Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă! Părintele Iulian de la Prodromu către un pomenitor: „Nu sunteți eretici.”

Dincolo de tonul ostil al celui ce ia interviul, la adresa „nepomenitorilor” pe care chiar îi numeşte zeloşi, răzbate părerea echilibrată a marelui duhovnic prodromit…

Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă!

(interviu cu părintele Iulian Lazăr, Schitul Prodromu, Athos, 26 noiembrie 2017)

– Binecuvântaţi!
– Doamne ajută! Bine aţi venit. Luaţi loc!
– Am mai fost la Sfinţia Voastră acum trei ani.
– Da, aţi mai fost…download
– Părinte, îngăduiţi să vă întreb ceva în legătură cu Sinodul din Creta. În urma lui s-a făcut mare dezbinare în popor. La noi, în Moldova, s-a ajuns că nu mai vorbesc fraţii între ei, îi consideră eretici pe cei care pomenesc ierarhul locului. Este bună atitudinea lor?
– Ce pot să-ţi spun eu? O fost un sinod viclean. Rugăciunea spune: ,,şi ne izbăveşte de cel viclean!,, Că cel rău zâmbeşte şi te arde. Că am aflat că au venit eretici acolo şi s-au rugat împreună.
– Dar nu s-au rugat împreună. E adevărat că au fost prezenţi acolo…
– Uite ce-i, dacă protestantul, care n-are cruce, a stat în biserica ta, în timpul slujbei, înseamnă că s-au rugat împreună! Ba mai mult, au fost poftiţi acolo. Cine i-a invitat? Cel mai mare i-a invitat acolo.
– Da, au greşit. Însă atitudinea celor care au luat măsuri, după aceea, e drastică. S-a ajuns până acolo că unii preoţi, chiar ieromonahi cu nume recunoscut, au spus să nu mai fie îngropaţi morţii cu preot, dacă este pomenitor, ci doar cu Psalmul 118, să nu se mai împărtăşească, fiindcă nu mai este har în Biserică…
– Vin ruşi pe la mine, ca la un bătrân, şi ortodocşi din Basarabia şi mă întreabă: ,,Când va fi războiul cel mare? Acum sau mai târziu?,, Astăzi nu mai sunt războaiele din Evul Mediu, acum sunt războaie că dacă apasă pe un buton se şterge o ţară de pe hartă. Păi, dacă ei ar afla o planetă cu viaţă pe ea, s-ar duce acolo şi ar arde pământul. Uite, ia Scriptura şi citeşte la 2 Petru, capitolul 3, versetul 10, aşa, deschide şi citeşte!
– Da, Părinte, citesc: ,,Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzând se vor desface, şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui. Deci, dacă toate acestea se vor desfiinţa, câte de mult vi se cuvine vouă să umblaţi întru viaţă sfântă şi în cucernicie. Aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi! Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea. Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând acestea, sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de El în pace, fără prihană şi fără vină. (…) Deci voi, iubiţilor, cunoscând acestea de mai înainte, păziţi-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră,,.
– Acuma, te rog, citeşte 1 Petru, captolul 4 cu versetul 12!
– Cum spuneţi Sfinţia Voastră. Iată citesc: ,,Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva străin. Ci, întrucât sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos, bucuraţi-vă, ca şi la arătarea slavei Lui să vă bucuraţi cu bucurie mare. De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sunteţi, căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu Se odihneşte peste voi; de către unii El se huleşte, iar de voi se preaslăveşte. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş, sau fur, sau făcător de rele, sau ca râvnitor de lucruri străine. Iar de suferă ca creştin, să nu se ruşineze, ci să preamărească pe Dumnezeu, pentru numele acesta. Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu Şi dacă dreptatea abia se mântuieşte, ce va fi cu cel necredincios şi păcătos?,,
– Ei, acum ce-ați mai vrea?
– Părinte, cei care s-au dat de partea Părinţilor nepomenitori au ajuns la ură, scriu hule, adresează mesaje injurioase, de-a dreptul oribile, pe care preoţii în cauză nu le recunosc, dar ucenicii le făptuiesc în numele lor.
– Uite, astăzi dimineaţă a fost pe aici un preot şi i-am zis: Grăbiţi-vă să vă pocăiţi, că se apropie ceva rău! Vin la mine grupuri de ruşi cu anumite proorocii şi eu îi cred, se apropie al Treilea Război Mondial. Şi i-am spus preotului şi vă spun şi vouă, lăsaţi păcatele, să nu vă prindă moartea ca fulgerul. Spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă, pe unde puteţi şi cum puteţi! Fiţi pregătiţi că ne aşteaptă ceva! Dacă găsiţi Liturghie unde nu se pomeneşte, împărtăşiţi-vă acolo! Dacă nu, grăbiţi-vă acum!
– Da, însă au ajuns că nu-i mai pomenesc nici pe patriarhii vechi, adormiţi, pentru că sunt eretici, că nu-i valabilă preoţia lor…
– Aici s-a băgata satana. Vezi, la început nepomenirea a fost bună, a fost un adevăr. Dar, s-a băgat satana, ca să-i învârtă şi să le sucească minţile. Da, acum ne întrebăm ce facem noi?
– Acum s-au sfătuit să-l facă pe unul dintre ei episcop.
– Vai de mine! Vai de mine! Să vă mai spun un cuvânt. Dintre cei care au semnat în Creta, de ce nu vine un mare sfânt ierarh, ca în Proloagele Bisericii, să spună poporului: ,,De astăzi nu pot să mai fiu episcopul vostru, fiindcă am săvârşit un păcat mare şi nu mai pot să fiu episcopul vostru,, Poporul să-i ceară a rămâne. Iar el să le spună că se va aşeza culcat pe pragul bisericii şi toţi, la ieşire, să-l calce în picioare. În vechime aşa au făcut, l-au smerit, la cererea lui, şi astfel s-a pocăit. A venit glas de sus şi a spus: ,,Pentru smerenia ta, iertate sunt păcatele tale!,, S-a arătat vreun ierarh în faţa lumii să spună: ,,Am greşit, iertaţi-mă!,,?
– Dar nu aţi văzut că pe aceia care au refuzat să semneze i-au scos afară, anume că sunt forţaţi din motive politice, şi a semnat patriarhul în locul lor.
– Acesta-i un semn că vin vremuri apocaliptice. Sunt evenimente care n-au fost de când e lumea şi în America, şi în Grecia, şi în România, cum a fost la Timişoara. Îngăduie Dumnezeu să coboare din cer un sul negru şi să ia tot ce întâlneşte în cale. De acum să ne aşteptăm că vor veni peste noi şi mai grele decât acestea. De aici decurge cuvântul: Grăbiţi-vă, grăbiţi-vă şi vă curăţiţi de toate păcatele!
– Părinte, cei care am rămas în biserică şi facem ascultare suntem eretici?
– Nu, nu sunteţi eretici. Eretici sunt cei care au semnat acolo, în Creta.
– Păi, nepomenitorii susţin că ne facem părtaşi cu erezia celor care au semnat.
– Uite ce-i, frământările astea din biserică nu vor dura mult. Se va face ceva, de asta spun, grăbiţi-vă acum!
– Dacă se va face ceva, ne răsculăm cu toţii…
– Ascultă ce-ţi spun, se va face ceva în Biserică, de asta repet, grăbiţi-vă acum, că s-au arătat multe semne.
– Am ajuns de nu ne mai înţelegem fraţii între noi, pe motiv că avem păreri diferite.
– Ei, asta e dihonia din lume, vezi la Evanghelia după Luca 13 cu versetul 24, când cineva din mulţime îl întreabă pe Mântuitorul dacă sunt puţini cei ce se vor mântui, Domnul le răspunde: ,,Siliţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor putea,,. am prins un cuvânt mare din Evanghelia de la Matei 5, 23-24: ,,Dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi te împacă cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău,,. Mulţi sunt care nu se împacă deloc cu fratele lor şi se duc şi se împărtăşesc, fără ca să se fi iertat înainte. De aceea şi spune, în continuare, în altă Evanghelie, că aceia care au primit Sfintele Daruri fără iertare vor auzi: ,,Duceţi-vă de la faţa Mea, blestemaţilor, nu vă cunosc pe voi!,,. Dar dezbinările acestea, cine le-a adus oare ?
– Ştim, Sinodul din Creta şi cu ierarhii. Dar, vă dau un exemplu concret. Am fost la biserica nepomenitorilor zeloşi, acolo m-am întâlnit cu un teolog de frunte al lor care mi-a zis: ,,Eu astăzi m-am împărtăşit şi sunt sigur de mântuire. Dar tu nu eşti sigur de mântuire, că mergi la biserica ereticilor,,. Această siguranţă a lor pentru mântuire cum vi se pare?
– Asta este şfichiuire de la satana, toate frământările acestea vin de la satana, ca să tulbure lumea! Măi, vă spun, nu vă pripiţi cu ei, ci încet-încet se vor dumiri, va veni şi timpul să ne lămurim… Dar noi atât să ştim că a fost un sinod viclean şi a adus dezbinare în lume. Noi nu trebuie să ne dezbinăm, să ne ţinem credinţa, să ne grăbim la spovedanie şi la Sfânta Împărtăşanie. Vin mulţi preoţi din ţară pe aici şi eu le le spun, măi, uite ce, la proscomidie pomeneşte pe ierarhul nostru cel credincios (care drept învață cuvântul Adevărului n.n), dacă poţi să mai bâjbâi pe acolo, pomeneşte, că nu ştii cum sunt văzuţi la Dumnezeu. Dar, vezi, dezbinarea a venit de la sinodul ăsta…

părintele Ghenadie

interviu apărut în revista Credinţa Ortodoxă Anul XXI nr 12 (250), Decembrie 2017

Sursa: https://danielvla.wordpress.com/2017/12/28/parintele-iulian-de-prodromu-catre-un-pomenitor-nu-sunteti-eretici/

Nota noastră:

E important de subliniat și faptul că Părintele Paisie Prodromitul, mâna dreaptă și inima părintelui Iulian, a întrerupt pomenirea și s-a stabilit în România după ce a fost îndepărtat de la Schitul Prodromu, susținând, alături de monahi și monahii, același lucru ca Ava Iulian, cum că nu toți cei care pomenesc ierarhii ecumeniști și cei ce urmează acestora sunt eretici, iar părtășia la erezie este un proces de îmbolnăvire a celor care pomenesc, fără însă a ne da dreptul de a-i numi eretici pe cei aflați în comuniune cu adevărații eretici.

Acest lucru, pentru noi, cei care ne-am îngrădit de erezie, nu înseamnă că putem să mergem să ne împărtășim la cei care pomenesc, știut fiind că la nivel de patriarhie toți ierarhii noștri au devenit ecumeniști și propovăduitori ai ereziei.

Autor: Preot Claudiu

pr_claudiubuza@yahoo.com

13 gânduri despre „Staţi neclintiţi şi rugaţi-vă! Părintele Iulian de la Prodromu către un pomenitor: „Nu sunteți eretici.””

 1. Profețiile vorbesc că va cădea și SF Munte, de exemplu, acolo sau alocat diverse sume de bani de la u.e și alte organisme financiare pt diverse, acum stăm și ne întrebăm oare aceste sume de la cămătari mondiali au fost alocate că nu mai pot ei de dragul ortodoxiei?!,
  Chiar de una zi citeam că u.e făcea presiuni asupra guvernului Tipras pt schimbarea statutului SF Munte, fapt consemnat și în supermemorandumul, Dumnezeu cu mila

  Apreciat de 1 persoană

 2. „Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este vânare de vânt,
  Că unde este multă înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte suferinţa.”(Ecclesiastul 1;17-18)
  Blagoslovit sa fie din plin cuvantul Prea Cuviosiei Sale ,Avva Iulian,caruia sa-i inmulteasca zilele Domnul Slavei,sa le inmiresmeze cu rodul bogat al discernamantului duhovnicesc,sa ne bucure mereu cu simplicitatea gandului smerit si al cugetarii celei de folos,pentru toata vremea.
  Ma uimeste si ma linisteste Avva Iulian,ma scapa de atatea ganduri care imi complicau existenta.Ne spune ca „O fost un sinod viclean”,in care Satana si-a facut jocul,urzind laturi nevazute pentru prinderea si incalcirea mintilor,multora din inaltimile prezente,sinod care a adus „multa dezbinare”.Cine”i-a poftit pe protestanti acolo?Cel mai mare”.
  Ai aflat?Da,dar vezi bine ca nu ai putut impiedica nimic din cele intamplate acolo.Treaba noastra este sa stam conform Scripturii,fara tulburare,neclintiti ca sa nu cadem din credinta noastra si sa pierdem totul.Ultimul cuvânt pe care părintele Anatolie(din exceptionalul film Ostrov,inspirat dupa viata Sf.Teofil cel nebun dupa Hristos) îl adresează unui confrate înainte de a închide pentru totdeauna ochii este dătător de nesfârșită încredere în puterea care ne vine de Sus și la care putem avea acces, urmând învățătura care ne vine din Evanghelie. El îl sfătuiește pe părintele Iov nu să nu greșească deloc, ci să se străduiască a nu greși prea mult. Cu alte cuvinte, omul să-și aducă partea sa de contribuție pentru propria salvare, fără a forța limitele sale omenești. Restul, așa cum se vede din ceea ce filmul ne-a arătat, cu siguranță îl va face Dumnezeu. Caci,orice gand ai impotriva fratelui ,se transforma iute in vorba nelalocul ei,si apare tulburarea,zavistia si nu te mai poti ruga,pierzand pacea sufleteasca si linistea atat de pretioasa.
  S-a schimbat ceva ,si-a cerut cineva iertare,si-au venit in fire Prea Fericirile lor?Evident in afara de propria ta suferinta,care trebuie urmata de pocainta cu lacrimi, nimic!Ti-ai facut poate un dusman sau mai multi,cu care trebuie sa te impaci si sa-i ceri iertare.Dar nu in spatiul virtual fara valoare,ci fata catre fata,unde-i cu mult mai greu.In acest timp toate au ramas neschimbate.Ai putut misca ceva,s-a facut simtita parerea ta,undeva?ai determinat prin atitudinea ta , prin vorbele si citatele ,pe care le-ai memorat,din Sfintii Parinti,prin explicarea nenumaratelor canoane cu care ai incercat sa demonstrezi adevarul,ceva?Nimic,nimic ,si iar nimic!!!!
  „Vin vremuri apocaliptice”,si nu ai timp.Ramai in stare de trezvie si pocainta,cautand sa nu acuzi pe nimeni,caci doar cei care au semnat ,sunt eretici dovediti.Telul tau de-acum incolo este intoarcerea catre sinele propriu,vezi-ti greseala si pacatul ,spovedeste-te cat mai des si „tine mintea in iad si nu deznadajdui”.S-au aratat multe semne si nu stim ce va veni,dar orice va fi nu trebuie sa ne surprinda nepregatiti si cu candela inimii stinsa,Doamne-fereste!
  „Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni! Ce folos are omul din toată truda lui cu care se trudeşte sub soare? Un neam trece şi altul vine, dar pământul rămâne totdeauna!”(Ecclesiastul1;2-3)

  Apreciat de 1 persoană

 3. Indemnul este sa stăm neclintiți în credință și sa ne rugăm, pentru a nu cădea și noi în ispite peste puterile noastre. Tendința de a-i numi ,,eretici” pe alții e o sabie cu două tăișuri. Depinde cine și cum mânuiește aceasta sabie. Într-un fel o mânuiește un om despatimit și în alt fel o mânuiește un om care se lupta cu diverse patimi încă. Cel despătimit se teme sa rănească aproapele și îi sugerează discret că aproapele nu se afla pe calea cea bună. Nu-i ia pălăria de pe cap, ci așteaptă cu răbdare sa si-o ia singur.

  Admir delicatețea părintelui Iulian care nu numește eretic pe ortodoxul de rând, dar ne îndeamnă sa ne împărtășim la un părinte nepomenitor, dacă îl găsim, și sa punem accent pe ceea ce putem face noi în calitate de creștini, nu pe ceea ce fac alții! Sa fim conștienți ca moartea poate surveni oricând, din cauze pe care le intuim mai mult sau mai puțin și, astfel, timpul destinat pocăinței nu ne aparține nouă, ci este în mâinle lui Dumnezeu. Iar noi vom fi judecați după starea sufletească în care ne vom afla și după modul în care împlinim poruncile evanghelice.

  Dacă părintele Iulian spune că la început nepomenirea a fost bună, înseamnă că nu e de acord cu exagerările apărute ulterior. Deplasarea accentului de pe ceea ce fac eu pe ceea ce fac alții e periculoasa. Trăim vremurile lui ,,Scapă cine poate!”(Adrian Fageteanu) si trebuie sa avem grijă să nu ne pierdem mântuirea. Nu avem voie sa fim mai exigenți cu altii decât cu noi înșine.

  Apreciat de 1 persoană

 4. „Dumnezeu, care ne-a predestinat la înfiere, ne-a făcut asemenea Trupului glorios al lui Cristos. De acum înainte, devenind părtași la Christos, sunteți pe bună dreptate numiți christoși” (Catecheses mystagogicae, 3, 1; PG 33, 1088 A)
  „Doar o inimă curată poate spune fără să se cutremure: «Vie Împărăția ta». Trebuie să fi fost la școala lui Pavel pentru a spune: «Să nu mai domnească așadar păcatul în trupul nostru muritor!» (Rom 6, 12). Cel care se păstrează curat în fapte, în gânduri și în vorbe poate să-i spună lui Dumnezeu: «Vie Împărăția ta!».” (Catecheses mystagogicae, 5, 13; PG 33, 1120 A)
  Iata doua din invataturile de o rară frumusețe extrase din catehezele tinute de Sf.Chiril al Ierusalimului,indemn de folos duhovnicesc ,continuare a celor scrise anterior,la care adaug in semn de mare cinstire cateva din invataturile Sf.Vasile Cel Mare:
  „Bun și folositor lucru este a ne împărtăși în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El Însuși spune: ‘Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică’. Căci cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși încontinuu de viață nu e nimic altceva decât a fi de mai multe ori viu? ”
  „Lucru cel mai de vârf al Scripturii se află în cuvintele: „Vrei să fii desăvârșit?” Restul e istorie, sfaturi, tactici, îndemnuri, legi.”
  „*Cine nu gândeşte şi nu lucrează ca Domnul nu este al Lui.“
  „*Psalmul leagă prietenii, uneşte pe cei de departe, îm­pacă pe cei învrăjbiţi. Cine se mai poate socoti vrăjmaş cu cel cu care a înălţat acelaşi glas spre Dumnezeu ?” „Cântatul psalmilor aduce, deci, cel mai mare bun : dragostea. Cântatul împreună este ca un lanţ care duce la unire, uneşte poporul în simfonia unui singur cor.” „Psalmul pune pe fugă pe demoni şi aduce pe îngeri într-ajutor ; este armă pen­tru frica de noapte, odihnă pentru ostenelile zilei” „Psalmul…este carte elementară de învăţătură pentru cei ce intră în viaţă, creştere pentru cei ce înaintează în vârstă, întărire pentru cei maturi.” “Psalmul este glas al Bisericii; psalmul înveseleşte sărbătorile; psalmul creează tris­teţea cea după Dumnezeu; psalmul scoate lacrimă şi din inimă de pia­tră; psalmul este lucrul îngerilor, vieţuire cerească, parfum duhovnicesc.”
  „*Nu te mandri, dar, niciodata fata de nimeni, nici fata de cel mai mare pacatos! Adeseori smerenia mantuieste pe cel cu multe si mari pacate. Nu socoti niciodata ca tu esti mantuit, iar celalalt pierdut. Niciodata! Daca tu cu gura ta hotarasti ca esti mantuit, vei fi osandit de hotararea lui Dumnezeu. ” (Fragmente preluate din: Sfantul Vasile cel Mare Omilii si cuvantari Editura Institutului Biblic si de Misiune al B.O.R.)
  *”Se cuvine ca nici să nu ne încredem în toţi oamenii, nici să nu ne dăm pe faţă sau să ne descoperim fără nici o precauţie. Căci cel care trăieşte după Dumnezeu are pe mulţi care-l pândesc, şi deseori înşişi cei apropiaţi (ai casei) sunt spionii vieţii lui.” (Sf. Vasile cel Mare, din Constituţiile ascetice)
  ,,Căci ce este creştinismul? Asemănarea cu Dumnezeu după cât este cu putinţă firii omului. De ai primit a fi creştin, sârguieşte-te să te faci asemenea cu Dumnezeu! Îmbracă-te în Hristos!”AMIN!AVVA PARINTE!
  P.S.imi plac citatele,recunosc,si sper ca tuturor celor care citesc aceasta micuta selectie dintr-o imensa si valoroasa opera a Sf.Vasile Cel Mare,sa le fie de folos si castig duhovnicesc,pe drumul mantuirii si al indumnezeirii asa cum ne indeamna cel mai mare dintre Sf.Capadocieni(alaturi de de Sf.Grigore din Nyssa si Sf.Grigore de Nazianz) ,parintele monahismului oriental.

  *http://de-vorba-cu-mine.blogspot.ro/2010/06/margaritare-duhovnicesti-citate-din_14.html

  Apreciat de 1 persoană

 5. „În ceea ce îi privea pe neortodocși, catolici sau protestanți, Părintele Serafim Rose avea o viziune foarte echilibrată: „poate că lor Dumnezeu încă nu le-a descoperit ortodoxia, iar noi ar trebui să fim exemple vii”. Cât privește folosirea termenului „eretic” , Părintele Serafim spunea: este mult prea des folosit, și de cele mai multe ori cu ură, cu triumfalism, eretic este cineva care a cunoscut biserică ortodoxă, a primit revelația, iar apoi alege* în deplină* cunoștință* să se despartă de ea. Cuvântul nu li se poate aplica tuturor celor care s-au născut în medii neortodoxe.”

  Apreciat de 1 persoană

 6. Știe Dumnezeu motivul pentru care unii preoți(majoritatea) n-au întrerupt pomenirea. Numai că trebuie știut că cei care au făcut-o se află în fruntea luptei pentru apărarea adevărului și a adevăratei Ortodoxii. Dar oare oile turmei n-ar trebui să știe toate aceste lucruri? Dacă ar ști că preoților le este teamă să mărturisească, poate că ele și-ar încuraja păstorii să facă acest pas. Deci să încurajăm nepomenirea sau să stăm în biserică ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat odată cu pseudo-sinodul din Creta?

  Apreciat de 1 persoană

   1. Părintele Iulian are dreptate dar doar nuanțat, adică pentru cei care n-au habar de cele ce s-au întâmplat în Creta, aceștia pot merge conform neștiinței lor la bisericile unde s-au dus de obicei, ei fiind catalogați săraci cu duhul, fiind vorba desigur doar de cei care chiar nu înțeleg lucrurile petrecute. Dar cei care merg în continuare la bisericile lor și știu că ceva s-a întâmplat în Creta și nu iau atitudine, aceștia sunt în greșeală. Părintele Iulian afirmă că sunt eretici doar cei care au semnat în Creta, dar noi ne întrebăm așa: Dar cei care au cunoștință de aceste lucruri și aprobă voit sau nevoit aceste semnături, aceștia cum stau(sunt)? Nu oare preoții pomenitori prin neluarea lor de atitudine încurajează „adormirea” turmei pe mai departe? Eu zic că da. Părintelui Iulian îi e milă de frații ortodocși care nu s-au dezmeticit (încă), dar el știe că cei care pot înțelege lucrurile grave întâmplate în Creta și nu fac pasul către îngrădire, el(părintele Iulian) știe că aceștia toți sunt în greșeală. Nici adevărul n-are voie să meargă despărțit de dragostea frățească, dar nici dragostea de frați fără adevăr, iar adevărul a fost călcat în picioare în Creta, ceea ce știți și dv. Oricât de puțin ar fi fost încălcat din adevăr, și n-a fost chiar puțin, aceasta înseamnă că a fost încălcat tot adevărul, exact ca atunci când încalci una din cele zece porunci. Părintele Iulian nuanțează problema spunând că nici cei pomenitori nu sunt eretici, dar referirea aceasta este doar la cei care nu pot înțelege aceste lucruri, oameni care nu au o așa pregătire teologică. Din acest motiv are dreptate. Când este vorba de oamenii care au puterea să înțeleagă aceste lucruri dar nu o fac, atunci, pentru acest caz părintele Iulian nu mai are dreptate, căci dragostea lui exclude adevărul, și știm că și catolicii fac la fel. Doamne ajută părinte Claudiu, aceasta este gândirea mea la acest moment. Deci părintele Iulian nu are dreptate în totalitate, chiar dacă-i apreciez dragostea de frați.

    Apreciază

   2. Eu cred ca părintele Iulian are dreptate potrivit modului de înțelegere al fiecăruia. Sfinția sa nu forțează conștiințele. Are noblețe și delicatețe pastorală!

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

DISCERNE

Viitorul, o paletă de opţiuni. Alege drumul!

Ortodoxia mărturisitoare

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

ATITUDINI - Revista Fundației Justin Parvu

REVISTĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI EDUCAȚIE ORTODOXĂ editată de Fundația Justin Pârvu

ASTRADROM

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Vremuritulburi

ortodoxie, vremurile de pe urma, istorie, sanatate, politica, economie, analize si alte informatii utile

Lumea Ortodoxă

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Blog de Dogmatică Empirică

...adică despre dogmă și experierea ei în Duhul Sfant. Doar în Ortodoxie dogmele Bisericii chiar pot fi verificate prin viața mistagogică!

Sfântul Ioan de Kronstadt

În fiecare zi - gândurile unui om extraordinar

Monahul Teodot - blog oficial

Ortodoxia-singura credinta mantuitoare

SINODUL TÂLHĂRESC

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Bucovina Profundă

“ De mare jele şi de mare minune iaste, o iubite cetitoriu, cându toate faptele ceriului şi a pământului îmblă şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa... şi nici puţin nu smintescu, nici greşescu sămnul său. Numai sânguru amărătulu omu... ” Varlaam - Cazania

Cuvântul Ortodox

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

Redescoperirea Sfintei Euharistii

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

,,Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac" (Ioan 8, 51).

SACCSIV - blog ortodox

Ortodoxie, analize, documentare, istorie, politica

%d blogeri au apreciat: