Întrebare pentru sinodul BOR: Câte “părți” are Biserica Ortodoxă Ucraineană?

sinod-bor

La data de 13 februarie 2020 s-au ținut lucrările sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Printre alte hotărâri, sinodul BOR s-a pronunțat și asupra problemei invitației de a participa la “întâlnirea de la Amman”, convocată de Patriarhul Ierusalimului.

Cu această ocazie, sinodul patriarhal a emis un punct de vedere despre situația din Ucraina, care merită analizat, deoarece reprezintă o oarecare schimbare a opiniei Bisericii noastre față de realitatea bisericească din Ucraina.

Sinodul a decis să reitereze, în problema ucraineană, poziția sa anterioară cu privire la autocefalia ucraineană, îndemnând Patriarhia Constantinopolului și pe cea a Moscovei să continue dialogul pentru a rezolva pașnic problema. O poziție care în sine este corectă.

Ceea ce nu este corect și reprezintă o derogare de la poziția anterioară a Patriarhiei Române este statutul pe care îl recunoaște schismei ucrainene a lui Epifanie Dumenko.

Vorbind despre problema schismei din Ucraina, comunicatul împarte Bisericile Ortodoxe Locale în “Biserici Ortodoxe pro-Constantinopol” și “Biserici Ortodoxe pro-Moscova”, fără a ne spune în care dintre tabere se plasează Patriarhia Română.

Din acest motiv, am putea crede că acest comunicat se dorește a fi un fel de îndemn la medierea conflictului, în linia deja cunoscută a Patriarhiei Române, care se promovează ca un fel de punte de legătură între Ortodoxia de limbă greacă și cea de limbă slavă.

Să nu uităm discursul organelor de presă patriarhale și filopatriarhale după sinodul eretic din Creta, când acestea au ridicat în slăvi prestația patriarhului și a mitropolitului Teofan ca lianți între slavi și greci, iar atitudinea de la sinod ca o adevărată balanță care a ținut adevărul de credință ortodoxă.

Toate aceste viziuni iluzorii i-au ajutat pe cei ce le-au promovat în spațiul public să le mascheze lipsa de atitudine față de erezia gravă pe care a promovat-o sinodul eretic din Creta.

Rămân ne neuitat tiradele din presa laică, în general neomarxistă și anticreștină până în măduva oaselor, devenită deodată religioasă și elogiind ecumeniști precum mitropolitul Nifon al Târgoviștei ca “ambasadori” și “miniștri de externe” ai Ortodoxiei.

Având în vedere că Patriarhia are astfel de ambiții, nu e de mirare că dă un răspuns la invitația de la Amman sub această formă a unei propuneri de mediere între Moscova și Fanar.

Poziția reală a Patriarhiei Române transpare însă din propunerea propriu-zisă: independența tuturor ortodocșilor din Ucraina, în condițiile în care Biserica Ortodoxă Ucraineană, cea canonică, nu și-a manifestat niciodată dorința de a cere Moscovei autocefalia.

Punerea pe tapet a unei astfel de propuneri ar putea crea mai multe probleme decât ar rezolva. Patriarhia Română propune într-un fel ducerea până la capăt a ceea ce nici patriarhul ecumenist Bartolomeu nu a visat.

Comunicatul sinodal vorbește despre acordarea autocefaliei întregii Biserici a Ucrainei (nu doar a unei părți).

Este adevărat că un comunicat care se dorește o invitație la dialog trebuie să facă oarecare concesie unuia dintre partenerii de dialog.

Însă numirea schismei lui Epifanie Dumenko ca “parte” a Bisericii Ucrainene echivalează cu o recunoaștere a schismei ucrainene ca “Biserică”.

Fără îndoială, nu este vorba despre o recunoaștere a tomosului de autocefalie a schismei ucrainene, emis de Patriarhia Ecumenică cu încălcarea sfintelor canoane, nici de vreo intrare în comuniune cu schismaticii ucraineni, prin pomenirea lui Dumenko ca episcop sau prin conslujire cu el.

Însă formularea nefericită a sinodului BOR poate fi interpretată ca o recunoaștere în stil ecumenist a schismaticilor ucraineni ca parte a Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Așa cum sinodul ecumenist de la Creta a recunoscut statutul de “biserici” ereticilor de tot felul, considerându-le părți ale “Bisericii lui Hristos” pe care dorește să o reclădească ecumenismul, tot în același duh pare a recunoaște Patriarhia Română că schismaticii lui Dumenko sunt o parte a Bisericii din Ucraina. Ceea ce este greșit.

Odată ajunși în acest punct, se impune să punem Patriarhiei Române întrebarea din titlul acestui material: Câte părți are Biserica Ortodoxă Ucraineană?

Am scris și noi pe site de nenumărate ori, au început să apară și în spațiul grecesc luări de poziție serioase care vorbesc despre situația din Ucraina ca despre un experiment ecumenist menit să promoveze noul mod de a realiza unirea Ortodoxiei cu papismul.

Una dintre cele mai serioase luări de poziție aparține mitropolitului Serafim din Pireu, emisă la data de 18 februarie 2020 la Pireu.

La începutul anului, mitropolitul Serafim a participat la Pireu alături de arhiepiscopul Ieronim al Atenei la o slujbă comună în care a fost pomenit Epifanie Dumenko ca episcop.

Gestul ne-a dezamăgit pe toți, mai ales că știam poziția corectă de până atunci față de luptă a mitropolitului Pireului.

Membrii grupului schismatic desprins din rândul nepomenitorilor români au exultat, doi dintre liderii lor prinzându-se într-un dans diavolesc al bucuriei pentru faptul că episcopul din Pireu a cedat presiunii.

S-au grăbit să se laudă că ei au avut dreptate mereu, că mitropolitul este un “criptoecumenist”.

Au avut chiar obrăznicia să se întrebe “retoric” “Cine este cu adevărat în schismă?”, uitând că în urmă cu doi ani, în aprilie 2018, ei înșiși au participat la o slujbă la Barajevo, Serbia, oficiată de un minciunohorepiscop minciunohirotonit de fostul episcop Artemie din Kosovo, anatemizat în mai 2015 de către sinodul Bisericii Ortodoxe Sârbe pentru refuzul de a reveni în comuniune cu Biserica Sârbă și de a-l demite pe horepiscopul hirotonit de unul singur, că și-au petrecut un an de zile argumentând într-o manieră delirantă că hirotonirile lui Artemie, care are exact aceeași situație canonică precum cea a lui Epifanie Dumenko, sunt valide, astfel îmbrățișând cu totul schisma sârbească.

Mitropolitul Serafim ia o nouă poziție ortodoxă contra schismei ucrainene, arătând că planul Fanarului de unire a Bisericilor Ortodoxe cu papismul este în trei etape.

Prima etapă a acestui plan îl reprezintă unirea schismei ucrainene cu papistașii greco-catolici ucraineni.

A doua etapă va viza încorporarea în acest construct a tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale pro-Constantinopol, cum le numește Patriarhia Română, iar a treia, extinderea la nivelul întregii Ortodoxii.

Un punct de vedere similar a emis și profesorul universitar de la Facultatea de Drept din Salonic, Kyriakos Kyriazopolos, care predă Drept bisericesc la facultatea respectivă.

Profesorul tesalonicean vorbește despre Ucraina ca experiment al unificării dintre Ortodoxie și papism, exact ca și mitropolitului Pireului, exact așa cum am spus-o și noi pe acest site de mai bine de un an de zile și i-am spus-o și Patriarhiei prin memoriul pe care l-am trimis de la Sinaxa din Botoșani, din 1 mai 2019.

Conform domniei sale, papa urmărește să îl atragă pe patriarhul eretic Bartolomeu într-o structură bisericească papistă, în care Bisericile Ortodoxe să fie unite cu Roma, după modelul uniat experimentat în Ucraina, și supuse sub conducerea patriarhului Bartolomeu.

Patriarhul din Fanar ar putea astfel dobândi o putere reală în rândul pe atunci foștilor ortodocși, pe care i-ar putea conduce nemijlocit. Aceasta cât timp ar permite papa, pentru că structura de putere nu ar prevedea caracterul permanent al funcției sale (în papism permanent este doar papa și acoliții săi).

Atunci când va dori, papa va desființa structura răsăriteană, iar ortodocșii vor fi dați definitiv pe mâna papistașilor.

Pe lângă experimentul ucrainean, papa își pregătește domnia și prin comisia teologică mixtă de recunoaștere a primatului papal, care a semnat deja două documente, la Ravenna și Chieti, în care se recunoaște de către ortodocși acest primat în primul mileniu.

Reprezentantul BOR la acea întrunire exulta, într-o convorbire privată de acum câțiva ani, afirmând, în stilul deja cunoscut, că ceea ce s-a obținut la Chieti nu a visat nici… Sfântul Marcu Eugenicul: recunoașterea din partea papei că în Orient papalitatea nu a avut întâietate jurisdicțională, ci doar onorifică.

Adică papistașii au oferit ceea ce nu au avut niciodată și au primit de la ecumeniștii ortodocșii ceea ce nici nu visau: recunoașterea primatului papal.

Ecumeniștii spun că e onorific, că e condiționat de sinodalitate etc. Profesorul de drept Kyriazopoulos arată ce valoare are sinodalitatea în papism. Uniația din Transilvania ne învață cât valoarează statutul onorific al recunoașterii papei. În Ardeal a ținut o generație, după care a devenit obligație jurisdicțională.

Ceea ce nu știu însă nici mitropolitul Pireului, nici profesorul Kyriazopoulos (deși s-ar putea să fi citit totuși relatarea noastră pe Katanixis) este că Ucraina nu este singura țară care experimentează unificarea ortodocșilor cu papistașii greco-catolici.

În Biserica Ortodoxă Română “experimentul” se realizează la Oradea, de către episcopul filouniat Sofronie Drincec, pomenit la 8 septembrie 2019, în prezență, ca episcop uniat.

După șase luni de tăcere mormântală, Mitropolia Ardealului mi-a transmis un răspuns la plângerea formulată în număr personal și a circa 150 de creștini care au semnat o petiție online pe care Mărturisirea Ortodoxă a inițiat-o la acel moment în sprijinul credincioșilor din Bihor care au sesizat Sinodul din Sibiu pe această temă.

Așteptăm să vedem ce va spune Mitropolia Ardealului despre gestul episcopului orădean: îl va găsi nevinovat sau îl va sancționa cum se cuvine, apărând astfel Biserica Ortodoxă Română de riscul de a fi înglobată în erezia papistă?

btr

Lentoarea cu care merge investigația nu prevestește prea multe rezultate pozitive, mai ales că de atunci au trecut deja două sesiuni ale sinodului BOR, iar problema aceasta încă nu a fost pusă pe tapet, deși este una extrem de gravă.

Comunicatul Patriarhiei ne informează că la Amman va fi trimisă o delegație, pentru a nu părea că acea întâlnire e una a întâistătătorilor.

De ce o fi preocupată Patriarhia de acest aspect? Ne place să credem și pentru că noi am denunțat vehement noua “sinodalitate” pe care a inaugurat-o adunarea din Creta.

Este posibil să aibă legătură și cu relațiile dintre București și Patriarhia Ierusalimului, cu care Patriarhia noastră a întrerupt la un moment dat contactele. Este greu de crezut că propunerea de mediere a sinodului BOR va fi acceptată atât de ușor de către partenerii din alte Biserici, mai ales când va fi făcută de o simplă delegație.

Luând în calcul cele spuse până aici, ne întrebăm: Este o idee bună să milităm pentru independența “tuturor părților” Bisericii Ucrainei, în condițiile în care partea reală, Biserica Ucrainei canonică, nu își dorește autocefalie, iar celelalte grupări, care nu sunt parte a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ci sunt în afara Bisericii Ortodoxe, sunt părți ale unui experiment ce vizează integrarea ecumenistă a Ortodoxiei în constructul eretic al mișcării ecumeniste?

Servește o astfel de propunere păcii în Ortodoxie sau doar planului ecumenist de continuare a diluării Ortodoxiei și a includere a ei în corpusul eretic papist?

Mihai-Silviu Chirilă

26 februarie 2020

Întrebare pentru sinodul BOR: Câte “părți” are Biserica Ortodoxă Ucraineană?

 

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

22 de gânduri despre „Întrebare pentru sinodul BOR: Câte “părți” are Biserica Ortodoxă Ucraineană?”

 1. Biserica Canonică Ucraineană este una singură cea condusă de Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine.
  Asa cum a subliniat la Sinaxa Primaților din Amman, Prea Fericirea Sa a spus că BOC are de fapt „autocefalie reală”, din 1990 prin Scrisoarea Patriarhului Moscovei și a tuturor Rușilor, care a consfințit acordarea autoguvernării.
  În Sfânta Biserică Ortodoxă Ucraineană„funcționează Sfântul Sinod, există Consiliul Episcopilor, există o curte bisericească independentă, ..se aleg independent și se hirotonesc episcopi, ea deschide noi eparhii și are, de asemenea, instituții educaționale religioase, diverse instituții sinodale pentru interacțiune cu lumea exterioară și ministerul social.”
  Patriarhul Daniel trebuia să ia în considerare aceste lucruri, ținând cont că cei care în mod samavolnic au cerut „autocefalia”, sunt schismatici nepocăiți, excomunicați(afurisiți) de către sinodul Bisericii Ruse.
  Conform Canonului 10 Apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI CATERISIŢI)
  Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.(11, 12, 32, 45, 48, 65 ap.; 5 sin. 1 ec; 2 Antioh.; 9 Cartag.)
  Iar CANONUL 11 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI CATERISIŢI) stabilește că:
  Dacă cineva, cleric fiind, s-ar ruga împreună cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.
  (28 ap.; 4 Antioh.; 10 Cartag.)
  La fel Canonul 33 Laodiceea stabilește că: Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii.
  Așadar, este interzisă rugăciunea „cu cel scos din comuniune” chiar și în afara Bisericii. Mireanul sau clericul care se roagă cu cel scos din comu­niune este și el afurisit . Căci a te face părtaș la rugăciune cu cel exclus din comunitatea ortodoxă înseamnă deci a da dovada și de neascultare și de nesupunere față de hotărârea Bisericii luată în legatură cu cei excomunicați. Această neascultare canonică atrage dupa sine aceeași pedeapsă.

  Interdicția nu se referă doar la liturghisirea împreună cu clericul caterisit, ci și la opri­rea de la orice rugăciune comună. În conformitate cu dispoziția canonu­lui 2 al sinodului de la Antiohia, „…de se va vădi că oarecare dintre episcopi, sau prezbiteri, sau diaconi, sau oarecare din canon, va comu­nica cu cei excomunicați, acesta încă să fie excomunicat, ca unul ce tul­bură canonul Bisericii”. Același canon interzice credincioșilor orto­docși „…să comunice cu cei excomunicați, nici umblând în case să se roage împreună cu cei ce nu se roagă împreună cu Biserica…”.
  În temeiul dispoziției canonului 28 apostolic, clericul caterisit, după dreptate, dacă nu se supune pedepsei primite, ci continuă a sluji și mai departe, „acela să se taie cu totul de la Biserică”. Prin urmare, un cleric caterisit nu mai are îndreptățirea canonică, capacitatea harică, de a rosti rugăciuni în Biserică.
  Deci așa zisa „Biserică Ortodoxă Ucraineană”, nu poate fi recunoscută, nu se poate vorbi de ea ca despre o BISERICA, fiind formată din excomunicați(caterisiți)nepocăiți.
  Toate aceste lucruri sunt binecunoscute de către toți clericii și ierarhii Bisericii.
  Noi mirenii necunoscători ale Dispozițiilor și normelor canonice, am putut fi mințiți, trădați și amețiți cu bună stiință, cu mare ușurință, de către cei care sunt la cârma Bisericii. Ce încredere mai putem avea în ei?
  O dezamăgire profundă îmi cuprinde inima la gândul că toate rămân fără posibilitatea de îndreptare, de revenire la normal din partea lor. Din ghearele ecumenismului nu se scapă ușor.
  Sinodalii în frunte cu Președintele lor continuă fără rușine să manipuleze prin intermediul episcopilor simbriași, toată pleroma Bisericii.
  Suntem în continuare bătaia de joc a păstorilor vicleni, care conduc turmele de oi neștiutoare către grozavia iadului care și-a deschis gura întunecată și flămândă.

  Prin pedeapsa caterisirii, clericul ortodox, pierzând dreptul de a exercita puterea bisericească în cele trei laturi de manifestare – învățătorească, sfințitoare și de condu­cere – (can. 3 Antiohia, 27 Sfantul Vasile cel Mare etc), este trecut în rândul laicilor (can. 21 trulan, 3 Sfintul Vasile etc).
  Ca urmare, clericul caterisit nu se mai poate învrednici de îndreptățirea de a participa la rugăciunea euharistică sau de a săvârși vreo taină sau ierurgie a Biseri­cii. În asemenea situație, clericul caterisit, deși este trecut în rândul mire­nilor, se exclude pentru un timp anume din comunitatea bisericească a rugăciunii Bisericii, întrucât, a desconsiderat pedeapsa caterisirii, în­drăznind să săvârșească funcțiuni spirituale. Persistând în păcatul pentru care a fost caterisit (can. 3, 88 al Sfântului Vasile cel Mare), clericul res­pectiv „violează baza credinței… Bisericii”.
  Arhiepiscopul Abel de Lublin al Poloniei a declarat după Sinaxa de la Amman că „ar trebui să existe o ordine canonică în Biserică. Biserica nu este un fel de organizare laică în care poți schimba cu ușurință pe director, înlocuindu-l cu un alt director. Există o succesiune apostolică în Biserică și aceasta este cea mai esențială „ideologie a Ortodoxiei”, unul dintre fundamentele cheie ale Bisericii noastre. Și în „Biserica Ortodoxă Ucraineană”, nu există succesiune apostolică – doar câțiva băieți de pe stradă, costumați în haine bisericești…Desigur, trebuie să acoperim toate acțiunile greșite ale fraților noștri, inclusiv ale Patriarhului Bartolomeu din Constantinopol, cu dragostea noastră creștină. Apostolii înșiși ne-au dat un exemplu despre cum să rezolvăm astfel de probleme complexe. Și este foarte semnificativ faptul că, pentru acest dialog, ne-am adunat pe teritoriul Patriarhiei din Ierusalim, unde Primul Sinod (Apostolic) întrunit în 49 A.D., a fost convocat de cel mai în vârstă dintre apostoli – Sfântul Apostol Iacov. Acesta este un exemplu bun pentru toate Bisericile Locale cum să rezolve conflictele problematice ale Bisericii. ”
  Avem încredere că Dumnezeu Atotștiutorul va rezolva toate după slavită Voia Sa, reinstaurând pacea și buna înțelegere sfâșiate de interesele meschine, ascunse ale mai marilor Bisericii.
  Aceasta sigur se va întâmpla într-o zi anume, chiar dacă această zi va veni la sfârșitul veacurilor.
  Până atunci nu ne rămâne decât să ne rugăm, acoperind totul cu iubire statornică și neclintită …

  Apreciază

 2. „Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni.” (I Cor. 11, 26).

  După comunicatul Patriarhiei BOR, -Măsuri sanitare şi spirituale în timp de epidemie-, din 27/2/2020, astăzi a apărut din partea Patriarhului Daniel, un -Cuvânt pastoral pentru întărirea în credinţă şi în comuniune euharistică-, prin care încearcă să șteargă penibilul și rătăcitorul cuvânt amar, care trădează secularizarea fără seamăn care a năpădit ca o mătrăgună otrăvitoare gândirea Patriarhiei BOR .
  Ambele postări se găsesc pe siteul agenției Basilica, basilica.ro
  Cuvântul care taie ca o sabie, s-a răspândit în văzduh cu puterea unui virus ucigaș, dătător nu de pneumonie, ci de îndoială nefastă în puterea credinţei, în vindecare și mântuire prin Sfânta Taină a Împărtășaniei, în puterea fără seamăn împotriva răului a Sfintelor Icoane și Moaște, în prezenţa Duhului Sfânt, anulând însăși Taina Sfântului Maslu prin care orice bolnav se poate vindeca în caz de boală și suferinţă, dupa voia Stăpânului.
  „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Și rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui.”-Epistola Sfantului Iacov (5, 14-15)

  Dacă Arabia Saudită, anulează pelerinajul de la Mecca, de frica epidemiei, acolo unde milioane de arabi făceau anual procesiunea de Ramadan, fapt nemaiîntâlnit nici măcar în timpul epidemiei de gripă din 1918, care a ucis zeci de milioane de oameni la nivel mondial, este de înţeles.
  Există o isterie globală colectivă, care se manifestă din păcate și la noi, din ce în ce mai rău.
  Comunicatul Patriarhiei, ca răspuns la cuvintele aiuristice ale unui ateu, care nici măcar nu trebuia luat în seamă, a stârnit reacţii virulente….Dar la noi, ca la nimeni…unde în lumea ortodoxă au fost nesocotite Sfintele Canoane și au fost caterisiţi Preoţi care au încetat canonic pomenirea ierarhului, care a propovăduit erezia?
  Patriarhia transmite credincioșilor că „Sfânta Împărtășanie se pregătește și se administrează totdeauna în condiții de igienă totală, iar icoanele sunt frecvent igienizate”.
  În „mod excepțional”, Biserica spune că aceia care se tem de îmbolnăvire la împărtășanie, pot primi această sfântă taină „ într-o linguriță adusă de acasă și folosită exclusiv în acest scop, de o singură persoană”!
  Pentru cei care se tem de sărutarea icoanelor, Patriarhia le transmite să sărute icoanele…de-acasă, unde de altfel se poate urmări și slujba televizată, dacă există simptome gripale.

  Comunicatul folosește un limbaj profan, aproape profanator, cu sau fără intenție. Este o formă abruptă și lașă de auto-secularizare, prin care neliniștile artificiale ale credincioșilor, induse de panica rău intenționată, sunt întâmpinate cu argumente din registrul lumesc. Unde a dispărut divinul?
  De frica corona-virusului, papistașilor li se recomandă să renunţe la gestul însemnării cu apă binecuvântată, pentru a evita atingerea aghiazmatarelor, şi să nu mai dea mâna cu ceilalţi participanţi la Sf. Liturghie, în momentul dăruirii semnului păcii.
  Ereziile din Creta se instaurează treptat în viaţa Bisericii şi nimeni nu se poate opune. Totul se desfăşoară sub controlul din umbră a conducătorilor masoneriei sioniste conform programului dinainte stabilit. Nimic altceva. În rest sunt doar vorbe manipulatoare. Mâine se va reduce durata slujbelor, programul, se vor elimina catehezele, s.a.m.d. mergându-se chiar până la închiderea unor Biserici….ca măsuri anti-epidemice astăzi, mâine din alt motiv. Ierarhii tac aşa cum ne-au obişnuit, va trece şi această mică furtună, cum vor trece toate care vor urma.

  Sfântul Nicolae Cabasila descrie în mod divin caracterul unic al Împărtăşaniei astfel:
  „Fără îndoială că Hristos se află în toate tainele, El care este şi ungerea şi botezul şi hrana noastră, ba este de faţă şi în cei ce iau parte la săvârşirea Sfintelor Taine împărţindu-le din darurile Sale, dar în fiecare din Taine El este de faţă în alt chip. Pe cei botezaţi îi curăţeşte de întinăciunea păcatului şi întipăreşte în ei din nou chipul Său. În cei miruiţi face mai lucrătoare puterile Duhului, a căror comoară s-a făcut trupul Său prin ungere.

  Când duce însă pe credincios la Sfânta Masă şi-i dă să mănânce din însuşi Trupul Lui, Mântuitorul schimbă întru totul lăuntrul primitorului, împrumutându-i însăşi personalitatea Sa, iar noroiul care primeşte vrednicie de împărat nu mai este noroi, ci se preface în însuşi trupul Împăratului: ceva mai fericit decât această soartă nici nu s-ar putea închipui.

  De aceea, Sfânta Împărtăşanie este taina cea mai mare, pentru că mai încolo de ea nu se mai poate merge, nici nu se mai poate adăuga ceva. Căci, de regulă, după o treaptă vine a doua, după aceasta a treia şi apoi tot aşa până la cea din urmă.
  După Sfânta Împărtăşanie însă nu mai este loc unde să păşeşti, de aceea trebuie să te opreşti aici şi să te gândeşti cum să faci, ca să poţi păstra până la sfârşit comoara pe care ai dobândit-o” (Viaţa în Hristos, IV).

  Potrivit regulii apostolice transmise de Sfântul Iustin Martirul, pe la anul 150 „Hrana aceasta se numește la noi euharistie. Nimeni nu poate participa la ea decât numai cel ce crede că cele propovăduite de noi sunt adevărate şi care a trecut prin baia iertării păcatelor şi a renaşterii, trăind mai departe aşa cum ne-a transmis Hristos .
  Căci noi nu primim acestea ca pe o pâine comună și nici ca pe o băutură comună: ci, după cum prin Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, S-a Întrupat și a avut în vederea mântuirii noastre și trup și sânge, tot astfel și hrana transformată în euharistie prin rugăciunea cuvântului celui de la El, hrana aceasta prin care se hrănesc sângele și trupurile noastre prin schimbare, am fost învăţaţi că este atât Trupul, cât și Sângele Acelui Iisus Întrupat”.
  (Apologia întâia, LXVI).
  Noi cei care prin mila Mângâietorului, ne-am îngrădit de erezie, doar semnalăm abaterile grave de la credinţă ale mai marilor Bisericii, conform învăţăturilor Sfinţilor Părinţi. Nu stă în puterea noastră să le schimbăm cu ceva gândirea hulitoare de cele sfinte și manipularea credincioșilor.
  Cât despre clericii ascultători de poruncile mai marilor, și nu de Domnul Hristos, îi lăsăm în grija Lui.
  Cel ce poartă fără durere neputinţele noastre, cu a Cărui rană toţi ne-am vindecat, să aibă nesfârșită milă de noi toţi!Amin

  Apreciază

 3. Să fie blagoslovit cuvântul ziditor al Sfinției Voastre, Părinte Claudiu, în vecii nesfârșiți!Amin

  Prima Biserică din România, Judetul Gorj, închisă din cauza epidemiei cu corona-virus.
  Preotul satului este chiar tatăl băiatului infectat cu Coronavirus, așa că este nevoit să stea izolat, la domiciliu.
  Între timp, fiul său a fost declarat vindecat de specialiștii de la spitalul Matei Balș din Capitală, acolo unde fusese internat tânărul la scurt timp după ce fusese diagnosticat.

  https://evz.ro/coronavirus-biserica-din-gorj-inchisa-din-cauza-epidemiei-ce-s-a-intamplat-cu-preotul-satului.html?utm_source=evz&utm_medium=recomandari_AI

  MISTERUL GRIPEI SPANIOLE DIN 1918 – film documentar, tradus în limba română și postat astăzi(cu traducere), găsit de fiica mea Ruxandra-Viorela, foarte bine-documentată la acest capitol și nu numai…

  Apreciază

 4. Despre grija mântuirii aproapelui-cuvânt de mare folos duhovnicesc
  „Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui” (I Cor 10:24)

  Acesta este principiul sfinţilor lui Dumnezeu, acum, în trecut, întotdeauna şi în veşnicie. Acesta este principiul pe care trebuie clădită societatea. Acesta este principiul pe care se clădeşte orice fel de societate umană bine-plăcută lui Dumnezeu şi prosperă. Acesta este principiul mântuitor al oricărui fel de dificultate cu care luptă omul contemporan, luptă fără izbândă şi fără nădejde.

  Sufletul sfânt se frământă cu ce le va găsi de dormit pentru noapte celor fără adăpost; cu ce îi va hrăni pe cei flămânzi, cu ce îi va îmbrăca pe cei goi. Sufletul sfânt se preocupă de acestea zi şi noapte, înălţând rugi fierbinţi lui Dumnezeu ca să se mântuiască şi aproapele lor; ca să se umple de harul lui Dumnezeu şi inima lor; ca să se îndrepte către Dumnezeu şi minţilor lor; ca răii să se întoarcă de la calea pierzaniei, iar cei nestatornici în Credinţă să se întărească; ca cei care sunt statornici să afle sprijin şi să nu cadă; ca cei care au adormit să ajungă şi să vadă Faţa lui Dumnezeu; iar ca cei ce trăiesc să fie şi ei scrişi în Cartea Vieţii din împărăţia Luminii.

  Fiţi deci cu băgare de seamă, fraţilor, cum în acelaşi fel, cuvânt cu cuvânt, diavolul îşi formulează şi el principiul lui ucigaş şi antisocial. Acest principiu drăcesc spune: să nu ne preocupe cum să ne păzim propriile trupuri de întinăciunea păcatului, ci fiecare să privească mai curând la trupurile celorlalţi în scopul de a le îmbolnăvi şi ucide. Să nu ne ocupăm de sufletele noastre, cum am face să le putem mântui, ci mai curând să gândim zi şi noapte la sufletele celorlalţi, cum am face să le calomniem mai bine, să le înnegrim, să le blestemăm, să le sărăcim şi să le distrugem. Nimeni să nu privească la casa sa, cum ar face să şi-o zidească şi să şi-o înnoiască mai bine, ci mai curând să aibă în atenţie strictă casele altora, cum ar face să le ardă din temelii, să le dărâme la pământ. Nimeni să nu se preocupe de propriile hambare, cum ar face să le umple de grâne, ci mai curând fiecare să fie cu ochii pe hambarele altora şi să facă totul pentru a le fura şi a le goli.

  Vedeţi, deci, fraţilor, cum acest principiu poate fi şi un principiu al binelui, dar şi unul al răului; este un principiu ca o sabie cu ambele tăişuri bine ascuţite; este fie înger, fie drac. Vă rog să observaţi cum acest principiu în latura lui satanică s-a înstăpânit peste toată lumea de azi!

  O, Doamne, Duhule Sfinte, Care ai adus în lume sfintele Tale cuvinte prin gura Apostolului, luminându-ne ca razele soarelui, iar nu arzându-ne, ajută-ne să le împlinim pe ele în sensul lor cel dumnezeiesc spre slava lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi slăvit şi pentru mântuirea sufletelor noastre. Căci Ţie se cuvine slava şi mulţumită în veci. Amin.

  Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

  Apreciază

 5. „Tins-am mâinile Mele în toată vremea către un popor răzvrătit, care mergea pe căi silnice, după cugetele sale,” (Isaia 65,2).

  Profeţiile Sfinţilor Părinţi se împlinesc în fiecare clipă, în aceste timpuri apocaliptice măcinate de haos şi panică, căci pregătirea venirii Antihristului trebuie să se facă într-o atmosferă în care, epidemiile, frica, depresia, anxietatea, suferinţa şi moartea, trebuie să-i domine pe toţi oamenii.
  La acestea se adaugă atacul concentrat ale forţelor întunericului asupra credinţei noastre ortodoxe, marcat de această dată prin protestul feministelor în ziua de 8 martie în faţa Catedralei Mântuirii Neamului.
  Această grupare nu este altceva decât o altă sectă prost mascată, finanțată de Fondul ONG din România, finanțat la rândul lui direct de alte organizaţii din Norvegia, Islanda și Lichtenstein.
  Pentru un singur proiect de tip activist, una dintre aceste fundații a fost finanțată cu 30.000 de dolari. Bani aruncaţi din întunericul hrubelor satanice, celor patru organizaţii non-guvenamentale, pentru a declanșa o acţiune vicleană împotriva Bisericii Ortodoxe, alimentată de ură anticreștină, de măscări și blasfemii.
  Nu merită a discuta despre aceste slugi vândute dușmanilor Bisericii lui Hristos, totuși le semnalăm prezenţa și ne declarăm cu toată puterea împotriva aprobării de către Primaria Capitalei, a acestui „protest”, numit blasfemiator „liturghia feministă”, o acţiune anticreștină îndreptată împotriva poporului creștin ortodox majoritar.
  „Pe 8 martie, de Ziua Internaţională a Femeii, manifestăm împotriva unei institutii misogine, homofobe și lacome!* Vino duminică, de la ora 14:00, în faţa Catedralei Mântuirii Neamului la #liturghiafeministă să-ţi arăţi și tu revolta faţă de discriminările promovate de BOR și faţă de alocarea de fonduri din bugetele publice către Biserică, în detrimentul finanţării serviciilor de asistenţă și protecţie socială. Femeile sunt egale cu bărbaţii, în toate domeniile, spune legea. Dar Biserica pune în plan superior bărbatul și în plan secundar femeia, în familie, în spaţiul public și în propria ierarhie internă”, se arată în anunţul făcut public de Asociaţia Front.
  „Pe toţi vă voi da în ascuţişul sabiei şi junghierii vă veţi pleca, pentru că am strigat către voi şi nu Mi-aţi răspuns, am grăit şi nu M-aţi auzit, ci aţi făcut cele rele în ochii Mei şi ceea ce nu am binevoit aţi ales”(Isaia 65;12)
  „În cadrul evenimentului vom citi o „rugăciune feministă” și o reinterpretare simbolică a Crezului. Acesta din urmă va fi recitat de una dintre noi, apoi fiecare vers repetat de noi toate în cor. Credem în libertatea de gândire, conștiinţă și religie, ca drept fundamental al creștin-ortodocșilor și al tuturor persoanelor care aleg sau nu să își exprime convingerile. Prin această manifestaţie nu dorim decât să criticăm acţiunile instituţiei Bisericii Ortodoxe Române, care încalcă principiile statului de drept, drepturile și libertaţile fundamentale ale femeilor și ale persoanelor LGBTQ+ și care pune mai presus propriile interese faţă de nevoile persoanelor marginalizate și sărace”, se mai arată în anunţul făcut de Asociaţia Front.
  În această stare vicleană , de minciună și dezordine, dirijată de cel rău, în Sfânta Duminică a Ortodoxiei, în care amăgitorul și dușmanul neamului omenesc, se folosește de toate slăbiciunile și neputinţele firii noastre căzute, ne ridicăm cu fermitate și tărie împotriva acestui abuz aprobat de stat în vremea Postului Mare.
  În cele din urmă însă, fiind și în vremea plină de ispite, ne gândim că oa­menii nu ne aparţin nouă, sunt toţi ai lui Dumnezeu. Facem tot ce putem prin nevrednicele noastre cuvinte, alţii prin tăcerea lor, dar prin iubirea noastră faţă de aproapele, prin rugăciunea plină de durere faţă de rătăcirile fraţilor noștri cu genunchii plecaţi zicem— să se facă voia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu are mai multă dragoste faţă de făptura mâinilor Sale decât noi…

  Apreciază

 6. Siteul Basilica şi alte organe ale mass mediei româneşti, anunță participarea patriarhului BOR la premierea președintelui României, Klaus Johannis cu premiul „Coudenhove-Kalergi”, instituit în onoarea lui Richard von Coudenhove-Kalergi, considerat unul dintre fondatorii spirituali ai Uniunii Europene. Donald Tusk, preşedintele Partidului Popular European şi fost preşedinte al Consiliului European, a rostit tradiționalul laudatio.
  Premiul European ”Coudenhove-Kalergi”, decernat astăzi președintelui României, se acordă la fiecare doi ani, unor personalități care și-au adus contribuția la proiectul unei Europe unite și pașnice și este decernat de către societatea omonimă, înființată în 1978 în memoria ”marelui vizionar european” Richard von Coudenhove-Kalergi.

  Printre laureații Premiului European Coudenhove-Kalergi se regăsesc personalități importante ale lumii politice, precum: Jean-Claude Juncker, Herman Van Rompuy, Angela Merkel, Helmut Kohl, Ronald Reagan, Regele Juan Carlos al Spaniei, fostul președinte român Emil Constantinescu în 1998, dar și ale lumii muzicale precum violonistul Yehudi Menuhin în 1999. În 2018, premiul a fost acordat postum celor peste 100 de eroi ai mișcării Euromaidan.
  La sfârșitul lunii februarie, a avut loc vandalizarea rotondei Părinților Fondatori ai Uniunii Europene din Parcul Regele Mihai (Herăstrău). Pe chipurile din bronz ale lui Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Pierre Werner( rol decisiv în crearea uniunii economice și monetare, “tatăl” monedei unice Euro) şi ale celorlalte 12 personalități care au pus bazele UE, au fost vopsite diferite însemne precum steaua lui David sau inițialele LBGT. Dar și inscripția: ”UE este Planul Kalergi”.
  Contelui Kalergi i se atribuie planul conform căruia se încearcă distrugerea rasei albe europene prin intermediul imigrației, pentru ca în final, să se ajungă la o populație lipsită de identitate, condusă de o elită evreiască.

  Apreciază

 7. Dacă vreodată am nădăjduit că BOR se va retrage din CMB, în urma nenumăratelor memorii, petiții și apeluri, trimise în nume personal sau colectiv, prin hotărârea unor sinaxe naționale(Botoșani), urmând exemplul Patriarhiei Georgiei şi a Serbiei(1997) sau a Bulgariei(1998), care au reușit această mare realizare, iată că acum am pierdut orice speranță.
  Experienţa Bisericii Georgiei ne arată încă o dată că problemele bisericeşti se rezolvă pe cale canonică, cea predanisită de Sfinţii Părinţi, şi nu pe nişte căi născocite peste noapte: cea a „luptelor (iluzorii) din interior”, a „iconomiei” comuniunii cu ereticii, a „ascultării de ierarhii canonici” şi a altor teorii care lovesc în conştiinţa bisericească ortodoxă.

  Aflăm dintr-un articol publicat de UJO, că la 31 martie 2020, Pastorul Luteran din Norvegia Dr. Olav Fykse Tveit va părăsi funcția sa de Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor, pe care a deținut-o din 2010, până în prezent, relatează Blagovest-info.
  Organizația CMB va fi condusă temporar de un cleric al Bisericii Ortodoxe Române, Pr. Profesor Dr.Ioan Sauca, până la alegerea noului secretar general, care va avea loc în ședința din luna iunie.

  Olav Fykse Tveit, în vârstă de 59 de ani, care a fost Secretarul General al CMB pentru două mandate de cinci ani, a fost ales recent Președinte Episcop al”Bisericii” Luterane din Norvegia. Hirotonia și instalarea sa în funcție vor avea loc pe 26 aprilie în Catedrala Nidaros din Trondheim. În luna august, Olav Fykse Tveit va ajunge din nou la CMB pentru a-și prezenta raportul final de activitate.

  Ședința pentru alegerea noului Secretar General al CMB a fost programată pentru 18-24 martie, dar a fost amânată în luna iunie, din cauza amenințării epidemiei cu coronavirus.

  IOAN SAUCA, este preot și profesor de misiologie ortodoxă și teologie sistematică, în cadrul BOR. Născut la 10 Aprilie 1956 în Valea Mare, Caraș Severin, a absolvit Seminarul teologic din Caransebeș în 1976, Institutul Teologic din Sibiu în 1981, iar între 1981-1984 Cursurile de Doctorat la Institutul Teologic din București.
  A făcut studii de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția (1984-1985) și la Universitatea din Birmingham, Anglia (1985-1987) unde a obținut doctoratul în filosofie/teologie cu titlul : « Implicațiile misionare ale eclesiologiei ortodoxe ». Asistent (1984) și lector (1988-1990) la Institutul telogic din Sibiu la catedrele de Misiune și Ecumenism și Îndrumări Misionare. Hirotonit diacon în 1988 și preot în 1989. Consilier patriarhal cu responsabilități pentru sectoarele Presă și Comunicații, Relații cu mass media, învățământ și relații externe la Patriarhia Ortodoxă Română din București (1990-1994). În 1994 este numit prin concurs și Secretar Executiv pentru Studii Ortodoxe și Relații în Misiune din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, instituție cu sediul la Geneva, unde a lucrat până în anul 1998. Profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, atașat la Universitatea din Geneva (1998-2001). În 2001 a fost ales Director al acestui institut.
  Din 2014, Pr. Dr. Ioan Sauca a devenit Secretar General asociat pentru educație și formare ecumenică din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).
  Din ianuarie 2017 este numit în funcția de Secretar General Adjunct al Consiliului Mondial al Bisericilor,
  continuând însă slujirea ca profesor și director al Institutului Ecumenic de la Bossey.

  De notat că Pr.Dr. Ioan Sauca este primul român, și al doilea ortodox (după profesorul grec Nikos Nissiotis), care a ocupat o astfel de funcție înaltă în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey, precum și în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).
  Noul secretar general al CMB continuă destoinic se pare, activitatea Patriarhului Daniel din cadrul CMB, de lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva, şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg (Elveţia); membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Geneva, membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (1997 – 2009).
  Prin urmare lupii în piei de oaie sunt în mijlocul nostru demult, sfâșiind nestingheriți Cămașa lui Hristos, trăind într-un duh ecumenist, sincretist, secularist, acceptând teoria anglicană „a ramurilor”, erezie de neconceput pentru Sfânta Ortodoxie.
  Să știe că nu au putut realiza nimic altceva, decât sminteli, tulburări, dezbinări în mijlocul pliromei care doarme somnul cel de moarte al neputinței, pedepsind, nedreptățind, preoți, monahi, mireni care ridică și vor ridica mereu glasul, strigând să audă Cel Prea Înalt dorința noastră arzătoare de ieșire a BOR din „captivitatea babilonică”în care se află.

  Apreciază

 8. La EDITIA A IX-A A ADUNĂRII GENERALE A CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR, care a avut loc în perioada 14 – 23 februarie 2006, la Porto Alegre, Brazilia, au participat aproximativ 3000 de persoane, dintre care peste 700 delegaţi oficiali ai „bisericilor” membre ale CMB precum şi ai unor organizaţii ecumenice internaţionale sau regionale cu care Consiliul Mondial are relaţii de parteneriat, care au discutat pe tema “Dumnezeule, transformă lumea prin harul Tău!”.
  Iată una din multele erezii promulgate atunci, la care fără îndoială Pr.Profesor Ioan Sauca, cel care a cucerit în numele întregii plirome ortodoxe din BOR, Everestul ecumenismului, şi-a adus cu prisosinţă îndemânarea de a distorsiona adevărul în favoarea minciunii.
  “Varietatea expresiei evanghelice, a cuvântului şi a faptei, îmbogăţeşte viaţa comună. Formele diferite de expresie sunt prezente astăzi în viaţa şi mărturia diferitelor Biserici.
  Aşa sunt de exemplu tradiţia sfinţeniei la metodişti, dogma răsplatei pentru credinţă şi a harului la luterani, viaţa întru Duhul Sfânt la penticostali, primatul în slujba unităţii al Bisericii Romano-Catolice, valoarea intrinsecă în societatea anglicană, dogma îndumnezeirii corelate cu cea a «sinergiei» la ortodocşi. În ce măsură punctele pe care se pune accentul constituie atitudini contradictorii sau expresie a varietăţii legitime? Accentul pus pe anumite chestiuni umbreşte deplinătatea mesajului Evangheliei”.
  Un fragment dintr-un interviu cu Sfântul Cuvios Justin Pârvu, cu privire la ereziile contemporane cu care ne confruntăm:
  Reporter:
  „Cum vedeți ratificarea tratatului de la Balamand, din 1993, de către sinodul Bisericii Ortodoxe Române, pe tema raportului dintre Biserica Ortodoxa şi cea catolică? Toate celelalte Biserici Ortodoxe au respins sinodal acele declarații din tratat, ca fiind eretice, numai Biserica Română fiind singura care nu l-a respins nici până azi „
  Părintele Justin Pârvu:
  „Nu poporul nostru poartă vina, atâta timp cât aceste tratate s-au făcut şi s-au semnat pe ascuns. Ierarhii noştri nu au cerut părerea şi acordul poporului, dar nici măcar nu am fost înştiințați. Doamne fereşte, mâine poimâine ne trezim că Biserica Română nu se mai cheamă Biserica Ortodoxă, ci catolică. Noi nu ne putem asuma greşelile lor dogmatice. Şi vom ține la hotărârile celor 7 sfinte sinoade ecumenice cu prețul vieții. Pentru noi aceasta este sfânt: mărturisirea de credință a celor 7 sinoade ecumenice. Acestea au fost stabilite de Sfinții Părinți prin Duhul Sfânt. Dacă ne lepădăm de ele, ne lepădăm de Duhul Sfânt. Nu e loc de îndoială în privința dogmelor. Ierarhii noştri când sunt investiți în episcopie depun un jurământ cum că se obligă să păzească dreapta credință şi cele 7 sinoade ecumenice. Dacă încalcă jurământul, atunci nu mai sunt episcopi, nu se mai supun Sfinților ierarhi, păstorii lor.
  Deci dacă ei nu se supun mai marilor lor, adică Sfinților Părinți, cum să ne pretindă nouă ascultare?
  Noi nu ascultăm de furi, ci de glasul Bisericii, care vorbeşte prin Sfinții Părinți, nu prin minți îmbătate de mitrele aurite din capul lor. Ei au datoria să revadă acordurile de la Balamand şi Biserica să îşi revizuiască poziția ortodoxă, spre liniştea poporului nostru ortodox. Biserica catolică deține erezii foarte mari în sânul ei, noi nu avem ce discuta cu nişte fățarnici care şi-au inventat propria lor biserică în afara harului lui Dumnezeu, pentru a fi independentă şi de sine stătătoare, asemenea lui Lucifer care a vrut să îşi ridice alt scaun pe tronul Dumnezeirii.
  Papalitatea a închis credincioşilor bisericii lor, porțile Împărăției cerurilor, ca să se închine lui pe un alt tron, la Vatican. Au încercat să ne subjuge şi pe noi, aruncând în ograda noastră şopârla uniatismului, dar sângele martirilor noştri mărturisitori i-a alungat cu puterea harului lui Dumnezeu. Aceste compromisuri ale ierarhilor noştri se săvârşesc nu dintr-o convingere dogmatică, ei ştiu prea bine adevărul, ci se poartă aşa datorită intereselor politice. Nu au puterea să se opună, pentru că a fi episcop în zilele noastre, înseamnă să accepți condiția de mucenic. Nu e uşor nici pentru ei.
  Noi avem datoria să îi trezim şi să ne rugăm pentru ei să aibă puterea de a se opune rătăcirilor dogmatice şi să fortifice Biserica cu mărturisirea lor dreaptă. Noi, cei care am rămas ortodocşi în acest popor, ne dezicem de rătăcirile şi compromisurile lor. Au intrat lupii în turma noastră pentru că semănătorii sunt puțini, lipsesc teologii în măsură să poată combate nişte rătăciri de la adevărurile de credință. Se duc degeaba în străinătate şi fac atâtea şcoli teologice, dar nu auzi pe niciunul care să mărturisească nişte realități dureroase din sânul Bisericii. Pentru că ei când vin din străinătate aşteaptă o coroană de arhiereu, o coroană de secretar, să îşi pună guleraşe frumoase, genți strălucitoare şi maşini luxoase şi cică formează Biserica Ortodoxă.
  Dar nu asta formează Biserica Ortodoxă, Biserica ortodoxă o formează poporul simplu de rând binecredincios, băbuca aceea care îşi aprinde lumânarea cu lacrimi în ochi şi țăranul care nu cedează ortodoxia străinilor. Ortodoxia nu e în catedrale şi în zgârie nori, nu e în caracterul Biserici noastre, ci Ortodoxia sălăşluieşte în Peştera boilor de la Betleem, în care s-a născut smerit Dumnezeu.
  Acolo coboară Duhul Sfânt, aici e culcuşul harului Duhului Sfânt, în inima smerită şi înfrântă. De la Părintele Stăniloae nu mai avem profesori teologi care să facă o reală catehizare studenților. Şi teologii se formează aşa cum văd la păstorii lor. Dar ar trebui să înțeleagă că păstorii supremi sunt Sfinții Părinți şi slavă Domnului sunt atâtea cărți publicate. Nimeni nu poate spune că nu a ştiut. Teologilor noştri le lipseşte râvna sau scânteia dragostei de adevăr. Să învățăm de la greci, care aşa mândri cum sunt ei, totuşi nu renunță la principiile ortodoxe ale Bisericii, ei fac educație religioasă, catehetică şi dogmatică de mici copiilor lor, astfel încât poporul grec este crescut într-un mediu bizantin şi înțeleg uşor dogma ortodoxă.
  La noi a fost o teologie sporadică şi o ortodoxie plină de necazuri şi greutăți. Eu rar am întâlnit profesori de teologie în puşcărie, şi dacă erau, erau fără atitudine. Au fost câțiva buni dar puțini(…); mai mult cei simpli şi fără carte au apărat Biserica la noi. Să ne rugăm să înmulțească Domul secerătorii că sunt puțini.
  Orice credincios trebuie să îşi însuşească un minim de cunoştințe dogmatice, catehismul ortodox şi să fie trezvitor să nu primească orice învățătură cu uşurință de la oricine, numai de la Sfinții Părinți şi preoții mărturisitori. Să fim vigilenți pentru că sectele iau amploare şi în curând Ortodoxia românească, dacă o ține tot aşa, o să iasă la pensie.„
  13 octombrie 2011, apărut în nr. 19 al revistei ATITUDINI

  Apreciază

 9. Erorile și înșelările ecleziologice ale textului de la a X-a Conferință a CMB, desfășurată la Busan, în Republica Coreei de Nord, din noiembrie 2013, în cadrul lucrărilor Consiliului Mondial al ”Bisericilor”.
  Textul oficial menționat cu titlul ”Declarație de Unitate” (Unity Statement) de la a X-a Conferință a CMB are o poziție contrară Ortodoxiei, Trupului lui Hristos, pentru că acceptă:
  – (a) că Biserica Ortodoxă împreună cu celelalte ”biserici” trebuie să se pocăiască pentru faptul că astăzi creștinii sunt fărâmițați,
  -(b) că Biserica, deși este Trupul lui Hristos, nu a fost condusă în mod necesar de unanimitatea dogmatică, nici măcar în epoca apostolică,
  -(c) că există în prezent o unitate bisericească nevăzută a creștinismului și este așteptată unitatea văzută a Bisericii celui Una,
  -(d) că rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos ”ca toți să fie una” nu s-a împlinit, însă depinde de noi împlinirea acestei îndatoriri,
  -(e) că Biserica poate să se îmbogățească și să se folosească din harismele eterodocșilor,
  -(f) că suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu, dacă nu aspirăm necontenit la unitatea creștină spre folosul bunei mărturii celei dinafară,
  -(g) de asemenea, în virtutea unei ambiguități viclene, susține că Dumnezeu ”totdeauna ne surprinde” și că Biserica înaintează având cunoștința voii dumnezeiești,
  -(h) că trebuie folosite noi moduri de abordare a divergențelor teologice și
  -(i) că unitatea Bisericii este în strânsă interdependență cu unitatea umanității și a creației.

  Dincolo de acestea,
  -textul (j) are și o orientare ecologistă necreștină, vorbind despre așteptarea înnoirii mundane (n.m.lumești) a creației, a bunăstării pământești a creației și a umanității și despre responsabilitatea umană în acest sens,
  -se vorbește (k) și despre colaborarea creștinilor cu cei de alte credințe sau cu ateii în ce privește această bunăstare pământească! Nu-i de mirare, așadar, că textul folosește și notoriul termen ocult ”holistic” din monism pentru a caracteriza misiunea Bisericii (“holistic mission-evanghelism”). Textul dă multe subînțelesuri și cu privire la acceptarea bisericească a modurilor de viață ”marginale”, fără precizări cu privire la păcat și pocăință, a căror direcționare finală trebuie luată în considerație dată fiind atitudinea pozitivă mai generală a Conferinței de la Busan cu privire la homosexualitate.
  O jalnică încheiere oficială a prezenței ortodoxe la Adunarea de la Busan a constituit discursul Înaltpreasfințitului Arhiepiscop de Târgoviște, kir Nifon, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române (anexa III), care a constatat:
  -(1) că unitatea Bisericii s-a pierdut, iar Biserica existentă, pentru că este împărțită, este deficitară din punct de vedere sacramental,
  -(2) că nu cunoaște care facțiune creștină este continuatoarea vechii Biserici a Ierusalimului și
  -(3) că toți oamenii sunt frați în Hristos, în timp ce Botezul creștin este doar o treaptă sacramentală superioară în înrudirea duhovnicească a omenirii, unitate care deja există. Înaltpreasfințitul Nifon a tăcut și a ascuns faptul că ecleziologia ortodoxă este deformată în CMB, vorbind despre
  -(4)apărarea ”valorilor noastre morale tradiționale” de către CMB, ca, de pildă, ”valoarea supremă a familiei creștine”.
  Îndepărtarea ereticilor și a schismaticilor nu poate să vatăme Biserica, după cum o spune și Sfântul Vasilie cel Mare: ”vrednici de milă pentru stricăciunea lor sunt aceștia, câtă vreme trupul vostru este întreg prin Harul lui Dumnezeu. Căci ceea ce s-a stricat s-a destrămat, iar ceea ce rămâne nu se strică”.
  Sfântul Ioan Gură de Aur adeverește că acest cuvânt, ”ca toți să fie una” s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, care este rodul superficialității lor: ”Ce vom spune, deci? S-a împlinit aceasta? Și cu tărie s-a împlinit, căci toți care au crezut prin Apostoli una sunt, chiar dacă unii dintre ei s-au rupt, știut fiind că El nu a ascuns acest lucru, ci mai dinainte l-a vestit și a arătat că această cădere este pricinuită de nepăsarea oamenilor”. Frecventa menționare a cuvântului ”ca toți să fie una” la aceste dialoguri este blasfemiatoare, căci susține că acest cuvânt nu s-a împlinit de-a lungul timpului și dă de înțeles că nu s-a dat încă Bisericii Duhul Sfânt, Atotputernicul Mângâietor, Dumnezeul păcii, iar nu al neorânduielii (I Corinteni 14:33), care are lucrare unificatoare (”la o unire pe toți i-a chemat”). Prin urmare, Consiliul Mondial al ”Bisericilor” și ceilalți ecumeniști vestesc o nouă Cincizecime spre unirea celor despărțiți!
  Orthódoxos Týpos, 6 iunie 2014, nr. 2025, pp. 1, 7

  Apreciază

 10. Duminică 8 martie 2020, de Ziua Triumfului Ortodoxiei, un cleric al Mitropoliei Pireului al Bisericii Ortodoxe Grecești, Preotul Paroh al Bisericii în onoarea Maicii Domnului „Îndrumatoarea” („Odighitria”), Protopresbiterul Matei Vulcănescu, în cadrul slujbei Sinodiconul Ortodoxiei a anatematizat pe pseudo-mitropolitul Epifanie Dumenko și doctrina „ primul fără egali ”a Patriarhului Constantinopolului.
  Părintele Matei Vulcănescu a anatematizat învățătura eretică despre primatul Patriarhului Constantinopolului în ortodoxie (conform căruia „Patriarhul ecumenic este primul fără egali:„ primus sine paribus ”), ca una dintre formele papismului și l-a numit pe Epifanie Dumenko „Pseudo-mitropolit” ,pe care l-a anatematizat împreună cu „pseudo-sinodul său”, adică așa-zisa „Biserică Ortodoxă Ucraineană”.

  În plus, Protopresbiterul Matei a anatematizat „filioquiștii papali” (susținători ai doctrinei descendenței Duhului Sfânt de la Tatăl și Fiul – Ed.).

  Ereziile „Consiliului Mondial al Bisericilor”, precum și dogma „conform căreia fiecare ramură protestantă face parte din Biserica lui Hristos”, au fost de asemenea anatematizate.

  Cei implicați în rugăciunile comune cu ereticii, sectanții, schismaticii și catolicii, precum și toți participanții la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină din ianuarie, care îi consideră pe eretici ca „frați în Hristos”, au fost deasemenea anatematizați.

  „Cei care învață că în Biserică sunt incluse toate confesiunile care s-au despărțit de ea ca„Biserici inferioare” și cei care spun că există Sfinte Taine care au har și sfințenie în afara Bisericii Ortodoxe, Una, Sfântă, Catolică și Apostolică” au fost de asemenea anatematizați.

  Cu puțin timp în urmă, UJO a relatat că, potrivit Protopresbiterului Matei Vulcănescu, Epifanie nu este nici măcar laic, întrucât se află în afara Bisericii.

  Apreciază

 11. Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.
  Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua osândă.
  Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut.(Rom. 13;1-2,11)

  Într-adevăr trăim timpuri apocaliptice, de încercare a credinței şi de cernere cumplită.
  Cât vor dura? Domnul știe…
  Pentru informarea tuturor, orice virus patogen este ucigaș pentru că infecția virală se însoțește de un anumit procent de mortalitate. În infecțiile virale de ori ce tip, nu există încă tratament etiologic eficent. S-a încercat cu interferon și tamoxifen, dar rezultatele sunt modeste. Deci: orice virus patogen este ucigaș și fără tratament etiologic. Corona virusul are o capacitate de răspândire mare, dar un efect letal mult mai redus decât altele virusuri din aceeași grupă.
  Obsevăm că astăzi, speriați, tulburați și îngrijorați, de evoluția epidemiei, mai ales cei care au copii, oamenii par să se fi resemnat cu noile intruziuni ale autorităților în viața lor și, uneori, chiar acceptă cu bucurie limitarea drepturilor cetățenești și introducerea unui sistem diabolic de supraveghere și control. Instictul de supraviețuire prevalează acțiunile zilnice ale tuturor. Câți dintre noi au participat la protestele împotriva vaccinurilor ? Zece mii, măcar o mie de persoane…nici măcar….
  Câți tineri de pe întreg mapamondul se mai gândesc astăzi la întemeierea unei familii, sau la a avea copii, atrași fiind în capcana politică întinsă cu viclenie nefastă de mai marii conducători ai omenirii?
  Acesta este în fond substatul noii dezordini apărute la nivel planetar, pierderea păcii interioare, a credinței și înăbușirea nădejdii în Atotputernicia lui Dumnezeu. S-a declanșat un război în care legiunile diavolești s-au răsculat împotriva Domnului Hristos și vor să ia în stăpânire sufletele oamenilor.
  Suntem într-un război terorist, fără armament terestru, naval sau aerian, fără bombe nucleare, fără trupe de asalt! Italia a declarat carantina totală, iar Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a anunţat marţi că autorităţile federale vor emite recomandări în următoarele 24 de ore vizând oprirea răspândirii coronavirusului în cele patru state cel mai puternic afectate de epidemie, Washington, California, New York şi Florida. O măsură inedită este cea de a desfăşura soldaţi ai Gărzii Naţionale americane în New Rochelle, suburbie de nord a New York-ului, epicentrul epidemiei de coronavirus în acest stat.
  Râuri de aur vor curge în buzunarele coloșilor farmaceutici, a producătorilor de alimente conservate pline de chimicale, de detegenți și a agenților de bursă. Granițele țărilor sunt luate cu asalt de migranți și de cei plecați la muncă, dornici a se întoarce pe meleagurile natale, la copiii părăsiți, în sânul familiei unde speră să găsească siguranță. Dar mâine când totul se va liniști, din ce vor trăi?
  Ceea ce este surprinzător deocamdată, epidemia cu virusul ucigaș nu a afectat nici o tabără de migranți din țările europene …Germania, Franța, Italia, Grecia, acolo unde regulile de igienă personală sunt precare. De ce?
  Întreaga economie la nivel mondial este în faliment, sistemele sanitare sunt depășite de evenimente, bursele cad.
  Sub adăpostul paravanului oferit de problema coronavirus, deputații României au trecut pe șest legea care prevede obligativitatea programelor de educație sexuală pentru copii. Asta înseamnă că un profesor sau un activist poate veni în fața copiilor pentru a le recita toată mantra orelor de educație sexuală contraceptivă.
  Că masturbarea e bună, sexualitatea umană se reduce la excitare și la folosirea prezervativelor, pornografia e în regulă, sodomia e naturală și bună, avortul e o metodă contraceptivă sănătoasă.
  Au lipsit protestele față de această aberație morală totală în educația copiilor.
  Nu există nici o limită de vârstă. Practic, îndoctrinarea și mânjirea inocenței copiilor va începe de la cea mai mică vârstă, de la clasa zero.
  O îngrijorare mare ridică măsurile dure luate de autoritățile israeliene în încercarea de a preveni răspândirea COVID-19 în Israel, care includ și interzicerea oricăror evenimente la care participă peste cinci mii de persoane. Începând de joi, 12 martie 2020, autoritățile vamale din Israel vor permite accesul în țară DOAR persoanelor care vor face dovada că pot intra în carantină timp de 14 zile de la momentul sosirii în Israel.
  Punctele de trecere vamală spre și dinspre Iordania sunt închise.
  Începând cu 06.03.2020, ora 08:00, autoritățile israeliene au instituit blocada asupra orașului Bethleem, urmare a identificării unor cazuri de infectare cu Covid-19 în această zonă. De asemenea, autoritățile palestiniene au dispus următoarele măsuri:

  -decretarea stării de urgență pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu dimineața zilei de vineri, 06.03.2020;
  -toate instituțiile de învățământ au fost închise pentru o perioadă de 30 de zile;
  -deplasarea între localități a fost limitată, acestea se vor efectua doar în caz de maximă necesitate;
  anularea tuturor evenimentelor publice;
  -închiderea tuturor locațiilor turistice;
  -interzicerea cazării turiștilor în hoteluri în perioada 06.03.2020-20.03.2020.
  Toate măsurile se pot prelungi în funcție de evoluția epidemiei.
  Manifestațiile publice și demonstrațiile de stradă sunt acum frecvente în Ierusalim, în zona Porții Damascului. Pot apărea manifestații de protest care pot degenera în violențe și în Ierusalimul de Est.
  Amenințările teroriste vizează toate obiectivele religioase frecventate de creștini.
  Oare în acest an va mai sosi Lumina Sfântă la Mormântul Mântuitorului Hristos?

  Oricum pelerinajele către orice destinație religioasă în acest an, sunt deocamdată compromise de măsurile luate la nivel mondial, de prevenire a răspândirii epidemiei. Dacă frica ne întunecă rațiunea, nu putem reacționa cu calm, la măsurile autoritare nejustificate, și atunci coronavirusul va creea o oportunitate pentru instituirea statului polițienesc în orice țară afectată de epidemie, pentru a opri panica și isteria, sau alte evenimente care intră în conflict cu legea.
  Tu ca ortodox, atunci când eşti mâhnit, când eşti întristat, când eşti îndurerat, când eşti nenorocit, atunci creezi o stare bolnăvicioasă în sufletul tău şi în jurul tău şi nu va fi cu putinţă să mai trăieşti vreodată dragostea (erosul) dumnezeiască, dacă starea persistă.
  Întristarea este o stare cu desăvârşire diferită de starea omului duhovnicesc. Omul fără bucurie este despărţit de Hristos, iar rânduiala lui este mincinoasă. Orice ar face, chiar şi pocăinţa, postirea şi dragostea sa, nu sunt adevărate, dacă nu este plin de raza bucuriei care înseamnă bunătate și dragoste faţă de Împăratul Hristos și aproapele, rod al cercetării Mângâietorului mult iubit…

  Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt. (Rom.15,13)

  Apreciază

 12. O ştire gravă de ultima oră. Se analizează declararea stării de carantină în București. Urmează 48 de ore decisive. Se pare că va fi de durată!
  Procurorii au deschis dosar penal pe numele polițistului pensionar bolnav de COVID-19 de la care au contractat boala șase persoane. Bărbatul era internat la Spitalul Gerota din 5 martie și a ascuns faptul că se întorsese din Israel. Dosarul penal s-a deschis pentru infracțiunea de „zădărnicirea combaterii bolilor”, prevăzută de articolul 352 din Codul Penal. La momentul internării, el declarase pe propria răspundere că nu a călătorit în afara ţării în ultimele două luni. După confirmarea diagnosticului în cazul său, Spitalul Gerota a intrat în carantină. Încă un caz de infectare cu coronavirus a fost înregistrat în Capitală, fiind al 37-lea la nivel național și al 17-lea în București. Este vorba despre un bărbat din București care a călătorit la Stuttgart.
  În acest context, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a anunțat interzicerea „evenimentelor din spații închise la care participa peste 100 de persoane”. Este vorba de activități sportive, religioase, de divertisment, culturale, științifice. Arafat a dat exemplele teatrelor, cinematografelor.
  În contextul epidemiei de coronavirus, pentru bisericile din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis că acolo unde vor fi mai mult de 100 de persoane care să asiste la o slujbă, aceasta va fi organizată afară sau va putea fi ascultată și urmărită și de afară.

  În biserică oamenii trebuie să păstreze o distanță rezonabilă și vor fi instalate puncte de dezinfectare, cu apă și săpun, în fiecare biserică și sunt încurajate persoanele să respecte strict regulile sanitare.
  Așteptăm decizia Patriarhiei BOR și a ministerului Sănătății.

  Mila Domnului să fie cu noi cu toti!

  Apreciază

 13. Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.
  Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua osândă.
  Şi aceasta, fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut.(Rom. 13;1-2,11)

  Într-adevăr trăim timpuri apocaliptice, de încercare a credinței şi de cernere cumplită.
  Cât vor dura? Domnul știe…
  Pentru informarea tuturor, orice virus patogen este ucigaș pentru că infecția virală se însoțește de un anumit procent de mortalitate. În infecțiile virale de ori ce tip, nu există încă tratament etiologic eficent. S-a încercat cu interferon și tamoxifen, dar rezultatele sunt modeste. Deci: orice virus patogen este ucigaș și fără tratament etiologic. Corona virusul are o capacitate de răspândire mare, dar un efect letal mult mai redus decât altele virusuri din aceeași grupă.
  Obsevăm că astăzi, speriați, tulburați și îngrijorați, de evoluția epidemiei, mai ales cei care au copii, oamenii par să se fi resemnat cu noile intruziuni ale autorităților în viața lor și, uneori, chiar acceptă cu bucurie limitarea drepturilor cetățenești și introducerea unui sistem diabolic de supraveghere și control. Instictul de supraviețuire prevalează acțiunile zilnice ale tuturor. Câți dintre noi au participat la protestele împotriva vaccinurilor ? Zece mii, măcar o mie de persoane…nici măcar….
  Câți tineri de pe întreg mapamondul se mai gândesc astăzi la întemeierea unei familii, sau la a avea copii, atrași fiind în capcana politică întinsă cu viclenie nefastă de mai marii conducători ai omenirii?
  Acesta este în fond substatul noii dezordini apărute la nivel planetar, pierderea păcii interioare, a credinței și înăbușirea nădejdii în Atotputernicia lui Dumnezeu. S-a declanșat un război în care legiunile diavolești s-au răsculat împotriva Domnului Hristos și vor să ia în stăpânire sufletele oamenilor.
  Suntem într-un război terorist, fără armament terestru, naval sau aerian, fără bombe nucleare, fără trupe de asalt! Italia a declarat carantina totală, iar Vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a anunţat marţi că autorităţile federale vor emite recomandări în următoarele 24 de ore vizând oprirea răspândirii coronavirusului în cele patru state cel mai puternic afectate de epidemie, Washington, California, New York şi Florida. O măsură inedită este cea de a desfăşura soldaţi ai Gărzii Naţionale americane în New Rochelle, suburbie de nord a New York-ului, epicentrul epidemiei de coronavirus în acest stat.
  Râuri de aur vor curge în buzunarele coloșilor farmaceutici, a producătorilor de alimente conservate pline de chimicale, de detegenți și a agenților de bursă. Granițele țărilor sunt luate cu asalt de migranți și de cei plecați la muncă, dornici a se întoarce pe meleagurile natale, la copiii părăsiți, în sânul familiei unde speră să găsească siguranță. Dar mâine când totul se va liniști, din ce vor trăi?
  Ceea ce este surprinzător deocamdată, epidemia cu virusul ucigaș nu a afectat nici o tabără de migranți din țările europene …Germania, Franța, Italia, Grecia, acolo unde regulile de igienă personală sunt precare. De ce?
  Întreaga economie la nivel mondial este în faliment, sistemele sanitare sunt depășite de evenimente, bursele cad.
  Sub adăpostul paravanului oferit de problema coronavirus, deputații României au trecut pe șest legea care prevede obligativitatea programelor de educație sexuală pentru copii. Asta înseamnă că un profesor sau un activist poate veni în fața copiilor pentru a le recita toată mantra orelor de educație sexuală contraceptivă.
  Că masturbarea e bună, sexualitatea umană se reduce la excitare și la folosirea prezervativelor, pornografia e în regulă, sodomia e naturală și bună, avortul e o metodă contraceptivă sănătoasă.
  Au lipsit protestele față de această aberație morală totală în educația copiilor.
  Nu există nici o limită de vârstă. Practic, îndoctrinarea și mânjirea inocenței copiilor va începe de la cea mai mică vârstă, de la clasa zero.
  O îngrijorare mare ridică măsurile dure luate de autoritățile israeliene în încercarea de a preveni răspândirea COVID-19 în Israel, care includ și interzicerea oricăror evenimente la care participă peste cinci mii de persoane. Începând de joi, 12 martie 2020, autoritățile vamale din Israel vor permite accesul în țară DOAR persoanelor care vor face dovada că pot intra în carantină timp de 14 zile de la momentul sosirii în Israel.
  Punctele de trecere vamală spre și dinspre Iordania sunt închise.
  Începând cu 06.03.2020, ora 08:00, autoritățile israeliene au instituit blocada asupra orașului Bethleem, urmare a identificării unor cazuri de infectare cu Covid-19 în această zonă. De asemenea, autoritățile palestiniene au dispus următoarele măsuri:

  -decretarea stării de urgență pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu dimineața zilei de vineri, 06.03.2020;
  -toate instituțiile de învățământ au fost închise pentru o perioadă de 30 de zile;
  -deplasarea între localități a fost limitată, acestea se vor efectua doar în caz de maximă necesitate;
  anularea tuturor evenimentelor publice;
  -închiderea tuturor locațiilor turistice;
  -interzicerea cazării turiștilor în hoteluri în perioada 06.03.2020-20.03.2020.
  Toate măsurile se pot prelungi în funcție de evoluția epidemiei.
  Manifestațiile publice și demonstrațiile de stradă sunt acum frecvente în Ierusalim, în zona Porții Damascului. Pot apărea manifestații de protest care pot degenera în violențe și în Ierusalimul de Est.
  Amenințările teroriste vizează toate obiectivele religioase frecventate de creștini.
  Oare în acest an va mai sosi Lumina Sfântă la Mormântul Mântuitorului Hristos?

  Oricum pelerinajele către orice destinație religioasă în acest an, sunt deocamdată compromise de măsurile luate la nivel mondial, de prevenire a răspândirii epidemiei. Dacă frica ne întunecă rațiunea, nu putem reacționa cu calm, la măsurile autoritare nejustificate, și atunci coronavirusul va creea o oportunitate pentru instituirea statului polițienesc în orice țară afectată de epidemie, pentru a opri panica și isteria, sau alte evenimente care intră în conflict cu legea.
  Tu ca ortodox, atunci când eşti mâhnit, când eşti întristat, când eşti îndurerat, când eşti nenorocit, atunci creezi o stare bolnăvicioasă în sufletul tău şi în jurul tău şi nu va fi cu putinţă să mai trăieşti vreodată dragostea (erosul) dumnezeiască, dacă starea persistă.
  Întristarea este o stare cu desăvârşire diferită de starea omului duhovnicesc. Omul fără bucurie este despărţit de Hristos, iar rânduiala lui este mincinoasă. Orice ar face, chiar şi pocăinţa, postirea şi dragostea sa, nu sunt adevărate, dacă nu este plin de raza bucuriei care înseamnă bunătate și dragoste faţă de Împăratul Hristos și aproapele, rod al cercetării Mângâietorului mult iubit…

  Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt. (Rom.15,13)

  Apreciază

 14. „Cei care nu plâng au căzut în cea mai rea dintre toate ereziile: ei cred că mântuirea se poate dobândi doar prin semnele exterioare ale evlaviei. Uită însă că toţi vom sta pe altarul lui Hristos, goi şi neajutoraţi, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după judecăţile fără de greşeală ale Aceluia, nu ale noastre.”

  OMS a declarat oficial pandemie de corona virus la nivel mondial.
  De 2000 de ani au fost pandemii, iar carantina era ceva firesc în evul mediu, astfel că omenirea a trecut cu bine cu ajutor de la Dumnezeu peste ciumă, gripa spaniolă și holeră. De aceea cred că trebuie să fim eficienți în măsurile igenico-sanitare și carantină și să le respectăm, dar fără măsuri exacerbate, care isterizează și duc la pierderea imunității sociale și economice într-o societate ce ne poate duce la faliment.
  Alcoolul sanitar, spirtul medicinal, pe care conaționalii noștri într-o panică absurdă, l-au cumpărat, golind sistematic farmaciile și rafturile din supermarket, nu este bun, nu foloseşte la nimic, întrucât nu este biocid. Substanţele care sunt pe bază de alcool, dar sunt speciale, adică biocide şi substanţele pe bază de clor, dar nu clorhexidina, care s-a demostrat că nu este activă pe coronavirus, sunt eficiente. Este lucru cert în documentele oficiale ale OMS. Soluțiile utilizate în bucătărie care au clor sunt foarte bune, numai că acelea şi ard. Măștile la care populația are acces nu protejează de infecție, dar ele oferă pentru cei din afara sistemului medical, un plus de siguranță la nivel psihic.

  Cine este de vină că au plecat medicii şi asistentele să salveze vieți în alte țări, lăsând în urmă un gol ireparabil şi de durată?
  Au plecat categorii întregi de oameni calificați, intelectuali scârbiți de un sistem ticăloșit şi corupt până în măduva oaselor care ar fi putut gestiona cu înțelepciune şi competență țara aflată în situație de criză. Nici nu poți suspenda viața socială, în totalitate, decât dacă scoți armata pe străzi, pentru ceva care acum câteva decenii era, totuși, inimaginabil.
  Cine este de vină că sistemul medical românesc este în colaps, că nu are echipamente de urgență, şi supraviețuieşte de azi pe mâine prin mila Domnului, înainte de a claca definitiv.
  Dar cineva trebuia să capitalizeze frustrarea, amărăciunea și vina. Cine?
  Tu, creștinule care săruți sfinte moaște și icoane și te împărtășești din Sfântul Potir cu aceeași linguriță!
  Tu ortodoxul care tii mortiș sa vii la fiecare sfântă liturghie, la vecernii și la cateheze, mai ales acum în timpul Marelui Post.
  Ești un vector de răspândire a infecției. Un paria, un dușman de clasă, care trebuie anihilat .
  Măsurile luate de autorități restricționează sever anumite drepturi și libertăți fundamentale.
  Oare slujbele din cadrul Bisericii, au cel mai mare risc de contagiozitate?
  Marea majoritate nu sunt aglomerări anonime, ci vorbim de comunități parohiale. De credincioși responsabili care se cunosc și care interacționează frecvent, spre deosebire de orice alt spațiu public – mijloc de transport, mall, stadion, magazin, farmacie, teatru, spital.

  Pentru bisericile din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis următoarele:
  Acolo unde vor fi mai mult de 100 de persoane care să asiste la o slujbă, aceasta va fi organizată afară sau va putea fi ascultată și urmărită și de afară. În biserică oamenii trebuie să păstreze o distanță rezonabilă și vor fi instalate puncte de dezinfectare, cu apă și săpun, în fiecare biserică și sunt încurajate persoanele să respecte strict regulile sanitare.
  Comunicatul este hilar, dacă nu penibil, și imposibil de pus în aplicare.
  Informații false se propagă ca focul și fac înconjurul planetei în câteva ore, ridicând spaima generată de COVID 19 la rangul de isterie planetară. Minciuna și informația falsă sunt la noi la cele mai ridicate cote, demonstrând o dată în plus că nu avem respect, nici iubire față de aproapele.
  Din Italia românii fug acasă, unii sosiți din zonele de risc mint inconștient autoritățile de frica carantinei, reușind să îmbolnăvească un număr mare de persoane.
  În Ucraina au ridicat baricade pe drum ca să oprească convoiul cu cei recuperați din Wuhan și care sunt izolați în carantină, la noi lumea vorbește mai mult despre coronavirus, deși avem 40 de morți de gripă în 50 de zile.
  În vreme ce noi ne dăm de ceasul morții din cauza coronavirusului, Organizația Mondială a Sănătății a ridicat alerta ebola la nivel de urgență fiindcă din 3 mii de cazuri noi, peste 2000 de persoane au murit.
  Trebuie să avem mereu in minte cuvintele Sfântului Cuvios Simeon Noul Teolog, astăzi sărbătorit, si anume că un om care se unește cu Hristos în viața aceasta și vede Lumina Necreată a fost deja judecat și nu trebuie să mai aștepte cea de-a doua venire a lui Hristos.
  Sfântul Vasile cel Mare si alți Sfinţi Părinţi ai Bisericii, spuneau că există trei categorii de oameni care au fost salvați: sclavii care urmează poruncile Domnului pentru a nu ajunge în Iad, lucrătorii cu simbrie care se străduiesc să cîștige Raiul drept răsplată și fiii care ascultă voia Domnului, din iubire pentru El. Astfel, pe parcursul întregii vieți trebuie să ne ridicam treptat de la nivelul de sclav, la cel de lucrător și apoi să dobândim mentalitatea fiului. Adică să trecem de la teamă și de la dorința de recompensă, la iubirea desăvârșită.
  Să-L iubim pe Tatăl Ceresc, pentru că El ne este mamă, tată, prieten, frate, soț și soție.
  „În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica” (1 Ioan, 18)
  Astfel putem transcede judecata, care va să fie.
  Cetăţenia noastră este în cer, de aceea trecători fiind în această viaţă vremelnică cu frumuseţile ei deșarte, să folosim timpul rămas, pentru a ne umple sufletele de dorinţa arzătoare pentru ţinutul ceresc, lăsându-ne conduși de voia lui Dumnezeu către adevărata noastră tară, adică Împărăţia Cerurilor-Ierusalimul Ceresc.
  **Acolo,„Soarele dreptăţii va străluci de şapte ori mai mult, iar luna va scânteia de două ori mai mult decât soarele care străluceşte acum; stelele vor fi asemenea soarelui nostru…Toate vor fi mai presus de cuvânt, ca unele ce vor întrece toată gândirea, iar fiind spirituale şi dumnezeieşti, se vor uni cu cele inteligibile şi se vor face un alt rai inteligibil şi un Ierusalim ceresc.”
  *Sfântul Simeon Noul Teolog, Miezul înțelepciunii Părinților, Editura Egumenița, p. 30-31
  **Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice şi etice, Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 122

  Apreciază

 15. Să ne reamintim o frumoasă poezie a scriitorului Alexandru Vlahuţă, potivită acestor zile rele…

  CÂRMACII

  Vai, nenorocită ţară, rele
  zile-ai mai ajuns!
  A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi
  fără milă l-au străpuns
  Şi-n bucăţi împart, infamii,
  carnea ta, avutul tău!
  Tot ce s-a găsit pe lume mai
  stricat, mai crud, mai rău,

  Ăşti nemernici fără suflet,
  fără nici un căpătâi,
  Ţin a tale zile-n mână, ş-a
  ta cinste sub călcâi.
  Şi călări pe tine, ţară, se
  cred zei aceste bestii,
  Cum se cred ades copiii
  împăraţi călări pe trestii.

  Ei sunt mari şi tari, şi nu au
  nici ruşine, nici sfială
  Că-ntr-o zi, poate, urmaşii le
  vor cere socoteală
  De-a lor fapte. Ce le pasă?
  Lopătari, la cârma ţării
  Sunt stăpâni pe vas, pe
  vânturi, şi pe valurile mării!

  Şi când cugeţi c-aceşti
  trântori, astă haită de samsari
  Prin tertipuri şi prin intrigi
  au ajuns puternici, mari,
  Şi când vezi pe-a vieţii
  scară unde-au fost şi unde sunt,
  Când îi vezi cu ce mândrie,
  cu ce ochi semeţi şi crunt

  Privesc azi din înălţime spre
  norodul tăvălit
  În mizeriile-n care ei,
  călăii, l-au trântit,
  Când te uiţi cum se
  răsfaţă, cum îşi fac de cap mişeii,
  Vai, începi să crezi că-n
  ceruri adormit-au de mult zeii!

  Ş-apoi, după ce-au dat palme,
  şi-au scuipat în faţa ţării,
  După ce-a-mbrâncit poporul în
  prăpastia pierzării,
  După ce n-a rămas lucru
  nebatjocorit de ei,
  Au curajul aceşti oameni de
  nimic, aceşti mişei

  Au curaju-n faţa lumii ca să
  strige-n gura mare:
  Ne vrea ţara! Îi vrea ţara?
  Auziţi neruşinare!
  Vai, de-ar fi pe voia ţării,
  ştiţi voi unde v-aţi trezi!
  Într-o ocnă, da! Acolo oasele
  v-ar putrezi!

  Cum să mai vedem în ţară
  cinste, muncă, propăşire,
  Când spoiala azi e totul, când
  vezi că prin linguşire
  Şi făţărnicii, netoţii, au
  ajuns aşa departe!
  Cum să-ţi mai trudeşti viaţa
  ca să-nveţi puţină carte
  Când te uiţi că-n astă
  ţară, dată pradă celor răi,
  Înţelepţii sunt victime,
  ticăloşii sunt călăi!

  Alexandru Vlahuță,
  Târgoviște, 1881, iunie

  Apreciază

 16. Cancelaria Sfântului Sinod a transmis joi un document cu mai multe îndrumări adresate parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19):

  Afișarea, la intrarea în lăcașul de cult, a recomandărilor Ministerului Sănătății pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19);
  Consultarea la nivel de unitate de cult, acolo unde este posibil, cu cadre medicale competente, pentru a identifica măsuri de prevenire a răspândirii noului Coronavirus (exemplu: îndrumarea persoanelor suspecte de gripă din rândul celor care vin la biserică către unități medicale; dezinfectarea căilor de acces şi aerisirea corespunzătoare a lăcașurilor de cult);
  Asigurarea unei zone de igienizare a mâinilor, cu produse necesare pentru aceasta (apă, săpun, dezinfectanți etc.), în proximitatea lăcașurilor de cult;
  Respectarea măsurilor dispuse de autoritățile publice și cooperarea cu acestea, asigurându-se totodată libertatea religioasă a credincioşilor de a participa la viaţa liturgică a Bisericii şi de a primi asistență religioasă, în biserică şi la domiciliu;
  Pentru a evita aglomerarea credincioşilor în spațiul de cult, în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii se vor utiliza difuzoare exterioare sau Sfânta Liturghie se va săvârşi în aer liber, lângă lăcașul de cult;
  Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania și citirea unor rugăciuni. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică;
  Cu prilejul săvârșirii slujbelor bisericeşti, înainte de otpust se va citi rugăciunea specială pentru pocăință, pentru oprirea epidemiei actuale, pentru însănătoșirea persoanelor bolnave și pentru întărirea spirituală a cadrelor medicale și a persoanelor care contribuie la prevenirea și combaterea epidemiei.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: