintr-o data radical ceva la tine.
  ce ti s-a ” năzărit ” ?
  mai sunt si frati de manastire si surori si maici si calugari care nu au capacitatea sa inteleaga nepomenirea.
  raspunde staretul pt asta…el va fi tras la raspundere.
  Dumnezeu hotaraste nu tu sau altul.
  iarDumnezeu…treaba cu cine e ortodox sau nu hotareste prin glasul Duhului Sfant a mai multor oamenj adunati la un Sinod.
  uite…. trebuie discutat si cu ierarhii din Bulgaria si Georgia !
  trebuie sa ne sfatuim si cu parintii si episcopii de acolo.
  si cu grecii marturisitori.
  cu episcopii marturisitori din alte tari…care n-au semnat nicio erezie si nu sunt ecumenisti !
  asa se face…asa trebuie sa se faca…
  pana nu se face un sinod adevarat care sa zica ca gata ce-i care pomenesc episcopii ecumenisti si crestinii care merg la slujbele lor sunt eretici sau afurisiti….pana atunci ramane la judecata lui Dumnezeu cine e ortodox si cine nu !
  xegeaba zici tu, dumitre, ca toata lumea stie de cadere….
  ca nu-i asa .
  cunosti tu pe toti crestinii ortodocsi din lume, sau din Romania?
  stii tu tot ce face fiecare? ce gandeste ? cum traieste ce cunostinte are, ce credinta ce fapte rele sau bune sau pocainta lui ???
  tu doar presupui, banuiesti, gandesti dupa mintea ta !
  dar si asa…nu tu decizi ce si cum…si si daca decizi tu… Dumnezeu decide !
  deocamdata ramanem la ceea ce s-a semnat la inceput de toti nepomenitorii romani so cu grecii si cu cei din Sf. Munte si Maxim Caravas si episcopul / staret de la Sinai… atat.
  nimic mai mult decat s-a hotarst atunci !
  nu stiu cum se numeste articolul ala…sau rezolutie sau marturisirea de credinta…nu stiu…poate ne ajuta pr. Claudiu cu un link la articolul acela.
  iarta-ma dumitru, te rog , tot ce ti-am vorbit nelalocul lui…si daca te-am suparat te rog iarta-ma ca un muritor de rand ce is , ca un om care azi is…si poate maine nu mai is…
  Doamne ajuta! sanatate, mantuire.

  Apreciază

  1. Daca pana la întrunirea sinodului 7 ecumenic întreaga comunitate ortodoxa afirma ca patriarhii si episcopii luptători contra icoanelor nu erau ortodocși ci aveau denumirea conform faptelor,de iconoclasti,tocmai ca sa se facă o delimitare,adică sa se înțeleagă cine erau ortodocșii si cine erau iconoclastii( gr. eikonoklastikos).Si aceasta delimitare in randul credincioșilor s- a făcut pana sa se întrunească acel binecuvântat sinod.Si nu a zis nimeni nimic ceva despre cei care făceau delimitarea,dimpotrivă,sinodul i- a lăudat ca fiind ortodocși de admirat.
   Si in actualul context delimitarea care se face dintre ortodocși si cei care nu sunt ortodocși( ecumeniștii plus patriarhul Daniel,patriarhul Bartolomeu,patriarhul Kiril si toți de sub ascultarea lor îndârjiții ecumeniști unionisti),așa cum s- a comportat Biserica dintotdeauna,chiar daca nu au fost condamnați sinodal.

   Apreciază

 10. ..da, de patriarhii ecumenisti si de episcopii si preotii ecumenisti poti sa te iei si sa ii delimitezi,
  dar nu in aceeasi oala se afla pomenitorii ne-ecumenisti si credinciosii care merg la Biserica .
  atunci cu Sf. Icoane era clar , cine cinsteste Icoanele si cine nu , dintre credinciosi !
  aici e erezia ecumenista , cine nu e ecumenist,si nici n-a semnat la Creta, chiar daca merge la Biserica unde se pomeneste episcopu ,
  nu poate fi numit eretic !
  tu vorbesti de capii Bisericii, ei sunt ecumenisti !
  da ce poti sa le faci? sa-i dăm jos si sa punem unul ortodox 🙂 dar cum? nu suntem la parlamentare sa votam alt patriarh ecumenic ! ăla-i capu rautatilor !

  Apreciază

  1. Întrebarea pentru cititor este aceasta:este patriarhul Daniel ortodox?DA sau NU?Daca DA,,sa se spună de ce e ortodox,unul ca acesta care s- a lepădat sinodal de ortodoxie.A spus ” nu ortoddoxiei” in mod oficial,cu documente.Iar daca NU e ortodox,sa iasă adevărul la iveala pentru ca populația sa nu mai fie excrocata si aburita cu minciuni.Știm de la istorie ca multi au îmbrăcat mitra,au purtat cârje,cate2-3 engolpioane ,li se canta” Pe stăpânul si patriarhul nostru,Doamne il păzește( cantau așa ceva si pomenitorii)” si nu era ortodox.Orice expunere care conține multe ambiguități si denivelări de sens arata ca persoana exponenta are slaba convingere ortodoxa.Rog comunitatea românească ortodoxa din SUA sa precizeze cu DA sau NU daca patriarhul Daniel este ortodox.

   Apreciază

   1. Costel,
    aici e comunitatea din Romania !
    comunitatea din S.U.A. o fii pe alta adresa .

    pai cum sa mai fie ” pseudo patriarhul Daniel” ortodox daca nu apara Sf. Canoane si nu tine la ele cu sfintenie ? daca semneaza erezii si nu face nimic impotriva ecumenismului . si mai ales daca prigoneste in mod indirect pe cei care vor sa tie ortodoxia pură cum spun ei ! nu mai e ortodox, cred ca nici n-a fost de cand a terminat studiile din facultatile de teologie catolica din Apus.
    esti multumit de raspuns?
    Doamne ajuta .

    Apreciază

  2. Chiar daca ar fi colo si colo har la unii pomenitori ai patriarhului Daniel ,prin iconomie,nu o spui pe site ,pentru ca sunt multi bigoți si nu discern.O spui in cadru privat.Spre exemplu,părintele Arsenie Papacioc care fusese si el ieromonah la Vladimiresti,un pic de atenție,va spun ca desi avea poziție ortodoxa de pe trepta unui ava,in contact cu vladimiresteni ,din dragoste si de dragul iconomiei rostea limbajul lor duhovnicesc,nu era rigid.Multi din cei care frecventau mânăstirea Vladimiresti si manastirea Techirghiol povesteau minuni savarsite de părintele care se afla atunci la Techirghiol.Părintele nu căzuse,ferească Dumnezeu,niciodată in panta Vladimirescu ului,abordandu- i pe creștinii respectivi intr- un mod extrem de delicat ci s- a arătat stâlp al ortodoxiei.Noi,daca spunem ca e har la pomenitori,prin iconomie ,o spunem prin cuvinte la care vedem putina buna intentie,dar niciodată nu o spunem in scris ca sa nu trădam întrega ortodoxie,vanzand- o cate o fărâmița colo,cate o fărâmița colo,cate un picuț dincolo si așa ne pomenim ca trădam întregul,cu picuțul acela părut de noi.

   Apreciază

 11. Blagosloviti si iertati, Sfintia Voastra, Prea Cucernice Parinte Claudiu!

  Va rog sa imi permiteti a cita un frumos cuvant duhovnicesc al Sfantului Antioh, fratele Sfantului Mucenic Platon, unul dintre marii Cuviosi ai Palestinei crestine: Sfintul Antioh Pandectul, monah din Lavra Sfintului Sava cel Sfintit. Una dintre rugaciunile lui a fost cuprinsa in pravila de seara a fiecarui crestin, iar alta in rinduiala Pavecernitei – dovada a marii pretuiri de care s-a bucurat, ca traitor si ca scriitor, din partea Bisericii Sobornicesti. El se cinsteste astazi, 16 iulie.

  „Deşarta vorbă și umblarea zadarnică se nasc din nefrica de Dumnezeu şi din neaşteptarea bunătăţilor celor viitoare. Dacă ne-am teme de osândă, n-am fi grăitori în deşert niciodată. Că al Domnului este cuvântul că, vom da seama, în ziua judecăţii, de tot cuvântul deşert, de vreme ce cuvintele deşarte nu aduc niciun folos sufletului. Drept aceea, de trebuinţă este nouă să ne înfrânăm cu sila şi să nu dăm loc cuvântului celui deşert. Şi se cade nouă, cu toată ferirea, să ne păzim inima noastră şi gura, şi cele adevărate să grăim, ca nişte oameni desăvârşiţi şi întregi, iar mai vârtos noi, cei care învăţăm pe alţii din cărţi, ca să nu auzim zicându-ni-se nouă: „Cela ce înveţi pe cel de-aproape, pe tine de ce nu te înveţi?” (Romani 2, 21).

  Că semn al deşertăciunii este pentru acela care necontenit grăieşte, precum şi la cartea Proverbelor s-a zis: „Gura neînchisă grăieşte fără de rânduială şi cel fără de minte înmulţeşte cuvintele. Şi înaintea omului limbut să nu spui viaţa altuia”. Iar Iov zice prietenilor săi: „Voi să fiţi muţi, că tăcerea va fi vouă înţelepciune”.
  Și altul zice: „Fericit este omul acela ce nu alunecă cu limba sa și acela ce trăieşte fără de sfadă”. Şi iarăşi: „Ţine-ţi limba ta, ca să petreci fără de sfadă. Cela ce nu iubeşte vorbele, împuţinează răutatea”.
  Dar zice şi Ecleziastul: „Cuvintele celor înţelepţi sunt dar, iar buzele celui nebun sunt potop cumplit. Că începătura gurii lui este răutatea”. Iar la Proverbe zice: „Cel ce iubeşte viaţa îşi cruţă gura sa”.
  Asemenea şi Apostolul: „Tot cuvântul de ruşine să nu iasă din gura voastră, fără numai ce este bun şi de folos, ca să dea dar celor ce aud”.Deci, având, iubiţilor, atâtea mărturii, cu toată sârguinţa să ne îndepărtăm de vorba deşartă cea fără de folos şi, mai vârtos, de suflete vătămătoare, aducându-ne aminte totdeauna de cercetarea cea înfricoşătoare, pe care a hotărât-o Domnul, zicând: „Adevăr zic vouă, că de orice cuvânt deşert ce vor grăi oamenii, vor da pentru el răspuns în ziua Judecăţii Dumnezeului Celui Viu”. A căruia este slava, în veci! Amin.

  RUGACIUNEA SFANTULUI ANTIOH
  Atotțiitorule Cuvinte al Tatălui, Însuti fiind desavâsit, Iisuse Hristoase, pentru multa milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tau, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cel ce ești Păstor bun oilor Tale.
  Nu ma da ispitei șarpelui, nici nu ma lăsa în pofta satanei, ca sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Celui ce ne închinam, Împarate Sfinte Iisuse Hristoase, pazește-mă cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfințit pe ucenicii Tai. Dă-mi Doamne și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu.Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curația cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl pazește, și mă ridică în vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că preaslăvit ești cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul Duh, în veci.

  Amin”.

  Apreciază

   1. Am găsit de cuviință sa ma adresez acestui site care nu prea e el cautat,sa- mi exprim cugetul meu.Va spun dumneavoastră ca unor apropiați pentru care rog discreție: ma căiesc si ma lepăd sincer de masonerie,de CMB,ma lepăd de patriarhul Constantinopol ului Bartolomeu,ma lepăd de papa Francisc,ma lepăd de semnăturile din cadrul sinodului din Creta ,ma lepăd de toate conferințele cu întâi stătătorii Bisericilor Ortodoxe locale ma lepăd si reneg documentele semnate de mine si de înaintașii mei,acele documente referitoare la ecumenism care acum a căpătat o întindere mare.Ce pot sa mai fac?Îmi recunosc neputința,nevrednicia si frica ca daca ma lepăd public de masonerie,de romano- catolicism,de ecumenism,de mozaism si de toate mizeriile înșirate mai sus,inca o data zic,mi- e frica mare sa nu fiu omorât cu pietre.Păstrez aceasta scurta destăinuire aici,iar in public promovez ecumenismul fara probleme pe mai departe,consider eu.

    Apreciază

   2. vedeti ca e păcat mare sa scrii in numele altui om ,
    si inca a unei ” mari personalitati „, ca si patriarh.
    aceasta e viclenie , minciuna, uz de fals inscris,
    furtul identitatii altui om , nedreptate, manipulare..etc..
    si se pedepseste dupa lege !
    poate chiar ajunge aceasta declaratie la urechile ” pseudo-patriarhului ” si pune sri-istii sa gaseasca cine a scris si sa va dea in judecată ! 🙂

    Apreciază

 12. „Acum cunosc şi eu că tu eşti omul lui Dumnezeu şi cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta!”
  [III Regi 17; 24]

  Sfantul Slavitul Prooroc lie a fost unul dintre primii mari proroci ai lui Israel, în sensul deplin al cuvântului, căci proroc nu însemna doar înainte-văzător al celor viitoare, ci şi glas dojenitor în numele Celui Preaînalt, ca să nu se abată de la dreptate nici poporul, nici mai-marii lui.
  În limba ebraică, Elijahu înseamnă „Domnul e adevăratul Dumnezeu“ sau „Yahwe este Dumnezeu“. Deci numele pe care îl poartă profetul este prin el însuşi o mărturisire de credinţă. Glasul conştiinţei, credinţa puternică şi râvna nemistuită îl fac pe Sfantul Ilie, slujitor neobosit al lui Dumnezeu, care uraste minciuna, nedreptatea, asuprirea si nelegiuirea,”sfruntata înselaciune, pornirea de a prosti oamenii”, cum ne spune Monahul Nicolae de la Rohia.*
  El este un mare mărturisitor al adevărului revelat în vremuri de apostazie, prigonit în toată viaţa sa din cauza vicleniilor acelui veac, aspru cu sine şi cu ceilalţi, mare făcător de minuni, prototip al monahilor şi pustnicilor creştini.
  „Ilie era om, cu slăbiciuni asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă şi nu a plouat trei ani şi şase luni. Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a dat ploaie şi pământul a odrăslit roada sa“ (Iacov 5, 17-18).
  Prin credinţă şi dragoste desavarsita fata de Dumnezeu, Sfantul Prooroc Ilie are puterea de a închide cerul timp de trei ani şi şase luni. „Şi s-a sculat prorocul Ilie ca focul şi cuvântul lui ca făclia ardea“, descrie Iisus Sirah (48, 1) această lucrare plină de zel a Sfantului Ilie.

  Cinstea deosebita de care s-a bucurat Sfantul Ilie inaintea lui Dumnezeu, se vede in prezenta sa pe muntele Taborului alaturi de Moise, atunci cand Mantuitorul s-a schimbat la Fata inaintea ucenicilor Lui.
  Moise si Ilie au fost de fata langa Domnul in slava, primul ca primitorul si datatorul Legii, al doilea ca cel mai neinfricat luptator impotriva dusmanilor lui Dumnezeu.
  Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul a vorbit cu Dumnezeu, L-a văzut pe Muntele Horeb(Sinai) şi a simţit mireasma harului şi adierea lină a prezenţei Lui în toată viaţa sa. Cu preţul vieţii, a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu şi a primit viaţă veşnică.
  Este de retinut ca in timpul vietii sale, Ilie nu s-a invrednicit de o vedere „fata catre fata”. Potrivit relatarilor din cartea III Regi, cap. 19, se spune ca atunci cand i s-a aratat Dumnezeu, Sfantul Ilie si-a acoperit fata cu mantia, pentru ca nu putea privi slava lui Dumnezeu.
  Facand o paralela intre modurile antinomice in care Dumnezeu S-a descoperit lui Moise si Ilie, Mitropolitul Bartolomeu Anania, amintea: „Pe acelasi munte (Horeb), unde prezenta Domnului in fata lui Moise se manifestase prin nor, fulgere, tunete, negura, foc si trambite, in prezenta lui Ilie Se manifesta prin áura (citeste avra) = „adiere usoara de vant”, „miscarea si sunetul brizei marine”, prefigurandu-L astfel pe Dumnezeu Care li se va arata oamenilor prin Iisus Hristos, Cel „bland si smerit cu inima” (Mt 11, 29).
  Aceasta este chemarea la pace si linişte in taina, pe care o găseşte dreptcredinciosul ortodox în briza, adierea mangaietoare a harului Sfântului Duh, vie şi lucrătoare în fiecare Biserica, la Sfanta Liturghie. Prezenta lui Dumnezeu ni se descopera tainic si subtil, cu dragoste neasemuita si delicatete in fiecare gand infrumusetat cu fapta buna, pe care le savarsim fiecare, caci aproapele nostru este cel prin care Dumnezeu măsoară iubirea noastră.
  Slavitul Prooroc nu negociază cu idolii şi nu îşi face calcule de imagine, ci mărturiseşte adevărul şi demască înşelătoria, impostura, fatarnicia, samavolnicia, spunând lucrurilor pe nume.

  Când Sfantul Ilie, Proorocul, se plânge lui Dumnezeu că este un om bătrân şi neputincios şi că trebuie să vorbească şi preoţilor, şi poporului necredincios, Dumnezeu îi spune că nu este singurul dreptcinstitor, ci că mai sunt în popor 7.000 de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal, astfel deducem ca in orice timp, la noi si in intreaga lume ortodoxa, se mai gasesc Marturisitori ai Dreptei Credinte, pe care ii stie doar Hristos.A afirma cu mandrie necugetata ca intregul BOR este ne-ortodox, eretic este un mare pacat in fata Domnului si a aproapelui nostru.-

  Când poporul se declară a fi dreptmăritor de Dumnezeu, mai marii bisericii aflati vremelnic in fruntea clerului si turmei incredintate lor spre pastorire, pot fi (şi chiar trebuie) certaţi pentru abaterile de la credinţă.
  De aceea suntem datori sa nu tacem intr-o falsa ascultare, fata de Ierarhii vanzatori de Dumnezeu si neam, care mint si folosesc „neincetat cele mai felurite soiuri de grairi mincinoase si de tertipuri stravezii”.
  Trebuie sa fim mai putin lasi, mai putin fatarnici, mai putin dispusi sa cedam si sa acceptam orice, numai sa nu ne pierdem confortul nostru social-psihologic si duhovnicesc.
  Ilie isi incheie viata de facator de minuni, de prooroc, de «om al lui Dumnezeu», de aprig si neinfricat luptator pentru cauza binelui, dreptatii si adevarului..,ridicat la cer, viu fiind. In car de foc tras de cai de foc si in vartej de vant..Neostoit, bataios, nepotolit, pleaca – prin mila Atotputernicului – din lumea aceasta intocmai cum a si trait: in iures si in slava.
  *”Sa ne fie noua tuturor pilda de neinfricare, sinceritate, dragoste de Dumnezeu, propovaduire fara compromisuri, vorbire neprefacuta, sila de minciuna si de idolatrie, scarba de fatarnicie „, de erezie, de indiferenta cu care este tradat Adevarul Hristos si Biserica Sa.

  * N. Steinhardt, “Daruind vei dobandi“

  Apreciază

  1. ,,Vreau să știi, iubite frate, că cel afierosit lui Dumnezeu trebuie să fie un bărbat deplin; că nu numai el trebuie să fie în Dumnezeu, ci și Dumnezeu trebuie să fie întru el, după cum Domnul Însuși spune: Întru cel care rămâne întru Mine, și Eu voi rămâne întru El (Ioan 15, 5). Un astfel de model a fost Sfântul Ilie, remarcându-se prin lipsa de patimi, prin refuzarea săvârșirii răului și a participării la idolatrie, într-un cuvânt un om lăuntric curat de care vorbea Legea veche”.
   Sfântul Macarie Egipteanul, Epistole

   Apreciază

   1. Ca ierarh aflat sub ascultarea Patriarhului Daniel,ma grăbesc sa fac si eu aceeași lepădare ca si cea de mai sus a Prea Fericirii Sale si care îmi da o liniște si o pace de nedescris.Va mărturisesc dragii mei,cu lacrimi in ochi,ca simt si eu ce a simțit acel episcop care s- a așezat in pragul ușii bisericii pentru a trece enoriașii peste el ca sa i se ierte păcatele,căruia as vrea si eu sa- i urmez exemplul.Nădăjduiesc ca voi primi iertare de la toti cei pe care i- am smintit si de la Milostivul Dumnezeu.Ma angajez sa îndrept cat voi mai trai răul care l- am făcut si sa lupt cu prețul vieții împotriva ecumenismului.Amin

    Apreciază

 13. Sa fie blagoslovit cuvantul Sfintilor Parinti, marturisit de Prea Cucernicia Voastra, Parinte Claudiu!
  „Cel ce face o lucrare fină duhovnicească, îl îndreptățește pe aproapele, iar nu pe sine. Și cu cât înaintează duhovnicește, cu atât mai mult se eliberează și iubește pe Dumnezeu si pe oameni. Atunci nu va putea înțelege ce înseamnă răutatea, pentru că are numai gânduri bune pentru ceilalți și gândește numai curat și pe toate le vede duhovnicește, sfinte. Se folosește chiar și de căderile semenilor lui, pe care le folosește ca frână puternică pentru sinea sa, ca să ia aminte să nu deraieze.

  Și dimpotrivă, unul care nu s-a curățit, gândește în mod viclean și toate lucrurile le vede cu ochi viclean. Chiar și pe cele bune le întinează cu viclenia lui. Nu se folosește nici de virtuțile celorlalți, pentru că este întunecat de negreala ucigașului de om, și astfel le explică prin vocabularul său cel viclean. Întotdeauna este supărat și totdeauna mâhnește pe semenii lui cu această negreală duhovnicească a sa.”
  Unul ca acesta „are nevoie de curățire, ca să-i vină limpezimea duhovnicească, curăția minții și a inimii…Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conținutul pe care îl au înlăuntrul lor. Dacă nu au conținut duhovnicesc, trag concluzii greșite și-l nedreptățesc pe aproapele lor.”
  Cat de departe suntem noi de „omul launtric curat”, acolo unde Domnul binevoieste „sa ramana intru el”!
  Cuviosul Paisie Aghioritul-Nevointa duhovniceasca

  Apreciază

 14. Divina Liturghie de la Biserica Tuturor Sfintilor („Biserica zidita pe sange”, ridicată pe locul casei unde a fost ucisă familia imperială a Rusiei)-Ekaterinburg, 2018 si 2019
  100 de ani, respectiv 101 ani, de la uciderea Tarului Nicolae al II-lea Romanov, ultimul ţar al Rusiei, împreună cu Tarina Alexandra, soţia lui, cei cinci copii ai lor, alaturi de o parte dintre însoțitorii familiei regale.
  Mucenicii Regali au fost canonizati de catre Biserica Ortodoxa Rusa, in anul 2000.
  Uciderea cu cruzime a ultimului ţar, a împărătesei Alexandra, a ţareviciului Alexei, moştenitorul tronului şi a celor patru fice, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia este considerată în Rusia una din cele mai abominabile crime ale regimului comunist. Ei au fost uciși brutal și nemilos, atât copiii, cât și adulții, la adăpostul întunericului – pentru că „oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina, că faptele lor erau rele.” (Ioan 3, 19).
  Impreuna cu familia regala au fost executati: doctorul țarului Eugen Botkin, camerista țarinei, Anna S. Demidova, bucătarul Ivan Mihailovici Kharitonov și servitorul A. E. Trupp, marinarul Clement G. Nagorny, care se îngrijea de Țarevici încă din copilărie, și Ivan D. Sednev, slujitorul Marilor Ducese. Generalul Elias L. Tatișciov și prințul Vasile Dolgorukov, cărora li s-a refuzat permisiunea de a rămâne cu familia regală la Ekaterinburg, au fost împușcați de asemenea în închisoare. Domnișoara-de-onoare, contesa Anastasia V. Hendrikova și profesoara de la curte, Caterina A. Schneider, au fost duse în Perm și au fost împușcate acolo.

  Apreciază

 15. V-aș fi scris mai mult, dar… la ce să vă supăr mai mult cu cartea de vizită a unui om, când grija matale cea mare ești mata însuți… (M. Eminescu – Contrapagină)

  Apreciază

   1. nu-i de ajuns atata doar !
    trebuie multa multa pocăinta ca sa se stearga de pe suflet atata amărăciune !
    trebe 40 de zile post in sac si cenusă ,
    40 de zile fara a mai imbraca vesmintele arhieresti,
    fara a mai sluji vreo slujba in Biserică !
    Un an legare de la Sf. Impartasanie !
    trebuie public dezicere de semnaturi !
    trebuie adunat sinodul român si facut o declaratie scrisa cu document ca sinodul din creta nu e sinod , nu-l acceptati si va lepadati de el ca unul ne-ortodox, talharesc, mincinos .
    aprobati Sinodul ROCOR cu toate art. si hotarati ca niciun slujitor al Bisericii Romane sa nu mai faca ecumenism . si ca toti cei care mai fac ecumenism sa fie caterisit daca e preot si afurisit daca e mirean.
    si apoi ii repuneti si ii felicitati pe toti preotii nepomenitori. 🙂
    asa sa v-ajute Dumnezeu !

    Apreciază

 16. Spunea un sfintit Parinte „Unul singur este Domnul. Una singură este credinţa care ne uneşte. Unul singur este Botezul pe care l-am primit. Unul singur este Dumnezeu şi Tatăl nostru, care stăpâneşte peste toţi credincioşii şi a Cărui putere se revarsă prin intermediul membrilor Bisericii şi Care locuieşte în noi toţi. De aceea, deci, trebuie să fim cu toţii una.”
  Pastorii cei buni si intelepti ai poporului binecredincios ortodox, trebuie “să se nevoiască a păzi unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3), prin harul lui Dumnezeu si luptă duhovnicească conştientă şi susţinută.
  La talharescul sinod cretan, cel care inca pastoreste BOR, a semnat tradarea Ortodoxiei, tăierea în mai multe bucăţi a hainei Bisericii, smintirea si imbolnavirea cu erezia aducatoare de moarte a pleromei ortodoxe pe care insusi Hristos, l-a invrednicit sa o pazeasca. Prin semnatura sa si a sinodalilor sai, a navalit peste noi, cearta, lupta şi dezbinarea în Biserică, raul cel mai mare pe care il puteau face. Fiinţa noastră ca neam e ameninţată să piară, nu de satanistul bolsevism, ci de distrugatorul ecumenism.
  El este propovaduit din scaunul inalt al puterii bisericesti, in cardasie cu puterea politica ascultatoare fidela de stapanii nemilosi din afara, care propaga ura, tulburatoarea nebunie si nelegiuire, pentru distrugerea constiintei ortodoxe, a dragostei fata de neam si tara, traditii si stramosi.
  Aude presedintele sinodului BOR, sunetele trambitei de aur a Ortodoxiei, dumnezeescul Ioan Hrisostom:
  ” Nu ne sunt oare de ajuns celelalte erezii, de ne mai îmbucătăţim şi noi pe noi înşine? Nu-l auzi pe Pavel, care spune: „Dar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi căutaţi sa nu vă nimiciţi unul pe altul”? Te întreb: Umbli departe de turmă, şi nu te temi de lupul care dă târcoale turmei? „Duşmanul vostru, spune Petru, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să răpească”. Iată înţelepciune de păstor!
  Hristos nici nu l-a lăsat pe duşman înlăuntru între oi, ca să nu înspăimânte turma, dar nici nu l-a dus departe de turmă, ca, prin frica de fiară, să adune toate oile înlăuntru. Nu-L cinsteşti pe Tatăl? Teme-te atunci de duşman! Dacă te desparţi de turmă, te va înhăţa negreşit!”
  A prigonit, a osandit, a necinstit, Preotii lui Hristos , care au indraznit sa marturiseasca Adevarul, a neglijat, a umilit, pe cei mici, care i-au urmat, ingradindu-se de erezia propovaduita fatis si fara rusine, uitand se pare ca si pentru acestia s-a rastignit Hristos.
  A stricat pacea cea după Dumnezeu, pace care izvorăşte din unirea cea duhovnicească.
  Nu a luat seama la cuvintele Apostolului**:
  „Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
  Voi alergaţi bine. Cine v-a oprit ca să nu vă supuneţi adevărului?”
  E păcat de neiertat, vrednic de osândă şi aducător de multă pedeapsă, să dezbini Biserica, să pricinuieşti certuri în sânul ei, să dai naştere la discordie.
  „Orice împărăţie care se dezbină în sine se pustieşte” (Mt 12, 25).
  Ce lucru infricosator, de care nu tine seama cel care are o atat de mare datorie in fata Mantuitorului Hristos!
  Dar ne intrebam, IL mai recunoaste pseudo-patriarhul BOR, pe Dumnezeu, ca Domn, Stapan si Drept Judecator?
  Crescut si adapat la izvoarele ecumenismului, indoctrinat cu invataturile satanistului organ CMB, facand pact pe ascuns cu ereticii si masonii donatori ctitori ai Catedralei Mantuirii Neamului, supusi intunecatilor stapani ai ocultei mondiale illuminati, de sorginte luciferica, a devenit omul potrivit pentru scaunul pe care il va ocupa pana la sfarsitul vietii sale pamantesti.
  Astazi erezia cea mai influenta la nivel mondial este erezia iudaica a talmudismului luciferic, a sionismului mistic satanist. Propaganda prozelita a acestor erezii cuprinde intreaga lume, atacul este unul la nivelul mintii oamenilor, a mentalitatilor, in incercarea lor de a realiza o iudaizare talmudica a lumii.
  Toate aceste structuri ale raului, toti acesti slujitori ai Satanei, cu toate eforturile, logistica, infrastructura, resursele materiale imense, cu toate puterile lor oculte, diavolesti, sunt jocuri de umbre pe pereti, fum si iluzie in fata Puterii Dumnezeiesti, pe care Hristos o da celor ce nu se dezlipesc de El. Stim ca biruinta nu este din aceasta lume, ci din Cealalta, din Biserica Biruitoare care biruieste vesnic prin Hristos, iar noi cei umili, chiar neputinciosi, schiopi, putini, saraci si balbaiti ce suntem, ramanem strans uniti in Biserica Luptatoare , in jurul Preotilor care drept invata cuvantul Adevarului„caci cu noi este Dumnezeu”.
  Cuvintele Fericitului Martir, Ieroschimonah Daniil dela Rarau, nadajduiesc sa ajunga si la cel, care prin voia Domnului, ocupa scaunul Patriarhiei BOR:
  „***Câtă murdărie grămădită în viaţa ascunsă a fiecăruia, cât băligar de păcate care face din suflet o hazna, cât puroi care astupă urechile și înăbuşe inimile! Trebuie să fie ars în cenuşă de minunea acelui foc duhovnicesc pe care a venit să îl aprindă Hristos.

  Şi tu, întrebătorule, ce vrei să afli o întrebare de viaţă, fără a fi profet, deschide cartea de sfârşit a Evangheliei. Prin slovele ei vei urca şi vei vedea departe ceva din sângeriul amurg al celei din urmă înserări a Apocalipsului. Atunci drept răspuns îţi va ţâşni un strigăt neîndoios: Vine bestia, Vine Antihristul! Vine spiritualitatea Răului, a Celui ce se îmbracă pentru a înşela în înger de lumină.

  Să nu ne minţim. Există şi o spiritualitate a Celui întunecat, foarte asemănătoare cu cea a Hristosului. Ea se apropie mai puternică decât oricând. Cu cât lumina creşte, cu atât şi umbra e mai neagră. Aceasta este aşa fără vreo sminteală pentru că Domnul Slavei vine, vine deasupra veacurilor, mai fatal ca orice. Dacă ne este dat ceva nou pentru cei ce voim să slujim Semnul Răstignirii, nu este o nouă spiritualitate, ci o nouă pocăinţă voinică şi aspră ca pentru nişte adevăraţi ostaşi ai celui ce vine pe calul alb de apoi”.
  Spunem tare că numai învăţând şi râvnind “”zelul apostolilor, jertfa mucenicilor şi simplitatea călugărilor”“, vom birui!
  Asa sa ne ajute Bunul Dumnezeu, pe toti,Amin.
  AVVA PARINTE!

  *Sfantul Ioan Gura de Aur “Cuvântări împotriva anomeilor. Către iudei“
  **Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel5;4,7,15

  Apreciază

 17. La Conferinta inter-ortodoxa Tesalonic 2004 s-a afirmat:
  „În orice caz, cineva nu poate presupune că va mărturisi şi va propovădui credinţa ortodoxă începând cu o trădare a credinţei. Însăşi participarea la “Conciliul Mondial al Bisericilor” şi dialogurile teologice cu papiştii, protestanţii şi monofiziţii eretici constituie o negare a unicităţii Bisericii, o egalizare care pune Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică în rând cu ereziile şi schismele. După cum s-a spus, este cea mai mare erezie ecclesiologică din istoria Bisericii. Pururea-pomenitul Mitropolit de Samos, Înalt Preasfinţitul Irineu, exprimând poziţia ortodoxă a multor ierarhi, a pus întrebarea: “Cum se poate ca ierarhi ortodocşi să ia parte la o organizaţie bisericească în care Sfânta Treime este lepădată, participanţii cred că Biserica lui Hristos a fost spulberată în bucăţele, că fiecare erezie este parte a unui întreg, şi că Biserica Ortodoxă din Răsărit este asemenea doar una dintre bucăţi?“Cu adevărat, nu este nici măcar unul dintre Sfinţii Apostoli şi Părinţi ai Bisericii, a căror învăţătură, viaţă sau lucrare să poată fi folosită drept pildă care să îndreptăţească participarea şi rămânerea noastră în adunarea nelegiuită a ereticilor, cum este “Conciliul Mondial al Bisericilor,” şi alte asemenea concilii şi adunări.”

  Apreciază

  1. Va cer iertare dumneavoastră ,întregului cler si tuturor credincioșilor din cuprinsul Patriarhiei Romane pentru pentru fărădelegea trădării ortodoxiei de către mine personal si pentru fărădelegea silirii tuturor mitropoliților ,episcopilor,preoților,stareților,obștilor monahale si obștilor de credincioși sa- mi urmeze fidel pe calea ereziei,obligandu- i cu amenințări sa minta adevărurile dogmatice ortodoxe,sa ascundă de public minciuni nenumărate semnate la sinodul din Creta.Rog pe toți cu mic si cu mare sa ma ierte de răul pricinuit de mine nevinovatei Biserici a lui Iisus Hristos.Ma simt o Marie Magdalena care vreau sa șterg cu parul capului meu picioarele nu numai ale lui Iisus Hristos,dar mai ales ale tuturor celor pe care i- am smintit.Răul făcut de mine,ca patriarh are greutatea crimelor împotriva umanității desi,răul făcut de mine ca natura spirituala întrece cu mult chiar genocidurile lui Hitler si Stalin care au ucis doar trupurile desi pentru unii aceste chinuri au devenit calea spre cer.Eu,prin deformarea adevărului si minciuni am pregătit multora calea spre imparatia demonilor,insuflandu- le ca se pot spovedi oricărui preot,ca vor fi dezlegați de păcate si ca totul e o mascarada spusa unora cum ca eu,ca patriarh si întregul meu cler am fi căzuți cu toții in erezie.Aveți dreptate sa ma judecăți ca nu traduc aceasta căință a mea si in fapte si nu merit nici intre oameni sa mai trăiesc,dar permiteti- mi si mie doar un singur lucru sa întreb: pe fiul Dumneavoastră care v- a cheltuit banii a desfrânat,v- a agresat,a dus o viata josnica,dar,la un moment dat s- a rupt de trecutul lui,s- a schimbat si e alt om,l- ați bate cu bata? Aștept răspunsul fiecăruia.Acum sunt bolnav si frica fireasca de a- mi pierde ușor scaunul ma împiedica sa fac ceva in realitate si nu pot renunța la bunăstarea in care ma aflu,de dragul unor atitudini contrare bunului mers al bisericii.Ceea ce spuneți Dumneavoastră e perfect adevărat,dar nu poate aplica nimeni asa ceva din cauza ca ne- am modernizat cu totiide- a binelea si societatea considera ca nu mai sunt necesare aceste teorii goale de progres lumesc.

   Apreciază

   1. păi de abia asteptam sa vedem cu adevarat ca sunteti un alt om care s-a căit cu lacrimi de greselile sale in chilia sa!
    sa vad un chip luminos si bucuros si innoit !
    sa vad ca ziceti la Tv. ca sinodul cretan e eretic !

    ce mai atatea vorbe de actorie.
    treceti la fapte dom”le , nu mai jucati teatru ieftin.

    intradevar …asa ar trebui sa zica pseudo-patriarhul Daniel cum ai scris mai sus.
    macar de-ar citi si ” patriarhul” cele spuse de altul in numele lui. cred ca ar rade bine .

    Apreciază

   2. Iată ca momentul de căință al Prea Fericirii Sale,Părintele nostru Patriarh Daniel este binevestit in Mitropolia Clujului si bucura inimile întregului cler si tuturor credincioșilor eparhiei noastre.Ma căiesc ca am slujit cu ardoare ecumenismului si ma lepăd total de el si de slujbele si rugăciunile in comun cu romano- catolicii si cu protestanții si cu toți neoprotestantii.Sunt decis sa ii caterisesc pe episcopii,stăreții de mănăstiri si preoții care ar mai îndrăzni sa se roage cu romano- catolicii,protestanții sau sa facă slujbe in comun cu aceștia.Ma căiesc si urmez intru totul Prea Fericirii Sale,Părintelui Patriarh Daniel.Din cele aflate de mine,am înțeles ca întregul Sfânt Sinod al Patriarhiei Romane manifesta căință fata de masonerie,fata de ecumenism si slujirile in comun cu romano- catolicii si cu ceilalți eretici,dar va decide fiecare ierarh in parte cum vor arata căință.Aveți perfecta dreptate in tot ce faceți si in tot ce scrieți si ma rog lui Dumnezeu sa va apere,sa va sprijine si sa va întărească cu mult har si binecuvântare cereasca,ca unor frați ai noștri in Hristos.

    + Andrei Andreicut.

    Apreciază

 18. Ca ierarh,urmez acelasi drum de căință al Prea Fericitului nostru Părinte Patriarh, ma lepăd si blestem masoneria si ecumenismul.

  Apreciază

  1. Ecumeniștii au început sa se debaraseze ca in comunism de frații lor de tagma care gândesc altfel decât regimul totalitar ecumenist.Vezi cazul lui Vasile Răducă,implicat acum intr- un scandal ” cu tenta sexuala”.Pentru ca a adus ofensa islamismului,urmează sa fie caterisit.

   Apreciază

 19. Sfântul Ioan Gură de Aur pune întrebarea: „Ce folos este în faptul de a spune glume?” Şi răspunde: „Prin aceasta vei stârni doar râsul, însă ia spune-mi: cizmarul se va apuca oare de vreun lucru, care nu ţine de ocupaţia lui, şi va năzui să se pricopsească cu vreo unealtă care nu-i este necesară? Cu desăvârşire nu! Căci lucrul pe care nu-l folosim nu valorează pentru noi nici cât o para chioară. De aceea, după noi, nu trebuie să se spună niciun cuvânt deşert, pentru că din grăirea deşartă poate să se ajungă la convorbirile necuviincioase, iar acum nu este vreme de veselie, ci de plângere, de scârbă şi bocete. Iar tu necontenit glumeşti! Există oare vreun luptător care, • odată ieşit în arenă, să părăsească lupta cu potrivnicul său pentru a spune glume? Diavolul este aproape de tine. El îţi dă târcoale, răcneşte, caută să te înghită (vezi I Ptr. 5, 8)…, cugetă cum să te răpească din adăpostul tău, scrâşneşte din dinţi, îţi dă război, suflă foc împotriva mântuirii tale, iar tu şezi şi te ocupi cu glume, vorbe deşarte şi cuvinte necuviincioase? Poţi oare în această situaţie să-1 biruieşti pe diavolul?…
  Ascultă ce spune Sfântul Apostol Pavel: „e vreme de război, şi tu te ocupi cu lucruri proprii dansatorilor? Oare nu vezi chipurile luptătorilor cât sunt de aspre, de încruntate…, faţa lor este cruntă, inima trează, mintea îndrăzneaţă, sunt ageri…, atenţi, neliniştiţi…? Ei nu spun cuvinte deşarte şi nu vorbesc deloc… Dacă aceştia se poartă cu o atât de aspră tăcere, cum tu, care trebuie să lupţi tocmai împotriva vorbirii tale deşarte, îţi îngădui să glumeşti…? Tu te amuzi, spui vorbe pline de haz, stârneşti râsul şi nu te gândeşti deloc la acelea pe care eşti dator să le săvârşeşti!… Hristos S-a răstignit pe cruce pentru faptele tale cele rele, iar tu te veseleşti…? Tu trebuie să fii sfânt… Iar sfântul este liniştit, blând, întristat, cu ochii în lacrimi şi cu inima frântă… Prin urmare acela care spune glume nu este sfânt. Cel care spune glume este un om nestatornic, neîntărit, schimbător, gata la toate necuviinţele… Acest lucru nu este caracteristic acelora care slujesc Pietrei (Hristos). Acel căruia-i place să glumească devine îndată grăitor de rău, iar grăitorul de rău este aplecat către o mulţime nenumărată de alte vicii”.

  Apreciază

   1. Atenție la personajul care se da ba Patriarhul Daniel, ba Nifon de la Târgoviște, sau nustiu mai care, sunt diverși indivizi care sub diverse forme și nume și din lipsa de ocupație vin și fac bășcălie

    Apreciază

 20. O decizie luata de Facebook de a bana (interzice) un citat pasnic si iubitor de-al Sfantului Augustin de Hippona, un teolog catolic (impropriu utilizat termenul de „catolic” referindu-se la adunarea papistasa, Sf. Augustin fiind un sfant apartinand Sfintei Ortodoxii – nota traducatorului) si filosof din secolul al V-lea, l-a facut pe un scriitor catolic (papistas – nota traducatorului) sa se scarpine in cap.
  Observand ca doi prieteni preoti au fost cenzurati de catre gigantul social media pentru postarea sfatului pastoral al Sfantului, sustinatorul pro-viata al Massachusetts-ului, Dominic Bettinelli, a postat aceleasi cuvinte in cronologia sa de pe Facebook in ziua de vineri. Dupa aceea si el a primit un avertisment cum ca postarea incalca „Standardele comunitatii in privinta discursurilor instigatoare la ura”.
  Citatul pe care Facebook l-a considerat atat de ofensiv este urmatorul:
  „Sa nu presupunem vreodata ca daca traim o viata buna vom fi fara de pacat; vietile noastre merita a fi laudate doar atunci cand continuam sa cersim pentru iertare. Dar oamenii sunt creaturi fara de speranta si cu cat se concentreaza mai putin asupra propriilor pacate, cu atat mai mult se intereseaza de pacatele celorlalti. Ei cauta sa critice, nu sa indrepte. Neputand sa se scuze pe ei insisi, ei sunt gata sa ii acuze pe altii.”
  Citatul, a explicat Bettinelli intr-o postare inflamata in legatura cu acuzatia de „discurs instigator la ura”, face parte dintr-o omilie a sfantului inclusa in Liturghia Romano-Catolica a Orelor, cunoscuta si drept Oficiul Divin.
  „Discurs instigator la ura?” – a intrebat Bettinelli. „Este opusul unui discurs instigator la ura. Indeamna oamenii sa se opreasca din a se concentra pe pacatele altora si a se concentra pe propriile lor pacate. Augustin doar reformuleaza cuvintele lui Iisus din Evanghelie: ,,De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?” (Matei 7:3).”
  Autorul a crezut ca postarea a fost respinsa de catre un algoritm al computerului.
  Cu toate acestea, cand i s-a oferit optiunea unei revizuiri facuta de un om, Bettinelli a citit-o si a descoperit ca inclusiv un supervizor uman al Facebook-ului a considerat ca citatul incalca „Standardele Comunitatii”.
  Facebook l-a lasat pe Bettinelli sa raspunda respingerii apelului sau. El a scris urmatoarele:
  „Inca nu inteleg de ce asta este discurs instigator la ura. Este un citat dintr-un Sfant catolic (adica Ortodox – nota traducatorului) care exprima opusul unui discurs instigator la ura. El pur si simplu reafirma cuvintele lui Iisus Hristos din Evanghelii care spun sa te opresti din a te interesa de ce face sau ce nu face celalalt si sa te ingrijorezi de propriile tale greseli. Deci Facebook zice ca Evanghelia este discurs instigator la ura? Dar ce este si mai rau este ca nu am o intelegere mai buna ce reprezinta o incalcare a standardelor comunitatii voastre decat aveam inainte. In viata mea nu o sa pot sa imi dau seama de ce ati categorisit asta drept discurs instigator la ura.”
  Bettinelli este ingrijorat acum ca utilizatorii o sa ajunga in „Inchisoarea Facebook”, adica nu vor mai putea posta pe Facebook doar pentru ca au citat din Biblie sau pentru ca au distribuit „un cuvant de incurajare de-al unui sfant.”
  Bettinelli a declarat pentru LifeSiteNews ca s-ar putea sa fi gasit radacina problemei.
  ,,Un prieten a postat doar „oamenii sunt creaturi fara de speranta” si a fost banat, deci se pare ca aceea este partea relevanta care este considerata discurs instigator la ura.” a spus el.
  Intre timp, Bettinelli nu este dispus sa ii lase pe cei de la Facebook sa scape cu basma curata cu calomnia la adresa Sfantului Augustin.
  „Daca Facebook sa o postez, atunci voi scrie pe blog despre asta, iar dupa aceea o sa fac un podcast despre asta si o sa fac gura despre asta pana cand cineva cu putere va face Facebook-ul sa admita ca citatele din Sfintii Parinti timpurii ai Bisericii nu sunt (sic!) discursuri instigatoare la ura.” – a scris el pe Facebook.
  Facebook a mai fost implicat in cenzurarea opiniilor conservatoare si Crestine.
  Recent, CEO-ul Mark Zuckerberg a declarat ca Facebook a blocat intentionat anunturi pro-viata in cursul derularii referendumului din Irlanda pentru a inlatura dreptul la viata al copilului nenascut din constitutia sa. Facebook a fost de asemenea gasit vinovat de violarea intimitatii si se confrunta cu o amenda de cinci miliarde de dolari.

  CALIFORNIA, Iulie 15, 2019 (LifeSiteNews)

  Sursa traducerii: http://www.lifesitenews.com/news/facebook-bans-saint-augustine-quote-as-hate-speech

  Aveti aici pozele care demonstreaza ca citatul din Sfantul Augustin a fost blocat de catre Facebook:

  https://i2.wp.com/www.bettnet.com/wp-content/uploads/2019/07/CleanShot-2019-07-12-at-17.45.43.png?ssl=1

  https://i0.wp.com/www.bettnet.com/wp-content/uploads/2019/07/CleanShot-2019-07-13-at-22.31.05.png?ssl=1

  Apreciază

   1. Sa sune in cap ca exemplul de ” de căință al Patriarhului si celorlalți ierarhi” e de urmat,toți trebuie sa ne căim ca avem de ce.Ierarhii,pentru ca au pacatuit public,tot public sa se căiască,pentru ca sunt persoane publice

    Apreciază

 21. Dumnezeu sa-l odihneasca in Imparatia Cereasca, pe Fericitul Marturisitor, „martir al poeziei şi credinţei în Dumnezeu“ ,Vasile Militaru, alaturi de toti Sfintii Inchisorilor comuniste!AMIN
  (21 septembrie 1886 – 8 iulie 1959 Inchisoarea Ocnele Mari)

  Apreciază

 22. Domnul Slavei sa odihneasca cu Dreptii pe toti Martirii, Mucenicii, Marturisitorii din temnitele comuniste si inchisori!
  Gheorghe Gheorghiu a plecat la Domnul in 22 iulie, spre Legiunea Cereasca, supravietuitor al satanicului Pitesti, 16 ani in temnitele comuniste! Vesnica lui pomenire!

  Apreciază

 23. ,,Biserica Ortodoxă, participând la activităţile ,, Consiliului Mondial al Bisericilor „,își declară consimțământul faţă de toate învăţăturile și activităţile sale (ale CMB) . Chiar prin acest mijloc ea devine parte a minciunii și a tuturor greșelilor Consiliului. Ea devine eretică în măsura în care Consiliul însuși este eretic.
  Această erezie pătrunde și mai adânc în Trupul Bisericii prin participarea ierarhiei în diverse forme de împreună-celebrări liturgice oficiate de instituțiile Consiliului în decursul activităților ei obișnuite. (…)
  Când Biserica începe în orice grad să accepte învăţături eretice ,atunci harul mântuitor slăbește întru ea. Odată ce Biserica ,luată în întregime ,acceptă erezia ,atunci harul mântuitor părăsește comunitatea., deoarece mântuirea pt. membrii ei devine imposibilă ,chiar dacă ei și-ar da viața pt.convingerile lor.
  Există doar două căi de scăpare din situaţie (…) : fie Biserica renunţă la greșeala sa ,fie cei care își doresc mântuirea părăsesc adunarea celor necredincioși (adică întrerup comuniunea n.m.).
  Respingerea de către Biserică a ereziei ecumenismului trebuie să fie exprimată prin plecarea sa din CMB.
  NU EXISTĂ ALTĂ CALE !
  (…)
  Așa că ce îi rămâne de făcut unui creștin ortodox care își caută mântuirea ,care este sigur că această mântuire nu este posibilă fără o adevărată credință ,liberă de monstruozitatea ereziei ?
  ,,…iar ei au plecat din faţa sinedriului ,bucurându-se că s-au învrednicit, pt. numele Lui ,să sufere ocară „.(Fapte 5,41) ”

  Anul când a fost scrisă această mărturisire este 1997.
  Oare acuma ,când a avut loc și sinodul/adunarea din Creta ,s-ar mai putea obiecta ceva la cele scrise mai sus ?

  ,,Majoritatea credincioșilor nu cunosc aceste sminteli din Biserică ( ,,printre altele, toate hotărârile prin care, ,,reprezentanții ortodocși ” , de-a lungul timpului ,s-au lepădat de învăţăturile Sfinţilor Părinţi și de dreapta credinţă ,și în chip viclean au semnat apostazia în numele nostru ,al poporului dreptcredincios și al Bisericii Ortodoxe ! ”
  Iar acuma mult mai grav ,cu toate cele acceptate în Creta și legiferate sinodal -n.m. ) ,ceea ce nu-i face mai puţin vinovaţi de apostazia în care au ajuns să trăiască ,căci biruiţi fiind de păcatul neștiinţei ,ajung să guste odată cu ,,virtuţile ” văzute și păcatele ascunse ale ecumenismului (iar după Creta legiferate sinodal /propovăduite cu capul descoperit ,oficializate -n.m.), osăndindu-și sufletul la despărţire de Hristos și la moartea cea veșnică „.

  Apreciază

  1. Doamne fereste ca Biserica sa devina eretica. In acel moment n-ar mai fi Biserica. Intelegeti ca apartenenta la cmb este afacerea ierarhilor romani, caci Poporul lui Dumnezeu nu se simte a face parte din acest organism. Eu, desi sunt madular al BOR, n-am nimic de-a face cu cmb, pe care-r dezaprob si-l resping, ca fiind eretic. Sa nu confundam Biserica cu ierarhia noastra eretica.

   Apreciază

   1. Ortodoxia catacombe , nu știu la ce vă referiți , parca vorbiți alta limbă , oare comuniunea dumnevoastră cu cei ce sunt in erezie unde va situează , (Tit 3/10;11 ) daca spune
    ” departeaza-te ” nu spune totul , mai este loc de invenții, inovații , este exact că părtășia la erezie , după mine acesta comuniune o putem numii pașaportul spre iad , iertați fraților !

    Apreciază

   2. Cred că există o înțelegere diferită a comuniunii cu cei care nu au întrerupt pomenirea. De aici neînțelegerile și disputele constructive (eu așa le văd și le înțeleg, fiindcă s-au lămurit numeroase aspecte ale luptei noastre). Problema părtășie la erezie s-a tot discutat în ultimii doi ani. Nu vom reveni asupra acestui aspect din două motive:
    1. Este o problemă lămurită pentru noi;
    2. Nu vrem să readucem în prim cadru o polemică care a adus multă tulburare și prin care s-au pierdut multe suflete;
    Eu cred că nu putem emite noi judecăți legate de „pașapoartele către iad” a celor aflați în comuniunea cu erezia. Ar trebui ca Biserici locale întregi să aibă asemenea „documente” către iad! Să nu fie! Nici să rămânem nepăsători și tăcuți în fața ereziei! Să mărturisim, îngrădiți de erezie, cu smerenie și dragoste față de toți!

    Apreciază

 24. Blagosloviţi Părinte Vasile.
  Cele scrise mai sus ,sunt niște citate din mărturisirea de credinţă a mărturisitorilor georgieni , stareţi de mănăstiri și obști monahale ,care în anul 1997 ,prin mărturisirea lor de credinţă ,din care am spicuit și aceste fragmente, au reușit să determine ierarhia Bisericii Georgiene ,să iasă din CMB ,ameninţâdu-o cu întreruperea comuniunii în caz că nu vor părăsi CMB. Deci ,nu sunt păreri personale ,ci mărturisirea de credinţă a călugărilor mărturisitori georgieni. Sunt cuvintele și expresia credinţei lor ,…,spicuiri din mărturisirea lor de credinţă.

  Citatul :,, majoritatea credincioșilor nu cunosc aceste sminteli din Biserică ,ceea ce nu-i face mai puţin vinovaţi de apostazia în care au ajuns să trăiască…”, este un citat de la Părintele Theodoros Zisis ,nu sunt cuvintele mele… .
  Au greșit toţi aceștia ?

  Apreciază

 25. Pt. Părintele Vasile I.
  Părinte Vasile, spune-ţi :,, să nu confundăm Biserica cu ierarhia noastră eretică”.
  Ierarhia noastră ecumenistă ,este ierarhia BOR. Iar Sinodul BOR este alcătuit din acești ierarhi. Acești ierarhi reprezintă Biserica noastră ,la ora aceasta. Iar cine nu întrerupe comuniunea cu ei ,mărturisește aceeași credinţă cu ei.
  Spun părinţii georgieni că nu există decât două posibilități de scăpare din situația aceasta :fie renunţarea la erezie din partea Bisericii ,fie întreruperea comuniunii cu ecumeniștii și cu toţi cei care-i urmează.
  Biserica nu este eretică ,spune-ţi.
  Da. Dar nici ecumeniștii nu sunt Biserică. Și dacă ecumeniștii nu sunt Biserică, atunci cum poţi să fi în comuniune cu ei /să păstrezi comuniunea cu ei ?!
  Cine este în comuniune cu ei acuma ,este în schismă cu Biserica, căci în Creta ecumeniștii au legiferat erezia. Au făcut schismă cu /în Biserică. Căci nu ei sunt Biserică. Ei nu au mărturisirea de credinţă a Bisericii ,ci una eretică. Chiar dacă sunt arhierei și preoţi ,nu putem avea comuniune cu ei ,din cauză că nu avem credinţa lor.

  ,,Înţelegeţi că apartenența la cmb este afacerea ierarhilor români „.
  Îmi pare rău ,asta era până la Creta.
  După Creta această apartenenţă a fost legiferată sinodal ,adică toţi membrii BOR ,aflaţi în comuniune cu ierarhia ,sunt făcuţi părtași la erezie ,adică se află în comuniune cu erezia, devenită lege în BOR ,după Creta.
  Părinţii georgieni sunt mult mai intransigenţi și afirmă cu douăzeci și ceva de ani înainte de sinodul din Creta că nu se mai poate îngădui comuniunea cu ecumeniștii (cu membrii cmb).

  ,,Eu deși sunt mădular al BOR ,n-am nimic de-a face cu cmb ,pe care-l dezaprob și resping ca fiind eretic”.
  Așa este. Dar asta în măsura în care nu aveţi comuniune cu erezia ,cu ecumeniștii și cu cei aflaţi în comuniune cu ei /cu erezia.
  Și mai mult…,uitaţi-vă ce învaţă /mărturisesc părinţii georgieni despre acest aspect ,al legăturii Bisericii cu CMB. Este de neacceptat. Și o spun cu două decenii și ceva ,înainte de Creta. Iar noi și după Creta găsim scuze ,iconomii , ,,echilibru” ,s.a.m.d.

  ,,poporul lui Dumnezeu nu se simte a face parte din acest organism (adică din cmb)”.
  Părinte Vasile, cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii nu au cum să nu fie membrii ai CMB.
  Părinţii georgieni de ce întrerupeau comuniunea cu ierarhia ,căci doar și ei ,, dezaprobau și respingeau „,cum afirmaţi dvs. ,CMB -ul ? De ce? Pt. că , comuniunea cu ecumeniștii îi ţinea în comuniune cu erezia .

  ,,Doamne ferește ca Biserica să devină eretică „.
  Nu Biserica devine eretică ,ci cei aflaţi în comuniune cu erezia.
  În Georgia ,nu instituţia BOG ar fi rămas Biserică ,ci cei care mărturiseau adevărul și întrerupeau comuniunea cu ecumeniștii. Iar atunci chiar dacă ecumeniștii ar fi rămas instituţional ca Biserică, nu ei ar fi fost Biserica ,ci cei care mărturiseau adevărul. Biserica nu se identifică cu instituţia , ci cu dreapta mărturisire de credinţă .
  Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că se identifică cu Biserica cei care mărturisesc dreapta credinţă sau în măsura în care mărturisesc dreapta credinţă și…ies din ea (chiar dacă instituţional continuă să fie și să se numească Biserici) ,dacă mărturisesc învăţături străine de dreapta credinţă.

  Iar eretic poţi să fi și condamnat sinodal și necondamnat sinodal. Tot eretic ești.
  Sfântul Apostol Pavel nu ne vorbește de eretici condamnaţi sinodal ,ci pur și simplu de eretici.
  Să mă iertaţi! Nu am scris pt. gâlceavă ,ci pt. lămurirea unor aspecte.
  Blagosloviţi!

  Apreciază

   1. HD,este corect ce spui si așa trebuie gândit.Am observat ca poți avea cunoștințe teologice si in suflet sa nu ai convingeri puternice.Acum in aceste timpuri avem chemarea sa pătrundem ortodoxia la nivelul detaliului,mai amănunțit.Cu probleme de exterior,de suprafața nu putem sa- i ajutam pe zăpăciți sa se deslușească pe ei înșiși la capitolul comuniunea cu ereticii.Delimitare radicala(adică incizie) fata de eretic si erezie nu facem noi; aceasta a facut- o Biserica dinaintea noastră.Îngrădirea este termen tehnic,strategic.In fapt,noi afirmam drumul acela neschimbat al Bisericii si pe el mergem.Cine gândește ,cine construiește îngrădirea pe orizontala,nu pe verticala așa cum face restul Bisericii,construiește de fapt autostrăzi in favoarea ereziei inlesnindu-i accesul fara hopuri.Cine nu are conștiința ca in Biserica nu s- a produs nicio schimbare,ci doar sunt inși care au căzut din ea,acel om rămâne tot timpul un labil in convingeri religioase.Cu compromisul,cu părtășia rămâne.Rămâne numai la nivelul acesteia si culmea,ortodoxia nemișcata o va trata ca extrema,ca lipsa de discernământ.In ortodoxie,hibridismele au avut întotdeauna brațe scurte,iar mai nou,te baga la stilism daca le zici una ca aceasta.Examenul pe care il dam acum este dragostea fata de om.Poti sa tai in carne vie cu erezia si sa ai o mare dragoste fata de oameni.Sf Porfirie care nu avea Teologia era de neclintit in ortodoxie dar in situația când exista relație înghețată intre mama si fiica el indemna mama sa- i spună mai întâi Maicii Domnului cele ce avea sa- i poruncească fiicei.Așa trebuie gândit pogorământul,iconomia,care te formeaza pe o linie ne-rupatoare de oase,dar pe cultivarea fermității poziției ortodoxe de neclintit.

    Apreciază

   2. Romani,treziti- vă, treziti- va ! Criminalii in serie coclesc in tara aceasta.Înțelegeți o data ca sistemul polițienesc si judiciar din Romania este cel opresiv care executa numai comenzi.Sistemul este pentru execuția celor cinstiți ,celor care țin cu poporul si cu patrioții noștri care sunt sortiți la închisoare.Politia,jandarmeria si justiția nu sunt pentru cetățeni ci sunt contra națiunii romane.Ele servesc intereselor antiromânești.Nu- i doare de cazul criminalului din Caracal si vor mai apărea si altele mai îngrozitoare si,la fel,torționarii de mai sus se vor da drept neputincioși,cu scăpări,cu omisiuni,cu” stai sa vedem ca nu avem mandat de arestare” si alte excrocherii de genul acesta.Începând de azi,cu riscul ca pierd serviciul,nevasta si copiii nu vor mai fi nicăieri fara mine,nici pe strada,nici in clasa la școală,nici la serviciu,nici la cumpărături si sfatuiesc pe toți capii de familie sa puna mana sa învețe sa folosească arma,sa învețe lupte judo si artele marțiale dar mai mult decât orice,sa nu mai fie naivi si sa aibă sânge in…

    Apreciază

   3. Este bună autoapărare, însă în limitele firii, fără „a ridica sabia” sau a încărca pistolul. Nu-mi amintesc ca Hristos să-i fi îndemnat pe Apostoli să învețe „arte marțiale” înainte de a-i trimite în lume să propovăduiască Evanghelia, nici pe Sfinții Apostoli să instruiască pe viitorii creștini în tehnici de autoapărare. De aceea, luăm exemplul Bisericii, nu al lumii! Cred că ne trebuie mai multă rugăciune!

    Apreciază

 26. Tocmai am scris un raspuns pentru Virgil G., cand comentariul mi-a fost sters. Nu am vreme sa mai scriu din nou. De aceea, va spun Domnule Virgil sa dormiti linistit. Nu am comuniune cu ierarhii nostri. Sunt ingradit cu zid de beton armat. la fel ca ceilalti Parinti nepomenitori. Nu o luati ca o lauda. Rugamintea mea este sa nu faceti afirmatii gratuite (sa nu zic mincinoase) pe seama mea, deorece nu ma cunoasteti si nici ce-am scris si am publicat n-ati citit. Sper ca intelegeti exprimarea mea, desi e precara. Sanatate sa va dea Dumnezeu.

  Apreciat de 1 persoană

  1. Ortodoxiacatacombe, va rog din suflet sa mă iertați , am scris mesajul după o singura lecturare a mesajului d-voastră și am interpretat greșit un cuvînt din el , sincer am greșit, iertați va rog !

   Apreciază

  2. Părinte Vasile ,nu va neliniștiți.Va prețuiesc pentru ceea ce sunteți.Când va citesc ma duc mereu cu mintea la renumitul Părinte Profesor Dumitru Călugăr.Continuați frumoasa Dumneavoastră lucrare destul de apreciata desi ,care nu e lipsita de ispite si încercări,dar binecuvântate.Daca puteți sa găsiți o tema vizavi de cazul din caracal e bine venita.

   Apreciază

   1. Draga Dumitrel,
    Multumesc pentru apreciere. Imi starniti cumva curiozitatea: l-ati avut ca profesor pe Parintele Dumitru Calugar? Din pacate, cand am facut eu Institutul Teologic, nu mai era la catedra. Nu sunt eu vrednic de asemenea nume ale Teologiei romanesti. Doamne ajuta.

    Apreciază

 27. „Tot ce ai de gând să făptuieşti, făptuieşte pornind de la Dumnezeu”.(Sextus)
  Gândul omului nu e îndreptat spre bine, atunci când în sufletul lui se furişează frica. De obicei, sentimentul fricii vine în sufletul cu credinţa slabă în Dumnezeu. În mintea puţin credinciosului apar îndoieli că răufăcătorii ar putea fi biruiţi de cineva mai puternic ca dânşii. Prin asta parcă i-ar pune pe vrăjmaşii săi mai presus de Tatăl nostru cel Ceresc, care Unicul El este cu adevărat Atotputernic şi face să se stingă tot răul din calea celor păcătoşi, atunci când ei au mare nădejde în mila Domnului. Însă cu frica în gând, omul se arată mereu în aşteptarea lucrării diavoleşti. Şi o află, precum se vede din alt proverb înţelept, care zice: „De ceea ce te temi, peste aceea dai”. Frica de Domnul, trebuie sa fie deasupra oricaror actiuni,căci atunci, temându-ne să-L supărăm, ne-am concentra toate gândurile la lucrurile cele bune şi folositoare, plăcute Domnului Atotmilostiv. Comparând aceste două feluri de frică, observăm că ele se deosebesc una de alta ca cerul de pământ; tot atât de mare fiind şi deosebirea dintre faptele generate de ambele stări de frică. Noi, cei creştini ortodocsi, s-ar cuveni să alegem migălos grâul de neghină, ca să înţelegem ce anume ne face şi ce nu ne face bine. Ar fi binevenit să avem în vedere şi faptul că gândurile curate înviorează în întregime fiinţa omenească. Ele duc la dispariţia mai multor dereglări funcţionale din organism, făcându-l sensibil la ceea ce e frumos şi bun.

  Deci să nu ne lăsăm copleşiţi de gânduri rele. La aşa ceva ne îndeamnă şi Sfântul Efrem Sirul, care spune: „Cugetă la bine, ca să te fereşti de a gândi rău, căci duhul omului n-ar putea sta fără să facă ceva”. Deci dacă pornim o lucrare oarecare, fie ca ea să pornească anume de la gând bun. După felul cum vom cugeta, ne va veni şi dreapta judecată a lui Dumnezeu. Cunoaştem, spre exemplu, cazuri descrise în Vieţile Sfinţilor, când pentru gânduri curate, luminate de credinţă sinceră, creştinii au fost răsplătiţi de Domnul cu cea mai mare milă: din voia Lui, li se socotise gândul lor bun ca faptă deja realizată.
  „Deci arata intru madularele mele milosardia Ta cea multa, milosarde Doctore, si curate fa ranile mele, si aratata se va face milosardia Ta spre mine, ticalosul. Izbaveste-ma de muncile cele ce se cuvin mie.

  Izbaveste-ma pe mine, Doamne, de necajirea nevazutilor vrajmasi, si sa se propovaduiasca darul Tau, ca el pe mine m-a slobozit. Sa se propovaduiasca darul Tau, precum totdeauna si aiurea, precum la cei nenumarati trandavi, asa si la mine..Astfel, gandirea noastra, neputincioasa fiind, are nevoie neincetat de darul Tau si de luminare.

  Vindeca-ma, Doamne, si ma voi vindeca. Iar de m-am lepadat si ma lepad, ca un pamantesc, insa, precum ai umplut vedrele de blagoslovenia Ta, umple si inima mea de darul Tau si de bunatatea Ta..”
  SFANTUL EFREM SIRUL

  Apreciază

 28. Parintele Ieronim din Eghina este unul dintre marii parinti cu viata duhovniceasca pe care i-a dat lumii insula Eghina. – sfaturi duhovnicesti

  „Fiti atenti la mintea voastra. Nu o inrobiti cu nimic. Eu insumi regret ca am construit biserici, ca mi-am inrobit mintea cu multe griji si am impiedicat-o sa se roage.Fiti foarte atenti cu mintea voastra. Nu o impovarati cu tristetea si cu probleme inutile. Cand apa este curata si linistita, tu vezi pana-n adancime si poti observa chiar si o pietricica. La fel este si cu mintea. N-are importanta ca mintea scapa adesea departe de rugaciune si de cuvintele pe care le pronuntam, sa fim atenti ca noi sa nu ne imprastiem! Ea va reveni.

  Mintea se aseamana cu un pui mic. El fuge incoace, fuge in colo, nu ramane aproape de mama lui care este legata de un loc. Dar cand a obosit, el revine sa se odihneasca si sa doarma la picioarele ei. In orice fel ar veni gandurile si orice ar face, ele sunt straine. Sa le infruntam atat cat putem si sa le izgonim! Nu trebuie sa ne mahnim din cauza lor. Sa fim foarte atenti la faptele noastre. Gandurile sunt straine, celalalt ni le sugereaza. Ele vor disparea.

  Savurati viata duhovniceasca, nimic nu e mai dulce decat ea. Lupta este dura, dar incoronarea este odihnitoare. Iarna este grea, dar raiul este dulce. Fara lupta este imposibil de dobandit virtutile.
  Evitati vorbele desarte! In ce ma priveste, sunt preot de peste patruzeci de ani la Eghina si n-am luat masa la nimeni. Cand se insista, accept cel mult o cafea! Indrazneala, familiaritatea si libertatea prea mare slabesc rezistenta omului: ispititorul intra atunci incetisor in el si obisnuintele rele se instaleaza.
  Asa ca este bine sa pastrezi distanta.”

  Apreciază

  1. Când ești in situații concrete,ferească Dumnezeu,va trebui pana la urma sa te descurci.Nu suntem noi Sf Paisie Aghioritul care atunci când era la Chilia Sf Cruce si când s- a trezit cu o namila de om in spatele lui si l- a
   ținut strâns tare de gat si in aer cu scopul sa- l omoare crezând ca daca e singur si bătrân,e gata.Sus in aer,Sf avusese metanierul,l- a atins pe musculos cu acesta si a fost aruncat de perete de puterea dumnezeiasca si ținut așa pana si- a cerut el iertare de la Sfanțul si a fost dezlegat de legăturile nevăzute care ,in acest caz s- au concretizat fizic.Pentru a nu pasi cu mândria si a sari ca si capra direct la uzanțele duhovnicești,ne folosim cu rațiune,de cele conform stadiului nostru de oameni păcătoși ,in scop defensiv.Sa fim conectați la realitatea in care si daca arunca cineva pe strada cu acid in fata nu interesează pe niciun trecător.Nu trebuie concret sa te aperi?

   Apreciază

 29. Sau nu știți ca acum,in societate,când pici la necaz,exista,din ceea ce vad,un mare vid intre om si om? Nu realizați ca mor copii,femei si bătrâni in condiții suspecte,toți vecinii aud răcnete de crima,își astupa urechile,dau toți drumul la muzica si mai tare,baga in burtanul lor si se distrează,fara pic de rușine si stiu ca in acele clipe le striga cineva după ajutor?Iar după tragedie,fac pe eroii ca aranjează ei politia.

  Apreciază

 30. Există o părere care circulă mult în obștea bisericească după sinodul din Creta și anume că :fiind membru al BOR ,dacă nu ești de acord cu sinodul din Creta, nu te afectează cele hotărâte acolo , legiferate acolo mai concret spus. De aici probabil și ideea că dacă ai cuget ortodox ,iar aici se înţelege prin asta că nu ești de acord cu sinodul din Creta, atunci pe tine ca membru al Bisericii, nu te afectează cele hotărâte acolo (și în numele tău, căci acolo Biserica-BOR ,a hotărât la nivel sinodal /oficial ,în numele tuturor membrilor ei).
  Acuma ,în primul rând cugetul ortodox nu se rezumă doar la atâta ,adică a afirma că nu ești de acord cu sinodul din Creta (căci mulţi spun așa ,dar în rest trăiesc ecumenismul sub alte nenumărate forme și idei și ceea ce e cel mai grav ,păstrează comuniunea cu ereticii (în sensul în care vorbește Sfântul Apostol Pavel de ei ,care nu face clasificări de genul condamnat / necondamnat sinodal ),adică cu ecumeniștii din Biserică ,adică…,cu erezia propovăduită acolo (în Creta adică ) și aici apoi ,cu capul descoperit.
  Un cuget ortodox nu se rezumă doar la atât. Un cuget ortodox nu poate ajuta erezia să dăinuiască ,să se întărească,să fie acceptată în mărturisirea de credinţă a Bisericii !!!
  Nu poate să păstreze comuniunea cu ecumeniștii/ ereticii încetăţeniţi sinodal !!! în Biserică. Nu poate să păstreze comuniunea cu erezia aclamată/propovăduită de la tribuna sinodului sau cu alte cuvinte (căci e oficializată acuma ) de la amvon.
  Acolo ,spune Sfântul Grigorie Palama (sunt cuvintele Sfântului ) e vorba de ateism. Așa ne avertzează Sfântul… .

  În al doilea rând, sinodul din Creta nu te afectează doar dacă nu ești membru al Bisericii, al BOR în cazul nostru. Căci acolo sinodalii nu au vorbit în nume propriu ,ci ÎN NUMELE BISERICII pe care ei au reprezentat-o acolo. (Atâta timp cât ai comuniune cu Episcopul ,el este Episcopul tău și te reprezintă pe tine și credinţa ta ).Adică au vorbit în numele meu și al tău și al lui și al tuturora cei aflaţi în comuniune cu ei și pe care ei de fapt îi reprezintă !!!
  De aceea ,după Creta ,dacă eu păstrez comuniunea cu ei ,înseamnă căși eu sunt de acord cu ei ,înseamnă că recunosc mărturisirea lor de credinţă făcută acolo,înseamnă că o accept. Și ei știu asta. Pe asta și mizează (pe ei nu-i interesează ce crezi tu ,ci îi interesează comuniunea pe care tu o păstrezi cu ei și prin care de fapt îi susţii ,îi AJUŢI pe ei și implicit erezia lor).
  Afirmaţia mea că nu accept sinodul tâlhăresc din Creta, este fără nici o valoare dacă eu nu întrerup comuniunea cu ei. Credinţa se cunoaște după fapte.
  Eu dacă spun că în pahar este otravă ,în apă,și apoi beau conţinutul paharului ,la ce mă ajută afirmaţia mea ? Una spun alta fac….
  Orișicum ,ceea ce s-a hotărât în Creta ,s-a hotărât, fără consimțământul nostru ,iar simpla afirmaţie că sunt împotriva sinodului din Creta, dar fără întreruperea comuniunii ,nu schimbă cu nimic situația, căci ceea ce s-a hotărât s-a hotărât, este statuat ,ESTE LEGE! (iar eu prin comuniunea cu ei ,respect legea lor ) ,iar noi ,după mintea ereticilor din Biserică ,suntem în afara LEGII !!! Dar cum ?Numai prin întreruperea comuniunii cu ei ,înţelegeţi? Altfel ,Legea lor este valabilă și pt. noi ,chiar dacă noi spunem că nu suntem de acord cu ei ,pt. că ea este adoptată ,iar eu ,prin comuniunea cu ei, mă supun legii lor ,o accept și eu cu alte cuvinte, adică ma supun ei.
  Ea este valabilă atâta timp cât ești în comuniune cu ei. Singura modalitate de a ieși de sub incidenţa LEGII LOR ,este întreruperea comuniunii cu ei, despărţirea de ei și de fărădeLEGEA LOR.
  Înainte de Creta ,împotrvirea verbală faţă de ecumenism avea efect ,dar după Creta, împotrvirea verbală, fără întreruperea comuniunii rămâne fâră efect ,căci ei și-au atins scopul (au făcut LEGE din fărădeLEGEA lor ) ,iar simpla împotrivire verbală nu mai poate schimba situația. Te vor lăsa ,cât te vor lăsa, să vorbești ,dar ei știu că vorbirea, fără întreruperea comuniunii ,nu va putea schimba nimic. Vor rămâne doar vorbele,fără nici un efect ,căci : fărădeLEGEA lor a fost adoptată ,instituționalizată.
  Priviţi la ultimii 100 de ani… Aici nu e vorba de convins ,ci de atitudine, de fapte ,mai clar exprimat. Vorbele nu -i pot convinge.Nu-i interesează Adevărul. Îi interesează ideologia ,politica de grup ,impusă prin viclenie maselor.
  Ei ,cei din vârf ,sunt puși acolo cu un scop ,cu o misiune. Pe ei nu -i interesează Adevărul. Ei îl cunosc mult mai bine ca noi ,dar nu-l respectă ,nu -i interesează.
  Așadar, orice membru al BOR aflat în comuniune cu ierarhia ,este părtaș la fărădelegea ei ,își dă consimțământul pt. trădarea lor (trădarea Adevărului ,trădarea lui Hristos Dumnezeu ). Cum? Prin comuniunea păstrată cu ei ,care comuniune cu ei înseamnă în esenţă lepădarea de credinţă, căci,comuniunea cu ei înseamnă comuniunea cu erezia ,comuniunea cu o credinţă străină Bisericii, înseamnă mărturisirea unei alte credinţe,o credinţă eretică.
  La această faptă sunt făcuţi părtași toţi credincioșii BOR aflaţi în comuniune cu ierarhia, cu ecumeniștii ,fie cu știinţa, fie fără știinţa lor. Fie cu voia ,fie fără voia lor. Cu viclenie și samavolnicie. Nu e prima dată în istorie…

  Apreciază

  1. HD,poziția dumneavoastră e clara,e poziția model de gândire si de fapta.Si eu spun ca cu părtășia la erezie nu e de joaca.Eu merg mai departe.O compar cu părtășia Sf Apostol Pavel,care atunci avea numele Saul la uciderea Sf Arhidiacon si Întâiul Mucenic Ștefan.Prin părtășie,chiar daca ai impresia ca te poți pastra ortodox,pui umărul,pui si tu o cărămidă si,prin asociere cu alții ca tine si cu ereticii,construiești castelul de nisip numit ecumenism.Chiar daca vor obosi noi tot vom vorbi.

   Apreciază

 31. Tristeţea ne invaluie inima si devenim vulnerabili, pradă emotiilor, a sentimentelor de neputinţă si amaraciune, in fata iadului dezlantuit de puterile intunericului , care ranjesc in haosul pe care cu viclenie, l-au declansat!
  Sa nu uitam ca stapanii din umbra, cantaresc momentul alimentat zilnic de massmedia cu stiri din ce in ce mai zguduitoare. Ne indreptam cu pasi repezi catre o psihoza generata de teama, revolta si manie, de noaptea in care ne-am adancit ca neam ortodox. Este un moment prielnic ca hienele politice servitoare ale ocultei, sa ofere solutii, atat in tara cat si in afara ei.

  Departamentul Justiţiei din Statele Unite a adoptat un nou protocol de injectare letală şi a anunţat reluarea execuţiilor persoanelor condamnate de tribunale federale, programând imediat execuţiile pentru cinci deţinuţi federali, informează agențiile internaționale de presă, preluate de Agerpres. De 16 ani nu a mai fost aplicată pedeapsa cu moartea la nivel federal în Statele Unite.

  „Congresul a autorizat în mod expres pedeapsa cu moartea prin legislaţia adoptată de reprezentanţii poporului în ambele camere ale Congresului şi semnată de preşedinte”, a declarat procurorul general William Barr într-un comunicat. „Departamentul Justiţiei susţine statul de drept – şi le datorăm victimelor şi familiilor acestora continuarea punerii în aplicare a sentinţei impuse de sistemul nostru de justiţie”, justifică decizia procurorul general.

  Departamentul Justiţiei a anunţat totodată că a programat deja execuţiile pentru cinci deţinuţi federali care au fost condamnaţi pentru „crime cumplite şi infracţiuni sexuale”. Execuţiile, care nu au mai fost practicate la nivel federal din 2003, vor fi efectuate în luna decembrie a acestui an şi în ianuarie 2020, potrivit anunţului.

  Se induce ideea ca ar fi necesare mai multă putere pentru instituțiile de forță, mai multă supraveghere a populației și mai puține libertăți pentru cetățeanul de rând. Vanzatorii de solutii salvatoare pentru siguranta copiilor si a tuturor celor care se simt amenitati, apar din neant, oferindu-si mieros serviciile aducatoare de iluzorie speranta si incredere.
  Altfel spus: vă e frică pentru siguranța copiilor voștri? Soluția nu este un Stat care să își apere cetățenii (și nu doar interesele celor de la putere); soluția este microciparea copiilor; ca și cum copiii ar fi niște pisici sau niște câini. Niște vânzători ambulanți sar din spatele fiecărei tragedii și-și deschid taraba în fața noastră: Nu vreți niște protocoale secrete Servicii-Procuratură? Dar mai multe restricții? Dar niște instituții de forță de tip neosecurist? Dar niște microcipuri pentru copii? Luați-le de la noi, ieftin și bun, exact la momentul oportun!
  Faptul ca ne dorim altceva decat Hristos, denota lipsa unirii noastre cu El. In conditiile in care Dumnezeu nu mai este cunoscut ca Cel ce daruieste viata, atunci societatea se priveste si actioneaza in virtutea dreptului de titular asupra vietii: „el trebuie sa traiasca, el trebuie sa moara”.

  Uneori ne spunem ca Dumnezeu nu are ochi pentru noi, de vreme ce am avut parte de atatea suferinte provocate de criminali. Dar Sfintii Parinti ne invata ca trebuie sa vedem in cei ce ne fac rau, doctori trimisi de Dumnezeu, in sensul ca ei ne ajuta sa ne vedem boala (caci daca raspundem raului facut de ei cu rau, e semn ca suntem bolnavi).

  Se pierde din vedere ca pedeapsa cu moartea, sau alte pedepse precum castrarea chimica a pedofililor, nu moralizeaza societatea. Dimpotriva, potrivit studiilor sociologice cunoastem ca acolo unde pedeapsa capitala este in vigoare, exista o crestere, nu de o scadere a ratei criminalitatii. Asa ca schimbarea lumii in bine nu se va putea realiza niciodata dupa pofta omului cazut in pacat. Poate asa vom intelege si cuvintele unui batran din Pateric: „Frate, daca vezi un om urmarit pentru o fapta rea si pe cei care il cauta sa il ucida pentru asta, mai bine ascunde-l si lasa-l in voia lui Dumnezeu”.
  Așadar, pe de o parte incompetență, neglijență, nepăsare strigătoare la cer și indolență, lipsa totala de profesionalism, de interes fata de viata omului, fata de cel aflat in pericol de moarte, pe care ai jurat sa il aperi, ca politist, jandarm, procuror.

  Pe de altă parte, violență, omucideri, trafic de carne vie și de minore. Deasupra, un sistem represiv care vrea să se întărească pe sine, în interesul său. Și tot acest spectacol macabru la care asistam, se joacă peste și pe viața unor oameni – în fapt, peste viața unor copii nevinovați.

  Apreciază

 32. H.D.,
  Doamne ajută !

  interventiile tale sunt de apreciat,
  dar nu vad de ce insisti aici la pr. Claudiu cand sfintia sa e ingradit de erezie, a intrerupt pomenirea episcopului si marturiseste impotriva sinodului cretan !

  insistenta ta ar fii buna pt părintii, preotii care nu sunt de acord cu sinodul cretan, nici cu cmb, nici cu alt tip de ecumenism, DAR care nu au intrerupt pomenirea si nu inteleg despre conuniunea cu ierarhii semnatari .
  deci…la preoti ca acestia merita sa le spui aceasta diacutie de mai sus. de ex. monahului Teodot , pr. Eftimie Mitra, Amfilohie Branza, Macarie Banu, Ioan de la Rarău…si cati or mai fii antiecumenisti , dar in comuniune cu episcopul !
  io zic ca lor ar trebui spuse lucrurile acestea .
  ca la preotii care s-au ingradit si sunt dati afara din parohiile lor , ce rost mai are sa le spui ca e greseala comuniunea cu episcopii semnatari , ca e tot un fel de partasie la erezie…etc ?!
  astea trebe spus la preotii care nu isi dau seama ca sunt in comuniune cu erezia daca pomenesc pe episcopul semnatar !
  iarta-ma pe mine pacatosul ca mi-am dat si eu parerea .
  Doamne ajută.

  Apreciază

  1. Ciprian p, ești bine intenționat , dar trebuie să înțelegi un lucru , nepomenitorii s-au împărțit în două ( mai ales după o întâlnire de la Beiuș 2017 , deci una din grupări a schimbat puțin registru , adică ,: in urma cu o oră m-am întâlnit cu o sora care s-au întors de la Banceni și „surpriza ” ne-au spus că putem sa mergem în orice biserica daca nu avem pe aproape preot nepomenitor ” ei ce zici de asta , nu mai contează pidalionul ,sfinții părinți etc , numai ce spune un părinte sau sfint părinte , adică ce spunea HD , poți să ai comuniune cu cei ce au propovăduit erezia , condamnat sau necondamnati sinodal ? Și uite surpriza uni spun că DA , aici e buba pentru uni nu mai contează , și acum biata femeie spune ” ce rost mai are sa mergem sute de km la un preot nepomenitor daca ne- a spus la Banceni că putem merge oriunde . Oriunde , daca personal nu esti de acord cu sinodul ,așa li-i s-au spus , adică (mă repet oarecum ) poți fi în comuniune daca tu personal dezaprobi sinodul din Creta . Ei sa vezi și să nu crezi , deja e coada la pașapoarte ! Iertați fraților !

   Apreciază

  2. Acest site este pentru tot publicul si ecumenist dar si ortodocșilor nepomenit ori.HD nu pare sa neglijeze pe cineva.HD,chiar de o fi Maica Ecaterina Fermo ,are poziția care trebuie,dar HD nu constrânge pe nimeni sa aibă poziția lui astfel ca exprimarea sa decurge de la o trăire de pe poziție de pilon al comunității Bisericii Ortodoxe,daca nu ma înșel.Daca scrii precum HD ca Biserica nu are cum sa fie răpusa aceasta se reflecta bine in exprimarea din text ,in mesajul dat.

   Apreciază

 33. Doamne ajută ,Ciprian !
  ,,Unde dai și unde crapă… .”
  Să mă iertaţi că v-am plictisit sau…că v -am pisălogit.
  În orice caz,dincolo de ceea ce ai afirmat frăţia ta ,există ceva mai delicat ,mai profund. Adică ,există un aspect neclarificat pt. toată lumea .De aici și dezbinarea care se lucrează între fraţi.
  Dacă urmăreai cu atenţie dialogul purtat de-alungul acestor intervenţii ,puteai să observi singur motivele pt. care am insistat pe aceste probleme.

  Nu vreau să reiau de la început discuţia… .
  Orișicum , cine a înţeles ce am dorit să spun ,a înţeles și… a înţeles și motivele pt. care am scris. Cu durere în suflet… .
  Și…,dacă cineva nu simte nevoia pt. ceva ,poate altul simte nevoia sau…,este interesat.

  Faptul că fraţii sunt dezbinaţi ,nu este un lucru lipsit de importanţă !
  Iar dezbinarea a apărut pe fondul unor clișee …,sau… a unor probleme care nu au fost detaliate ,nu au fost îndeajuns discutate , ci ,în general , s-au folosit anumite idei (clișee),pe marginea cărora s-a tot bătut moneda și…s-a adâncit rana ,fără a se încerca să se discute deschis problema.
  Am să-ţi dau un singur exemplu, fără a căuta să stârnesc o polemică inutilă și fără a acuza pe cineva într -un mod mai …discret. Nu asta e intenţia cu acest exemplu.

  Ai văzut ce reacţie au stârnit citatele date din părinţii mărturisitori georgieni care au reușit ,prin atitudinea lor să determine ierarhia compromisă a Bisericii lor ,să scoată Biserica din CMB. Acești părinţi și mărturisirea lor de credinţă, sunt un model de urmat pt. toţi creștinii ortodocși de pretutindeni.
  Dar pt. că nu am dat și sursa citatelor ,adică pt. că nu am dezvăluit autorii citatelor , iar citatele fiind f. tăioase ( ,,ceea ce este da ,da ,și cee ce e nu ,nu ”), ai văzut reacţia stârnită.
  Asta ce demonstrează ?
  Demonstrează că există o încordare nefirească ,o încrâncenare.
  Demonstrează că nu contează adevărul lucrurilor ,ci contează cine îl rostește.
  Ca să fiu mai pe înţeles : dacă x spune un lucru ,acel lucru este bun ;dacă y spune același lucru ,acel lucru nu e bun .
  Sau mai explicit :dacă x spune un lucru ,îl primesc ,îl accept ; dacă y spune același lucru., nu îl primesc, nu îl accept, din contră ,îl combat ,îl neg.
  Iar aceste lucruri se întâmplă pe fondul unei scindări ,unei dezbinări ,care în fapt le alimentează.
  Eu am încercat să fac o punte de legătură ,pt. că pe mine nu mă interesează gruparea ,tabăra ,căci ,,oare s-a împărțit Hristos ?”.
  Pt. mine și unii și alţii sunt ai lui Hristos Dumnezeu ,și atunci am încercat să port un dialog în care să lămurim niște probleme ,să vedem unde gândim diferit și dacă gândim diferit ,să vedem cum gândește Biserica ,Sfinții Pârinţi și să-i punem pe dânșii ca și criteriu de rezolvare a problemelor noastre.
  Dacă vrei frăţia ta să scrii pe alte site-uri ,fă-o dumneata ,mă iertaţi ,dar eu simt nevoia să scriu aici. Nu scriu ca să mă aflu în treabă, ci pt. că simt nevoia, și pt. că am cu cine să port un dialog.
  Concluzie: Ciprian, poate n-ai înţeles de ce scriu aici ,dar alţii au înţeles. Pt. aceia am scris ,cu drag și cu respect.
  Mă iertaţi!

  Apreciază

 34. H.D.,
  pai..acu..fiecare intelege in felul cat il duce mintea.
  io oi fi inteles intr-un fel si de aia ti-am scris !
  daca nu scriam nu venea raspunsul tau.
  eu am scris dupa cum am inteles…si iti zic acum mai direct ceea ce am inteles.
  deci tu scrii aici la pr. Claudiu pt ca aici simti..bun…
  dar io am impresia ca vrei sa-l faci sa zica ca pr. Ciprian Staicu care se zice ca exagereaza. apoi io nush adevarul.
  dar parintii nepomenitori..s-au impartit precum zice si ” Coco” mai sus, in 2 tabere…eu as zice in 3 !
  este o tabara, din cate am inteles, ca s-a ingradit si zice indirect despre cei neingraditi ca sunt in erezie, deci eretici !
  vine alta tabara care s-a ingradit si zice ca cei neingraditi nu pot fi numiti eretici !
  si probabil nai este o tabara si altii singuri..care s-au ingradit si nu afirma nimic nici de unii nici de altii , isi vad de mantuirea lor si asteapta mila Domnului.

  uite…tu vii cu exemplul Georgiei cu CMB !
  pai dupa cum spun parintii georgieni…daca e cum zic ei…atunci suntem toti eretici de cabd au aderat ăstia ai nostri la CMB !
  Pai atunci si pr. Cleopa Ilie, Paisie Olaru, Ioanichie Balan, Iustin Parvu, Arsenie Papacioc, Adrian F, …toti parinti cuviosi din Sf. Munte …toti is in comuniune cu erezia, deci is eretici de cand au intrat in CMB !
  si Pr. Ilie Lacatusu traia pe atunci ? ca nush datele cu aderarea la CMB !
  dar eu nu sunt de accord cu asa ceva… Dumnezeu aici nu le leagă asa ca daca sinodul Bisericii a intrat in CMB, atunci toti ceilalti, indiferent ca stim ori nu stim, suntem in comuniune cu erezia cmb ! si acu cu sinodul cei ramasi in pomenire deja is dublu eretici ca erau deja din anul cu CMB ?
  eu nu sunt teolog, nu le am cu Pidalionul , da dupa mintea mea proasta daca e cum spun georgienii despre comuniunea cu cmb , atunci si parintii enumerati ar fi fost in erezie !
  asta nu e adevarat !
  un pr..Cleopa! Arsenie , Iustin ?? atunci n-ar fi avut acestia atata Har de la Dumnezeu !
  astept raspuns .
  Doamne ajută !

  Apreciază

 35. Ciprian, după sinodul din Creta ,erezia este LEGIFERATĂ. Este propovăduită cu capul descoperit, iar tu ești făcut părtaș la ea fără consimțământul tău. Acele hotărâri din Creta, pt. a putea fi validate ,trebuiau supuse spre dezbatere întregii plirome a Bisericii, nu trebuiau acceptate unilateral și apoi impuse prin Sinod tuturor ,fărã consimțământul tuturor membrilor Bisericii.
  Din acest motiv sau prin acest gest samavolnic și viclean… ,dictatorial ,toţi membrii BOR sunt făcuţi părtași la erezie, adică sunt în comuniune cu erezia. Nu poţi nega acest lucru. O decizie sinodală este valabilă pt.toţi membrii Bisericii. Dacă nu ești de acord cu ea ,trebuie să te delimitezi de ea,să nu o respecţi ,să ieși din rânduiala ei /de sub efectul ei. Și cum poţi face asta? Prin despărţirea de autoritatea care impune această lege ,prin întreruperea comuniunii cu ecumeniștii, în cazul nostru.
  La Creta s-a impus dictatorial ecumenismul /erezia ,întregului organism eclezial participant acolo și tuturor celor aflaţi în comuniune cu ei, căci prin comuniune asta se realizează.
  Înainte de Creta lucrurile sunt mult mai nuanţate și specifice fiecărei Biserici Locale în parte. Fiecare cu contextul ei ,cu regimul ei (dictatorial ,cum a fost la noi ,de exemplu,regim în care nu putea mișca o pasăre ,în care nu exista o informaţie ,în care totul era măsluit ,ascuns ,denaturat,în care minciuna era la rang de virtute și de adevăr ;regim în care informator era cel de lângă tine, ….ș.a.m.d.).
  Cum era în condițiile acestea să faci așa cum au făcut georgienii?!!
  Era imposibil!
  Ăsta a fost și unul din rosturile regimului,printre multe altele,care regim nu era altceva decât o mică rotiţă din imensul angrenaj mondial care se pusese în funcţie pt. realizarea globalismului planetar… .
  Georgienii au făcut ce au făcut, în contextul lor ,iar ei sunt un exemplu de urmat pt. toată lumea. Sunt un etalon în privinţa asta ,fără doar și poate.
  Noi nu puteam…,la noi nu era posibil (nu mai intrăm în detalii) și nici la alţii… . În sfârșit…,fiecare cu contextul lor.
  Așa că ,sofismul cu …,,și Părinţii noștri erau eretici?”…,ș.a.m.d ,rămâne un sofism,o deviere vicleană de la realitatea cotidiană sau un artificiu răuvoitor folosit de unii (căci este o idee preluată de tine ,Ciprian …,nu este a ta),pt. a-și justifica propria mentalitate.

  Da,acuma a venit timpul nostru ,acuma exemplul părinţilor georgieni este un imperativ.
  Acuma iconomia nu se mai poate invoca la comuniunea cu erezia ,când aceasta este propovăduită cu capul descoperit, legiferată sinodal,impusă de la amvon (prin tăcerea celor care ar trebui să strige din toţi rărunchii și să avertizeze turma că este pericol de moarte…duhovnicească) .
  Să-i lăsăm pe marii noștri duhovnici în pace și pe Sfinţii contemporani și să nu -i târâm în discuţiile noastre prin fel și fel de sofisme și insinuări.
  La acest nivel s-a ajuns din cauza dezbinării și discordiei.
  Cât despre erezie ,da,ea exista în Biserică ,prin reprezentanţii ei ,mădularele bolnave ale Bisericii, ecumeniștii, dar marii noștri duhovnici nu erau de acord cu ea,o condamnau ,nu păstrau tăcerea,dar nu aveau nici o vină pt. stadiul la care s-a încetăţenit boala în Trupul Bisericii și au făcut cât a ţinut de puterile lor ,în lupta împotriva ereziei. În contextul lor.Sunt niște titani. Dacă trăiau dânșii ,nu s-ar fi făcut ce au făcut acuma. Nu puteau… . Cinste lor.
  Sunt convins că în acest context de acuma ,toţi aceștia ar fi urmat exemplul georgienilor.
  Georgienii nu au condamnat pe nimeni, ci au rostit adevărul, au prezentat situaţia și au făcut conform celor rostite.
  De ce condamnaţi voi în locul lor? De ce insinuaţi?
  Adevărul trebuie rostit și…,facă fiecare după conșiinţa lui. Dar adevărul nu trebuie trecut sub tăcere. Georgienii și-au făcut datoria de conștiință, au arătat lucrurile așa cum sunt,și nu au acuzat pe nimeni. Pot fi învinuiţi georgienii că pt. adevărul rostit de ei ,au greșit cu ceva? Sau că i-au acuzat pe Păr. Cleopa, pe Păr. Iustin ș.a.m.d.?Asta este o blasfemie! Este un sofism drăcesc. Georgienii au mărturisit adevărul ,adevăr de care Păr. Cleopa,Păr. Iustin și toţi ceilalţi ,ar fi mândri,și ,și l-ar însuși ,pt . că este același duh mărturisitor și drept-slăvitor.
  Părinţii pomeniţi de tine ,nu aveau mom. Creta pe timpul lor. Mom. Creta este limita : este erezia aprobată sinodal,instituționalizată, acceptată ca doctrină a Bisericii. ESTE SCHISMĂ, este lepădare de credinţa Bisericii dintotdeauna, este erezie instituționalizată, valabilă pt. toţi cei aflaţi în comuniune cu ecumeniștii.
  La mom. acesta s-a ajuns ,pas cu pas,tocmai din motivul invocat de georgieni la timpul lor : ,,Când Biserica începe în orice grad să accepte învăţături eretice, atunci harul mântuitor slăbește în ea. Odată ce Biserica, luată în întregime,acceptă erezia ,atunci harul mântuitor părăsește comunitatea ,deoarece mântuirea pt. membrii ei devine imposibilă ,chiar dacă și-ar da vieţile pt. convingerile lor.(nu e o sentinţă ,e o învăţătură de credinţă a Bisericii ,un avertisment,un semnal de alarmă n.m.). Există doar două căi de scăpare din situația asta :fie Biserica renunţă la greșeala sa ,fie cei care își doresc mântuirea, părăsesc adunarea celor necredincioși.”-spun părinţii georgieni. Ce este greșit aici?
  Părinţii georgieni nu au acuzat pe nimeni și cu atât mai mult ,nu i-au acuzat pe marii noștri duhovnici ,cum șerpește se insinuează acuma de către unii… . Spusele lor rămân valabile pt. veșnicie ,căci ele sunt în conformitate cu învăţăturile Sfinţilor Părinţi ,nu sunt cugetul lor personal ,ci este cugetul Bisericii !
  Ele nu puteau fi aplicate la contextul din România, dar asta nu înseamnă că nu sunt adevărate sau că nu sunt valabile.
  Sunt convins că Păr. Cleopa sau Păr. Iustin sau ceilalţi Părinţi ,nu iar contrazice pe Părinţii georgieni, sunt convins că le -ar da dreptate ,căci din spusele lor transpare învăţătura Sfinţilor ,a Bisericii ,nu ură ,nu habotnicie ,nu extremism,nu schismă ,așa cum îi acuzau ierarhii lor ecumeniști ,la acea vreme sau mai nou, …unii ortodocși din zilele noastre (care se pare că au același duh cu ierarhii lor de atunci ,…poate inconștient ).
  Dacă am fi sinceri cu noi,dacă nu am avea alte interese ,dacă nu ne-ar interesa ,, tabăra”,ci doar adevarul ,dacă le -am raporta toate la adevăr și nu la altceva, orice ar fi acel altceva ,nu am ajunge la astfel de discuţii… .
  Aici nu e vorba de a acuza pe cineva ,de a incrimina pe cineva ,ci doar de a rosti adevărul așa cum l-a rostit Biserica, cum l-au rostit Sfinții dintotdeauna. Judecăţile sunt ale lui Dumnezeu.
  Iar adevărul trebuie rostit ,pt. ca fiecare ,după conșiinţa lui și căutarea lui ,să știe ce are de făcut,să aibe un reper. Adevărul nu trebuie ascuns.Este o datorie a fiecăruia a-l mărturisi.
  Mă iertaţi!

  Apreciază

 36. Doamne ajută!
  H.D.

  da io m-am referit la ce au zis Georgienii ca Harul slabeste din momentul ala cu cmb !
  georgienii, deci nu au asteptat sa se faca un ” sinod” ca se se legifereze ecumenismul , ci au considerat ca si doar apartenenta la CMB inseamna ca erezia intra in Biserica si Harul se indepaeteaza !
  bine au facut georgienii! Slavă Domnului!

  stiu ca dupa Creta e deja limita de intrerupere !
  de asta am zis ca discutia ta e buna pt toti ceilalti preoti pomenitori ! adică trebe cineva sa le explice in mod teologic , precum explici tu aici, ca sa inteleaga ca se afla in comuniune cu erezia ! de aia ti-am zis prieteneste ca ar fi bine sa auda ceilalti pomenitori si „marii duhovnici ” care sunt acuma , dar nu vad niciun pericol din semnarea la creta !
  de aia am pomenit de duhovnicii cunoscuti si apreciati de crestini ca buni duhovnici in cele duhovnicesti, dar care nu misca nimic in treaba cu creta.
  gen. pr. Ioan Rarau , Macarie Besliu, Ioanichie popescu, Ciprian gradinaru si altii vazuti ca foarte buni dezlegatori de blesteme si pacate !
  daca ar intelege si acestia si sa intrerupa din convingerile lor…
  si toti staretii de manastiri !

  io sunt mic, nu stiu nimic 🙂
  Dumnezeu sa v-ajute pe toti sa faceti fiecare cât puteti dupa chemarea si darul care vi s-a dat !
  Doamne ajută !
  Să ne vedem la Rai cu totii, ca tare rău îi in gheena …

  mă duc sa dau de mâncare la animale .

  Apreciază

 37. Ciprian, iertare dacă prin felul meu de a scrie ,poate mai dur ,te-am mâhnit…
  Iar eu,… nu sunt teolog și nu scriu cu pretenţia de a explica. Eu am nevoie să fiu învăţat.
  Scriu ,pt. a confrunta niște idei ,în speranţa de a lămuri cât mai bine niște lucruri. Vorbind unii cu alţii ,ne putem ajuta reciproc ,cu darul Domnului.
  E adevărat ,că de multe ori ,dialogurile sunt mai dure ,dar așa e în vâltoarea unor astfel de evenimente ,unde vicleanul poate provoca cu multă ușurinţă multe și diverse ispite… .
  Dumnezeu să ne ierte ,să ne lumineze ,să ne miluiască ! și… Maica Domnului să ne acopere sub sfântul Său acoperământ!

  Blagosloviţi și mă iertaţi!

  Apreciază

 38. H.D.,
  stai linistit , nu m-ai mahnit cu nimic .
  acu sa ne rugăm oleacă pt. Alexandra M.
  Maica Domnului, Sf. Mina, Sf. Irina, Sf. Parascheva, Sf. Arhangheli să se-ndure de ea.
  Domnul să o miluiască si sa nu lase ca faptura Sa să fie batjocorită…
  Doamne auzi-ne pe noi , păcătoșii,
  si ne miluiește …

  Apreciază

 39. Suntem toti responsabili in fata lui Dumnezeu Atotputernicul si a tuturor oamenilor din colonia Romania, curati sau ticalositi, pentru tot ceea ce se intampla.
  Să nu ne prefacem că suntem doar sclavii și victimele sistemului. Intregul angrenaj politic, construit pentru politruci și securiști, ticalosit, incompetent si viclean pana la ultimul plutonier agramat, se protejeaza si se reproduce in clone, una mai dezgustatoare decat alta.
  Capii retelelor crimei organizate , care a cuprins ca un cancer necrutator intreaga tara, sunt mana in mana cu
  capii din justiţie, poliţie şi lideri politici din toate judeţele României.
  S-au investit milioane de euro pentru războiul mafiei politice cocotata in scaunele puterii, s-au constituit clanuri de politruci securisti care detin parghiile in toate ministerele aservite lor, pentru controlul absolut al vieții politice și al agendei publice, pentru politica de represiune penală, văzută ca singura soluție de control al mafiei politice. Cu buna stiinta a fost minimalizată lupta împotriva crimei organizate.
  S-au facut reforme in justitie, care sa puna la adapost faradelegea. S-au acordat salarii, indemnizatii, pensii fabuloase, care sa protejeze pe cei care ii slujesc cu devotament pana la sfarsitul vietii lor. Abia acum se incearca restructurarea de fatada a MAI si a celorlalte institutii care ar fi trebuit sa protejeze cetateanul, bunul de pret al unei natii, copiii. Martiriul copilei Alexandra -Mihaela, a dezvelit ororile in mijlocul carora traim, paralizati, anesteziati de suflul otravitor al hidrei care doreste exterminarea noastra ca neam credincios ortodox.
  E o putere pe cât de egoistă şi ticăloasă, pe atât de antireformistă, o putere a nepotismului, a nesimţirii şi indolenţei, cuplate cu voracitatea şi cu dezumanizarea. Una care promoveaza în funcţii cheie exclusiv antivalori, spre a-şi proteja analfabetismul, inepţia şi interesele. Ies la iveala neghiobia, lăcomia şi politica de personal, care au dus Romania in pragul prabusirii ei, a prabusirii ei ca neam ortodox de veacuri , la care si-au adus un neprecupetit ajutor, sinodalii BOR, in frunte cu presedintele lor.

  Un aparat uriaș de securitate, care depășește cu mult fosta securitate comunistă s-a constituit cu resurse financiare enorme. Generali făcuți peste noapte,cu doctorate in regula, la apelul bocancilor, sunt incapabili să apară public și să susțină cu minimă coerență un dialog public, incapabili să răspundă la orice întrebare, obișnuiți să stea doar în ceața obscură și abjectă a secretelor bine aparate, printr-o „omerta” fara cusur.
  Copiii frumosi ai acestei natii, surse de venituri imense, pentru cei implicati in retelele mafiote, sunt rapiti, terorizati, supusi unor torturi inimaginabile, exploatati sexual, aici sau aiurea prin Europa, sunt schingiuiti si ucisi, cand se decide exterminarea lor.
  Apar informatii care arata legatura acuzatului pedofil cu sefi ai politiei si interlopii mafioti locali.
  Prapastia pe care a construit-o diavolul cu slugile lui, s-a deschis sub ochii nostri.
  „*Sfinții Părinţii au zis că singura noastră „avuţie”, cu adevărat, sunt păcatele. Căci, după ei, nu eşti proprietarul decât al lucrului pe care l-ai făcut din nimic. Iar împlinind condiţia asta, din nimic Dumnezeu a făcut făptura, iar făptura a făcut păcatul.
  Păcatul nu e o realitate cu suport propriu, ci ghearele haosului în grumazul realităţii, o pândire a nimicului care vrea să înghită toate câte sunt.
  Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuieşte toate neajunsurile.”[Parintele Arsenie Boca]
  Iubesc conducatorii politici , poporul pe care il conduc? Categoric nu!
  Iubeste Patriarhul ecumenist BOR si slugile lui cu simbrie, poporul ortodox , incredintat lor spre pastorire de catre Domnul Puterilor? Categoric, nu!
  Să fii un om al crucii lui Hristos, spune Cuviosul Parinte Arsenie Papapcioc.

  Gandurile noastre bune , impreuna cu rugacinile catre Atotmilostivul Dumnezeu, le depunem la picioarele Tronului Ceresc , cu mijlocirile Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Arhangheli, pentru eliberarea copiilor nevinovati, Alexandra si Luiza , din ghearele celui rau.

  Apreciază

  1. Mulțumim pentru analiza făcută! Succintă, dar profundă! Aici este marea dramă: conducătorii sau desprins de popor și ierarhia de pliromă! Au încuiat iubirea și au dezlegat samavolnicia. Oare în ce măsură este și vina noastră?!

   Apreciază

 40. Mesajul emotionant, al unui poliţist din Caraş-Severin, despre Puterea unui copil

  „Puterea unui copil…
  Sunt tată de fată și…polițist! Simțeam odată că pot face ceva care să conteze, diferit, ieșit din tipare, corect, că pot face ce trebuie! Am înțeles cât mă înșelam!

  E prima data când îmi raportez meseria la copilul meu! La ce ar trebui sa îl învăț acum! Cum sa îi spun că nu trebuie sa aibă încredere în meseria în care am crezut de când mă știu?! Cum sa îl învăț ce este responsabilitatea când eu lucrez într-un sistem care îi demotivează până și pe cei mai motivați colegi ai mei?!

  Ce caracterizează meseria asta? Sau ce ar trebui? Un singur lucru: responsabilitatea! Responsabilitatea că dincolo de consecințe, faci un lucru în primul rând drept și apoi legal! Dar cum credeți dvs.că poate acționa un polițist când are în față spectrul consecințelor, indiferent care ar fi ele?! Și aici intervine asumarea responsabilității!

  Nu vreau sa judec dar sunt polițist și știu cum gândesc și simt polițiștii pentru că sistemul tinde să te transforme într-o unealtă fără creier, una ce poate și trebuie să fie ușor de condus sau manipulat, una care să se teama de consecințele lipsei de obediență!!!

  Scopul rândurilor mele este conștientizarea faptului că decizia pe care trebuie să o ia un polițist în orice moment, ține doar de asumarea responsabilității! Iar asumarea responsabilității ține de amintirea jurământului depus în fața cetățeanului, în fața copilei care a murit! Am în fața ochilor spectrul unui suflet ce a avut încredere dincolo de orice în normalitatea care ar trebui să existe în lumea în care trăim! Ea și-a îndreptat încrederea în politie, în MINE, ca reprezentant al ei și EU am dezamăgit-o! Sunt la fel de vinovat ca oricare dintre colegii mei care nu au putut-o salva! De ce? Pentru ca văd zilnic mizeria de sub covoare! Pentru că atunci când mi se spune ca nu voi putea să schimb sistemul, ar trebui să continui sa cred în mine! Am învățat ca meseria asta nu are nevoie de idealiști!

  Poate cineva să își închipuie ce s-a întâmplat între primul telefon la 112 si clipa când i s-a scurs ultima suflare?! Mă îndoiesc! Acum, pe lângă acest sentiment, toți cei ce aveți copii, alăturați groazei gândul la copilul vostru…și scoateți capul din nisip! Toți suntem responsabili! Nu suntem oi să nu putem raționa că nimeni nu ne poate spune să nu intervenim atunci când TREBUIE! Iar dacă nu intervenim când sufletul ne urlă așa cum a urlat acel copil, este pentru că sistemul ne-a redus la tăcere!!!

  Mi s-a repetat de atâtea ori cu o ridicare din umeri că AȘA E SISTEMUL! Ca o scuză de către exact cei ce îl fac, pentru că sistemul este făcut de oameni așa cum o unealtă este creată de cineva…cu un scop! Scopul SISTEMULUI este obediența, reducerea asumării responsabilității și incapacitatea de a lua decizii, de a te opune nedreptății!!! Azi, SISTEMUL a omorât un copil pentru ca acest copil a fost omorât de un psihopat cu mâna SISTEMULUI! Pentru ca EU am fost incapabil sau nu am îndrăznit să intervin de teama consecințelor! Pentru că am uitat mândria de a fi polițist și credința în adevăr dincolo de consecințe! Pentru că am acceptat să fiu redus la tăcere atunci când știam că am dreptate! SISTEMUL nu are nevoie de oameni care priviți din spate își arata coloana prea dreaptă! SISTEMUL are nevoie de proverbe cu capete plecate! SISTEMUL suntem NOI, cu toată acceptarea noastră! La fel de vinovați ca si cei ce îl impun!

  Azi a murit un COPIL! Este o diploma de absolvire pentru un SISTEM în care intri depunând un JURĂMÂNT! Și juri că vei apăra tocmai copilul care azi a murit! UN EȘEC! Poate cel mai dureros, dus în extreme de incapacitatea unei funcționalități evidente!

  De câtă responsabilitate credeți ca ar da dovada un polițist când i-ar cere tatălui sa spargă el ușa cu piciorul la o percheziție?! Și câtă responsabilitate vă așteptați să aibă subalternii unui asemenea comandant într-un SISTEM bolnav în care nu mai poți salva o viață?

  Sunt comisar de politie! Lucrez încă într-un serviciu operativ. Un serviciu care impune asumarea responsabilității si știu ce vorbesc! Înmulțiți sentimentul meu din aceste rânduri cu o mie si nici atunci nu veți avea imaginea completa a putreziciunii! Este singurul loc de munca în care i-as interzice fiicei mele sa lucreze! Cred că asta spune totul!

  Sunt polițist! Am capul plecat în fața realității că azi un copil a fost ucis! EU am fost incapabil sa îl salvez! Țipetele pe care mi le imaginez îmi sfredelesc sufletul! Și a murit! Încet! Gândindu-se la mine! Gândindu-se ca EU POT și TREBUIE să îi salvez VIAȚA! AȘTEPTÂND! Oare în ce moment a realizat ca EU nu voi veni?! Oare în ce moment i-a murit speranța? Spectrul rece al morții… Ultima bătaie a inimii… Voi fi polițist și mâine! Dar EA nu va mai fi! EU, un polițist, îmi voi îmbrățișa în continuare fata dar un alt tată nu mai poate face asta! El nu a fost sunat de propria fiica pentru a o salva pentru că acest suflet pierdut a crezut îndeajuns în MINE! Iar EU am dezamăgit-o!

  Pe fiecare birou operativ exista o cărămidă! Cu care noi, polițiștii, ne batem în piept, raportând câte infracțiuni am constatat, câte dosare am soluționat, etc., etc.! Piepturile noastre sunt tăbăcite, ale unora din cauza loviturilor de cărămidă iar ale altora de aprecieri. Fiecare același birou stă așezat pe un covor sub care, zilnic, este ascunsă mizeria! Un covor roșu acum, de sângele fetei ucise!!!

  De ce vă mirați de SISTEMUL ce își pune în funcții de conducere aceeași oameni ce au eșuat la examenele de titularizare?! Doar ăsta este respectul datorat vouă, dragi cetățeni! De asta ne mor copii, de asta copiii răpiți sunt uitați după o lună! De asta acești vajnici apărători ai legii au acele cuvinte pline de respect la adresa părinților acestor copii! Și îi pun sa plătească perchezițiile ca pe moșia proprie! Pentru că SISTEMUL i-a împuternicit să se creadă deasupra tuturor!

  Acest SISTEM ce demotivează tot ce ar trebui să aibă mai bun și sa păstreze, creează mici dumnezei ce uită, astfel, că respectul este o cerință de serviciu!

  Cum să fii păstrat responsabil când eșuezi la un examen la care concurezi singur și ești pus în aceeași funcție pentru care nu ai luat examenul? Ce respect mai ai față de cetățean și față de subalternii tăi?! Jurământul tău devine o simplă vorba-n vânt! Al tău și al celor ce te urcă pe un jilț aurit!

  Sunt ofițer pe poliție, plecat de la gradul de agent. Am trecut treptat prin diferite activități și am cunoscut oameni, colegi și comandanți. Am tot respectul pentru unii! În fața lor mă înclin! Am 23 de ani de muncă operativă! Pot spune că în direcția în care merge, SISTEMUL își pierde adevărații profesioniști din slujba cetățeanului! Dar SISTEMULUI nu ii pasă! Nu de ei are nevoie! Nu are nevoie de anticorpi pentru propria putreziciune! Are nevoie doar de executanți care să nu îi chestioneze deciziile! Are nevoie de polițiști fără responsabilitate! Ce pleacă capul! Aceștia sunt actualii și viitorii lideri! Cu mâna lor, Alexandra a fost ucisă! Sub coordonarea liderilor de nota 5!

  Sunt ofițer de poliție! Și nu mai sunt mândru de asta!!!
  Credința și mândria mi-au murit odată cu moartea unui înger! Dar sunt mândru că sunt tată și sunt dator să îmi feresc copilul într-o țară în care până și îngerii mor!”
  Flavian Savescu

  Apreciază

  1. Flavian Săvescu,te alaturi celor care stau ca diamantul contra sistemului,adică contra valului,contra vântului,cum se spune?Vreți sa va deziceți de ecumenism care a drogat in rău populația?Puteți lupta

   Apreciază

 41. Sa fie blagoslovit cuvantul Sfintiei Voastre, in vecii nesfarsiti !Amin
  Adanca si inteleapta intrebare, la care trebuie sa meditam cu totii in tacere. „Poti sa marturisesti si tacand din gura, numai sa te impotrivesti acestui duh lumesc, antihristic, sa nu amesteci cu ei”, ne sfatuieste Cuviosul Parinte Justin Parvu.
  Să ne încre­dinţăm harului şi puterii lui Dumnezeu. Să ne recunoaştem cu sinceritate neputinţa, înfrângerea adusă de multele şi poate frumoasele noastre vor­be. Ştiţi, dumnezeiescul har este mai mult subiec­tul unui cuget autentic smerit şi mai puţin al lup­tei dure şi îndelungi, al studiului şi al discuţiilor, ne spune un cuvios Parinte.
  *”Spălaţi-vă gurile cu adevărul, curăţiţi-vă trupurile prin post şi sfinţiţi-vă duhurile prin rugăciune. Agonisiţi trupuri de prunci şi duhuri stăpânitoare. Să vă crească aripi. Din viermi deveniţi fluturi.

  Nimic pământesc să nu rămână în mintea voastră….Aşadar grăbiţi-vă, fiindcă ne aşteaptă dulcea noastră Maicuţă!O, dulcea noastră Măicuţă! O, lumina sufletului nostru! O, dragoste neînşelătoare! O, viaţa sufletului nostru! Cu numele tău pe buze să murim, cu un preadulce sărut să ne întâmpini şi în poalele Tale să ne primeşti! O, mană, miere şi nectar preadulce! O, bună-mireasmă şi-mbătătoare aromă!..
  Ascundeţi-vă precum pruncii în veştmântul Măicuţei noastre şi umpleţi-vă de neprihănire din trup dumnezeiesc şi feciorelnic. Bineînmiresmaţi-vă de la Dânsa!

  Nu am văzut să-i placă Preasfintei altceva mai mult decât curăţia, şi cine vrea să dobândească bogata Ei iubire, să se-ngrijească a se curăţi, şi Dânsa necontenit îi va purta de grijă la sânul Ei, şi toate cele cereşti i le va dărui…”
  La inceputul acestui mare si sfant Post sa ne incredintam in duh smerit, rugaciunile Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, Dulcea Sărutare a sufletelor noastre, sa mijloceasca pentru noi, sa ne ocroteasca totdeauna cu Sfantul Sau Acoperamant, ca Domnul sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca!Amin
  *https://triadikon.ro/cuviosul-iosif-isihastul-o-dulcea-noastra-maicuta-o-dragoste-neinselatoare-o-mana-miere-si-nectar-preadulce/

  Apreciază

  1. „Fiecare om, în afară de propriile sale păcate e vinovat și pentru toate ale celorlalți […] Și tot atât de adevărat e că, atunci când oamenii vor ajunge să își dea seama de asta, împărăția cerurilor se va statornici pe pământ, nu va mai fi vis, ci o realitate.”
   F. M. Dostoievski, Frații Karamazov

   Apreciază

 42. Ce i-a spus Maica Domnului Sf Valeriu Gafencu?Mai e puțin si puterile răului vor fi spulberate.Ele inca vor mai înspăimânta lumea ,dar biruința va fi a Fiului Meu.

  Apreciază

  1. Flavian S , mă alătur durerii tale, și că sa treci mai ușor peste această situație ,îți recomand cartea Sf Ioan Maximovici ” Iliotropion” , iertați va rog

   Apreciază

   1. Alexandru Cumpanasu,te susțin.Retine,sistemul nu il poți distruge eficient decât bătrânește,încet si sigur.Sa căutăm sa nu distrugem oameni ai sistemului ci logaritmii pe care merge.Când demolezi o casa o iei cu totul? Nu cred.O desfaci ,de sus,cărămidă cu cărămidă.

    Apreciază

   2. Acest gen de acțiuni ale politiei precum cel de la Caracal unde s-au descoperit cârdășii ale acesteia cu grupări mafiote si traficanți de carne umana creează conflicte si destabilizează tara economic si politic,fapt ce provoacă neîncredere in plan economic si creează teren propice răspândirii terorismului pe regiuni si la nivel national.Neîncrederea intr-un sistem judiciar si de siguranță națională care merge pe tiparul torționar stalinist bolsevic care se arata omniprezentul acela care găsește victima,patriot de regula,care acum e redus la tacere de frica si neputincios si plin de scăpări „omenește vorbind” si „neputinte omenești profesionale,cum ca nu s-a putut localiza bine cel care a sunat la 112” creează falsa concepție in publicul roman ca instituțiile statului sunt ostile cetățeanului corect,onest,cinstit ,vertical si model in societate si ca sistemul judiciar si de ordine publica se afla sub comanda organizațiilor criminale si ca cetățenii pot să-și facă dreptate ei singuri.Si daca ar fi așa,sa nu credem ca haosul a adus vreodată ceva bun.Niciodată.Mereu după haos a venit exploatarea populației si decimarea.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s