Dumnezeu este bun, fără patimă și neschimbător

,,Dumnezeu este bun, fără patimă și neschimbăcios. Iar dacă cineva găsește că e rațional și drept ca Dumnezeu să nu se schimbe, dar tocmai de aceea întreabă nedumerit cum se bucură de cei buni și se întoarce de către cei răi, sau se mânie pe cei păcătoși, iar slujit fiind se milostivește, să i se răspundă că Dumnezeu nici nu se bucură, nici nu se mânie, căci bucuria și întristarea sunt patimi; nici nu primește daruri, căci atunci s-ar birui de plăcere. Nu e îngăduit să socotim pe Dumnezeu bun sau rău, din lucruri omenești. El este numai bun și numai folositor și nu vatămă niciodată. În felul acesta El este totdeauna la fel. Iar noi rămânând buni, pentru asemănare ne unim cu Dumnezeu și făcându-ne răi, pentru neasemănare ne despărțim de Dumnezeu.

Trăind întru virtute suntem a lui Dumnezeu, iar făcându-ne răi ne facem nouă vrăjmaș pe Acela ce nu se mânie în deșert. Păcatele noastre sunt acelea care nu lasă pe Dumnezeu să strălucească în noi, ci ne leagă cu demonii ce ne chinuiesc. Iar când, prin rugăciuni și faceri de bine, primim dezlegare de păcate, prin aceasta nici nu slujim, nici nu schimbăm pe Dumnezeu, ci prin faptele și întoarcerea noastră spre Dumnezeu, vindecă păcatul nostru, ne bucurăm iarăși de bunătatea Sa. Încât este totuna a zice că Dumnezeu își întoarce fața de la cei răi, sau că soarele se ascunde de către ce lipsiți de vedere”.

Sfântul Antonie cel Mare, Filocalia, volumul I.

O PROBLEMĂ BISERICEASCĂ FOARTE GRAVĂ: Slujirea Patriarhului ecumenic și a Întâistătătorului Bisericii Greciei, cu schismaticul Epifanie Dumenko…

,,Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească”.

CANONUL 10 APOSTOLIC: Osândirea comuniunii cu cei afurisiți.

,,O Sfântă Liturghie Patriarhală a fost săvârșită astăzi, duminică, 4 septembrie, la Sfânta Biserică Adormirea Fecioarei Panagia Thassos cu ocazia primei sărbători oficiale a Sinodului Sfinților din Thassos. Sfânta Liturghie solemnă a fost săvârșită de Pseudo-patriarhul Ecumenic, Domnul Bartolomeu, împreună cu conslujitorii Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecia, domnul Ieronim și Mitropolitul Kievului, domnul Epifanie Dumenko…”

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/51950-patriarxiki-theia-leitourgia-sti-thaso-vinteo

ARHIMANDRITUL MAXIMOS KARAVAS: ,,Cu siguranță Sfântul Paisie ar fi întrerupt și el pomenirea ereticului Bartolomeu!”

Cu privire la părintele Maximos publicul românesc a aflat pentru prima dată la mijlocul lunii iulie 2017 din relatările referitoare la întreruperea pomenirii de către obștea mănăstirii Sfânta Cuvioasă Parascheva din Milohori, regiunea Ptolemaida, unde părintele Maximos este ctitor și egumen. Părintele Maximos este ucenic al fostului ierarh cu viață sfântă Augustin Kandiotis, fost mitropolit al Florinei.

Despre valoarea sa ca duhovnic, în cartea Mărturii ale închinătorilor în Sfântul Munte la Părintele Paisie a lui Nicolaos Zurnazoglu, este consemnată următoarea mărturie:
,,Un tată disperat și bolnav, împreună cu fiul său, vizitează chilia Sfântului Paisie Aghioritul. Sfântul Paisie îi spune tatălui lui Kostas să meargă să se spovedească, pentru a scăpa de problema serioasă pe care o avea. Atunci Kostas l-a întrebat pe Sfântul Paisie: «Gheronda, să-l duc pe tata să se spovedească la duhovnicul meu, la părintele Nichifor?». Răspunsul Sfântului Paisie a fost surprinzător: «Nu! Să-l duci la Bătrânul Maximos Karavas! Bătrânul Maximos este… !» Și a arătat un semn cu mâna cum că e MARE! Arătând că Sfântul Paisie îl are la mare cinste si evlavie!”.

Părintele Maximos Karavas a întrerupt pomenirea Mitropolitului de Florina, Teoclit, pentru că nu s-a delimitat de minciunosinodul din Creta! Bătrânul Maximos ne spune:

“Cu siguranță Sfântul Paisie azi ar fi întrerupt și el pomenirea ereticului Bartolomeu. Mulți ierarhi azi sunt mai mult muftii musulmani decât episcopi ai lui Hristos”.

Părintele Maximos este membru al Sinaxei Clericilor si Monahilor de la Volos și, la fel ca și Gheronda Gavriil, ascultă povățuirile teologice ale celui care a albit în lupta antiecumenistă, prigonit timp de 40 de ani, Părintele Theodoros Zisis. Gheronda Gavriil spunea:

“Mergeți la părintele Theodoros, de el să ascultați. El e teologul nostru”.

Părintele Theodoros spunea:

“Gheronda Gavriil mi-a dat ascultarea să scriu o broșură despre întreruperea pomenirii! A venit iată timpul sa o scriu!”.

P.S. Interesant este și faptul că arhimandritul Maximos Karavas a fost – pe vremea când era un tânăr ieromonah – duhovnicul Sf Paisie Aghioritul. De aceea, cuvintele rostite de marele duhovnic sunt cu autoritate și neprețuite. Să avem parte de rugăciunile sfinției sale!

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica