Semnele adevăratei vieți duhovnicești

144230_mantuitorul

Cineva m-a întrebat odată: „Cum știu că duc o viață adevărată în Biserică? Unii merg de multe ori la biserică, se roagă, participă la slujbe, participă la Sfintele Taine, dar nu văd nicio schimbare vizibilă în viața lor sau, mai bine zis, îi văd în lume același fel de oameni; mă așteptam la mai mult din partea lor. Care sunt semnele unei adevărate vieți duhovnicești?”

Nu pot spune că există un anumit număr de semne. Dumnezeu face „calculele”, deoarece schimbările sunt interne, secrete, ascunse vederii noastre. Pe de o parte, doar tu și Dumnezeu cunoașteți ce se întâmplă în adâncimile sufletului, iar pe de altă parte, unele lucruri sunt determinate de comportamentul tău personal cu soția, copiii, cu ceilalți. Unii oameni în vârstă spun: „De când eram copil merg la biserică.” Și ce? Care este rezultatul? Ce ai realizat de-a lungul anilor? Adică, nu poți spune că ai mers la o sală de sport, de cinci ani și cinci luni, și că ai avut o greutate de optzeci de kilograme, iar acum cântărești 110 kilograme. Sau că înveți limba engleză de mai mulți ani, dar când ajungi la aeroport nu ești capabil să spui în mod coerent două sau trei cuvinte.

Când spui că ești lângă Hristos, vor exista roade vizibile, nu există altă cale. Viața ta interioară se va manifesta cumva în afara ta. Când te apropii de Hristos, obții fericirea nu din exterior, ci din interiorul tău; adică nu te întristezi din cauza anumitor evenimente, nu ești dezamăgit pentru lucrurile care nu se întâmplă. Cineva spune ceva și ești jignit; vremea este nefavorabilă pe stradă și cazi în melancolie; în timp ce cel care reușește în viața duhovnicească, simte pacea și liniștea în profunzimea inimii sale, iar acest lucru se manifestă în toate acțiunile sale.

Sfântul Isaac Sirianul a spus: „Imaginează-ți că ai spus unui bărbat beat: „Casa ta a luat foc”. Și el răspunde: „Nu vă faceți griji, lăsați-o să ardă”. Desigur, aceasta este o metaforă. Pe de altă parte, trăirea ta, bucuria ta, este ceea ce Biserica numește binecuvântare.

Când ai binecuvântarea Duhului Sfânt în interiorul tău, niciun factor exterior nu îți poate tulbura pacea interioară.

Îmi amintesc următoarele cuvinte ale Maicii Gabriela: „Nu s-a născut încă bărbatul care să-mi rănească sufletul, care să-mi poată fura bucuria”. Cum a reușit oare acest lucru? Desigur, au fost oameni care au contrariat-o, au jignit-o, au tulburat-o, au calomniat-o. Dar cum te comporți cu ceilalți este propria ta problemă. Modul în care le răspunzi celor din jur depinde de atitudinea ta față de viață, iar aceasta este o problemă de alegere personală. Ceea ce dorești tu este ceea ce le răspunzi. Dacă începi să te enervezi și să strigi, atunci cei din jur te percep, potrivit Sfântului Porfirie, că ești o persoană care este rănită, lovită și care sângerează. Dacă te văd într-o stare ca aceasta, atunci comportamentul meu ar trebui să fie unul adecvat. Trebuie să devenim mai exigenți, mai înțelegători atât cu sufletul nostru, cât și cu cel al fratelui nostru.

Odată, cu mult timp în urmă, m-am înfuriat pe cineva și am început să vorbesc cu el nepoliticos, dar acela a continuat să mă privească calm. La mult timp după aceea, l-am întrebat: „Cum ai îndurat tot ceea ce ți-am spus?” „Am înțeles că ai o anumită problemă. Nu am mai vrut să te supăr, nu am vrut să te rănesc”, a spus el. Ascultă-l calm pe aproapele tău, dar nu te implica în problema lui. Asta nu înseamnă să îl respingi. Încearcă să îl înțelegi.

Într-o zi Părintele Paisie călătorea pe o navă de la Daphne la Ouranoupolis. I s-a oferit o cameră separată pentru călugări, pentru a evita persoanele lumești. Gheronda a răspuns: „Pentru ce? De ce să stau singur, ca și cum aș ascunde ceva? Suntem cu toții la fel”. Este ceva foarte important. Trebuie să ne dăm seama că toți suntem frați și surori în Hristos și ne îndreptăm cu toții către același obiectiv. Cu cât crești mai mult duhovnicește, cu atât te conectezi mai mult cu aproapele. Când ajungi să înțelegi cuvintele lui Hristos despre ce înseamnă să fii slujitorul fratelui tău, începi să înțelegi ce înseamnă să speli picioarele celuilalt.

Arhimandritul Andreas (Konanos)

Archimandrite Andreas (Konanos). The Signs of a Correct Spiritual Life

Trad. Dr. Gabriela Naghi

Semnele adevăratei vieți duhovnicești

Trei pustnici din Eparhia Râmnicului au întrerupt canonic pomenirea pseudoierarhului Varsanufie

calugar-rugaciune-1

Înaltpreasfinția Voastră,

 

Noi, monahii Gurie, Isihie si Modest, foști viețuitori ai mănăstirilor Frăsinei și Pătrunsa din Eparhia Râmnicului, actualmente trăitori ai vieții pustnicești, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

În luna Iunie 2016, a avut loc în Insula Creta un „sinod” numit de către organizatori, „Sfântul și Marele Sinod”. Cu această ocazie în mediul ortodox au apărut intense frământări și neliniști generate de documentele ratificate în cadrul acestei adunări: alocuțiuni teologice critice ale unor distinși părinti și teologi ai Bisericii (Pr. Prof. Theodoros Zisis, Prof. Dimitrios Tselenghidis, Mitr. Serafim de Pireu, Mitr. Athanasie De Limassol, Arhiep. Longhin de Bănceni și mulți alții); diverse coferințe și sinaxe care au dezbătut documentele (conferința „Sfântul și Marele Sinod – mare pregătire fără rezultate” ținută în sala Melina Mercuri a stadionului „Pace si prietenie” din Pireu – Grecia, Sinaxa Națională Antiecumenistă de la Botoșani din 18 iunie 2017 cu peste o mie de participanți, conferința de la Tesalonic „Ortodoxia și Kolymbari, 2 ani mai târziu” la doi ani de la sinod cu cinci sute de participanți, prezidată de părintele Theodoros Zisis cu peste două milioane de vizualizări în mediul online, Sinaxa de la Botoșani din 1 mai 2019 și altele); precum și întreruperi de pomenire (comuniune) efectuate de mulți preoți, monahi și mireni în România, Republica Moldova, Grecia și alte țări.

Toate aceste aspecte au generat în sufletul nostru neliniștea cea bună determinându-ne să citim, analizăm și confruntăm cu textele Sfinților Părinți aceste documente aprobate în Creta. Am lecturat: „Sfântul Maxim Mărturisitorul Mediator între Răsărit și Apus” scrisă de Jean Claude Larchet, „Opere vol.1 si 2” – Sfântul Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului, „Biserica Ortodoxă și Ecumenismul” de Sfântul Iustin Popovici, „Ortodoxia si ecumenismul” scrisă de arhimandriții Serafim Alexiev și Serghie Jazadjiev, „Ecumenismul fără Mască” scrisă de Arhimandrit Haralambie D. Vasilopoulos, „Dreapta Credință în Scrierile Sfinților Părinți ” – editura Sophia 2006, „Apostazia și antihristul” după Învățăturile Sfinților Părinți ­ editura Egumenita, „Marșul distrugătorului” – editura Credința Strămoșască, „Stareții despre vremurile din urmă”, „Străjerii Ortodoxiei ” – Arhimandrit Vasilios Papadakis, „Biserica si noile erezii” de Arhimandrit Justin Pârvu, „Singur Ortodoxia” de arhimandrit Arsenie Papacioc, „Pidalionul”- Mănăstirea Petru Vodă, „Canoanele Bisericii Ortodoxe, note si comentarii” Arhidiacon Prof. Doctor Ioan N. Floca; Am urmărit prelegerile teologilor menționați mai înainte care au dus critică documentelor din Creta.

Confruntând hotărârile din Creta cu textele acestor scrieri menționate am constatat o multitudine de abateri canonice și doctrinare dintre care amintim:

– a fost anulată sinodalitatea ortodoxă prin excluderea episcopilor de la participarea la sinod și de la votarea în cadrul său;

– nu a realizat unitatea organică cu celelalte sinoade prin faptul că nu s-au recunoscut dintru început toate sinoadele precedente și nu s-a întărit credința ortodoxă statornicită la acestea;

– a anulat hotărâri dogmatice și canonice ale Sinoadelor Ecumenice;

– a recurs la manipulări și presiuni fără precedent în ceea ce privește ordinea de zi și practicile sale;

– nu urmează Tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii celei Una;

– a legiferat oficial și sinodal panerezia ecumensimului;

– a recunoscut sinodal participarea Bisericii Ortodoxe în așa-numitul „Consiliul Mondial al Bisericilor” și a întărit scopul acestuia de realizare a „unității creștine”;

– a acordat statut bisericesc ereziilor, acceptându-se că papismul, monofiziții precum și ceilalți eretici din „CMB” sunt „biserici”, iar nu erezii;

– a anulat articolul din Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan (Crezul), care specifică „Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică” prin recunoașterea ereziilor ca „biserici”;

– a recunoscut „CMB” și a acceptat documentul eretic „Declarația de la Toronto” ce reprezintă constituția „CMB-ului”;

– a promovat „teologia” post-patristică prin concepte si idei străine Ortodoxiei;

– a trecut cu vederea și a ignorat rolul clerului inferior și al mirenilor și nu a exprimat experiența în Duhul Sfânt a trupului eclezial;

– nu a existat o informare suficientă a pliromei ortodoxe, ci dimpotrivă, o disimulare a celor hotărâte pe durata procedurilor presinodale;

– a introdus practici străine Ortodoxiei: căsătoria mixtă, adunările episcopale, rugăciuni pentru mediu;

Prin temeiul celor spuse mai sus, respingem cu toată tăria Sinodul din Creta și îl considerăm în rândul sinoadelor tâlhărești sau eretice din istoria Bisericii.

Hotărârile acestui „sinod” au fost semnate de întreaga delegație de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, participantă la sinod precum și de întreaga ierarhie în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii noastre din toamna anului 2016.

Până la momentul de față asemenea tuturor ierarhilor BOR și Înaltpreasfinția Voastră nu v-ați dezis de acest sinod eretic, din contră, prin publicitatea pozitivă pe care ați făcut-o acestuia, promovați și contribuiți la generalizarea panereziei ecumenismului în Eparhia Râmnicului, aceasta reprezentând „propovăduirea ereziei și învățarea ei cu capul descoperit în Biserică” după cum spune canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol.

„Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Deci, tot pomul care nu face roadă bună, se taie și în foc se aruncă. Pentru aceea, din roada lor îi veți cunoaște pe dânșii. Nu tot cel ce Îmi zice Mie: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela ce face voia Tatălui Meu care este in Ceruri” (Matei: 7,18-21)

Printre astfel de roade rele menționăm:

– binecuvântarea pe care ați dat-o exarhilor eparhiei de a călători în Italia și de a sluji în comun cu „clericii” romano-catolici în orașul Bari la sfârșitul anului 2016. Până în momentul de față ați încălcat canoanele apostolice (10, 45, 46, 64) și alte canoane care prevăd caterisirea în astfel de situații, acești părinți nefiind caterisiți conform prevederilor canonice, unul dintre aceștia fiind în continuare starețul unei mănăstiri.

– ați recurs la prigonirea și „caterisirea” viețuitorilor Mănăstirii Lacul Frumos care pe baza hotărârilor Sinoadelor au aplicat canonic întreruperea pomenirii Înaltpreasfinției Voastre pentru adeziunea pe care ați făcut-o la deciziile eretice din Creta.

În urma celor menționate, cu frica lui Dumnezeu și cu durere în suflet vă anunțăm că începând de astăzi, pe baza canoanelor 31 Apostolic și 15 de la Sinodul I-II Constantinopol, am recurs la întreruperea pomenirii Înaltpreasfinției Voastre prin neparticiparea la slujbele unde sunteți pomenit.

Vă aducem la cunoștință că nu suntem singuri în acest cuget și, în viitorul apropiat, urmează și alți călugări să întreprindă același demers.

Această hotărâre a noastră rămâne valabilă până ce vă veți dezice de ecumenism și de sinodul eretic din Creta.

Din toată inima vă rugăm să respingeți și să condamnați „sinodul” și erezia ecumenismului în vederea restabilirii păcii în Biserică spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin.

Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Gurie Monahul,

Isihie Monahul și

Modest Monahul

30.12.2019

Pomenirea Sf. Mucenițe Anisia fecioara,

Sf. Cuv. Teodora din Cezareea și

Sf. Cuv. Leon Arhim.

marturisire-de-credinta_ramnicu_2.jpeg

Sursa: https://ortodoxinfo.ro/2019/12/30/trei-monahi-pustnici-au-intrerupt-pomenirea-arhiep-varsanufie-al-ramnicului/

 

Hristos Se Naște, slăviți-L!

icoana-nasterii-domnului

,,Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!”

Spor în viață, în credință și în înțelegerea duhovnicească! Bucurii și binecuvântare!

Profețiile Sfântului Paisie Aghioritul și existența Profeților din vremea noastră.

1

Interviu cu Mitropolitul Neofit de Morfu din Biserica Ortodoxă a Ciprului

Mitropolitul Neofit de Morfu a cunoscut personal pe mulți Sfinți asceți ai Bisericii Ortodoxe: Iakovos (Tsalikis), Starețul Sofronie (Saharov), Sfântul Paisie Athonitul, Sfântul Porfirie Kavsokalivitul.

În 1982 l-am cunoscut pe Sfântul  Paisie, atunci când eram student la Facultatea de Drept. Era un om pentru care vestea suferinței umane genera rugăciunea inimii. El a fost mereu în stare de trezvie pentru a asculta cu atenție suferința umanității contemporane.

Sfântul Paisie era un ascet în lume. Când îi deschideați inima, el vă lumina mintea. Nu cred că a existat, printre contemporanii noștri, un alt Gheronda care s-a întâlnit și a discutat cu o asemenea multitudine de oameni. Părintele Paisie, născut pentru a duce o viață ascetică singuratică, a devenit o adevărată bogăție de mângâiere pentru oamenii suferinzi. „Toate au fost luminate de Lumina lui Hristos”, prin Gheronda Paisie.

Părintele Paisie a insistat să nu devin călugăr pe Muntele Athos. «Du-te în Cipru », mi-a spus Gheronda, « și creează acolo baza spirituală pentru a distruge alte baze».  Când i-am mărturisit că nu am înțeles despre ce vorbea, el a răspuns pe un ton vesel: «Ești american că nu înțelegi?  Vorbesc totuși în greacă! Problema Ciprului este o problemă spirituală. Când ați construit mânăstiri (Sfântul Om le-a spus altor vizitatori că este necesară consolidarea parohiilor și familiilor), atunci bazele păcatului și cele ale ocupației (n.n. bazele militare) vor dispărea!»*. M-a condus în curtea colibei sale și a desenat un dreptunghi mare în praf. Gheronda l-a împărțit în două pătrate și a spus:

«Va veni vremea când vei construi mânăstiri. Separă pe fiecare în două părți: una accesibilă laicilor și cealaltă numai călugărilor sau maicilor ». Această prorocie a Sfântului Paisie s-a realizat de atunci; construisem mânăstiri. Pentru mine, Sfântul Paisie, refugiatul din Capadocia, a devenit un Athonit și apoi un învățător universal, călăuză a Ortodoxiei atât pentru călugări, cât și pentru cei care trăiesc în lume. În plus, vorbim despre un mare prooroc ale cărui cuvinte profetice și înălțătoare i-au adus la credința pe mulți necredincioși.

Din păcate, constat că deseori în zilele noastre, oamenii pun la îndoială darul profetic al sfinților, uitând aceste cuvinte ale Domnului: „Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua”. (Matei 10, 41 ). Celor care pun la îndoială existența profeților din vremea noastră, Sfântul Grigorie Palama le răspunde pe bună dreptate: „Sfinții care îl văd pe Dumnezeu și ard în interior sunt profeți, ei contemplă Împărăția lui Dumnezeu și la a doua venire a lui Hristos în Slavă, îi vor conduce pe oameni spre această direcție”. Cu alte cuvinte, sfinții ne amintesc că suntem copiii Bisericii lui Hristos, Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) și Apostolică, care nu rămâne în întunecime  voită și indiferență față de turma ei, nici nu o va abandona fără apărare, fără informații, plutind în nori!

Dimpotrivă, Biserica îndeplinește porunca divină conform căreia oamenii trebuie să devină sfinți: „Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt Sfânt”(Lev. 20,7) și îi mântuiește pe oameni prin participarea lor la tainele vieții sfințite de Harul Duhului Sfânt, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele dătător de viață al lui Hristos, prin rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Biserica ne conduce spre viața veșnică, către Împărăția Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ea ne învață și ne încurajează să așteptăm învierea morților și viața veacului viitor.

Aceasta trebuie să fie dorința esențială a fiecărui creștin; viața veșnică cu Domnul. Cu condiția să nu respingem veșnicia, nu vom fi însetați după o existență lumească, secularizată și materială, după cum auzim: „Iată bucuria şi veselia, boi tăiaţi şi oi junghiate; toţi mănâncă din carne şi beau vin: „Să mâncăm şi să bem, că mâine vom muri!” (Isaia, 22,13), care ne conduce spre moartea eternă duhovnicească, adică spre înstrăinarea veșnică de Dumnezeu.

Se apropie războiul, rugăciunea trebuie sporită

Înalt Prea Sfințite, a început cel de-al treilea război mondial?

Acum trei ani, am acordat un interviu unuia dintre colegii tăi, Nikos Kiriakis, în timpul căruia am vorbit despre evenimentele viitoare. La acea vreme, avansarea unor astfel de îndrăznețe profeții era un risc cert, cu toate acestea nu m-am bazat doar pe aprecierile situației geopolitice din lume, ci pe opiniile oamenilor lui Dumnezeu pe care îi cunoșteam din tinerețe și printre ei, pe cei cu care am continuat să mențin relații până în zilele noastre (pentru că, într-adevăr, există și astăzi sfinți, care s-ar putea dezvălui în viitor). Știam că „marele război” (așa l-au numit Bătrânii învățați înaintevăzători) poate începe în Siria. Într-o perioadă în care viața în această stare era încă pașnică, asceții au precizat cu exactitate unde va izbucni conflictul.

Acum Rusia a luat parte la evenimente …

Știam că Rusia va lua parte. Îmi amintesc că am vorbit cu reporterul Sigma-Live, Thanasis Athanasiou, și el mi-a spus: «Cum poate o persoană atât de educată ca dumneavoastră să creadă profețiile Părintelui Paisie Athonitul? »A spus atunci, literalmente, că nu înseamnă nimic cuvintele Părintelui Paisie. Dar Paisie Athonitul este înainte de toate un sfânt contemporan! Dacă noi, ierarhii Bisericii, nu am avea încredere în cuvintele Sfinților contemporani și în darul lor de străvedere, atunci cine i-ar putea crede? Cuvintele lor s-au împlinit deja, în parte, cealaltă parte așteaptă realizarea deplină a profeției.

Ce se va întâmpla cu Cipru?

Eliberarea Ciprului va fi una dintre consecințele conflictului dintre Rusia și Turcia, pentru că în acest război Turcia va fi învinsă… Visul lui Erdogan este de a deveni califul islamului sunnit. Rusia, în care locuiesc mulți musulmani suniți, nu este singură în opoziția la realizarea acestui plan ambițios, întrucât Statele Unite și Israel se opun și ele. Crearea unui califat puternic în Orient ar fi în detrimentul acestora.

Cipru ar putea fi eliberat de ocupație prin negocieri pașnice?

Nu. Vom ajunge acolo în urma evenimentelor din Siria și războiul ruso-turc, care începe să se desfășoare treptat în fața ochilor noștri. Evenimentele evoluează rapid. Anul trecut, în ziua în care Rusia a început operațiunile în Siria, slujeam privegherea de noapte. Din acea zi au trecut patru luni și jumătate și deja nu s-a întâmplat !

Cum ar trebui să se comporte oamenii normali în lumina unor astfel de evenimente, pot face ei ceva?

Este necesară pocăința . Suntem uimiți de câtă pocăință pentru păcatele și greșelile noastre beneficiază societatea în ansamblu. Pocăința dă aripi omului și îi eliberează sufletul din lanțurile păcatului. Și asta afectează toată societatea.

Ce ne puteți spune despre profețiile Sfântului Paisie Athonitul ?

Sfântul Paisie a fost călăuzit de Duhul Sfânt. I s-a arătat Prea Sfânta Maică a lui Dumnezeu! Mulți își pot confirma darul profeției. Am auzit personal de la Gheronda prevestirea evenimentelor care s-au întâmplat și se petrec în fața ochilor noștri. Biserica noastră l-a canonizat primindu-l în ceata sfinților. Profețiile sale, în special cele referitoare la dislocarea Turciei, erau cunoscute, printre altele, de către Patriarhia Constantinopolului, înainte de canonizarea lui. Este o parte a moștenirii pe care ne-a lăsat-o, alaturi de cărțile și sfaturile sale.

Îndoielile despre profețiile Gherondei provin din faptul că mulți Creștini Ortodocși sunt călăuziți de raționalism și concepții pozitiviste. Ei cred că este suficientă credința lor. Dar acestea sunt sporadice.

Profetul nu dorește război, nu dorește distrugere. Dimpotrivă, el se roagă  lui Dumnezeu (Care respectă libertatea omului), să reducă, dacă este posibil, (dacă oamenii sunt demni de ea) consecințele răului.

Iată în ce constă misiunea noastră. Rugați-vă ca lucrurile care trebuie făcute, să nu dureze prea mult și să provoace cât mai puține suferințe.

Profetul vede evenimentele care vor avea loc. Dar stă în puterea noastră să le amânăm sau chiar să le ștergem, cu condiția ca rugăciunea noastră către Dumnezeu să fie îndrăzneață și arzătoare.

Trebuie să sporim rugăciunea, deoarece, potrivit profețiilor Bătrânilor noștri învățați, războiul va lua o dimensiune globală, nu se va limita la un conflict bilateral între Rusia și Turcia și, având în vedere natura armamentelor contemporane, imaginați-vă ce pericol ascunde acest lucru.

Cunosc o persoană, deja în vârstă, care, cu câțiva ani înainte de ocuparea Ciprului, i-a apărut Prea Sfânta  Născătoare de Dumnezeu. Aceasta i-a dezvăluit că Ciprul avea să îndure mari nenorociri și i-a poruncit să se roage două ore în fiecare seară. «Dacă aceste nenorociri se vor întâmpla, la ce se mai folosește rugăciunea? Am o familie, copii, obligații », a început să se îndoiască prietenul meu. «Pentru ca nenorocirile să nu capete un caracter atât de înfricoșător », a răspuns PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu. Vedeți atunci cum acționează Dumnezeu și cât de importantă este rugăciunea? PreaSfânta  Născătoare de Dumnezeu s-a arătat oamenilor foarte simpli (s-a dovedit mai târziu că sunt mai mulți) și i-a îndemnat să se roage.

Războiul va izbucni brusc și sfârșitul său va însemna o mare binecuvântare și un mare har pentru oameni. Prin suferința și nevoile lor, foarte mulți oameni de bună credință  se vor pocăi că s-au depărtat de Dumnezeu; după ce își vor examina viața, se vor îndrepta spre credința adevărată, spre Ortodoxie. Aceasta se referă la persoanele care nu au avut niciodată legătură cu Ortodoxia.

Va fi Turcia dezmembrată?

Va fi împărțită și o parte din turci vor crede în Hristos. Aceștia vor fi destul de numeroși; până la o treime din populație.

Nu am auzit această profeție doar de la Gheronda Paisie. Când eram mic, în satul nostru din Pano Zodia trăia un creștin evlavios, cântărețul Dimitri Protopapas, care spunea, cu mult înainte de ocupația turcă din nordul Ciprului: «Ah, copilul meu, vom deveni refugiați, turcii se vor stabili în satul nostru ». «Ne vom părăsi locul unde ne-am născut pentru totdeauna? » „Nu. Mulți vor muri departe de casele lor. Dar unii vor trăi până la eliberare și se vor întoarce în patria lor, fără a lupta. Se va întâmpla când un nou stat numit Kurdie va fi fondat în Turcia».

După un conflict în Marea Egee (Cipru va participa la unul dintre momentele sale) va începe un război între Rusia și Turcia. Presiunea Rusiei asupra Turciei va fi de așa natură încât va fi forțată să-și cheme forțele armate care ocupă nordul Ciprului. După cum puteți înțelege, acest lucru va deschide calea pentru soluționarea problemei cipriote.

În profețiile sale, Sfântul Paisie anunță fără  niciun fel de îndoială  că Turcia va pierde Constantinopolul? Este într-adevăr real ?

Da, este. Se vor întâmpla evenimente mărețe. Nu numai că Turcia va fi dezmembrată, ci și Uniunea Europeană.

În Turcia, sunt multe discuții despre prorociile Sfântului Paisie Athonitul, Sfântului Cosma din Etolia și a altor Sfinți ortodocși. Există o tradiție eshatologică particulară, legată de pierderea Constantinopolului. În această țară nu există doar transformări sociale, ci și schimbări spirituale. Astfel, recent, un membru al Parlamentului turc nu numai că s-a convertit la Ortodoxie, ci și-a mărturisit public credința. Acesta este un eveniment fără precedent!

În concluzie, vreau să invit pe toți să aibă încredere în Pronia divină. Dumnezeu, Tatăl nostru, nu își va abandona copiii și va avea grijă de noi toți.

Astăzi trebuie să ne pocăim. Doar mărturisirea păcatelor noastre ne va permite să luăm deciziile corecte în contextul încercărilor viitoare, și atunci putem scăpa de panică și deznădejde. În plus, trebuie să ne rugăm și să participăm în mod regulat la Sfânta Împărtășanie cu sfintele Taine.

*«Cipru va fi eliberat atunci când ciprioții se vor pocăi. Construiți baze de luptă spirituală în Cipru pentru a elimina bazele militare ale turcilor, englezilor și americanilor».  Adică, Gheronda vede problema Ciprului ca pe o problemă spirituală și nu ca o problemă națională și politică. El crede că soluția acestei probleme constă în pocăința oamenilor și în rugăciune.»  Ieromonahul Isaac, Viața Părintelui Paisie Athonitul, Moscova, Editura: «Sviataia Gora » , 2006.C. 713.

Traducere Dr. Gabriela Naghi

Le Métropolite de Morphou et les Prophéties de Saint Païssios – La Lorgnette Orthodoxe

Profețiile Sfântului Paisie Aghioritul și existența Profeților din vremea noastră.

Vaticanul și Fanarul pregătesc un Sinod Ecumenic. Să fie „al optulea”, cel profețit de Sfântul Kuksa al Odesei?

 

Papa-Patriarhul (1).jpg

,,Nu peste mult timp va avea loc Sinodul Ecumenic, numit “sfânt”. Însă acest Sinod nu va fi cel de-al optulea, fiind o adunătură de necredincioși. În cadrul lui toate credințele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugărilor și episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoților, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală” (Sfântul Kuksa al Odesei).

Vaticanul speră să aibă loc „Sinodul Creștin Ecumenic” și va căuta o modalitate de a-l conduce, a declarat nunțiu apostolic în Rusia.

Pe 9 decembrie 2019, nunțiul apostolic din Federația Rusă, Arhiepiscopul Celestino Migliore, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă a RIA Novosti la Moscova, că va avea loc în curând Sinodul Ecumenic și Vaticanul ar căuta o modalitate de a-l conduce.

„Sperăm că va avea loc în curând Sinodul Ecumenic, dar cineva ar trebui să îl convoace. Ar trebui găsită persoana potrivită care să îl convoace”, a menționat nunțiul papal, întrebat fiind de către jurnaliști, dacă este posibilă convocarea unui nou Sinod Ecumenic în condițiile actuale moderne, cu participarea reprezentanților tuturor „credințelor” Creștine.

„În viitor vom găsi o modalitate de a convoca Sinodul Ecumenic, vom găsi o formulă potrivită pentru a putea să ne reunim”, a adăugat nunțiul apostolic.

Cu puțin timp în urmă, posibilitatea organizării unui nou Sinod Ecumenic a fost discutată de către Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului și Papa Francisc. Cele două personalități au discutat și despre data posibilă a organizării sale – 2025, la aniversarea Primului Sinod Ecumenic din anul 325. În luna martie a acestui an, la o conferință de la Moscova, a fost prezentat un raport prin care s-a afirmat faptul că Constantinopolul și Roma ar fi fost deja de acord cu gestionarea comună a jurisdicției, care va fi pusă în aplicare într-un mod deschis, după Sinodul de Unificare Ecumenică.

După cum a raportat UJO, patriarhul Bartolomeu a declarat că dialogul cu Vaticanul este una dintre prioritățile Patriarhiei Constantinopolului.

9 decembrie, 2019

Papal nuncio: Vatican looks forward to the Ecumenical Council

Traducere Dr. Gabriela Naghi

Vaticanul și Fanarul pregătesc un Sinod Ecumenic

 

Evacuarea de la Schit Orășeni: “bolohanul” sub care mitropolitul Teofan a strivit imaginea publică a BOR

DSC00139-1024x577

Mitropolia Moldovei și Bucovinei și-a dus la îndeplinire planul de executare silită a părintelui Ioan Ungureanu și de instalare a preotului ecumenist Constantin Bolohan, în plină iarnă, în timpul Postului Nașterii Domnului.
Pe parcursul evacuării silite, ușile bisericii monument istoric au fost sparte pentru a doua oară în ultimii doi ani.
Preotul Bolohan a fost acuzat de un credincios că l-ar fi rănit cu un o armă albă. Asupra preotului a fost găsit un mâner al unui obiect liturgic în formă de suliță, cu care se presupune că preotul l-a atins pe omul respectiv. Mânerul a fost remis organelor de poliție.
Un grup de adepți ai preotului Bolohan au organizat o manifestare publică neautorizată, pe care jandarmeria a refuzat să o disperseze, considerându-o „spontană”, deși ea era organizată cu săptămâni înainte.
MMB a evacuat toți credincioșii parohiei și a sigilat biserica, cu toate că aceștia sunt proprietarii de drept ai acesteia.
Abuzul incalificabil produs de MMB pentru a acoperi caracterul eretic al gândirii mitropolitului Teofan a fost catalogat de către purtătorul de vorbe al MMB, preot Constantin Sturzu, drept o „revenire la normalitate”!!!
Presa națională a acordat un spațiu larg relatărilor despre acest abuz al MMB. Este pentru prima dată când s-a spart blocada media instituită de mitropolie.
În zilele următoare vom publica înregistrarea integrală a executării silite. Motive tehnice legate de lungimea filmului și de dificultatea cu care se încarcă pe internet ne-au făcut să întârziem cu publicarea sa.

 

Ieri, 2 decembrie 2019, Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a prezentat la Schit Orășeni împreună cu un executor judecătoresc pentru a pune în executare hotărârea de evacuare a părintelui Ioan Ungureanu din parohie, emisă de Tribunalul Suceava în data de 9 octombrie 2019.

Executorul judecătoresc a fost însoțit de un impresionant număr de jandarmi, iar reprezentanții Mitropoliei de o firmă de pază și protecție, pe care au angajat-o pe o perioadă foarte lungă să păzească biserica evacuată. Plata se face probabil din bani primiți de la bugetul statutului și din contribuțiile credincioșilor ortodocși.

La ora la care s-au prezentat reprezentanții Mitropoliei, în curtea bisericii din Schit Orășeni s-au adunat peste 100 de oameni, susținători ai părintelui Ioan Ungureanu.

Dacă în noiembrie 2017, oamenii care au apărat biserica de invazia trimișilor MMB se aflau la rugăciune în momentul asaltului, de data aceasta, credincioșii au venit de acasă chemați de dragostea lor față de biserică și de dreapta credință, dar și de dorința de a nu permite ca munca lor să fie înstrăinată, știind foarte bine că se expun un riscuri foarte mari, deoarece, spre deosebire de noiembrie 2017, când au luat biserica cu asalt în mod fraudulos, de data aceasta Mitropolia avea o hotărâre judecătorească definitivă, iar opoziția față de ea nu era posibilă.

Din debutul întâlnirii cu executorul, părintele Ioan și reprezentantul poporului credincios i-au pus în vedere acestuia că:

  1. Consideră extinderea titlului executoriu și asupra credincioșilor abuzivă, deoarece aceștia sunt proprietarii de drept ai bisericii și au un titlu opozabil creditorilor;
  2. Consideră că doamna preoteasă Violeta Ungureanu are un drept de abitație constituit de către Hotărârea Adunării parohiale din 16 octombrie, în baza căruia nu ar trebui evacuată;
  3. În perioada 1 decembrie-1 martie nu se fac evacuări din locuință, decât dacă creditorul face dovada că cel evacuat are o locuință, iar în acest caz locuința părintelui ar fi trebuit să fie în localitate, unde își desfășoară activitatea.

Față de aceste obiecții și de altele, executorul a afirmat că ele pot fi discutate în instanță, cu prijelul contestației la executarea silită, dar că evacuarea trebuie să decurgă în conformitate cu interpretarea pe care domnia sa a dat-o art. 898 din Codul de Procedură Civilă, incluzând toată comunitatea între cei ce urmau a fi evacuați.

Executorul a cerut cheile bisericii și muzeului, pe care preotul nu avea de unde să le dea, deoarece le dăduse parohienilor cu prilejul adunării parohiale de dinainte de punerea în executare de bună voie a deciziei judecătorești, iar membrii parohiei nu aveau nicio obligație să le predea, neexistând un titlu executoriu opozabil lor.

Astfel, s-a procedat la forțarea ușilor, acestea fiind sparte la cererea MMB a doua oară într-un interval de 2 ani. Fără niciun respect pentru Postul Nașterii și pentru sfințenia unui locaș de cult, angajații mitropolitului eretic Teofan i-au determinat pe cei ce au venit să pună în executare evacuarea să spargă ușile unui monument istoric, punându-se în postura celor despre care vorbește Psalmistul, când spune: “Ca în codru, cu topoarele au tăiat ușile locașului Tău” (Psalm 73,7).

Executorul a făcut un inventar sumar al lucrurilor găsite acolo, apoi a făcut același lucru și cu bunurile din muzeu și din casa parohială.

În tot timpul în care executorul își făcea inventarul bunurilor, pe care ulterior le-a sigilat, predând noile chei preotului Constantin Bolohan, pretinsul paroh al bisericii, în strada din fața bisericii s-au adunat în jur de 20 de oameni, susținătorii preotului Bolohan și ai MMB, și câțiva preoți, aduși la ordinul MMB de prin împrejurimi.

La cererea noastră, adresată reprezentanților Jandarmeriei, de a dispersa, conform legii, acea adunare publică ilegală, jandarmii au răspuns că este o… adunare spontană, permițându-le acelora să rămână pe marginea drumului.

După încheierea inventarierii, într-un moment în care a fost mai mult împins de către executor să ni se adreseze pentru a ne răspunde la întrebări legitime, reprezentantul MMB, preotul Timofte, a spus că biserica rămâne deschisă tuturor celor ce vor să participe la slujbele pe care le va face preotul Bolohan.

La obiecția noastră că nu putem participa la slujbele la care este pomenit un mitropolit eretic, care s-a îmbrățișat cu papa în timpul unui pelerinaj papistaș din orașul Iași, în loc să ia atitudine față de acel eveniment, care a semnat documentele din Creta și le susține în continuare, preotul Timofte a spus că dacă nu dorim să participăm la astfel de slujbe, atunci să mergem altundeva.

I-am atras atenția că nu putem să mergem altundeva, deoarece această biserică este a noastră și nu este normal ca 300 de oameni să fie alungați din incinta ei pentru a se face loc la 20.

Preotul Timofte a reluat placa mai veche cu decizia de a ne rupe de Biserică și de a face schismă, moment în care i-am atras atenția că sfidează bunul-simț când spune că un preot care este scos cu jandarmii din biserica sa poate fi considerat că a ieșit din Biserică.

Reprezentantul MMB a formulat argumentul ultracunoscut al episcopolatrilor, întrebându-ne de ce arhiereu ținem, la care i-am răspuns că nu e nevoie să îi spun acolo de ce arhiereu ținem, ci doar că suntem membri ai Mitropoliei Moldovei administrativ vorbind.

Nu am găsit de cuviință să intru, în acel decor, într-o dispută teologică pe tema arhiereului, pentru că ea a fost făcută de nenumărate ori, iar preotul Timofte a rămas la fel de insensibil la orice argument. Ar mai fi contat dacă îi spuneam că ținem de Același Arhiereu de care a ținut și Sfântul Grigore Palama, când a întrerupt pomenirea lui Calecas, adică de Arhiereul Hristos, de care evident s-a despărțit mitropolitul Teofan?

Cu siguranță, nu. Dacă ar fi contat, părintele Ioan nu ar fi fost caterisit sub acuzația că a făcut schismă. Așa că i-am spus preotului Timofte că nu este nevoie să îi explic acolo de ce Arhiereu ținem, ci că este important pentru el să știe că suntem membri ai Bisericii Ortodoxe Române, deci nu putem fi tratați ca schismatici.

La argumentul că dacă am fi schismatici, așa cum a afirmat sfinția sa, trebuia să fim afurisiți și scoși din Biserică, preotul MMB a răspuns, în mod penibil, că umblăm după afurisire.

L-am informat că dacă ne constrânge să participăm la un ritual bisericesc pe care nu dorim să îl săvârșim, în speță la pomenirea mitropolitului Teofan, săvârșește o faptă penală prevăzută de art. 381 (2) Cod Penal.

Poporul l-a asigurat pe preotul trimis de MMB că niciodată nu îl va accepta ca preot paroh și nu va participa la slujbele pe care le săvârșește, deoarece este reprezentantul unui mitropolit eretic.

La un moment dat, preotul Bolohan apare în filmarea evenimentului, pe care o vom încărca pe site integral în zilele următoare, golindu-și buzunarele, după ce l-am întrebat pe preotul Timofte dacă preotul Bolohan are un cuțit asupra sfinției sale.

Întrebarea a fost pricinuită de afirmația unui sătean că preotul Bolohan a trecut pe lângă dânsul și l-a zgâriat cu ceea ce părea a fi o lamă de cuțit. Omul a arătat lovitura de la mână.

În momentul în care și-a deșertat buzunarele, preotului Bolohan i-a căzut din buzunar un obiect, care s-a dovedit a fi mânerul unei Sfinte Copii, obiectul liturgic în formă de suliță cu care preotul, la Sfânta Liturghie, înjunghie Agnețul, adică Sfântul Trup al Domnului de pe Sfântul Disc, amintind de gestul cu care sulițașul a înjunghiat Trupul Mântuitorului pe Cruce.

Mânerul, considerat a fi cel al instrumentului cu care preotul Bolohan l-ar fi atins pe acel om, a fost predat poliției din localitate pentru cercetări.

Procedura executării s-a încheiat cu semnarea unui proces verbal, față de care părintele Ioan Ungureanu a avut nu mai puțin de 15 obiecții.

Pe lângă cele formulate la început, legate de faptul că executarea silită nu mai era necesară, de vreme ce se pusese în executare de bunăvoie, de extensia titlului executoriu asupra populației, căreia titlul nu îi era opozabil, părintele a mai adăugat câteva obiecții legate strict de modul în care s-a desfășurat executarea: faptul că executorul, care era o doamnă, a intrat puțin în Sfântul Altar, lucru care este interzis femeilor, că s-a pronunțat cu privire la calitatea de preot a părintelui Ioan, ceea ce atestă o lipsă de imparțialitate, lucru pe care l-a făcut și unul dintre jandarmi, într-o discuție cu mine.

La obiecții părintele a corectat numărul de participanți dictat executorului de către reprezentanții MMB, foarte interesați să prezinte un număr cât mai mic de susținători ai părintelui, și a invocat în numele acestora dreptul de retenție, în baza căruia, dacă oamenii nu sunt socotiți a fi proprietari ai bisericii, atunci trebuie să fie despăgubiți înainte de a fi alungați de pe proprietatea lor, de pe care refuză să plece până la momentul despăgubirii.

Obiecția s-a notat, urmând a fi rezolvată tot pe cale judecătorească. Interesant este că, în discuția cu reprezentantul MMB, acesta a recunoscut că biserica aparține poporului, inclusiv celor care urmau a fi dați afară din ea.

La sfârșit, incinta bisericii a fost evacuată, iar clădirile și poarta au fost sigilate, nimeni nemaiputând intra în ele deocamdată. La poarta bisericii au fost puși membrii echipei de pază și protecție, care afirmă că au misiunea de a păzi biserica și pe preotul Bolohan luni întregi.

În felul acesta, Mitropolia Moldovei și Bucovinei arată opiniei publice primul preot ortodox din istorie care face pastorație în parohie cu bodyguarzii, plătiți din banii contribuabililor, ortodocși sau nu, și din donațiile credincioșilor ortodocși.

MMB mai prezintă opiniei publice și prima biserică ortodoxă din lume care are la poartă bodyguarzi, primul preot care merge cu ajunul însoțit de bodyguarzi, care probabil că vor cânta prin sat “Kyrie eleison!” în locul copiilor, așa cum se întâmplă în alte comunități.

Toată această desfășurare de forțe, toată această batjocorire de către MMB a Postului Nașterii Domnului și a bisericii sparte de două ori în doi ani se face pentru un preot cu puternice dereglări comportamentale și pentru o comunitate de vreo 20 de persoane, care, ieri, la un moment dat, l-au părăsit pur și simplu pe alesul lor, plecând acasă. Unul dintre ei, un fel de lider, a plecat acasă cu mașina personală, în ciuda faptului că se vedea de la o poștă că consumase ceva alcool. A trecut totuși, fără nicio problemă, prin filtrul forțelor de ordine.

Cea mai mare realizare de ieri a MMB a fost aceea că a adus scandalul de la Schit Orășeni în atenția presei naționale, care i-a oferit un spațiu generos ieri. Pentru prima dată în doi ani, evenimentul de ieri a spart blocada media impusă de MMB în presa botoșăneană și ieșeană și a explodat pe ecranele televiziunilor naționale, unde telespectatorii acelor televiziuni au putut auzi, unii poate pentru prima dată, că mitropolitul Teofan este eretic, că lupta de la Schit Orășeni nu este una din ambiții omenești, ci pentru apărarea dreptei credințe.

Pe relatarea uneia dintre televiziuni s-a văzut bannerul pe care scria încă PAROHIE ORTODOXĂ LIBERĂ DE ECUMENISM!

Ceea ce nu am reușit noi să facem cu ani de scrieri, de conferințe și sinaxe, a reușit un executor judecătoresc în câteva ore. Pentru aceasta a meritat jertfa oamenilor de la Schit Orășeni, chiar dacă este foarte dureros pentru ei să se vadă scoși din munca de două decenii.

Parohia de la Schit Orășeni rămâne strâns unită în jurul părintelui Ioan și continuă lupta pentru apărarea dreptei credințe. Prestația lamentabilă a oficialilor MMB de ieri nu a făcut decât să le întărească oamenilor convingerea că părintele lor duhovnic are dreptate și că lupta lor se duce contra unei administrații bisericești care nu are niciun scrupul în relația cu poporul credincios, capabilă a face orice pentru a-l apăra pe mitropolitul Teofan de consecințele propriilor greșeli dogmatice, care l-au făcut eretic și cel mai mare persecutor al Bisericii noastre actuale.

 

/ 

Evacuarea de la Schit Orășeni: “bolohanul” sub care mitropolitul Teofan a strivit imaginea publică a BOR

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica